„Kvantinės magijos“ prognozės 2017 metams

Praeitis, dabartis ir ateitis yra kaip kino juosta. Dalį filmo esame peržiūrėję - tai gyvenimas, kuris jau prabėgo. Mums dabar smegenys rodo aštraus siužeto trilerį, į kurį esame be galo įsijautę. Tai yra dabartis. Bet mes nežinome, kas mūsų laukia po kelių kadrų. Jų labiausia bijome, laukiame arba nelaukiame. Ir iš tikrųjų žmogus panašus į stebuklingą kino teatrą. Jis yra ir režisierius, jis pats yra projektorius su kino juosta ir ekranas. Jis pats yra ir žiūrovas, ir kritikas.

Iš tikrųjų ateitis nėra nuo mūsų paslėpta. Paprasčiausia, daug ko tiesiog nenorime matyti, o gal kai ką labai norime matyti. Mums sudėtinga sutelkti pastabumą. Sudėtinga gyventi ir tuo pačiu sutelkti dėmesį į smulkmenas, kurios lemia ateitį. Ir kai to nedarom, po to stebimės, jog likimas krečia siurprizus.
Jeigu būsime atidūs, ateitį žinoti galime! Bet kokia prasmė? Na, pavyzdžiui, griauname savo planetą, bet pasižiūrėti, kuo tai baigsis - nenorime, geriau liekame čia ir dabar, o toliau besaikiais kiekiais vartojame viską, ką tik galime.
Bet visvien nekenčiame praeities ir bijome ateities. Tokioje sąmonės būsenoje gyvena, deja, kritinė žmonių populiacijos dalis planetoje. Gal tai – žmogaus prigimties dalis?
Taip yra, nes praktiškai negyvename, nes taip pripratome. Tokie yra sinapsių ryšiai mūsų smegenyse, susiformavę per daug tūkstančių metų. Taip iki šios dienos mus programuoja sistemos lyderiai ir autoritetai. Jie sako: ateities baimė - mūsų natūrali reakcija į tai, ką darome blogai. Bet visuomet turime tobulą atsakymą: jei elgiamės blogai arba gerai, turime intuityviai žinoti, kokios atskaitos sistemos atžvilgiu tas blogai-gerai matuojamas. Žmogus išsiskiria iš kitų gyvų būtybių tuo, jog pats turi susikurti moralės ir darnaus sugyvenimo normas, sąmoningai suvokdamas, jog tos normos negali tapti įpročiu arba komforto zona nei sau, nei kažkam. Kartais verta suabejoti netgi pamatinėmis vertybėmis, kad jas atrastume iš naujo, galbūt - kitaip. Jei klimpstam į patogumą, nes dedamės gerai pažįstą pasaulį ir jo dėsnius, kai suvokiame galintys teisti Dievo vardu kitus, įsijungia kompensaciniai mechanizmai harmonijai atstatyti ir moralė sugriaunama. Saugios būties ir buities sistemas kuria žmonės, subjektyvia akimi stebėdami ar kurdami gyvenimo dėsnius, kad patogiau ir saugiau būtų gyventi. Vadinasi dėsniai – nėra objektyvi duotybė, jeigu gyvename kūniškame savęs suvokime. Ir yra du dėsniai, kurie objektyvūs, jei gyvename sielos ir kūno harmonijoje. Tai - meilė, kai mes pasaulį suvokiame kaip savo paties pratęsimą ir laisvą valią, kurią suvokiame kaip atsakomybę.
KAS GI YRA TOS PROGNOZĖS?
Prognozės, kurios sudaromos metų pabaigoje kitiems metams, gali turėti kelis dugnus.
Pirma – tai gali būti įspėjimas, kad tam tikros mūsų gyvenimo pasekmės neišvengiamos. Karma. Metas keistis.
Antra – jei žinai – esi ginkluotas, o žinant lengviau prisitaikyti.
