Penkmetis pralėkė kaip viena diena

Svetainės skaitytojai, draugai, bičiuliai bendraminčia!Svetainė „KVANTINĖ MAGIJA“ švenčia gimtadienį!
Šiais laikais išsilaikyti internetinėje erdvėje 5 metus vien tik dėka entuziazmo ir idėjos - retas atvejis. „Kvantinė magija“ – beprotiškas lietuviškos interneto padangės fenomenas. Kito tokio nėra ir nebus.
Jubiliejai - tai visuomet puiki proga perkratyti tai, kad nuveikta.

Pirmasis straipsnis sveteinėje www.kvantinemagija.lt pasirodė 2011 metų balandžio 14 d. Jis vadinosi „Kas yra holografinis visatos modelis?“ http://www.kvantinemagija.lt/node/2. Tai buvo Micheal Talbot knygos "Hologramnė visata" atpasakojimas lietuviškai. Šis straipsnis buvo pirmas viešas informacijos šaltinis lietuvių kalba, kuris Lietuvoje išpopuliarino šią nuostabią knygą, kuri yra postūmis kitokiam mąstymui, kitokiai pasaulėžiūrai. Po ketverių metų, t.y. 2015 m. "Holograminė vista“ pasirodė ir lietuvų kalba.
Taigi, penkerius metus dirbome ne veltui. "Kvantinės magija" - pirmoji Lietuvoje interneto svetainė, kurioje buvo publikuoti Anglijos rašytojo ir sąmokslų tyrinėtojo David Icke straipsniai lietuvių k., ištraukos iš jo knygų bei paskaitos. David Icke knyga lietuviškai "Beribė meilė, visa kita iliuzija" atsirado "Kvantinės magijos“ dėka.
"Kvantinė magija" savo veiklą pradėjo nuo daktaro Tulio Simoncini straipsnio apie vėžio gydymą. Italas daktaras kalba apie tai, kad vėžį galima išgydyti su paprasčiausia soda. Šiandien apie tai jau žino visa Lietuva. „Kvantinė magoja“ pirmoji paskelbė įvairių žinomų pasaulyje nuostabių žmonių darbus lietuviškai. Tarp tokių: simbolių žinovas ir Hollywoodo konsultantas Maxwell Jordan, žymiausias šių dienų Amerikos aiškiaregys David Wilcock, „Deevoliucijos“ autorius ir vedų kultūros žinovas Michael Cremo, Eniologijos mokyklos atstovas Viktoras Rogožkinas, akademikas Jonas Gervė ir daugelis kitų.
Vienintelėje lietuviškoje svetainėje atskiros Jono Gervės knygos „Evoliucijos klausimai“ dalys buvo išverstos į mūsų gimtąją kalbą. Už šios knygos populiarinimą lietuviškai patyriau nuožmų tiek rusiškus interesus atstovaujančių interneto veikėjų, tiek teisėsaugos spaudimą. Turėjau aiškintis, kodėl tai padariau. Bet visi šie nuotykiai – jau praeitis. Visada stengiausi būti neutralus politinių, tautinių ar sisteminių konfliktų atžvilgiu, nes, mano įsitikinimu, nesutarimai tarp tautų ir žmonių skatinami valdžios atstovų tam, kad lengviau būtų valdyti. „Kvantinė magija“ – visada buvo yra ir bus nemalonus faktorius bet kokiai sistemai, nepriklausomai nuo to, ar ji rusiška, ar lietuviška, ar amerikoniška. Sistema yra sistema. Ji ir Afrikoje sistema. Todėl aš nesidžiaugiu ir netikiu tuo, kad ją gali kas nors iš esmės pakeisti „iš rytų“ ar „iš vakarų“. Viskas priklauso nuo mūsų pačių. Sąmokslas prieš žmogų iš tikrųjų yra. Ir bet kokia šiuolaikinė moderni administravimo sistema, nepriklausomai nuo tautybės, lyties, religijos ar rasės yra neatsiejama to sąmokslo dalis.
Svetainės koncepcija prieš 5 metus atrodė revoliucinė. Mokslas. Mistika. Ufologija. Astrologija. Sąmokslo teorijos. Ezoterinių svetainių lietuviškame tinkle iš viso nebuvo jokių. Buvo toks laikas, kai laukėme 2012 metų. Daug rašėme apie 2012 metus ir kas laukia žmonijos po to. Tačiau pagrindinė filosofinė mintis buvo ir tebėra - sustabarėjusios pasaulėžiūris kritika, tiesos atskleidimas visuose gyvenimo aspektuose, kitokios, pozityvios mąstysenos skatinimas, kitokios realybės paieškos.
