Stebuklais vadiname įprastus dalykus, nes nežinome kas yra žmogus

Dažnai iš mano lūpų galima išgirsti, o taip pat ir straipsniuose perskaityti teiginį, jog neetiška kritikuoti kolegų, kurie naudoja netradicinius gydymo metodus, darbą. Juk iš pirmo žvilgsnio negali spręsti kokiomis teorijomis jis remiasi, kokie yra filosofiniai ir praktiniai vienos ar kitois sistemos aspektai, kuriais žmogus tiki. Tikėjimas yra galingas ginklas, stiprus įrankis, jei nori pasiekti tikslą, jei tas tikslas, žinoma, siejamas su pagalba ir pagarba žmogui.
Tačiau kai kada norisi užduoti klausimus ir padiskutuoti dėl vieno ar kito teiginio, dėl vienos ar kitos formuluotės bei taikomos metodikos. Aš esu už konstruktyvų dialogą. Ir, jeigu kas nors man užduoda sunkius klausimus, esu dėkingas, nes tai padeda tobulėti. Man patinka diskutuoti ir su skeptikais, ir su fanatikais, nes pats esu skeptikas ir netiku tol, kol nepatiriu ko nors savo kailiu. Tik tada galiu pasakyti, jog štai tas ar anas būdas veikia, arba neveikia.
Apie Pjotr Elkuniviz sužinojau prieš 3-4 metus iš knygos “Dieviškasis ištiesinimas“. Tikrai gera, naudinga ir įdomi knyga. Tačiau perskaitęs ją neradau jokio stebuklo. Kodėl? Todėl, kad man pasirodė, jog visi tie stebuklai gali būti grindžiami kvantinės fizikos dėsniais ir nieko asmeniško, keisto ar ypatingo čia nėra. Kodėl tai vadinama dievišku ištiesinimu – nelabai supratau. Neisginčysim, bet laikykim, jog tai yra pirmas klausimas.
Štai ką mes skaitome oficialiame Pjotr Elkunoviz šaltinyje:
“Pjotras yra vienintelis šios nepakartojamos, niekada anksčiau nebuvusios energijos iniciatorius. Ši energija yra valdoma jo dvasios jėga, nes Pjotras ir yra pats toji jėga. Jo gydančio darbo, vedamo švento dievo įstatymo, dėka vyksta pakitimai visame pasaulyje”.
Perskaičius šią citatą, paimtą iš oficialios Pjotr Elkunoviz svetainės lietuvių kalba, natūraliai kyla tokie klausimai. Ir jeigu gerb. Pjotr atsakytų į juos, būčiau labai laimingas.
1.Kodėl Pjotras yra vienintelis, kuo pagrįstas toks teiginys?
2. Kas yra “jo dvasios jėga”?
3. Kaip paaiškinti Pjotro energiją, kuri esą jo paties inicialyva atsirado?
4. Įvardinkite tuos pasikeitimus, kurie vyksta pasaulyje?
5. Kas yra “šventas dievas”? Kodėl tai rašoma mažąja raide?
Gal Pjotras gali įvardinti, kas yra Jo Dievas, nes iš anksčiau paskelbtos citatos, man sunku suprasti.
Taigi, norėčiau patikslinti, jog Pjotr Elkunoviz tikrai unikalus. Bet tokių unikalių labai daug, t.y. beveik 8 milijardai. O kiek dar yra žinomų, kurie tyliai dirba ir nėra parašę knygų, nėra pastatę filmų.
Dabar, kiek tai įmanoma trumpiau ir glausčiau pateiksiu savo požiūrį į vadinamąjį unikalų Pjotr Elkunoviz dvasinį ištiesinimą ir patį mechanizmą, kaip tai veikia.
Mano subjektyvia nuomone, tai nėra vieno žmogaus duotybė ar sąvybė, nes žmogus yra holograminis. Jei žino ir gali vienas, vadinasi gali visi. Vadinasi tai yra Dievo, gamtos duota dovana kiekvienam, kurią galima atskleisti. Tačiau ne visi pasinaudoja, ne visiems to reikia. Kitas dalykas, ši galia nėra susijusi vien tik su REIKI. Aš tai įrodžiau pats sau per 15 metų ir turiu pakankamai rimtus argumentus. Yra trys keliai kaip atsiranda dvasinio ištiesinimo fenomenas. Pirma – žmogus gimsta su tam tikra paveldėta sąmonės būsena. Antra - pasiekia ją eidamas dvasiniu keliu link pilno nušvitimo. Trečia – remiasi tam tikra pagalba. REIKI – tai atrama į tam tikrą agregorą.