Trečia – pamatai įvykius didesniame priežasčių ir pasekmių kontekste, kurie yra globalūs, galbūt vykstantys nepriklausomai nuo pavienio žmogaus valios.
Ketvirta – prognozės yra visuomenės nuteikimo tam tikrais dalykai tikėti arba netikėti, programavimo bei propagandos įrankis.
Penkta - prognozės padeda žmonėms susidaryti naujus arba keisti senus lūkesčius, o pastarieji yra vienas svarbesnių ekonomikos ir politikos matmenų. Vadinasi, prognozės turi būti kiek tai įmanoma realios, remtis kokiais nors pamatuojamais kriterijais. Taigi, sudarant prognozes turi jausti ir atsakomybę, vengiant išankstinių asmeninių nuostatų.
Šešta - prognozių sudarytojai turi pateikti savo literatūrinius kūrinius taip, kad viskas būtų aišku ir skaitant paraidžiui, ir iš konteksto.
Septinta – prognozių autorius turi pabrėžti, jog tai, ką jis pateikia visuomenei, vis dėlto, yra jo asmeninės įžvalgos. Prognozių sudarytojas turi perteikti konkrečią žinią. Ji gali skambėti kaip perspėjimas arba kaip paskatinimas, o, svarbiausia, vilties suteikimas. Kad ir kas benutiktų, viskas tik į gerą.
Tačiau pats geriausias požiūris į prognozes – pramoginis. Žiūrėkite į tai, kaip į pramogą, lengvai, neprisiriškite ir nesusitapatinkite su parašytomis įžvalgomis.
Prognozės – tai bendravimas su Laiko dvasia, padedant jai iššifruoti gyvenimo energijų kalbą į žmonių kalbą.
Laikas, pasak akademiko Nikolajaus Kozyrev, panašus į energiją, nes vienu metu yra visur. Tai klasikinė bangos būsena. Laikas, kaip dalelės, kaip materijos išraiška, yra žmogaus fizinis kūnas. Taigi, laikas yra dvilypis, kaip ir viskas šioje Visatoje. Albertas Einšteinas šiuo atveju tikrai buvo teisus: laikas – reliatyvus.
Istorikai ir chronologai pasakytų, jog įvykiai ir scenarijai atsikartoja spirale, ištisos žmonių kartos patiria tuos pačius įvykius ir likimo scenarijus, bet, deja, vienetai sugeba išmokti gyvenimo pamokų. Tada jie keičia įrašus Likimo knygoje, kurią pranašui Enochui parodė angelai.
„Kvantinės magijos“ prognozės nėra skirtos populiariems leidiniams. Jų neskaito politikai ir žurnalistai. Kai kurios „Kvantinės magijos“ įžvalgos, darytos 2016 metų lapkričio mėnesį 2017 metams, buvo 100-procentinės. Pavyzdžiui, 2016 m. prognozėse buvo rašyta: „Lietuvoje irgi bus daug keistų permainų. Rudenį rinkimuose į Seimą triuškinantį fiasko patirs konservatoriai ir socdemai. Laimės naujas „rinkiminis projektas“, kurį, ko gero, sudarys vadinamasis „nepartinių blokas“, jau parodęs savo dantis savidaldybių rinkimuose“. Juk taip ir buvo?
Taigi, imkime ir pažvelkime, kokios tendencijos, žvelgiant į netolimą 2017 m. perspektyvą?
Prognozes sudarinėju pagal unikalią metodiką, kurios pagrindą sudaro:
- klasikinė astrologija,
- taroskopinė analizė, naudojant Egiptietiškas Taro kortas,
- Feng Shui tradicija,
- gyvenimo stebėjimas. Štai stebi viešą gyvenimą periferiniu žvilgsniu ir pajauti, jog dėmesys užkliūna už kokios nors smulkmenos. Vėliau pasirodo, jog ta smulkmena yra esminė.
PROGNOZĖS 2017 M.