Daugelis klausė ir tebeklausia, o kodėl svetainė pavadinta "Kvantinė magija"? Čia ir yra esmė. Visada norėjosi sujungti pažangą ir mistiką bei parodyti, kad jokios mistikos nėra. Žmogus pats yra savo gyvenimo šeimininkas, jei atsiveria ir tampa pratekančiu, skaidriu bei nepasiekiamu, kaip vandens šaltiniu. Noras suvokti pasaulį atsiremia į šiuolaikinį mokslinį tyrimų metodą, kuris smarkiai apriboja tyrėją ir neleidžia laisvai pažvelgti už ribos. „Kvantinė magija“ žvelgia už visų įmanomų ribų. Todėl daug dėmesio buvo skiriama kitokios pasaulėžiūros paieškoms, lokalinio realizmo, materializmo ir fundamentalizmo, spaltumo ir sąmokslų kritikai tiek politikoje, tiek medicinoje, tiek moksle, tiek kasdieniniame gyvenime.
"Kvantinė magija" iš tiesų yra tinklaraščių ir apskritai viso lietuviško interneto fenomenas, analogų neturintis reiškinys, kurį, per daug nesigiriant, sugebėjo vairuoti vienas vienintelis žmogus, kuris nuo ryto iki vakaro ir taip yra apkrautas įvairiais kitais reikalais.
Per 5 metus svetainė peržiūrėta milijoną kartų, joje apsilankė 350 000 unikalių lankytojų. Per seansą peržiūrima 1,65 puslapio. Vieno seanso vidutinė trukmė – 6-7 min. Didžiausią skaitytojų ratą sudaro Lietuvos gyventojai – 84 proc. Anrtoje vietoje – skaitytokai iš Didžiosios britanijos – 5 proc. Po 2 proc. skaitytojų yra iš JAV, Norvegijos, Vokietijos.
Lietuvoje gausiausią skaitytojų ratą sudaro vilniečiai – 35 proc., kauniečiai – 23 proc., panevėžiečiai – 13 proc., klaipėdiečiai – 8 proc.
Skaitytojų ratas labai įvairus. Vieni šios svetainės nekenčia, bet vertina už originalumą, kiti abejoja, bet nepraleidžia progos vėl sugrįžti. Treti su svetaine tiesiog subrendo dvasiškai. Žmonės kartais stebisi, o kur komanda? Jos nebuvo ir nėra. Norėjosi, kad ji atsirastų, bet patirtis padiktavo tai, jog niekas negali tų minties vingių bei sielos išgyvenimų, perprasti. Iš kitos pusės norėjau šiokio tokio paslapties šydo, kad niekas autoriaus, kaip asmens neperskaitytų iš vidaus. Juo labiau, kad autorius pats tobulėja ir mokosi kartu su savo skaitytojais.
Turint omeny tuos statistinius rodiklius, kuriuis ką tik pateikiau, tai sunkiai protu sovokiamas dalykas, nes tai – vieno žmogaus darbas laisvalaikiu.
Svetainė iš tikrųjų, kaip jau buvo minėta, daug kur žengė pirma. Ji pirmoji Lietuvoje, jeigu skaičiuoti jos veiklą nuo 2008 metų pradėjo rašyti apie gydymą mintimis, apie pasaulio galingųjų sąmokslą bei naują pasaulio tvarką, apie reptiloidus ir analitinę ugologiją, demonologiją, angelologiją, kvantnę filosofiją, kvantinę teologją, gydymą rankomis ir širdimi, požiūrio į tikrovę problemas ir t.t. Jeigu ieškoti dar gilesnių "Kvantinės magijos" ištakų, tai pradžia buvo dar vėliau - 2005 metais žurnaluose "Žmogus", „Lemtis“, „Mokslas. Ezoterika. Žmogus“, „Būrėja“. Susumavus, išeina beveik 10 metų darbo ta pačia kryptimi, besimokant, tobulėjant ir augant dvasiškai.
Kelis kartus „Kvantinė magija“ buvo atsidūrusi ties mirties riba. Išgelbėjoje jūs, skaitytojai, nes buvau padaręs rinkliavą – po 50 tuometinių litų. Nuoširdžiai ačiū visiems. Kai kurios reformos prigijo, kai kurios ne. Sąstingio būklėje šiuo metu „Forumas“, nepasiteisino reklama. Vadinasi reklamos čia neturi būti ir laikas tai parodė. Daugelį dalykų svetainės išvaizdoje bei informacijos pateikime norisi perdaryti, yra daug kritikos dėl neveikiančių nuorodų ir rubrikų. Visa ta kritika teisinga. Viską suprantu. Esu vienas kaip kūrėjas, todėl norėtųsi, jog bet kokia kritika geriau būtų susijusi su konkrečia parama ir pagalba.
