Žemė kaip sielų gaudyklė. I d.

Vienas svarbiausių šio laikotarpio dvasiniu ir visuomeniniu reiškinių – vadinamasis ATSKLEIDIMAS įgauna pagreitį. Žemės masteliu tai neišvengiamas procesas. Realiai, tai, kas buvo numatyta 2012 m. jau įvyko, Žemė ir žmonija pakylėta. Bet mes to nelabai jaučiame? Viskam reikia laiko. Šiais metais PAKYLĖJIMAS kaip niekad realus. Pokyčiai – kiekviename žingsnyje. Jų labai daug ir jie nenuspėjami. Tačiau jie be galo reikalingi, kad Žemė ir žmonija pereitų į naujų energijų lygmenį nebegrįžtamai. Kabalos, senos pasaulio tvarkos puoselėtojai, kurie mano, kad tebevaldo žmoniją, nenori taip lengvai pasiduoti ir pastaruoju metu pakylėjimo užgesinimui metė milžiniškus resursus. Visuotiniam prabudimui kuriamos kliūtys viena po kitos. Todėl susidūrėme su rimtais iššūkiais. Ypač Lietuvoje. Per paskutinius metus stipriai nukentėjo ir šių eilučių autorius. Vyksta visuotinis išsivadavimo karas. Karas už visišką žmonijos laisvę. Ir ATSKLEIDIMAS yra tas ginklas, kuris siekiantiems permainų ir priimantiems jas – kol kas yra svarbiausiais. Kaip ir kiekviename kare yra metas pulti, yra metas atsitraukti pergrupuoti pajėgas ir išsigydyti žaizdas. Dabar pribrendo lemiamo mūšio etapas, o fronto linija nusidriekusi kiekvieno žmogaus viduje. Ji nematoma, tačiau kova vyksta dėl kiekvieno milimetro.

Pagrindinis kovos laukas – Žemė, ginklai - paslapčių atskleidimas, žinių, kurios buvo ir yra slepiamos nuo visuomenės viešinimas. Tikslas – laisvė, visiška žmonijos laisvė. Mokytojai, insaideriai, įdomių patirčių lūdininkai ir šiaip geros valios žmonės kalba drąsiai apie tai, kas dar vakar buvo užrakinta po 9 spynomis, apie ką anksčiau (ir dabar) net pagalvoti būdavo baisu. Ir tai plečia sąmonę, keičia visos žmonijos morfogeninį lauką. Jei vakar paslaptys buvo prieinamos tik mažam išminčių ratui, tai šiandien apie tai žino milijonai. O tie, kurie vakar dar nieko nežinojo ir nesuprato kas vyksta, šiandien mokosi pagreitintais tempais.
ATSKLEIDIMO darbą Lietuvoje dirbu jau daugiau kaip15 metų. Buvau vienas pirmųjų Lietuvoje, kuris pralaužė ledus šiame fronte. Ir dabar atėjo finišo tiesioji. Tikslas – visiška laisvė. Laisvė kiekviename žingsnyje, kiekviename gyvenimo centimetre nuo iliuzijų ir nežinojimo, nuo neteisybės, manipuliacijų, nuo to, kas vyksta už mūsų nugarų, nuo bet kokios vergovės formos. Laisvė nuo iliuzijų, nuo kompiuterinės hologramos, mikročipų, dirbtinos tikrovės, kurią matome prieš savo akis.
Leninas mus mokė ją suvokti kaip nuo mūsų valios nepriklausomą objektyvią realybę. Šiandien mokslas pripažįsta, kad tai pati didžiausia apgaulė, ką senovės Rytų tradicijos vadino maja. Kai kurie tyrėjai tai vadina visuotiniu sapnu arba masine hipnoze. Ir šis reiškinys turi gilias dvasines šaknis. Daug laiko skyriau tam, kad jas išrauti. Pirmiausia savyje. Pirma rašiau straipsnius „Kvantinėje magijoje“ bei žurnaluose, paskui rengiau seminarus. Dabar atėjo metas naujiems darbams, nors pavojų ATSKLEIDIMO darbui, lyginant su tuo kas buvo apie 2012 metus yra 10 kartų daugiau. Pamažu einama prie visiškos cenzūros. Tai natūralus kabalos atsakas į pakylėtas vibracijas. Viešoji erdvė bent jau Lietuvoje kruopščiai išravėta nuo bet kokios informacijos, kuri gali nuvesti visuomenę tiesos link. Kaunamasi dėl kiekvieno individo smegenų. Neparankūs sistemai žmonės fiziškai ir dvasiškai naikinami ir luošinami. Dalis ieškančiųjų pradėjo bijoti arba yra įspraudžiami į nesibaigiančių asmeninių problemų verpetus. Tokias, dėmesio nukreipimo technologijas esu išstudijavęs detaliai ir artimiausiu metu apie tai bus parašyta analitinė studija su faktais ir konkrečiais pavyzdžiais.
Bet mes vis viena eisime toliau.
ATSKLEIDIMĄ ir su tuo susijusį šviesos darbą dar prieš 15 metų aš supratau savaip. Nebuvau skaitęs populiarių čenelingų, nesidomėjau pakylėtaisiais valdovais, nedalyvavau jokiose veiklos grupėse. Neesu jose ir dabar. Dirbau ir tebedirbu vienas. Taip man geriau.
Iš pradžių tik rašiau tai, ką pajausdavau sapnuose, paskui liūdijau tai, ką davė dvasios mokytojai, skaičiau sudėtingas mokslines knygas, siekdamas pirmiau sau paaiškinti, paskui buvau sudėliojęs sistemą, kaip vieni kitiems galime padėti, remiantis dvasinėmis žiniomis ir kvantine fizika. Visa tai dėsčiau auditorijose visoje Lietuvoje per paskutinius 4-5 metus. Mokymai radikaliai keitė mokinių vidinį tikrovės žemėlapį. Mes kalbėdavome apie viską, pradedant nuo to kas vyksta pasaulyje ir tarp žmonių, kas yra matoma ir nematoma bei kaip viską keisti harmonijos link. Žinios, kurias perteikiau, daugeliui mano mokinių padėjo susigrąžinti sveikatą, ramybę, profesionalumą, laisvę.
