Kvantinė teologija II dalis

Tęsinys pradėto darbo iš 2006 metų ... Kompiuterį buvo užliejęs vanduo, šiaip ne taip viskas atsigaminą. Kaip sakoma, kad tik sveikatos būtų, o ji mūsų rankose. V.
26.
Praėjusiame šimtmetyje buvo prikurta įtikinamų ir net praktinę (dolerinę) naudą atnešusių taip vadinamos pažinimo ir atpažinimo teorijų. Kaip sako vienas iš populiariausių NLP trenerių Entony Robbins, šioje vietoje neuronų jungtys tapo šešių juostų magistralėmis.

Šios teorijos, kuriomis pirmiausia remiasi mainstream‘inis mokslas neabejotinai teisingos. Net ir konservatyviausias materialistas mokslininkas mano, kad jos tik „pažinimo instrumentai“. Jie avansu kalba apie tai, jog viską galima įvillti į matematines formules, nes tikrovės reiškinius-objektus esą galima aprašyti tam tikrais fizikiniais ir matematiniais algoritmais. Atsitiktinumams nėra vietos. Kitaip tariant, jie lieka ištikimi A. Einšteino pokštui apie Dievą, kuris nežaidžia kauliukais.
Taip esą yra gamtoje, Dievo sukurta. Dievas yra diskretiškas asmuo? Ir vėl tas Dievas? Teisingesnis klausimas būtų, kuris Dievas tokį pasaulį sukūrė? Nejučia kyla mintis, kad Jų (Dievų) yra ne vienas. Tai apie kokį Dievą kalbame? Ar apie tą, kuris, anot A. Einšteino, nemėto kauliukų? O gal tai kitas Dievas, kuris su mumis žaidžia kortomis pokerį?
27.
Ne mažiau įdomios įvairios laukų teorijos, esą egzistuoja vieningas laukas.
Kaip bebūtų gaila, per daug laukų teorijas mes nenagrinėsim. Mes jas apeisim šonu ir reiškinius pavadinsim šiek tiek kitaip, pavyzdžiui, Agregorais. Taip darom dėl paprastos priežasties nes žodis „laukas“ asocijuojasi kviečiais ar rugiais, ar apskritai su gryno oro gurkšniu išėjus iš patalpos. Tačiau tas pat žodis „laukas“ niekaip ne-asocijuojasi su antgamtiškumu bei nepriežastiniais, pagal linijinę logiką, reiškiniais. Atsitinka priešingai. Žodis „laukas“ suponuoja minti apie fundamentalios, Dievo sukurtos objektyvios tvarkos būvimą, nepriklausomai nuo mūsų valios, t.y. nustato priežastinių ryšių buvimą. Tačiau iš kvantinės fizikos eksperimentų mes žinome, jog reiškinių priežasties kartais linijine tvarka nustatyti neįmanoma. Jų tiesiog nėra. Pavyzdžiui, joks mokslininkas negali pasakyti, kas išprovokuoja radioaktyvių elementų atomų branduolių skilimą.
Lauko teorijos šalininkai (aš taip pat myliu šią teoriją) determinizmą (daiktiškumą), kur jo praktiškai nėra, pakeitė pusiau virtualiais vaiduokliais – laukais. Turinys - vaiduokliškas, o sąvoka - materiali su labai konkrečia semantika bei pasąmoniniu krūviu. Šios teorijos labai įtikinamos ir, atrodo, pernelyg tikslios, bet jos taip pat remiasi metafiziniu tikėjimu į nesuskaičiuojamus kiekius bangų, laukų rezonansų, kurie užtikrina įvairius gyvybinius procesus. Gal ir taip ir yra. Juk matavimo prietaisai visa tai fiksuoja. Tačiau ar viską? Bet kokiu atveju pasiliekam teisę viskuo abejoti, o juo lfabiau determinizmu.