Kuriant svetainę "Kvantinė magija" atsirado poreikis eiti į auditorijas ir perteikti žodžiu tai, kas buvo rašyta ir kas dar bus rašyta. Ne viskas kuo domėjausi patekdavo į svetainės straipsnius, kai kurios temos atsirasdavo po seminarų, tarp seminarų, pabendravus su žmonėmis. Sąmoningai pasirinkau ne akademinę kryptį ir ne akademinį stilių, nes mano galva, akademiškumas daug kur žmogų apriboja ir suformuoja daug bereikalingų tabu bei apribijimų. Kai esi laisvas, kai niekas tau į nugarą nealsuoja, kai gali laisvai rinktis ir laisvai interpretuoti, kai gali derinti ir jungti į vieną visumą iš pirmo žvilgsnio moksliškai nesuderimamus dalykus – tai ir yra laisva sielos kūrybą. Tai ieškojimas savo kelio, remiantis ne autoritetų nuomone, o savo nuojauta ir Dievo vedimu.
Kurdamas "Kvantinės magijos" fenomeną iš esmės tobulėjau ir dirbau keliomis kryptimis.
1. Gydymas energijomis
2. Savęs pažinimas,
3. Realybės pažinimas,
4. Evoliucijos procesų pažinimas.
Apibendrintai visa tai galima pavadinti "Kitoks pasaulis", kur mintis valdo materija, kur siela gyvena harmonijoje su fiziniu kūnų. Mano pasaulis, tai toks, kuriame neegzistuoja objektyvi tikrovė, neveikia vertikali žinių ar Maslovo piramidė. Lokalinis realizmas, diskretiškas pasaulis ir jo klasikiniai dėsniai tėra tik iliuzija ir viskas yra reliatyvu bei kartu - vientisa. Šiame pasaulyje genai nelemia žmogaus likimo, homo sapiens neatsirado ir beždžionių, kur Č. Darvino šių teorija – tik pasaka nemąstantiems, kur gali nerti į triušio urvą ir išlįsti bet kurioje Visatos vietoje. Tai Pasaulis, kur vieša informacinė erdvė ir viešos taisyklės neveikia, kur kiekvienas kuria savo asmeninę tikrovę. Tai – laisvė ir suvokta atsakomybė ir ji visiškai ne tokia, kokios iš jūsų tikisi socialinė aplinka.
Ankstyvame brandos periode mane įkvėpė šis žmogus: Robert Anton Wilson (http://www.rawilson.com/). Aš jį be galo myliu ir žaviuosi jo darbais. Taip pat dėkoju mano mokytojams iš Sankt Peterburgo www.ppole.ru "Kvantinė magija" yra organinė šios Piterio fizikų mokyklos atšaka Lietuvoje. Mes iki šiol palaikome ryšius, tiesa, gal būt šiek tiek rečiau nei prieš 10 metų. Bet aš laisvai, savaip interpteruoju šių mokslininkų darbus, neprisirišu prie šios mokyklos.
Iš pradžių tik rašiau ir tuo mano veikla „eteryje“ apsiribojo. Tuo pet metu norėjau atrasti gydymo ir gydymosi metodus per atstumą ir rankomis. Likimas leido padirbėti privačioje klinikoje. Iš pradžių dariau REIKI, paskui nuo šio metodo atsiribojau, nes suvokiau, kad tai per silpnas įrankis. Šiuo metu esu REIKI meistras, bet REIKI neužsiimu. Norėjau atrasti sdavo kanalą, nepriklausomą nuo šio pavadinimo ir man pavyko. Mokytojai apeliuoja į sąžinę, nes neva išdaviau REIKI principus. Šį metodą tiesiog peraugau ir tai yra praeitis. Nenoriu atkalbėti nuo REIKI, tiesiog pirmame etape tai gerai, bet ateina metas kai peraugi. Be to šiandien REIKI tradicijoje labai daug profanacijos, nes sistema tapo masiška, vadinasi mažai veiksminga.
Todėl ieškojau savo. Kai kurios technikos atėjo meditacijų metu, kai kurios per praktiką, kai kurias paėmiau iš cigun, o kai pirmą kartą perskaičiau Richard Gordon „Kvantinis prisilietimas“ supratau, jog tai ką atradau – viskas jau parašyta. Neesu nei Gordon, nei Elkunovizh sistemoje. Tai atėjo visiškai kitais kanalais negu ką tik išvardinti autoriai.
Per pastaruosius 5 metus nusišlifavo paskaitų ciklas:
2011-2012 "Nauja era ir nauja pasaulio tvarka?