Bet niekada negalvojau, kad šis darbas toks pavojingas. Visada kildavo mintis partizanė, kad tos žinios per daug sudėtingos žmogui, o gal net nereikalingos, gal per toli nuėjau. Po to supratau, jog tai ne mano mintys. Bet, per paskutinius metus patyręs visą eilę išbandymų, kai sistema buvo prispaudusi prie pat sienos, kai net grėsė pavojus gyvybei, atėjo suvokimas, kad viso to reikia. Jeigu esi puolamas, tai reikia būtinai daryti dai dėl ko esi puolamas ir niekam nepaklusti. Turime be sekundės pykčio atsilaikyti prieš tuos, kurie siūlo saldžius pasiūlymus ir prieš tuos, kurie yra nutaikę peilį į nugarą. Tada ir ateina stiprybė.
Visus tuos 15 metų stengiausi, kad žmonėms būtų aišku kur gyvename, kaip gyvename ir ką turime nuveikti. Niekada nesakiau, jog liudyju tiesą. Tai tik mano patirtis, kuri kam nors įdomi arba reikalinga, kad sulyginti su savąja. Juk mokomės iš vieni kitų klaidų ir patyrimų. Kadangi mano dvasiniame gyvenime buvo dauguma tik klaidos ir klaidžiojimai, vadinasi patirtis susikaupė įdomi.
Tai, kad mes gyvename simuliacinėje programoje, dirbtinoje tikrovėje, taip vadinamoje matricoje, kalba visos religijos, mokslas, filosofijos. Tai, kad ši dirbtina laiko ir erdvės programa buvo sukurta gyvų būtybių klestėjimui, tačiau buvo užgrobra parazitinių civilizacijų, kurios minta sielų, įspraustų į žmogaus kūną energija, kalbu jau 15 metu. Aš apie tai pradėjau kalbėti, kai dar niekas mūsų šalyje nežinojo kas tas David Icke.
Tų būtybių yra be galo daug, visokių ir visokiausių. Bandžiau sudaryti jų klasifikatorių, bet ir tai tik paviršutiniškai. Kuo toliau giliniesi, tuo įdomesnis vaizdas matosi. Aš manau, kad daugeliui jis nepatiks, nes ženklios dalies žmonių smegenyse tebėra stropiai prižiūrimos ir reguliariai atnaujinamos „apsaugos programos“ bei įvairūs implantai. Tos programos sako, kad tai nesąmonė, kad taip negali būti. Ir aš taip galvojau. Ir pas mene buvo tų programų bei implantų. Bet prireikė daug laiko, kol asmeninė patirtis bei užsispyrimas nulaužė tas programas.
Tam tikra prasme šiandien esu insaidelis, kuris gali liūdyti tai, ko daugelis nemato.
Nagrinėdamas šios klausimus, prieš 2 metus parašiau straipsnį „Erdvėlaikis kaip sielų gaudyklė“. Atradimas buvo tas, jog gnosticizmas kartu su kvantine fizika ir, žinoma, asmeninė patirtis dirbant su žmonėmis, paaiškina, kodėl mes netenkame energijos, kodėl esame nelaimingi ir sergame, kodėl mūsų vaikai serga ir kartoja tuos pačius ciklus. Tyrinėjimai, kodėl tai patiriame, paliečia labai daug būties fenomenų ir duoda jiem loginį paaiškinimą. Ir kuo giliau neri į tą bedugnę, tuo labiau plaukai ant galvos šiaušiasi nuo vaizdo, kurį pamatai.
Prieš kurį laiką atradau ir kitus žmones, kurie panašiu metu apie tai rašė panašius dalykus, tik kitoje Atlanto pusėje. Todėl šiame straipsnyje bandysiu perteikti tai, ir tai ką esu patyręs ir tai ką rašo panašiai mastantys žmonės visame pasaulyje. Pavyzdžiui, Cameron Day straipsnyje, „Kodėl aš daugiau neesu šviesos darbuotojas“, mąsto ir rašo panašiai kaip aš. Man labai malonu interneto platybėse atrasti daug bendraminčių. Tai yra dalykai, kuriuos žinoti pavojinga, bet reikia. Pavojinga todėl, kad už tai persekiojama. Tiesa ne visiems yra maloni, bet ją reikia žinoti.
Kodėl persekiojama?
Ši informacija, kurią skleidžiau per paskaitas ir per straipsnius, stipriai keičia žmogaus vibracijas, o apsauginė matricos programa tai fiksuoja kaip anomaliją sistemoje ir siekia ištaisyti klaidą. Todėl perskaičius šią (ir panašias) medžiagą, jeigu ją teisingai suvoksite, šalia jūsų atsiras tie, kurie stengsis užgesinti kylantį entuziazmą ir bundančią vidinę laisvę bei šviesą. Niekada jiems nepasiduokit ir prisiminkit, kad gyvename karo sąlygomis. Kovojama dėl absoliučios laisvės. Tai karas, kurio metu net pagalvoti kitaip yra pavojinga. Turėjau pareigą perspėti. Būkite budrūs, bet nebijokit. Manau, kad tai bus naudinga visiems, kurie nori širdimi suvokti tai, kas iš tiesų gyvenime yra svarbiausia – atrasti Tiesą, atrasti Savę.
Šis tekstas yra, ko gero, pati svarbiausia dalis ir viso to, ką aš parašiau iki šios dienos. Ir tam, kad perteikti skaitytojams šią medžiagą nuosekliai ir pilnai, reikia šiai tiek istorijos. Pabaigoje publikacijos jūs suprasite, kodėl palaikau minti jog būti „šviesos darbuotojas“ neužtenka. Daug svarbiau atskirti tikrą šviesą nuo netikros bei atrasti vidinę ramybę. Jei žmogus vidujai ramus, vadinasi jis turi daug energijos. Tie, kurie neramūs, balškosi ir blaško kitus – neturi energijos. Jie gali turėti daug fizinės energijos, tačiau dvasiškai yra imponentai.
Žemės planeta, kaip ir didžioji neaprėpiamos Visatos dalis yra užgrobta bei užvaldyta taip vadinamų archontų (anunakių ir pan). Tai atsitiko labai senai ir vyko labai ilgai. Daugelis tai vadina anomalija arba klaida kūrinijos kūrime. Mūsų planeta yra prakeikta, o tai galvose gali sukelti sumaištį, ar mes iš tikrųjų turime dar bent kokį ryšį su Dieviškuoju Šaltiniu? Susimąstyti apie tai tikrai verta. Šitas maginis prakeikimas verčia mus jaustis vienišais, pažeidžiamais ir izoliuotais – išvarytais iš Dievo Namų į žiaurų vilkų įstatymais grįstą pasaulį. Iš tikrųjų šis prakeiksmas yra pati didžiausia iliuzija, kuri labai giliai yra instaliuota į mūsų kolektyvinę sąmone tiek šiame, tiek ir kituose mūsų Visatos pasauliuose.