Pagal Rytų kalendorių, 2017-ieji vadinami Gaidžio metais. Daugelis astrologų akcentuoja tik ugnį ir sako,jog tai Ugninis Gaidys. Tai nepilna informacija. Jei pasakai A, reikia pasakyti ir B, ir Z. Rytų tradicijoje niekada nebūna vienos pagrindinės metų stichijos. Jos būna dvi – JIN ir JAN.
Taigi, 2017-ieji simbolizuoja du elementus: ugnis – JIN (ugninis moteriškumas) ir metalas – JAN (vyriškas užsigrūdinimas, nepriklausomybė, aštrumas bei kraštutinių polių dominavimas).
Hierarchiškai ugnis JIN yra viršesnė už metalą JAN, nes jį išlydo. Taigi, 2017 m numatomas JIN energijos dominavimas JAN energijos atžvilgiu. Iš esmės tai reiškia emocinę viršenybę šalto, baivaus, sveiko proto atžvilgiu, chaosą ir harmonijos trūkumą, nes, kaip jau sakėme, JIN dominavimas – perteklinis, deginantis, graužiantis, ėdantis. Tai lydančios šaltą protą moteriškos emocijos. Bet kita, šviesioji šio reiškinio pusė – metalai linkę oksiduotis, t. y. rūdyti. Tuo tarpu moteriška ugnis geba išlydyti seną, surūdijusį metala ir paversti jį nauju kūriniu. Vadinasi, tai esminių pokyčių metai. Pats JAN metalas neturi galimybių pasikeisti, jei nėra JIN ugnies. Ir nėra ugnies, jei nėra metalo.
Taigi, 2017 m. dominuos lydanti metalą ugnis. JIN ugnis labai kaitri, bet nestabili – tai emocionalumas, jausmingumas, sentimentalumas. Tai moteriška energija, kurios atžvilgiu vyrai negali likti šalti ir abejingi. Apibendrinus tai kas pasakyta – 2017–ieji moterų dominavimo valdžioje metai. Tai visų moterų, kurios yra valdžios hierarchijos viršūnėje, atsakomybės ir sėkmės metai. Sėkmė bus tų moterų pusėje, kurios savo žavesiu ir emocijomis geba generuoti esminius pokyčius vyrų terpėje. O kadangi Gaidžio metais kaip niekad anksčiau stipriai veiks veidrodinis atspindys, sėkmė aplenks tas moteris, kurios emocijų ugnį naudoja manipuliacijoms bei asmeninei gerovei ir naudai.
2017 metais, pagal kinus, yra didelė technogeninių katastrofų, susijusių su ugnimi, tikimybė. Tai ir gaisrai, ir sprogimai, ir ugnikalniai. Būtent ugnis JIN, o ne Osama Bin Ladenas 2001 m. rugsėjo 11 d. „sugriovė“ Pasaulio prekybos centro Dvynius Niujorke. Būtent ugninio JIN Gaidžio metais 1945-aisiais baigėsi Antrasis pasaulinis karas ir buvo numesta atominė bomba ant Hirosimos.
Visi verslai, visi darbai, susiję su metalais, ypač brangiaisiais, bus „ant bangos“. Geri metai metalurgijai, mašinų gamybai, ginklų pramonei, juvelyrams.
Socialiniame gyvenime šis Gaidys asocijuojasi ir su metaliniu aštrumu. Tai reiškia, jog dominuos aštri kritika, kartais nemotyvuota, be jokio pagrindo, be galo skaudi. Taip pat bus karinių perversmų, revoliucijų, politinių žmogžudysčių, teroristinių atakų metai. Tikėtina, kad daugiau taikos 2017 metais pasaulyje tikėtis būtų sudėtinga. Tačiau dauguma procesų judės taikos link.
Greičiau bus taip: ten, kur maži konfliktai, kils dideli, o kur karas ilgai tęsiasi – laukime atomazgos. Taigi, Sirijos ir Ukrainos karuose sulauksime atomazgos. Antrasis Šaltasis karas tarp Vakarų ir Rurijos irgi baigsis visišku susitaikymu. Vakarams tai bus susitaikymas, o Lietuvai – antrasis Ribentropo-Molotovo paktas. Bet mūsų šalis, lyginant su praėjusio amžiaus pradžios patirtimi, išeis sausa iš vandens.