Tačiau vėl gi – ar jie „veikia“ tik dėl to, kad žmogaus neuronų jungtys sako: “jie veikia, jie tikri”. Tiksliau - žmogus tuo tiki aklai, nes tai liepia genetinė programa, nustatanti konkrečios Visatos menamas ribas. Toks optimizmas paremtas aklu tikėjimu į priežastinius ryšius ir aklu užsispyrusiu netikėjimu, kad be linijinio priežastingumo, nieko nedali būti. Iš vienos pusės tai metafiziniai svaičiojimai, o iš kitos – aklas tikėjimas ir netikėjimas vienu metu. Asmeniškai laikausi versijos, jog aklą ir užsispyrusį determinizmą, kuris dominuoja mūsų post-industrinėje visuomenėje, lemia žmogaus pasąmonė, kurioje yra visko labai daug, kuri 99 proc. lemia mūsų kasdieninį gyvenimą ir kurios mes 99 proc. nepažįstame. Kitaip tariant yra kolektyvinis programinis failas, kurio šaknys mūsų genetikoje. Teologine prasme determinizmą lemia Biblijoje įvardinta "prigimtinė nuodėmė". tai yra atskirtis, nes Adomas ir Ieva, ištremti iš Rojaus pasijuto nuogi. Adomas ir Ieva buvo ištremti "blogio ir gėrio pažinti", o tai ir yra determinizmas fizikoje. Tai yra virusas žmogaus genetikoje. Kada ir kodėl jis atsirado - atskira tema. Aš manau, jog Edemo tragedija buvo sąmokslas prieš žmoniją. Tai buvo žmogaus genetikos perkodavimas. Kokia tikroji šio žiauraus akto prasmė - niekas nežino. Štai čia tegul lieka paslaptis.
Laikausi tos nuomonės, kad įvairios teorijos yra tikros tiek, kiek jomis tiki patys mokslininkai ir visuomenė (galutiniai vartotojai). Jeigu viskas tik dėl dolerio, greičiausiai, reiktų priežastinį determinizmą (lokalinį realizmą) pateisinti. Kjerkegorišku egzistencialistiniu požiūriu tai burnos aušinimas veltui. Nors ir aš, prisipažįstu, užsiimu tuo pačiu. Bet aš, taip pat prisipažįstu, jog esu virusas sistemos, kurios religija - lokalinis determinizmas, atžvilgiu. Aš nesiūlau kaip alternatyvos kitokios sistemos. Jos neturiu. Kitokias sistemas gali pasiūlyti ir siūlo religija bei kvantinė fizika. Aš tiesiog siūlau, pirminiame savasties ieškojimo etape, suabejoti determinizmu, todėl mano veikla doleriniu požiūriu neefektyvi ir neatneša kūnams jokios pridėtinės vertės. Šiuo metu aš tik siūlau vienintelį dalyką – pažaisti su likimu (t.y.Jokūbo Dievu) kortomis, nesukčiaujant ir nepasimetant šventais. Jei pralošim – bus garbinga, jei laimėsim, vadinasi esame to verti. Tokia strategija - ne žydiškas karas su Dievu, kaip įprasta Vakaruose. Tai pasjansas su begalybe, su kuria tu žaidi lygiomis galimybėmis. Ir ta begalybė žvelgia ne iš kur kitus, o iš tavo paties Sielos gelmės.
28.
Šiame kūrinyje aš kreipiu mintį tą linkme, kad visokios mokslinės ir šalia mokslinės teorijos yra priežastinių ryšių paieškos pasitenkinimo rezultatas, aklai tikint, jog egzistuoja Universali Dieviška Visatos Tvarka, kuri, mano nuomone, lygiai tokia pat antgamtinė, kaip ir tikėjimas į Alachą ar Machomedą. Tai yra begalybė, kurioje priežastinių ryšių ieškoti neverta. Aš abejoju, kad sielos prasme tai daryti – tuščias reikalas. Kūno prasme – tai atneša dolerių. Priežastiniai ryšiai – plokštuminės Aristotelio logikos atributai. Tuo tarpu Visata – nėra linijinė ar trimatė. Ji yra daugiamatė ir daugiasluoksnė netgi buitiniame vartotojų lygmenyje. Begalybinė, antiaristoteliška ir antiakvinietiška teologija bei logika pripažįsta daugybę būties sluoksnių ir visiškai neaišku, kuriame tu esi šiuo momentu ir kokiame būsi rytoj. Daug svarbiau būti Čia ir Dabar ir ne Rytoj, ir ne Vakar. Būti praeityje arba ateityje - prasto skonio laisvalaikio užsiėmimas, kai del puikybės nežinai ką veikti su savo gyvenimu. Kai esi Čia ir Dabar, priimi begalybę tokią, kokia ji pasireiškia šioje akimirkoje ir nedarai jokių išvadų: „kas būtų, jeigu būtų“. Tu tiesiog mėgaujiesi gyvenimu, gauni tai ko reikia, neimi tai ko nereikia ir į viską nusičiaudėt.
