Paslaptys, kurių žmogus netutėtų žinoti

Interviu žurnalui "Būrėja", 2016 m. balandis.1.Pernai buvęs Kanados gynybos ministras Paul Heyller paskelbė, kad didžiųjų valstybių vadovai slepia užmegztus kontaktus su ateiviais. Kodėl jie nenori, kad apie tai sužinotų visuomenė?

Ne tik Kanados gynybos ministras, bet ir buvęs Rusijos prezidentas, o dabar ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas per žydruosius ekranus yra pareiškęs, kad kartu su branduoliniu lagaminėliu valstybės vadovui įteikiama slapta byla, skirta ateiviams, kurie lankosi mūsų žemėje. Tuo, anot buvusio Rusijos prezidento, užsima slaptos tarnybos. Ir visiškai ne juokais D.Medvedevas, savo interviu valstybinei televizijai pabaigoje, pabrėžė: „Jeigu norite sužinoti daugiau tiesos, žiūrėkite filmą „Vyrai juodais drabužiais“.
Kalmukijos prezidentas Kirsanas Iliumžinovas taip pat viešai, per velstybines medijas liudijo apie savo kontaktus su ne žemiškų civilizacijų atstovais. Ir niekas iš jo nesišaipė.
JAV prezidentas D. Eisenhoweris 1954 m. Hollomano karinių oro pajėgų bazėje buvo tris kartus slapta susitikęs su nežemiškų civilizacijų atstovais, prieš porą metų pareiškė buvęs JAV Kongreso ir Pentagono konsultantas. Tokia žinia buvo išspausdinta solidžiame JAV „Huffington Post“ dienraštyje. Žinutės autorius – autoritetingas NSO tyrinėtojas Timothy Goodas.
Klausimas kyla visiškai natūralus: ar gali tokio rango valstyvės pereigūnai nei iš šio, nei iš to nusišnekėti. Kokia to prasmė? Daugelis viešos erdvės vartotojų į tokius valstybių vadovų ir atskirų ministrų pareiškimus žiūri pro pirštus arba stengiasi kuo greičiau tai pamiršti. Nes tiesa tikrai ne iš maloniųjų: pasirodo, jog čia Žemėje esame ne vieni ir, greičiausiai esame ne šeimininkų vaidmenyje.
Iš tikrųjų visuomenė žino ir jaučia daugiau, negu gali sau leisti pasakyti mokslininkai ir politikai. Žurnalai, laikraščiai, TV filmai ir serialai, liudininkų parodymai, asmeninės patirtys ir kiti neformalūs šaltiniai – jų vis daugiau ir daugiau – kurie pateikia tiek senus, tiek naujus faktus, įrodančius svetimo proto atstovų viešnages vos ne kiekvieną dieną.
Prieš kokius 4 metus solidus D.Britanijos dienraštis „The Guardian“ paskelbė, jog netrukus žmonėms bus valdybių ir tarptautinių organizacijų lygiu paaiškinta, jog planetoje esame ne vieni. Tokių straipsnių visame pasaulyje tik daugėja. Noriu pasakyti tai, jog valstybių politika NSO atveju švelnėja. Ji ne tik švelnėja. Žmonės dabar pamažu ruošiami galimam kontaktui ir tiesos atskleidimui.
Prie to ženkliai prisideda ir nevyriausybinės organizacijos, spausdamos kariškius ir civilinės valdžios atstovus atidaryti visuomenei slaptuosius archyvus. Ir štai visai nesenai D.Britanijos slaptoji tarnyba Mi6 paviešimo dalį aplankų su grifa „visiškai slaptai“. Iš šių buvusių slaptų dokumentų matosi, jog kariškiai ir žvalgybų darbuotojai ne tik rinko informaciją apie NSO, bet ir užmegzdavo naudingus kontaktus. Kai kurie ufologai spėja, kad pastarųjų kelių dešimtmečių moksliniai atradimai bei aukštųjų technologijų proveržis nebuvo įmanomas be ateivių pagalbos.
Tačiau ne viskas paprasta. Iš tikrųjų paviešinami ne visi dokumentai. Valstybės turi rimtesnių paslapčių NSO tema ir tos paslaptys, kaip spėjama, gali sukelti visuomenėje šoką. Šios paslaptys gali suduoti rimtą smūgį tokios ūkio šakoms, kaip energetika, elektronika, aviacija, karinės technologijos, visuomenės valdymas ir t.t.