Kinų tradicija pripažįsta 60 metų ciklą. Todėl 2017 m. bus panašūs į 1957 m. Būtent tada įvyko Vietnamo karas. Pagal kitas tradicijas, ciklą sudaro apie 100 metų. 1917 m. įvyko bolševikų perversmas Rusijoje. Kai kurie analitikai ir astrologai sutaria, jog Rusijai 2017-ieji bus labai sunkūs ir dramatiški dėl prasidėsiančios imperijos griūties. Tas, kuris mėgins iškilt virš kitų, bus pažemintas, o tas, kuris stengsis būti šešėlyje, bus išaukštintas. Tokia yra Laiko dvasia.
Kaip jau minėjome, JIN Ugninis Gaidys reiškia kitais metais stipriai veiksiantį „veidrodinį principą“. Jei mes šiais metais ar anksčiau ką nors nuskriaudėme, įskundėme, piktinomės savo artimais žmonėmis, kaimynais, kolegomis, tai 2017 metais laukime to paties savo atžvilgiu dešimteriopai stipriau. Jei kas užsiima patyčiomis, laukite atpildo beveik iš karto. Todėl yra dar galimybė atsiprašyti ir susitaikyti.
Didelė atsakomybė krenta valstybės pareigūnams, kurie, vykdydami įstatymą, traktuoja įvykius paraidžiui, arba atstovauja vienos iš pusių interesams, kurie priima perteklinius sprendimus realios situacijos, žmogiškumo atžvigliu. Principingiems žmonėms bus nepaprastai sunku. Susvyruos jų autoritetai. Tuo tarpu įvairūs šarlatanai, ekscentrikai maudysis sėkmėje.
Didelė atsakomybė 2017-aisiais krenta tų profesijų atstovams, kurie tiesiogiai dirba su žmonėmis: medikams, socialiniams darbuotojams ir mokytojams, nes nuo jų geros valios priklauso pažeidžiamų žmonių saugumas ir gerovė.
Dabar pažvelkime į 2017 metus remdamiesi ne Rytais, bet ukikalia „Kvantinės magijos“ metodika, kuri remiasi Egiptietiškomis TARO bei intuityviu gyvenimo stebėjimu. Matomi įvykiai ir tendencijos nebūtinai gali pasireikšti kaip tik 2017 metais. Tai maždaug trejų metų perspektyva.
Taigi, pirmas logiškas pastebėjimas, jog 2017-ieji yra 2016-ųjų energijų tąsa. Tai 5-ieji metai po 2012-ųjų kvantinio šuolio, gyvenimo naujojoje Vandenio eroje. Iki 2012 metų galiojo Majų kalendorius. Iki tol pasaulis buvo stabilesnis, ramesnis, labiau prognozuojamas. Dabar jis – nestabilus ir chaotiškas. Tačiau chaose užgimsta nauja tvarka.
2017 metai – patys svarbiausi po 2012 metų virsmo.
Žemė ir visi jos gyventojai visiškai pakylėti į naują vibracijų lygį. Tai, kas neįvyko 2012 metais, įvyks dabar. Tie, kas neįlipo per pirmąsias permainų traukinio duris, gali dar spėti įšokti į paskutinio vagono paskutines duris. Spės tie, kurie gebės priimti gyvenimo iššūkius ir nesipiktinti staigiomis permainomis.
Pasaulį stebins geros, neplanuotos ir keistos permainos tiek viešame gyvenime, tiek politikoje, tiek ir ekonomikoje. Žodis „keista“ bus itin dažnai naudojamas.