Tikėti determinizmu, tai tas pat, kas tikėti kokiais nors Dievais archontais-demiurgais, kuriuos David Icke yra pavadinęs tikraisiais reptiloidais. Nors, kita vertus, pastaraisiais man atrodo tikėti yra mažesnė blogybė nei laukais. Bet tebūnie tos teorijos, jos turi teisę egzistuoti nes kai kam atneša praktinę dolerinę naudą. Iš esmės, globaliniu mastu žiūrint, bendro vaizdo negadina.
VI.
29.
Iš tiesų, tai Dievo kortų kaladėje yra tik dvi kortos – žmogaus širdžiai miela deterministinė Tvarka, Dharma, Įstatymas, Matrica. Šie keturi žodžiai turi tarp savęs daugiau bendrumo, negu mes manėme. Tai tas pat determinizmas, fundamentalūs gamtos dėsniai. Antra korta - begalybė, arba X-failai (paslaptis, chaosas, nežinomybė, ne-logika, ne-determinizmas, begalybė). Kitaip tariant, tos dvi kortos, fizikine prasme reiškia bangos ir dalelės dualizmu. Banga šiuo požiūriu - tai nežinomybė. Kitaip tariant, tai - bet kokia žmogų traumuojanti informacija ar situacija, kurios negali valdyti. Tai yra Visatos dalis, kurios negali nei pažinti, nei valdyti. Vienintelis kelias – su ja susidraugauti ir priimti paradoksalumą, kai duotybę.
Abi šios dvi kortos metamos kartu: simboliškai tai galėtų būti gyvenimas ir mirtis. Pakeldami gyvenimo kortą mes norime tikėti, kad ir antra korta bus gyvenimas. Bet taip nėra.
Dažniausiai į antrą kortą bandome nekreipti dėmesio, nes ji yra baugi traumuojanti nežinomybė, nežinoma teritorija (bangos funkcija). Reikia arba nuo jos apsisaugoti, arba užkariauti. Ir kiek mes bebandytume atspėti šią antrąją tamsią kortą, ji vis viena liks tamsi, kaip Dievo draudimo polisas, Kasko sutartis, kad žmogus nepasijaustų kaip Demiurgu-reptiloidu tol, kol valgys obuolius nuo kito pažinimo medžio, skirto gyvuliams. O Rojuje, kaip sako gnostiniame veikale Pistis Sophia, apie Adomą ir Ievą, buvo juk du pažinimo medžiai. Pirmojo vaisus valgė Adomas. Antrasis- skirtas žmogui.
Žmogus gimsta antrą kartą tada, kai nugali savyje žvėrį-grobuonį, trokštantį naujų teritorijų. Kol nepriimsi X-failo (mirties) kaip gyvenimo draugo ir kol nepakinkysi kaip TARO 7 Arkene nuspėjamo ir nenuspėjamo į vieną vežimą, o tai reiškia, kol neatsisakysi savo EGO-istinės prigimties, esminių tikrovės valdymo dėsnių, kurie iš esmės nėra jokie dėsniai, o tik vienas vienintelis šviesos spindulys, vienas vienintelis fotonas, nesužinosi, kad ir kiek besistengtum. Su žmogumi Dievas nežaidžia nei kortomis nei kauliukais. Žmogui, Dievas yra partneris. Dievui toks žmogus, kaip pavaldinys, besilaikantis tvarkos dėsnių, nereikalingas, tokiam žmogui fundamentali tvarka ir dėsniai taip pat nereikalingi.
30.