Jeigu žmogus siekia nušvitimo, t.y. pasirenka savo tikrosios esmės pažinimo kelią, jo būsena nuolat keičiasi ir atsiranda pašaliniai efektai, t.y. gebėjimas veikti materiją mintimis, vadinasi ir gydyti.
Žmogus tampa šviesos laidininku arba kanalu. Prisiliesdamas prie kito žmogaus, jis jame sužadina procesus, kurie padeda žmogui išgyti pačiam. Dvasinis tiesintojas ir pacientas yra tas pat asmuo. Toliau žmogaus kūnai tvarkosi patys su savimi pagal individualų tempą ir gyvenimo trajektoriją. Nei Elkunoviz, nei Mikšiūnas čia ne prie ko. Pacientas randa gydovą, nes juos suveda likimas, Dievas, panašumo principas, K.G.Jungo sinchroniškumas - vadinkim kaip norim, esmės tai nekeičia.
Tai ir yra kvantinis gydymas, kvantinis prisilietimas, kuris nebūtinai siejamas su REIKI ar Bahavano dikšomis. Tai Dievo, Visatos, Absoliuto prisilietimas. Hileris, einantis savo esmės pažinimo keliu tampa atviru kanalu, per kurį į aplinką trykšta Dieviška šviesa. Taigi, hilerio kelias neatsiejamas nuo asmeninio dvasinio kelio, vedančio link pilno nušvitimo arba krikščioniška prasme – Tėvo Karalystės. Naujajame testamente Tėvo karalystė reiškia nušvitimą. Jeigu žmogus tik įvaldo REIKI amatą, tačiau gyvena įprastą gyvenimą “kaip visi” – jis nėra joks hileris. Nebent jį galima vadinti ieškančiu savo kelio. Tačiau netgi tuo atveju, kai žmogaus sąmonė miega, Dieviškas prisilietimas veikia.
Problemos prasideda tada, kai potencialus hileris gauna iniciacijas, pavyzdžiui REIKI, jo širdyje atsiranda daugiau daugiau šviesos, siela pradeda norėti keistis, tačiau protas pripratęs gyventi “kaip visada” ir “kaip visi”. Tada hileris tampa “dvasinių produktų” vartotoju, panašiai, kaip tradicinėje medicinoje išrašančiu tabletes ir užsitraukia karmą.
Kodėl mes tai vadiname kvantiniu prisilietimu?
Todėl, kad pagrindinė mūsų Aš prigimtis yra kvantinė, ne diskretiška ir ne dualinė. Gyvybė veikia pagal kvantinius dėsnius. Paimkime bet kurios religijos pagrindinę dvasinę knygą: Bibliją, Koraną, Bhavad Gyta ir t.t. ir jų išmintį sugretinkime su kvantinės fizikos teiginiais, beveik visur mes rasime tuos pačius dalykus, išreikštus skirtingų epochų žmonėms, skirtingais žodžiais. Tačiau esmė ta pati.
Kūniška mūsų prigimtis ir protas, atsietas nuo sielos, negali išsiversti be klasikinės mechanikos ir mus klaidina. Esminis nesusikalbėjimas kyla dėl požiūrio į žmogų: ar jis – protaujanti beždžionė, ar vis dėl to siela, įvilkta į fizinio kūno skafandrą? Kitaip tariant, klausimas skamba labai banaliai: ar žmogus yra mėsa, ar jis yra siela?
Dabar apie stuburo tiesinimą
Tai, kad seanso metu keičiasi stuburo ir kaulų būklė pastebėjau prieš 10 metų dirbdamas pas daktarą I. Zakharovą privačioje klinikoje Pylimo g., Vilniuje. Tuo metu buvau pirmo kurso Parapsichologijos akademijos studentas ir nesupratau kas vyksta, galvojau kad “važiuoja stogas”.
Man duodavo žmones su išvaržomis ir be jokio fizinio kontakto po kelių seansų jie pasijusdavo lyg su nauja nugara. Prieš 15 metų jokios normalios literatūros tuo klausimu Lietuvoje nebuvo. Specialistų, kurie galėtų paaiškinti kas vykta, Lietuvoje irgi nebuvo įmanoma surasti. Gal nepasitikėjau lietuviškais? Lygis čia nėra aukštas. Gal čia mano skepticizmas suveikė?