Ir toliau rinkimus daugelyje šalių laimės permainų jėgos, o sunkiasvoriai sistemininkai, įprastas „esteblišmentas“ trauksis iš pozicijų. Tai nėra demokratijos krizė. Tiesiog žmonės jaučia tiesos bei teisingumo alkį, jie tampa labiau dvasiškai subrendę negu valdantysis elitas bei viešųjų valdymo grandžių vadybininkai. Dvasinis pleištas tarp šių dvieju socialinių klasių 2017 m. ypač stipriai gilės.
Kokie nors strateginiai projektai valstybei gali būti mirtinai reikalingi, bet jie nejudės iš vietos, nes žmonės tame matys sąmokslą. Žodis „populizmas" bus toks dažnas, jog priimsime jį kaip normą. Įtikinti žmones nepopuliariems, bet būtiniems sprendimams bus nepaprastai sunku. Todėl iš apačios atsiras naujų lyderių, kurie radikaliai keis valstybių vidaus gyvenimus. Ir tie pokyčiai bus labai ir labai skausmingi.
Ir toliau bėdos persekios visus tuos, kurie remiasi sociologija ir statistika. Jau ir šiais metais buvo daug ašarų dėl to, kad sociologiniai tyrimai neparodė būsimų rinkimų rezultatų. Taip atsitiko todėl, kad viskas dinamiškai keičiasi. Tai štai, pavyzdys: sociologas apklausė žmogų, šis atsakė, o po minutės, jo požiūris į gyvenimą pasikeitė. Taigi, šio X faktoriaus niekas negali numatyti. Todėl ir 2017 metai bus nelengvi tiems verslo bei viešojo gyvenimo sektoriams, kurių veikla priklauso nuo prognozių, t. y. rinkodara, politika ir pan. Situacija tik blogės. Valdžios negalės suprasti, ko nori žmonės, nes tos priemonės, kuriomis tiriamas visuomenės pulsas, dar labiau neveiks. Pardavėjai ir politikai nežinos, kaip įtikti vartotojams ir šaudys pro šalį.
Ryškės žmogaus ir sistemos konfliktas bei nesuderinamumas. Tai reiškia chaosą ir nesusiklausymą dideliuose kolektyvuose. 2017 m., kaip ir 2016 m., stiprėja individuali energetika ir silpsta kolektyvinė, vadinasi, silpnėja viešojo sektoriaus efektyvumas, pavaldiniai neklauso komandų, nepaklūsta hierarchijai, atsiranda daug maištininkų, kurie drumsčia vandenį. Įtikinti žmogų daryti ir gerus darbus, ir kvailystes bus nepaprastai sunku. Daugiau tiks posakis „ir vienas lauke karys“, netiks sakyti „visi už vieną, vienas už visus“.
Dar 2015 m. Saturnas įėjo į Šaulio žvaigždyną. Toks derinys nepalankus Europos Sąjungai, todėl prasidėjo jos byrėjimas. Procesas negrįžtamas. Ši tendencija išliks ir 2017 metais. Kitos šalys, kurios referendumu bandys išeiti iš ES, bus Prancūzija ir Nyderlandai. Žmonėms natūraliai atsibodo pabėgeliai, gėjai, lobistiniai verslo klanai ir korupcinės valdymo schemos. Europos Sąjunga visiškai subyrės 2019 metais. 2020 metais bus atšauktas euras. Taip yra todėl, kad Europos Sąjunga paprastų piliečių sąmonėje nėra vertybė. Todėl, kad žmonėms atrodo, jog ES nutolo nuo dvasingumo, krikščioniškų vertybių. Tačiau ES žlugs kitaip, negu buvusi SSSR. Greičiausia, liks tik Šengeno erdvė, bendra ekonominė rinka. Vadinamajam Lisabonos projektui tapti kūnu – nelemta. Centralizacija, integracija ES viduje nebeįmanoma.