Šiam vidiniam holografiniam miražui būdingas įsivaizdavimas, kad duališkumas ir poliariškumas yra savaiminiai tikrovės aspektai. Jie nekeičiami ir nediskutuojami. Visiška nesąmonė tai, jog duališkumas taikytinas ir socialinėse sferose, esą mes turime būtinai prisiimti atsakomybę būti ir atstovauti kokiai nors vienai formai, kuri siekia dominavimo kitų sąskaita, konfliktuojančiai ar nesutariančiai pusei. Kitaip esą negalima. Pasakius dar paprasčiau, žmogus mato pasaulį savo akimis ir virškina per savo filtrus bei instaliuotus mikročipus išorės informaciją. Pagal tai susikuria tikrovės vaizdas, kurį žmogus supranta kaip tiesą paskutinėje Dievo instancijoje ir pagal tai teisia kitus, nori užvaldyti, pagerinti, ištaisyti pasaulį, jei kiti žmonės, jo akimis, daro blogai. Šis gana nesudėtingas imprintas mūsų gavose tapo tokiu tikrovišku, kad mes net nesugebame pamatyti pačio prakeiksmo. Iš tikrųjų mes paklydome netikrose hologramose, taip vadiname dirbtiniame intelekte ir galvojame, jog tai kas yra prieš mūsų akis ir ką dikruoja filtrai-čipai smegenyje ir yra tikrovė paskutinėje instancijoje. Tie filtrai diktuoja skausmą ir skatina išgyventi negatyvias emocijas, dėl susiaurėjusio suvokimo diapazono. Tai energijos, kuriomis maitinasi parazitai.
Žmonės buvo išmokyti paklusti holograminei apgaulei ir sistemos agentams, kurie stengiasi ją išlaikyti. Ši holograma sanskrito kalboje buvo pavadinta Maja. Gnostiniuose šaltiniuse visuotinė apgaulė buvo pavadinta apsišaukėliu demiurgu. Jo išskirtinė sąvybė, kurią sugebėjo užkrauti užgrobtiems pasauliams – nuolatinė priešybių kova, kurios metu vyksta neva progresas, tobulėjimas. Tačiau žmonės iš tikrųjų ir taip, savaime, yra tobuli, jei, žinoma, kalbėsime apie tikrąją žmogaus Dievišką prigimtį. Tai kam tada žmogui tas tobulėjimas per kovose patiriamą kančią? Kam tos pamokos, jei gimstant atmintis ištrinama ir žmogus nežino, ką yra patyręs prieš tai buvusiame gyvenime, kad nebedarytų klaidų ar kažko blogo dabartiniame gyvenime?
Tame nėra jokios prasmės, nes žmogus yra sukurtas gerovei, o ne kančiai. Jam nereikia tobulėti, jei jis yra nuolatiniame ryšyje su Kūrėju. Žmogui, kai jis gimsta, paprasčiausiai išjungiama atmintis, kad jis klaidžiotų dualizme gėris-blogis ir beklaidžiodamas link šviesos, niekada jos nerastų, o nerastamas ir nuolat apsigaudamas kentėtų, t.y. išskirtų daug kančios energijos, kuria maitinasi parazitai. Tam, kad žmogus būtų melžiama energijų karvė, buvo atlikti genetiniai pakeitimai. Žmogaus gyvenimo trukmė buvo sumažinta, kad jis nespėtų per gyvenimą pabusti. Paskui jis buvo įveltas į nesibaigiantį mirties ir gimimų ratą. Kiekvieną kart gimstant buvo ištrinama atmintis. Žmogus nežino ką yra neva išmokęs praėjusiuose gyvenimuose ir vėl daro tas pačias klaidas, iškirdamas daug gyvybinės energijos, kuria maitinasi parazituojantys pasauliai.
Iš esmės gnostiniai šaltiniai kalba apie demiurgą, kuris kovoja pats su savimi, pasidalinęs į begales tarp savęs konfrontuojančių aspektų, kurių kiekvienas pretenduoja į absoliučią tiesą paskutinėje instancijoje. Pagrindinė kova demiurgo viduje vyksta tarp blogio (griovimo) ir gėrio (kūrybos), tarp tamsos ir netikros šviesos. O kas tada yra tikra šviesa ir tikra tamsa? Tamsa yra išskaidymas, šviesa yra vienybė. Tamsa – kai tu aplink matai konkuruojančius fragmentus ir renkiesi vieną iš pusių. Šviesa – kai prieš akis matai savo pratęsimą, visą pilną dėlionę ir dėl to dingsta visos dramos bei kovos. Tai ir yra Meilė.
Tamsa prieš netikrą šviesą
Tačiau yra ir netikra šviesa. Tam, kad jėga užgrobtų ir kontroliuotų kaip galima daugiau sielų, demiurgas save patį padalino į dvi ir daugiau dalių, kurie veikia kaip sistemų administratoriai, mentalinių ir dvasinių teritorijų sargybiniai. Senovės graikų kalboje jie buvo vadinami archontais. Kiekvienas archontas galvoja, kad yra dievas ir disponuoja civilizacijomis, kurios jam ir tik jam tarnauja. Didžiausia apgaulė yra tai, kad archontai pasidalino į vadinamąsias tamos ir šviesos jėgas, kurios privalo tarp savęs kovoti vardan progreso. Konkurencija ir konfrontacija generuoja daug gyvybinės energijos, kuria maitinasi plėšrūs pasauliai.