Tai nėra nauja teorija (jų prikurta labai daug), o kvietimas išmokti susidraugauti su nežinomuoju X-failu, su mirtimi, bangos būsena, kaip paslėpta Dievo korta, pažinti jį iš arčiau įjungiant ją į visaapimančius sąmonės-gyvenimo procesus, kurie iš esmės lemia visus kitus būties reiškinius.
Tiksliau sakant, sąmonė efektyviai ima valdyti aplinkos procesus tik tuomet, kai jis panašus į vežime sėdintį herojų, kuris pavaizduotas 7-ame Didžiajame Arkane. Kitais atvejais yra mėtymas ir vėtymas. Vieni bėga ir slepiasi X failuose nuo deterministų-demiurgų (reptiloidų) noro pavergti protus, kiti mielai pasiduoda valdymui ir valdo kitus, nes taip geriau, saugiau, racionaliau, pragmatiškiau, patogiau, kitaip neįsivaizduojamas gyvenimas ir bet koks X-failas tolygus katastrofai, t.y. mirčiai. Hollywood‘as rodo filmus vien apie mirtį tik todėl, kad protus temdo jos baimė. Tai, kas tave baugina, labiausiai ir traukia dėmesį. Juk nerasime filmo, kuriame būtų pasakyta, jog mirtis yra gėris ir tai yra kvantinis sielos šuolis į naują kokybę. Tuo tarpu niekas nenori keistis, todėl mirtis traktuojama kaip blogis.
31.
Gyvenimo reiškinių ezoteriška kilmė mus neturėtų stebinti, nes kiekvieną dieną su jais susiduriame akis į akį ir prie jų pripratome, kad net nesusimąstome jog gyvename šalia stebuklų ir netgi juos kuriame. Semantiškai juos nusako į buitį įaugę simboliai, metaforos, tautosaka, liaudiška išmintis ar senolių patarimai, anekdotai.
Dažnai mes juos vadiname Dievo ar gamtos dėsniais, kurie nereikalauja gilesnio mokslinio pagrindimo nes praktika rodo, kad jie savaime egzistuoja. Mes nežinome koks tikslai rytoj bus oras. To negali mums pasakyti joks sinoptikas, mes nežinome kas bus po minutės, po dviejų, o juo labiau – po metu ar dešimtmečių. Tačiau būrėjų salonuose klientų nestinga.
Kaip jau rašiau, visas žmogaus pasaulio matymas paremtas dogmomis ir tikėjimais į kažką ar kažkuo. Keisti dalykai atsiranda ir nepriklausomai nuo to, ar mes jais tikime, ar ne. Mūsų žodynas, kalba, simboliai iš dalies palengvina susikalbėjimą, tačiau iš kitos pusės - įkalina sąmonę į neišeinamus kultūrinius labirintus, kurie neleidžia pažvelgti plačiau. Šiame kūrinyje nekalbėsime apie visas abejotinas metafizines dogmas, kuriomis, remiasi mokslas ir religija. Vieni tiki į nekintamą objektyvią tikrovę, o kiti – kad už debesų gyvena Dievas. Ir vienų ir kitų “objektyvi tikrovė” paremta metafiziniu tikėjimu, arba netikėjimu kad būtent taip ir yra. Ir vieni ir kiti gali gultis kryžiumi tikindami, kad jų tikėjimas arba netikėjimas paremtas asmenine praktika ir nedildoma patirtimi bei yra nediskutuotina vertybė.
32.
Bet koks tokio klausimo iškėlimas, jog šios dvi alternatyvos gali būti kvailos, laikomas nekorektišku ir neetišku, nesavalaikiu, įžūliu akibrokštu. Ir abi pusės, žinoma, yra teisios. Tik tarp šių abiejų šių pusių yra vienas bendras bruožas. Abi yra savitos tikrovės, tikrovės modeliai, susukti išoriniam vartojimui. Jei nesusikūrei savo – turi vartoti svetimą. Jei neesi vieno kolūkio narys, vadinasi turi būti kito kolūkio nariu. Bet be tikrovės modelių, kaip ir be žemėlapių gyventi neįmanoma. Bet mes taip pat žinome, kad žemėlapis nėra reali vietovė, o prieš daugelį metų žemėlapių žmonės iš viso neturėdavo. Ir gyveno laimingiau nei mes.
www.kvantinemagija.lt