Amerikai, atėjus D. Trumpui į prezidento postą, bus nelengvi metai. JAV galia ir įtaka pasauliui susilpnės, bent iki 2017 pabaigos. Amerika pavojingai suklestės 2019-aisiais, kai Europos Sąjunga risis į visišką bedugnę, o iki tol gali būti visko. Pasikėsinimas nuversti JAV prezidentą (jis gali susirgti nepagydoma liga) gali būti įvykdytas 2017 metų gruodį. Tačiau sąmokslininkai bus susekti, o kaltininkai nubausti.
Rusija gyvena 100 metų ciklu. Lygiai prieš 100 metų Leninas su bolševikais nuvertė teisėtą Rusijos valdžią ir beveik 70 metų statė komunizmą. 2017 m. Rusijoje nepraeis be pėdsakų. Maskvoje bus „Maidanas“ Raudonojoje aikštėje. Neramumai kils „iš liaudies“, netikėtai. Maištas, skirtingai, negu 1917 metais, bus žiauriai numalšintas. Gali būti, jog pučas apsiribos tik nedidelės grupės Kremliaus valdininkų nepaklusnumu V. Putinui, bet tai iššauks nepasitenkinimo bangą iki pat Tolimųjų Rytų, kuri greitai užsidegs, bet taip pat greitai ir nurims.
Baisiausia tai (gal kai kam tai ir gera naujiena), kad šiose išvardintose „sistemose“: JAV, Rusijoje, ES, t. y. visame Vakarų pasaulyje, žmonės vis labiau nepasitiki viešais lyderiais, jų neklauso, neklausys ir toliau. Tas nesusikalbėjimas įgaus pavojingas kraštutines formas. Jeigu, neduok Dieve, JAV ir Rusija pradėtų kariauti, paprasti žmonės, taip vadinama vidurinė klasė, į apkasus neitų, kariautų abiejų šalių elitiniai pulkai, diversantų, provokatorių grupės nekonvenciniais būdais. Dauguma žmonių tiesiog nesutiks dalyvauti tose kvailystėse.
To negalima būtų pasakyti apie Kiniją. Panašu, kad 2017 metais Kinijos, kaip ir kitų Azijos kraštų, ekonominė galia trauksis. Ir toliau trauksis visa Azijos ekonomika, išskyrus Indiją. Rusijos ir Kinijos sąjungos prieš JAV ir ES nebus (nei kortos, nei atsrologija to nerodo) - tai ganėtinai skirtingos sistemos ir jos energetiškai viena prie kitos nedera. Greičiau derėtų JAV ir Rusijos sąjunga prieš Kiniją, bet ne atvirkščiai.
Globalaus karo 2017 m. tikrai nebus. Tačiau noro suskaldyti pasaulio bendruomenę į du nesutariančius polius, kaip Šaltojo karo laikais, bus labai daug. Tiesiog yra tam tikra pasaulio architektų grupė, kuri planuoja žmonijos gyvenimo raidą, ekonomikos bei politikos tendencijas keliasdešimt, o gal ir kelis šimtus metų į priekį. Tačiau ir jie daro klaidas, ir jų prognozės – netikslios.
Viena iš teorijų, kaip skatinti žmoniją vystytis – suskaidyti tautas ir tarptautines sistemas į kelias nesutariančias grupes, skatinti jų konfrontaciją bei konkurenciją, manipuliuojant ideologijomis, egoizmu ir nacionalinėmis-ideologinėmis ambicijomis. Globaliuose konfliktuose nėra teisių pusių, yra tik interesai.
Nors 2017 metais pasaulinio karo nebus, šūkis: “Pasauliui Taiką!“ bus kaip niekada aktualus.
2017 m. „Islamo valstybė“ iš politinio žemėlapio niekur nedings. Tačiau galia nusilps. Iš esmės karas Sirijoje 2017 m. turėtų baigtis. Metų antroje pusėje nustebins Šiaurės Korėja. Režimas neteks vieno iš lyderių.
Beveik visose ekonomikos šakose vyraus neapibrėžtumas.