Ne kiekvienas gali tapti šventuoju, taip, kad demiurgo ir jo valdomų archontų jurisdikcijoje yra ir policija, ir nusikaltėliai, ir kapitalistai, ir socialistai ir krikščionys, ir musulmonai. Ir vieni, ir kiti yra paveikti jo kerų. Jie kiekvienas konkuruoja ir kovoja už savo tiesas iki paskutinio kraujo lašo vardan progreso ir vardan gerovės, kuri niekada neateina. Kiekvienoje iš konfrontuojančių pusių egzistuoja archontų prižiūrima vertikali hierarchija, kurioje kiekvienas individas užima tam tikrą rašytą ar nerašytą vietą piramidės pakopose. Žemiau esantys lenkiasi aukščiau esantiems, aukščiau esantys nekenčia žemiau esančių ir baudžia juos jėga už nepaklusnumą, bet jie korporatyviai nekenčia visų kitų, kurie kitokie nei jie. Svarbiausias dalykas demiurgo sistemose tas, kad žmonės vieni kitiems lankstytųsi, vieni kitų bijotų ir vieni kitų nekęstų, pavydėtų, kad jie konkuruotų ir siektu vieni kitus pranokti, užvaldyti, sunaikinti, plėsti teritorijas, tiek geografines, tiek socialines, tiek ir mentalines. Tai yra maistas, kuriuo maitinasi demiurgas, archontai ir nesuskaičiuojamas kiekis jiems pavaldžių parazituojančių būtybių ir civilizacijų.
Šioje daugiaplanėje, multiglobalioje kosminėje kovoje dalyvauja tokios būtybės, kap Liuciferis, Jehova, Velzebubas, Archangelai, Aštar ir dešimtys kitų, kurie save vadina pakylėtaisiais valdovais, karmos valdytojais ir t.t. Vieni vaidina geriečius, kiti – blogiečius. Visi jie dirba tam pačiam demiurgui. Vieni pikti, kiti geri, bet jie puikiai moka vaidinti savo vaidmenis tam, kad suvedžiotų žmones. Šios kovos atsikartoja ir žmonių pasauliuose.
Kokia šios kontrolės esmė?
Demiurgas kaip sistema yra entropinė, ji praranda energiją ir eina į chaosą be maitinimo iš išorės. Ta energija, kuria maitinasi demiurgas atsiranda dėl gyvų būtybių išskiriamų emocijų. Demiurginė sistema maitinasi konfliktais, nesutarimais euforijomis, neviltimi, depresija, baime, t.y. viskuo, kas atsiranda žmogui realiame gyvenime, kai kažkas paliečia arba traumuoja, į ką sufokusuojamas pernelyg didelis dėmenys ir dėl to nematoma kas yra aplink. Akiratis susiaulėja iki gebėjimo spręsti tik vieną ar kelias, mirtinai, iki skausmo svarbias problemas ir nematymas visumos. Tam, kad surinktų kuo daugiau energijos, jis sukūrė dualumo paradingą tamsa-šviesa, blogis-gėris, savi-svetimi, teisinga-neteisinga ir pan. Sistema siekia, kad kiekviena gyva būtybė tarnautų energijos šaltiniu. Geros sielos prijungiamos prie netikros šviesos, o blogos – prie tamsos. Tam, kad žaidėjams būtų įdomiau, demiurgas yra nustatęs tikrovės sluoksnius. Žmonėms, kurie kyla per tuos sluoksnius archontai suteikia pareigos atlikimo jausmą. Tuo tarpu iš tikrųjų jie klaidžioja demiurgo iliuzijose.
Dvasinė hierarchija
Žmonės, kurie mėgsta čenelingus teigia, kad yra susiję su tam tikra „dvasine hierarchija“, kurią sudaro Archangelai, Pakylėtieji valdovai, karmos valdovai ir teigiami ateiviai. Jų pranešimų žmonėms interneto platybėse galima rasti nesuskaičiuojamas galybes. Paslaptis yra ta, kad šios ką tik išvardintos pakylėtosios būtybės priklauso tai pačiai sistemai kaip ir Liuciferis. Ir šios dvasinės būtybės kovoja dėl žmogaus energijos. Kitaip sakant, naujojo amžiaus judėjimas yra ne kas kita, o operacinė sistema, skirta nepatenkintų bei ieškančių žmonių energijai išpumpuoti.
Dar viena paslaptis yra ta, kad dauguma taip vadinamųjų „pakylėtųjų valdovų“ ir jų hierarchijos atstovai niekada nebuvo žmonėmis. Tai saldžiai meluojančios būtybės, kurių tikslas – paklusnumas ir gyvybinė energija. Normalioje tikrovėje niekas jiems nesilenktų. Archontai, kaip ir demiurgas nėra sujungti su Dieviškuoju šaltiniu. Tai – anomalija Dievo kūrinijoje, kuri turės būti pašalinta. Todėl jie nėra angelai ir niekuomet jais nebuvo. Jie tiesiog melagiai ir manipuliatoriai.
Tamsa leidžia šviesiajai pusei labiau spindėti
Šios dvi pusės turi savo vaidmenis vaidinti tobulai. Tamsioji pusė iš tikrųjų veikia kaip parazitai, suskiai, svoločiai, niekšai, žudikai, prievartautojai, manipuliatoriai, turtų ir valdžios kaupikai. Jų tikslas – dominuoti jėga ir priversti paklusti, nes neva tokia yra Dievo tvarka. Nes jie geriau žino ir yra atsakingi už tai, kad Dievo tvarka žemėje būtų prižiūrima. Šie blogi berniukai tarnauja tam, kad sielos ieškotų šviesiosios pusės, kur gera ir malonu. Ir taip, jos patenka į šviesa apsimetusių būtybių glėbį.
Tačiau žemė yra sudėtinga planeta, nėra taip, kad demiurgas galėtų viską valdyti. Kažkada žmonės žinojo kur slypi tiesa, ir kad yra toks klastingasis apsišaukėlis demiurgas. Jie rėmėsi į Amžinąjį šaltinį. Šio kanalo neįmanoma iš žmogaus išmušti ir dabar. Todėl buvo sukurtas ir tebeveikia planas, kaip žmogų apgauti ir padaryti dar geresne melžiama karve. Tuo tikslu buvo sukurta simuliacinė programa, dirbtinio intelekto erdvė (kurią mes matom prieš savo akis), kuri imituoja realų pasaulį, bet iš tikrųjų tai spąstai sieloms, kurios įkliūna čia ilgam. Jos sukasi žemiausių vibracijų uždarame date, per mirties ir gimimo ciklus, manydamos, jos tai ir yra Dievo kūrinija. Bet smarkiai apsigauna. Nes per tai iš jų ištraukiama anergija. Čia sielos susivylioja atvykti ir pasisemti patirties, bet yra pagaunamos ilgam. Ir šiai archontų sistemai atėjo galas.