Intelektualinės pagalbos teko ieškoti pačiam, užsienyje, susirašinėti su Novosibirsko ir Santk Peterburgo specialistais, kurie šį reiškinį paaiškino iš kvantinės fizikos pozicijų. Per daug metų, atliekant realią praktiką su žmonėmis susiformavo metodai, kurie labai panašūs į Richard Gordon (Quantum Touch). Yra daug būdų kaip atpalaiduoti nugaros raumenis ir naudojant kontaktą, ir be jokio kontakto. Juos bandžiau praktikoje ant svęs, savo artimųjų, nes nebuvo šalia nei vuieno specialisto, su kuriuo galėčiau pasitarti. Lankyti brangius kursus ir seminarus - neturėjau finansinių galimynių.
Daug metų dirbau ne viešai, kad nesusilaukčiau bereikalingo dėmesio ir skelptikų kritikos. 2013 metais man buvo pasiūlyta apie tai kalbėti konferencijose ir seminaruose.
Su Gordon ir Elkunoviz knygomis susipažinau tik 2014 metais. Tada suptarau, kad darau tą patį tik šiek tiek kitaip. Savo praktikoje taikau 4 žingsnių sistemą: Diagnostika, subtiliųjų kūnų valymas ir tik po to dvasinis tiesinimas. Paskutinis etapas - apsauga. Procesas trunka nuo valandos iki pusantros valandos, o atlygis simbolinis, tik už benziną ir mokesčiams susimokėti, t.y. 5 kartus mažesnis negu pas Elkunoviz.
Rezultatas priklauso nuo paciento. Gali iš viso nebūti jokio rezultato, jei žmogus procedūras priims kaip poliklinikos gydytojo išrašytą tabletę, o savo problemų sprendimą ir gydymo sėkmę kraus ant hilerio pečių. Jeigu žmogus pasirengęs pokyčiams, jie įvyksta akimirksniu. Jeigu jis svarsto: “na, pabandysiu ir pažiūrėsiu, suveiks, ar ne”, tai gali ir nesuveikti arba poveikis bus trumpalaikis. Net ir tokiu atveju realiai pokyčiai vyksta, nes prisilietimas įvyko, tik žmogus jų nemato arba nepriima. Kai nepriima, gali atsirasti ir skausmingi dalykai. Tada sakoma: “pakenkė”, “nepadėjo”, “neveikia” ir t.t.
Kas gali pasakyti, ar tai irgi yra Elkunoviz energija, ar tai REIKI, ar tai ta pati energija, pasireiškusi per kitą žmogų?
Norėčiau tikėti, jog tai – visuotinis reiškinys ir jokio stebuklo ar ypatingo gebėjimo nėra.
Po 2012 metų pasaulis tapo kitoks. Žmogus tapo kitoks. Lūžis įvyko. Energijos ranka pasiekiamos visiems. Hileriu gali būti kiekvienas. Rengdamas seminarus ir paskaitas siekiu, kad žmonės prisimintų kas jie iš tikrųjų yra, atrastų save ir sužinotų visas paslaptis kaip gydyti save ir savo artimuosius, kad nereikėtų jiems kreiptis į hilerius ir gydovus. Seminarų kaina - simbolinė. Tai ne perlų žarstymas tiems, kas neverti. Žinoti turi kuo daugiau žmonių. Žmogaus organizmas geba pats susitvarkyti su visomis ligomis. Ateis toks laikas, kai nebus reikalingi nei medikamentai, nei medikai, nei hileriai. Žmogus tiesiog nesirgs, o jeigu susirgs, sugebės pats išsigydyti.
Susitarkime dėl sąvokų, kas yra žmogus. Jeigu žmogų mes suprantame kaip kaulus ir smegenis turinčią mėsą, tai stuburo tiesinimas mums atrodys kaip stebuklas. Tačiau žmogus yra kvantinis, t.y. ne lokali, ne diskretiška būtybė, turinti daug kūnų. Dauguma jų - ne materialios kilmės. Kai į žmogų žvelgiame kompleksiškai, hologramiškai tai vietos paradoksams ir stebuklams nelieka.
Gintaras
www.kvantinemagija.lt