Strateginių žaliavų rinkoje – štormai keis štilių labai dažnai. Naftos kainos tai kils, tai kris, bet iš esmės mums, vartotojams, benzinas neturėtų itin brangti O ar benzino kaina palanki vienai ar kitai valstybei, ar tai skatins ekonomikos augimą ar kritimą – mums vienodai šviečia. Svarbiau – asmeninė kišenė. Juk visvien kainų rinkose savo susirūpinimais nepakeisime. Vertybinių popierių rinkose – taip pat jokio aiškumo, jokių nuspėjamų tendencijų, visiška loterija. Taip yra todėl, kad per vieną sekundę dėl visiškai nežinomų ir logikai nepavaldžių dalykų gali kas nors iš esmės pasikeisti. Ir tokie dalykai bus tokie dažni, jog prie to reikės arba prisitaikyti, arba su tuo kaip nors kovoti. Bet kam kovoti - geriau prisitaikyti.
2017 metai bus didelių mokslo atradimų metai.
Šie atradimai jau atrasti, tačiau jie bus paviešinti. Pirmiausia tai susiję su energetika. Gali būti, jog po kokių 5 ar 6 metų naftą mes pamiršime taip, kaip dabar pamiršome akmens anglį. Mes pamiršime degalines, kaip pamiršome, kaip atrodo telefono būdelės. Tai bus ilgas procesas, kol nauja energijos rūšis pasieks namų ūkius. Bet jo pradžia – 2017 metai. Permainos energetikoje ateis iš Amerikos. Tai iš dalies susuję su D. Trumpo prezidentavimo JAV laikotarpiu.
Visą pasaulio medikų bendruomenę sukrės galingi korupcijos skandalai. Bus paviešintos farmacininkų vykdomos politikų ir netdvasininkų papirkinėjimo schemos. Skandalai iš emės palies Vakarų Europos ir Centrinės Amerikos valstybes. Bet šie korupcijos skandalai, kurie iš pamatų sudrebins net galingąją Pasaulio sveikatos organizaciją, bus mažiau pastebimi, negu mokslo proveržiai sudėtingų ligų gydymo srityje. Nauji vaistai gal ir nebus atrasti, tačiau šis proveržis susijęs su tikslesne diagnostika ir ligų priežasčių nustatymu. Visuomenės sveikatinimas bus ta verslo sritis, į kurią labiausiai apsimokės investuoti. Tiesiog likimas suves tuos, kurie turi idėjų, bet neturi pinigų su tais, kurie turi jų per daug ir ieško naujos bei patrauklios nišos.
Ir apskritai, 2017 metai bus ypatingi tuo, jog į dienos šviesą bus ištraukta daug paslapčių, susijusių ir su dalelių fizika, ir su tolimuoju kosmosu. Kontakto su ateiviais dar nebus. Kontaktui buvo ruošiamasi dar 2012 metais, tačiau atskleidimas nukeltas dešimtmečiui.
Aukso amžius visoms pramonės šakoms, kurios susijusios su metalais: mašinų gamyba, elektronika, tauriųjų metalų apdirbimu, juvelyrika ir t.t. Į šias pramonės šakas galima investuoti. Transporto sritis bus paženklinta gaisrais traukiniuose ir lėktuvuose. Objektai užsidegs dėl mažiausios kibirkšties. Dėl šių ir kitų priežasčių draudimo verslui bus sudėtingi metai. Nelengva bus bankams ir bankininkams. Todėl, kad didėjantis bendras chaoso kiekis finansams nėra rojaus sąlygos stabiliai dirbti. O kaip mes jau sakėme, chaosas bus kasdienybė, jo masteliai tik didės. Dar viena gera žinia – ekonominės krizės, tokios kaip 2008 metais, dar nebus. Gili krizė su dar nemalonesnėmis pasekmėmis Vakarų ekonomiką ištiks tik 2019-2020 metais. Taip, kad turime laiko įkvėpti oro.
Plaukte plaukia informacija apie didelį potvynį Dunojaus baseine, kurį sukels pavasarinės liūtys. Galimi žemės drebėjimai Šiaurės Meksikoje, Kalifornijoje, Karibų salose.