Visų pirma, tuo tikslu patriarchalinės religijos buvo suformuotos ir paskleistos žmonėms, kiek tai įmanoma plačiau. Bet kuris žmogus, kuris neprėmė kokios nors bent vienos religijos, būdavo vejamas lauk iš visų įmanomų bendruomenių iki to laiko kai atsirado „Teosofų draugija“, kuri tapo Naujos Eros judėjimo pagrindu. Šis judėjimas atsirado preš daugiau kaip 100 metų, o preiš du dešimtmečius įgavo pagreitį ir pritraukė tuos, kurie abejojo tradicinėmis religijomis dėl jų tiesmukiškumo ir dvasinio egoizmo.
Apsišaukėlis demiurgas suteikė visus atsakymus abejojantiems. Demiurgui ir archontams jokio skirtumo kokį mes ‘‘–izmą‘‘ pasirinksime, jam svarbiau, kad mes priklausytume kokiai nors periferinei/lokalinei tiesai ir manytume, jog tai tikrovės ekvivalentas paskutinėje instancijoje. O dar svarbiau, kad visais įmanomais būdais gintume savo įsitikinimus, klotume ant stalo argumentus kitai pusei, įtikintume kuo daugiau žmonių priimti tokią pačią nuomonę ir/ar gyvenimo bei mąstymo būdą.
Čenelingai apgaudinėja
Straipsnio „Kodėl daugiau aš nebeesu šviesos darbuotojas“ autorius Cameron Day, dar 2011 metais parašė: „jeigu religiją galima pavadinti opiumu liaudžiai, tai čenelingai ir visoks new age – toks pat opiumas tiems, kurie nepatenkinti religija, ateizmas – toks pat opiumas teims, kurie Apskritai atmeta bet kokį dvasingumą. Bet jau geriau būti agnostiku, negu relinigniu fanatiku.
Terminas „Švisos darbuotojai“ atsirado maždaug prieš 20 metų. Autoriaus nuomone, daugelis jų draugauja su netikra šviesa. Kas yra netikra šviesa? Ji atsiranda kai uždaroje demiurgo sistemoje, žemų vibracijų simuliacinėje programoje (matricoje) Tikrą Amžino šaltinio šviesą spinduliuoja pats žmogus, bet ji atsispindi archontų veidrožiuose. Kitaip tariant, žmogaus vidinė šviesa naudojama jo paties apgaulei. Archontai mums atrodo šviesos būtybėmis todėl, kad nuo jų atsimuša mūsų šviesa. Tada mes jiems lenkiamės, medžiamės, bijome ir atiduodame energiją. O po tokių dvasinių seansų jaučiamės išsekę ir pavargę. Todėl archontai atrodo kaip šviesa, kaip pakylėtieji valdovai. Iš tikrųjų tai netikra šviesa, apie ką perspėjo ir Dawid Wilcock, ir George Kavasilas, ir David Icke.
Šiuo klausimu dabar pasaulyje vyksta didelis karas, tam, kad pilnai sunaikinti demiurgo-archontų kontrolės sistemą, žinomą kaip satanistinė kabala. Tada tos būtybės greitai praras galią. Kai tai įvyks, visos civilizacijos, visos būtybės, visi žmonės, kurie tarnavo sistemai turės atsisakyti savo kontraktų. Tačiau visa tai jie puikiai supranta ir yra sukūrę ne vieną genialų planą kaip išlaikyti žmogaus gniuždymo sistemą veikiančią. Esmė ta, kad juos domina tik tie žmonės, kurie dirba su savimi ir siekia išsilaisvinimo. Nes tokie žmonės laikytini anomalija matricoje, t.y. sustemos griovėjai. Daugumai jų per sapnus buvo pasiųsta informacija, kad jie privalo paklųsti šviesos hierarchijai ir priimti pakylėtųjų valdovų (ar kitokių dvasinių būtybių) vadovavimą, esą švesos darbuotojų pajėgos turi būti valdomos centralizuotai.
Šis planas veikė puikiai, nes būti kitokiu, atsiskyrėliu šiuolaikinėje visuomenėje yra be galo sunku. Kitoks nei visi žmogus privalo iškęsti ir psichologinį pažeminimą ir finansinius sunkumus. Šiuos sunkumus sustiprina dar ir tai, kad mūsų atmintis ištrinta, mums labai sunku prisiminti tai, kas mes iš tikrųjų esame. Disponuojame keliais fragmentais ir intuityviai einame į šviesą. Todėl mus suvedžioti nesudėtinga. Jei žmogus prabunda ir nutraukia kontraktus su būtybėmis, jo elektromagnetika, t.y. dažniai tampa kitokie negu bendras sociomo fonas. Tai fiksuoja ateivių, kurie tarnauja archontams, prietaisai. Tokiu atveju suveikia apsauga. Pirmas apsaugos etapas – bandoma išgąsdinti, paskui, jei tai nepadeda – praregėjusieji gundomi gudrumu, spaudžiami per silpnas vietas, viliojami fiktyviomis dvasinėmis mokyklomis, prie jų prikabinami žmonės, sutuoktiniai, draugai, kolegos – kurių užduotis – suvedžioti manipuliacijomis ir, bendraujant, įvelti į sunkius santykius, problemas bei užgesinti šviesą, grąžinti dažinius į „normą“. Kaip tas pricesas vyksta per artimuosius, per žmones, kurie yra netoli, kuriuos per daug naiviai ir lengvai įsileidžiame į savo vidinį pasaulį – yra kita didelė tema. Bet mes kalbame apie dvasinius judėjimus, kurių dabar labai daug ir kurie pritraukia ieškančiųjų dėmesį. Tai va, autorius nori pasakyti, kad didžioji dalis tų judėjimų yra netikra šviesa. Geriau išlikti vienam apkasuose, negu burtis į grupes, kuiose klesti „žmogiški“ santykiai. Tikriems šviesos darbuotojams grupių nereikia, nes jie – iš savo vidaus yra stiprūs ir komunikuoja vieni su kitais net ir per didelius atstumus be jokių techninių priemonių, tada kai reikia. Kai nereikia – jie yra normalūs žmonės, išoriškai niekuo neišsiskiriantys iš minios.