2013-2014 "Aiškiaregystė pagal kvantinę fiziką"
2014-2015 "Trečiojo trūkstantmečio kvantinė medicina"
2015-2016 "Kvantinio gydovo kelias"
Ciklas, nepriklausomai nuo to kaip vadinosi susideda iš kelių temų:
1. Nauja pasaulėžiūra, naujas reybės suvokimo modelis, fundamentalizmo ir klasikinio požiūrio (materializmo) kritika
2. Biolokacija. Darbas su virgulėmis ir svareliais
3. Gydymo ir gydymosi rankomis bei mintimis technikos
4. Astralinė parazitologija
5. Energetinis vampyravimas
6. Santykiai, jų harmonizavimas taikomosios žmogaus etologijos pagrindu
7. Dvasinio gydovo darbo etika ir saugumo technika
Pati "kvantinio gyvovo" paruošimo sistema iš esmės susideda iš kelių užduočių. O tikslas - pilna savirealizacija arba nušvitimas. Gydovas – tai žmogus, kuris eina dvasiniu keliu iki galo ir nedaro jokių reveransų bei savo egoizmui nei sistemai. Technikos ir būdai kaip padėti žmogui - tai tik labai reikalingi dalykai. Tai būdas pakeisti realybės modelį pirmiausia viduje, kai paranormali patirtis tampa normalia. Tada mes plečiame savo suvokimo ribas, keičiamės, tampame energijos kanalais, galinčiai padėti žmonėms.
Užduotys labai paprastos:
1. Pažink save ir pažnsi pasaulį aplink save
2. Pakeisk save, pakeisi pasaulį aplink save
Anksčiau mes nemokėjome dirbti nei su savo mintimis, nei su jausmais. Manėme, kad to pakeisti neįmanoma, todėl skundėmės gyvenimu. Dabar - viskas mūsų rankose. Kai pradėjau kurti svetainę, informacijos lietuvių kalba apie tai buvo labai mažai. Dabar knygų apie minties galią - šimtai, ir jas visas galima nusipirkti knygyne. Filmų apie tai apstu youtube. Tačiau filmus arba knygas mums atveža, išverčia ar atsiunčia iš užsienio. Nors tai puikios teorinės žinios, tačiau reikia praktikos. Man asmeniškai daug ką teko perleisti per save. Daugelį praktikų maniau atradęs pats, tačiau vėliau suvokiau, kad išradinėjau dviratį. Viskas parašyta. Bet didelis privalumas tas, jog žinau, kaip visa tai veikia bent jau man, mano praktikoje. Todėl šiomis žiniomis ir dalinuosi. Per savo karjerą per save praleidaus daug visko: REIKI, cigun, taichi, jogą, NLP, DEIR, Silvos metodą, Kryono mokymą, Norbekovo metodiką, Sinelnikovo metodiką. Timoti Liri metodiką, Wilhelmo Riche metodiką, Jono Gervės metodiką, kosmoenergetiką ir t. t. Perskaičiau šimus autorių ir atklausiau tiek pat brangių seminarų. Daug jų perskaičiau jau po to, kai į galvą ateidavo technikos kaip dirbti. Kitaip sakant, informacija ateidavo daug ansčiau negu šaltiniai. Šaltiniai iš esmės tarnavo tik tam, kad pasitikrinčiau, jog žinios yra universalios, kad aš nedarau nesąmonių ir viskas yra įrašyta žmonijos kolektyvinėje pasąmonėje.
Praktikuoti dvasinius dalykus reikia, net ir tuomet, kai nežinai jų esmės, nes tai keičia tave iš esmės. Paranormalių patirčių nuolatinis kartojimas mūsų smegenyse augina naujus neuronų tinklus. Ir paranormali patirtis tampa normalia. Taip mes plečiame savo galimybes kiekvieną dieną, tuo pačiu išplėsdami ir išpažįstamos tikrovės ribas. Ateina metas, kai suvoki, jog gali daugiau. tačiau ateina ir atsakomybė už kviekvieną mintį, o juo labiau žingsnį.
Šis ciklas, turiu omeny paskutinį "Kvantinio gydovo kelias" greičiausiai ir bus paskutnis prieš didžiąją pertrauką. Neplanuoju nuo rudens rengti naujo ciklo. Priežastis - visa tai, ką račiau ir kalbėjau per 10 metų metas suguldyti į knygą. Tai mano skola Visatai ir žmonijai, ko aš nepadariau iki šiol. Viskas turi įvykti tada kai reikia. Gal būt iš šito plano Dievas vėl pasijuoks ir nuo rudens grįšiu į auditorijas? Tačiau yra didelis noras bent kuriam laikui sustoti.
Tik vieną galiu pasakyti: www.kvantinemagija.lt tikrai niekur nedings. Ačiū visiems, kurie per tuos metus buvo kartu, kurie įvairimis formomis parėmė jos veiklą. paramos ir toliau neatsisakau ir, jeigu manote, jog verta, sąskaitos numeris SEB banke tas pat ....
LT80 7044 0600 0038 8598 EUR/USD
Ačiū visiems, gero pavasario, geros vasaros, gerų ir prasmingų darbų, pirmiausia su savimi.
Su pagarba ir meile,
Gintaras Mikšiūnas