Kokios energijos laukia Lietuvos 2017 metais.
Bendras chaosas neaplenks ir Lietuvos. Tačiau Baltijos šalys skleidžia ypatingą, specifinę energetiką. Lietuvos perspektyva – viso regiono dvasinis centras. Lietuva į tai žengia šimtamyliais žingsniais.
Iš esmės mūsų šaliai bus pakankamai ramūs metai, išskyrus emocijų proveržius. Žiniasklaidai bus ką veikti. Gali būti atvertos senos korupcijos bylos, siekiančios 2000-ųjų pradžią. Bus paviešinti svetimų valstybių agentai, kurie savo juodą darbą dirbo nuo KGB laikų, o jų pavardės šokiruos visuomenę.
Ir pagal Taro, ir pagal astrologines tendencijas, nauji mokesčiai įvesti nebus. Tai nepalankūs metai naujiems mokesčiams įvesti ar esamiems didinti. Pensininkai iš tikrųjų sulauks didesnių pensijų, biudžetininkai – algų. Bendra žmonių nuotaika pamažu gerės. Tačiau emigracijos sustabdyti dar nepavyks. Naujo Darbo Kodekso taip pat dar nebus bent iki metų pabaigos.
2017 metais Rusija Lietuvos tikrai neužpuls. To nerodo nei Planetos, nei TARO.
Netgi priešingai – visiems netikėtai pagerės Lietuvos ekonominiai santykiai su Rusija. Atsigaus maisto pramonė, eksportas į Rytus. Tiesiog tai bus bendra pasaulinė, eruopinė tendencija, kuri nuo Lietuvos valdžios mažai tepriklauso.
Ir toliau Lietuvoje nesiseks didelėms, tradicinėms sistemoms. Čia turime omenyje ir politines jėgas, ir dideles verslo organizacijas. Vadinasi, ir toliau nesiseks konservatoriams, liberalams ir socialdemokratams. Nepalankus metas įmonėms jungtis, plėstis į dideles skėtines organizacijas. Dideliems prekybos centrams, koncernams geriau apsijungti iki 2017 m. vasario, nes po to visi metai tam nėra tinkami. Kaip ir Lietuvoje, taip ir pasaulyje pokyčių greičiausia tik didės. Susivokti permainose ir prie jų tinkamai prisitaikyti gebės tik kūrybingi bei lankstūs subjektai. Ir tokia tendencija tik gilės.
Iš esmės Lietuvai 2017 metai nebus per daug sunkūs. Greičiau tai vilties ir teisingumo metai. Naujos eros mūsų valstybės gyvenime pradžia. Valstybinėje sistemoje vyks kartų pasikeitimas, o tuo pačiu – tai šuolis į naują kokybę. Galų gale bus įteisinta netradicinė medicina.
Ekonominės krizės Lietuvoje irgi nenusimato. Energetiškai sunkiausi mūsų valstybei bus ne ateinantys 2017-ieji, o 2018 metai. Lietuva igi gyvena pagal 100 metų ciklą. Vadinasi, gali būti išbandytas mūsų šalies valstybingumas.
Orų tendencijos Lietuvoje 2017 metais labai margos. Šalta nei įprasta žiema. Sausio antroje pusėje ir vasario pradžioje driogstels šaltukas visa jėga. Atodrėkius keis šalčio bangos. Pavasaris bus ankstyvas. Gali būti taip, kad balandžio trečioje dekadoje sodinsim bulves. Tačiau šią vasarą neišvengsime sausros. Per Jonines smarkiai lis, o jau birželio pabaigoje prasidės karščio banga. Panašu, kad bus dvi karščio bangos. Antroji – rugpjūčio pabaigoje. O liepos paskutinę savaitę ir rugpjūčio pirmą savaitę tiek prilis, kad upės išeis iš krantų. Ruduo bus šiltas, kaip ir 2016-aisiais.
Gintaras