Kai jautiesi labiau pavargęs nei anksčiau
Dauguma nubudusių žmonių, kurie buvo įtraukti į šviesos darbuotojų veiklą prisipažįsta, jog seansų metu, kai bendrauja su visokiais pakylėtaisiais valdovais, jaučiasi pavargę. Būna taip, kad žmonės iš meditacijų salės išeina pavargę. Tai ženklas, kad jie buvo susidūrę su archontų agentais, bet ne šviesos būtybėmis. Aš asmeniškai jokios šviesos hierarchijos nepripažįstu. Tarp manęs ir Amžinojo Šaltinio nieko nėra, jokių būtybių, jokių tarpininkų, jokių ateivių. Jų pagalba mums nereikalinga. Tos būtybės, kurios rašo mums nežinant likimų scenarijus, tarnauja apsišaukėliui demiurgui. Likimus reikia ištraukti iš jų nagų ir gyventi taip, kaip mums norisi. Karminiai susitarimai – kas kokį vaidmenį vaidins vieni kitų gyvenimuose yra niekiniai. Mes tuos susitarimus prieš gimstant ir prieš pasirenkant likimo scenarijų, pasirašome patys, bet į juos esame įveliami apgaule. Mus tiesiog sugundo dalyvauti spektakliuose, kurie sielos evoliucijos prasme yra niekiniai.
Kada jautiesi tikrai gerai?
Mūsų likimus formuoja archontai (matricos sistemų administratoriai). Darbas vyksta panašiai kaip kuriant vaidybnį filmą. Man tai buvo parodyta sapno metu, kai dar su archontais nebuvau taip smarkiai susipykęs.
Darbas vyksta taip: pirma parašomas bazinis scenarijus, susiejamas su kitais scenarijais, parenkamas laikas, pasauliai ir parenkamos sielos, kurios sutinka suktis reinkarnacijos ratais. Sielos į sansaros sato naują scenarijų įvyliojamos apgaule. Pirma joms parodomas buvusio gyvenimo filmas, po to vedamos tuneliu su šviesa priekyje pas švytintį archontą, kuris „teisia“. Jis ir atsakingas už vaidmenis likimuose. Pas jį patekusios sielos yra prigąsdinamos, neva pridarė daug nuodėmių ir dabar pats geriausias metas taisyti klaidas. Tada išsidansusi siela sutinka dalyvauti naujame likime ir pasirenka siūlomą nepalankų vaidmenį būsimame gyvenimo filme. Gimus – atmintis ištrinama. Žmonių likimai man buvo parodyti kaip tuneliai ar vamzdžiai, iš kurių išeiti – nevalia. Yra numatyti paraleliniai scenarijai. Jie įsijungia tais atvejais, kai dėl kokių nors nenumatytų priežasčių nevykdomas pagrindinis. Žemė Gaja gali atmesti archontų siūlomą scenarijų ir tada žmogus miršta būdamas vaiku ar gimsta negyvas (vyksta persileidimas). Taip pat sielos nenoras dalyvauti naujame scenarijuje su labai nepalankiomis sąlygomis parireiškia kaip autizmas. Dažna autizmo priežastis ta, kad siela, patekusi į žmogaus kūną prisimena ir dėl to sunku vykdyti kontraktą. Tai – pakankamai dažnas reiškinys.
Alternatyvių scenarijų paskirtis – grąžinti sielą į pagrindinį scenarijų, o jeigu žmogaus generuojamos energijos kiekis sumažėja, dėl to, kad jo sąmonė, nubunda. Alternatyvos naudojamos ir kaip matricos apsauga nuo galimų anomalijų ir kad galima būtų išmelžti panašų energijos kiekį, kuris buvo numatytas pargindiniame scenarijuje. Į gimimo šliuzus įleidžiama per vartus, kuriuose girdisi labai šaižus švilpimas ir įtraukiama į sūkurį. Po to, atgimti naujame scenarijuje sielai parenkamas eterinis, astralinis, mentalinis bei fizinis kūnai, tėvai, vieta ir sąlygos, kur gims ir turės gyventi. Į kūnus įmontuojami kontroliniai implantai bei energijų nusiurbimo kateteriai bei kitokia įranga, kuri dažniausiai naudojama ateivių genetiniams tyrimams atlikti. Tam tikrais išskirtiniais atvejais (tokių dabar daugėja) sielai įsikūnyti parenkamas ne naujagymis, o suaugęs klonuotas žmogaus kūnas su techniniais implantais. Vėl ištrinama atmintis. Iš tikrųjų žmogaus atėjimas į fizinį kūną, gyvenimas, mirtis bei pomirtinė patirtis panaši į aukštąsias technologijas ir sudėtingas komputerines programas. Išskirtinių asmenybių kūnai, turintys unikalius genų rinkinius, klonuojami požeminėse ateivių ir žmonių sukurtose slaptose bazėse. Kam ir kur naudojami klonai – atskira istorija, nesusijusi su šio straipsnio tema.
Regresinio seanso metu teko šiek tiek pasiknaisioti po savo sielos evoliuciją. Visos istorijos nepasakosiu, tik kelis epizodus. Mano kontrakto sąlygos buvo „sunkūs šeimyniniai santykiai“. Paskui man archontų darbuotojai reptiloidai paaiškino, kad dabartiniame gyvenime neišpildžiau kontrakto sąlygų, nes programavimo metu įsivėlė klaida ir į mano subtiliuosius kūnus pateko per daug šviesos, sistemos esą nėra tobulos. Šviesa skatina atmintį ir deformuoja visą projektą, nes pradedu prisiminti, prarandu planuotą energetinį efektyvumą. Dėl šios priežasties man pavykdavo „sunkių santykių“ išvengti, o sistema prarado numatytą kiektį energijų.
Kuo gręsia pabėgimas iš likimo scenarijų?
Ir iš tikrųjų realiame gyvenime sukius santykius nutraukdavau pirminėse stadijose, nes žinodavau kuo viskas baigsis, nors kita pusė dėdavo visas pastangas juos išlaikyti. Kiekvieną kartą, kai susitinki žmogų (moterį), pamatai jį kiaurai ir iš anksto žinai kuo tas bendravimas baigis. Tada savęs klausi, ar man to reikia? Atsakymas – ne. Paskui, po tokių atsisakymų sunkiai susirgdavau. Atkentėdavau ir vėl į priekį. Žinojau, kad žmogiška meilė yra tik manipuliacija hormonais per implantuotus mikročipus (vienas iš energijos nusiurbimo būdų) ir nieko bendro su tikru dievišku jausmu neturi. Tačiau kol pradėjau suprasti, kad tai buvo mano paties pasirašytas scenarijus dar prieš gimstant, praėjo nemažai laiko. Todėl kartą vienas reptiloidas žmogaus pavidalu pasakė tiesiai šviesiai labai įdomų dalyką: tu (atseit, aš), ne tik neįvykdei kontrakto, bet ir piktnaudžiauji laisva valia, ... kur tu dabar dėsi tą savo energija, kai kiti vargsta, tavo pasitraukimas iš bendros sistemos, griauna kitų likimus ir yra vadinamas egoizmu. Jis man aiškino, jog dvasinėje buhalterijoje viskas taip pat, kaip ir žmonių. Gauni pajamas, o dalis jų automatiškai nuskaičiuojama mokesčiams, iš kurių mokamos pensijos.
Jo (reptoloido) teigimu, piknaudžiavimas laisva valia esąs sunkus karminis-buhalterinis nusikaltimas, taip pat užtraikia karmą, dėl ko turėsiu kartoti gyvenimą ir vėl, mažiausiai 5-6 kartus ir patirti „sunkius santykius“ su absoliučiai pilna amnezija. Buvo parodyti likimo scenarijai (tuneliai), kuriuos esą privalau patirti, nes esą kitaip neišmoksiu dualumo pamokų, o jų matricos sistemos neteks iš anksto numatyto energijų kiekio, kuris reikalingas taip pat kaip ir mokesčiai žmonių sistemose.
Man tokia perspektyva pasirodė nepatrauki, nes siūlomas filmas (filmai) - ne iš pačių maloniausių, nes pagrindiniame scenarijuje numatytas visiškas energijos praradimas per santykius su vampyraujančia sutuoktine, vaikų ligos, ekonominės bėdos ir priklausomybė alkoholiui. Tuomet aš paklausiau: kokias turiu alternatyvas? Man buvo atsakyta: alternatyvos yra, spręsk pats. Tada aš ir nuspredžiau eiti keliu, kuris nebuvo siūlomas - nutraukti kontraktus viduryje filmo. Buvo tikrai nelengva, nes buvau gąsdinamas visais įmanomais būdais. Prie manęs buvo siunčiami žmonės bei alkanos sielos tiesiog konvejeriu, kurie iš paskutiniųjų bandė velti sunkius santykius. Bet vėl atsisakiau.
Reptiloidų vyresnysis Archontas, po paskutinės mirties kaltino mane sąžinės, atsakomybės, pareigos neturėjimu, nemeile Dievui, ėjimu prieš Dievo valią ir t.t. Reptiloidai žmogaus pavidalu taip par priekaištavo, kad aš praradau „turinį“ ir nėra kaip mane „paimti“, kad aš skolingas Visatai, kuri mane sukūrė. Buvo nuspręsta pasutiniame gyvenime naudoti implantus, kurie skatina priklausomybes. Vėl nepavyko. Būdamas vaiku susirgau sunkia tymų forma ir ligos metų, aukštos temperatūros ištiktas implantus išvėmiau (tada supratau, kad vaikams mušti temperatūros, kai jie serga, negalima, taip jų organizmai kovoja su implanntais). Paskutinės regresinės meditacijos metu aš peržiūrėjau visus savo kūnus, ar nėra ten ko nors, kas man nepriklauso, nes jaučiau, kad kažkas gimstant antrą ir trečią kartą buvo impantuota ir tai nutekino daug energijos. Bet šių metų pavasarį man buvo pasakyta, kad visi įrengimai iš mano kūnų, kuriuos turėjau visuose gyvenimuose bei visuose paraleliniuse scenarijuose jau pašalinti, o nauji – taip ir nebuvo įvesti. Po to įvyko spontatinis išsividuriavimas ir pasidarė geriau. Bet tuo iki šios dienos nelabai tikiu ir tikrinu save du –tris kartus per savaitę. Kažkodėl neapleidžia mintis, kad įrangos demontavimas buvo tik imituotas. Po to atsitiko dar įdomesnis dalykas - pradėjau matyti svetimą įrangą kitų žmonių kūnuose ir labai rimtai pradėjau mokytis regresinių technikų.
Kontraktų nutraukimas su visomis įmanomomis būtybėmis ir išsivalymas išlaisvino didelį energijos potencialą. Jautiesi neįsipareigojęs, laisvas ir galįs padėti žmonėms. Bet karas dar nesibaigė. Iki šiol esu taikiniu ir privalau būti budriu 24 val. per parą.
Aukso amžius – apgaulė
Melagingos šviesos būtybės, dirbančios apsišaukėliui demiurgui iš visų jėgų pastaruoju metu stengiasi išlaikyti žmonijos kontrolę. Mūsų energija ir susitarimai, kad gyventume dabartiniame kalėjime, suteikia deiurgui, archontams ir visokio plauko ateiviams valdžią mūsų atžvilgiu. Todėl jie nesiruošia pasiduoti. Tuo tarpu mes kovojame už savo laisvę. Archontai siekia kad mes nematytume kalėjimo, nebevadintume šio pasaulio matrica, o suvoktume jį kaip laisvę. Kitaip tariant, jie siekia, kad pasipriešinimo dalyviai būtų suklaidinti ir matytų, jog aukso amžius jau čia pat. Gi iš tikrųjų aukso amžius yra ne kas kita, o jų pačių sukirtas auksinis narvas, arba naujas kalėjimas ir „dievai“ galės klestėti kiek panorėję ir toliau siurbs bei pepaskirstys savo reikmėms žmonių išspinduliuojamą energiją.
Kitaip tariant, mes šiuo metu gyvename smirdančioje vištidėje. Kažkas pasiskundė aukščiau, kad planetoje, vardu Žemė pažeidžiamos gyvūnų teisės. Ir dabar mūsų „valdovai“ stengiasi dėl mūsų, kad apsigyvenume naujoje, erdvesnėje, dažais kvepiančioje fermoje. Tai leis ir toliau mus melžti, tik mes jau būsime patenkinti, kad sąlygos tapo geresnės. Tai lygiai tas pat, kai ūkininkas iš sulūžusios taybinės fermos gyvulius perkelia į naują, kur galima laisvai judėti, kur groja Mocertas, bet mežimo aparatai liko tie patys. Todėl archontai žmonių pavidalu leidžia dalinį ATSKLEIDIMĄ. Elito tarpe taip pat yra pasipriešinimo grupių ir jos skiriasi tuo aspektu, kad vienos mano, kad žmonėms reikia viską atskleisti iš karto, o kitos – bijo kultūrinio šoko ir galimo chaoso, esą paprasti žmonės nepasiruošę. Aš asmeniškai esu radikalaus atskleidimo šalininkas. Kuo blogiau – tuo geriau. Ir manau, kad tie, kurie bujo galimo chaoso ir yra archontų agentai, siekiantys padailinti fermą, o ne ją sugriauti.
Dvasiniai melagiai nenori, kad mes gyventume savarankiškai, laisvi nuo bet kokios administravimo sistemos. Šiuolaikinę viešą administravimo sistemą reikia teisti kartu su visais ją atstovaujančiais žmonėmis. Tuo tarpu Jie gasdina, nebūtais dalykas, esą be archontų „dovanotos“ žmonėms šiuolaikinės viešo administravimo sistemos, mes nusirisime į chaosą ir anarchiją bei patys save sunaikinsime. Jų teigimu, kiekvienas žmogus savyje nešioja po termobranduolinę bombą ir be priežiūros bei kontrolės mes, žmonės, neižgyvensime nė dienos. Esą susinaikinsime. Bet mes pukiai žnome, jog tai apgaulė ir melas. Mes neturime laukti nei geriečių ateivių ar angelų, kurie neva mus turi išgelbėti, ne blogiečių, kurie nori viską išlaikyti kaip yra. Mes turime patys išsikovoti laisvę vienašališkai nutraudami bet kokius karminius kontraktus ir atisisakydami už tai nešti bet kokią atsakomybę, nes tai yra apgaulė. Mes turime panaikinti archontišką mitybos energijomis grandinę ir išvaduoti milijonus žmonių nuo priklausomybių. Tai yra karas ir reikia elgtis kaip karo sąlygomis. Diplomatijai laikas jau praėjo.
Kaip atsisakyti kančių dėl dualumo?
Kaip ištrūkti iš kalėjimo?
Pirmiausias darbas Self-Clearing System.
Tai yra 21 punktas:
1. atsisakyti visų susitarimų nuo pat pirmo gimimo šiame pasaulyje
2. atsisakyti įsipareigojimų kitiems pasauliams
3. jei tėvų nėra gyvųjų tarpe, nutraukti tėvų ir protėvių kontraktus, su jais mintimis susisiekus ir gavus jų pritarimą
4. atsisakyti karmos
5. atsisakyti likimo
6. nutraukti jau esamus, vykstančius likimo scenarijus
7. atsisakyti gimti iš naujo žmogumi, iškyrus tuos tavejus, kai nėra numatyti jokie karminiai vaidmenys
8. atsisakyti mokytis ir mokyti (kaupti patirtį), nes kokia to prasmė, jei atminties neliaka
9. pareikalauti atstatyti visą parastą atmintį
10. pareikalauti atiduoti visą prarastą energiją
11. kiek tai įmanoma ilginti savo gyvenimo trukmę žemėje
12. pareikalauti išmontuoti ir sunaikinti visą įrangą, kuri mums nepriklauso ir kuri buvo sumontuota tiek mūsų fiziniame, tiek subtiliuosiuose kūnuose prieš mūsų valią
13. jei įranga sumontuota mums sutikus – vienašališkai nutraukti sutartį, nepriklausomai nuo pasekmių
14. papildomai pareikalauti atsiimti įrangą, per kurią nuteka mūsų gyvybinė energija į parazituojančius pasaulius
15. liepti pasitraukti mažiausiai per kilometrą nuo savęs visoms būtybėms, neriklausomai nuo to, jos geros, ar blogos
16. atsisakyti santykių su žmonėmis (jei įtariame, kad tokie yra), per kuriuos nuteka energija į parazitinius pasaulius
17. nedalyvauti konfliktuose, ginčiuose, barniuose, informaciniuose karuose, karuose ir nebijoti už tai pasekmių
18. tris kartus garsiai pasakyti AŠ ESU LAISVAS (A) ir pajausti niekam neįpareigojantį jausmą, kai niekur nereikia bėgti, niekur nereikia lėkti, dėl nieko nereikia pergyventi, viskas yra gerai, viskas tinka, viskas gera
19. tai reikia daryti meditacijoje susiliejus su savo dieviškuoju AŠ
20. prašyti Kūrėjo, Amžinosios Šviesos apsigyventi mumyse, užpildyti kiekvieną mūsų kūno ląstele, užlieti visus subtiliuosius kūnus
21. pradėti gyventi iš naujo, nuo balto lapo ir perteikti šią būseną kitiems
Taip mes priversime parazitus badauti. O toliau – laukime laiškų. Prasidės sunkioji artilerija. Įsivaizduokime: ženkli žmonijos dalis atsisako karminių kontraktų. Kiek praras energijos parazitiniai pasauliai. Jiems tai prilygs mirčiai iš bado. Tai tas pat, jei iš korporacijų atimtume Persų įlankos naftą. Neduokite vilkui ėsti ... Tai gali sukelti ir karus, ir cunamius, ir žemės drebėjimus, ir finansinius defoltus. Bet nebijokime - laisvė irgi turi kainą. Dėl jos verta pakovoti.
Aš puikiai suprantu, kad šitas straipsnis sukels daug chaoso ir kontratakų, bet tai yra mano atsakas į tai, ką patyriau ir per savo neilgą paskutinį gyvenimą, o ypatingai per pastaruosius metus. Tai nuodų dozė, bjaurus geluonis į parazitinės matricos daržą. Jei tai kieno nors simuliacinė programa, tai aš esu vienas iš virusų, kuris griauna ją iš vidaus.
Iš esmės matrica nėra bloga. Tai yra gamtos dalis. Gyvos būtybės turi įgimtą savivaldos jausmą, kuris grindžiamas savitarpio supratimu ir pagalba. Bėda ta, kad matrica kaip natūralus savivaldos modelis yra užgrobta ir tarnauja energijai siurbti bei parazitams maitinti. Už šio sąmokslo stovi apsišaukėlis demiurgas. Tai yra vietinės reikšmės reptiloidais, kuris iš esmės yra toks menkas, kad panorėjus, galima jį užmušti vienu sprigtu. Bet, manau, to nereikės dalyti. Visa ši simuliacinė programa, kurios viduje gyvename, bus demontuota ir pakeista. Turi sugrįžti realus gyvenimas, parempas supratimu ir meile.
Panašūs šaltiniai: Ibrahim Hasan, Greg Szymanski, Portal Cobra, Lisa Renee, Aug Tellez, Preston James, James Gilliland, David Icke, Cameron Day, Michael Salla, Calogero Grifasi, George Kavassilas, Dawid Wilock, Donald Marshall, Preston Nicols, Maxwell Jordan, Project Camelot, etc.
Gintaras M.
2017 m. rugpjūtis