2. Kas būtų, jeigu apie kontaktus su ateiviais sužinotų visuomenė? Galbūt kiltų panika? O galbūt kontaktai su ateiviais gali pakeisti žmonijos likimą?
Jei remsimės pakankamai solidžiu šaltiniu tokiu, kaip The Disclosure Project vadovu dr. Steven‘u Greer‘u, kuris yra žinomas autoritetas visame pasaulyje ateivių klausimais, tai tokios baimės jau praeityje. Šiandien reikėtų kalbėti ne apie faktų slėpimą, bet apie kryptingą viešosios nuomonės formavimą NSO klausimu pozityvumo krypimi. Formavimas vyksta ta linkme, kad bet kada galima būtų be jokio kultūrinio šoko pranešti visuomenei, jog mes - ne vieni ir kontakto nereikia bijoti. Tokios tarptautinės organizacijos, kaip SETI, kurios ieško gyvybės už žemės ribų, šiadien labai aktyvios. Galingų teleskopų skaičius auga visame pasaulyje. Net ir vatikanas Anduose yra pasistatęs milžinišką teleskopą. Įdomu kam vis tai?
3. Kodėl į paprastų žmonių pranešimus apie ateivius nėra žiūrima rimtai? Galbūt slaptų tarnybų tikslas – kad tokios žinios liktų nepastebėtos?
Vienas iš Rusijos vadovų tiesiai šviesiai pasakė, kad vyrai juodais drabužiais egzistuoja. Jų funkcija kontroliuoti viešąją erdvę nuo perteklinės informacijos apie žmonių kontaktus su ateiviais. Reikalas tas, kad dabar tokio slaptumo nėra, kaip kad prieš 10 metų. Dabar sunku kažką paslėpti. Daug žmonių mato NSO, fotografuoja, filmuoja, platina turimą informaciją per socialinius finklus. To niekas negali sustabdyti. Bet štai kur yra problema – informacinis chaosas. Šalia nesuskaičiuojamo kiekio pranešimų socialiniuose tinkluose apie NSO yra ženkli dalis klastočių. Kitą kartą ne specialistui yra sunku atskirti klastotę nuo fakto. Taigi, iš vienos pusės mes stebime viešumą ir faktų atskleidimą bei viešosios nuomonės ruošimą kontaktui, o iš kitos pusės tokia pranešimų gausa gera dirva slėpti esminius dalykus. Tai daaug geresnis būdas slėpti informaciją, negu greižta kontrolė bei slaptumas.
4. Didžiosios valstybės (kurios turi savo kosmoso programas, kur didelė biudžeto dalis tam skiriama) yra užmezgusios ryšius su ateiviais. O kaip su mažesnėmis valstybėmis, tokiomis, kaip Lietuva?
Na negalima sakyti, kad Lietuva šiame kontekste yra nuošalėje. Mūsų šalis yra paleidusi į kosmosą palydovų, pavyzdžiui, LituanicaSAT-1. Turim mes ir galingų teleskopų ir observatorijų. Yra ir mūsų šalies tarnybose pareigūnų, kuriems pavesta stebėti ir viešąją erdvę NSO klausimu, ir fiksuoti atskirus atvejus bei liudijimus. Tačiau mūsų valdininkų požiūris į tai labai kaimietiškas. Jei manęs tai neliečia, vadinasi nėra svarbu. Šiuo klausimu mūsų valdininkai atiduoda tokios organizacijoms, kaip NATO, Mi6, CŽV, NASA ir pan.
5. Ar gali būti, kad Lietuvos vyriausybė palaiko ryšius su nežemiškomis civilizacijomis? O galbūt ateiviai nuolat lankosi Lietuvos teritorijoje, tačiau su jais dar neužmegztas kontaktas?
Kol kas apie tai neteko girdėti. Kontaktuoja tik paprasti žmonės. Ir tokių kontaktų nemažai. Jeigu tokie potyriai aplankytų valdininką, jis greičiausiai tylėtų, nes bijotų būti išjuoktas. Nes tai gręsia posto praradimu ir karjeros pabaiga. Panašiai yra nutikę keliems policijos patruliams Vilniaus r. preš 15 metų. Tik žinau, kad viešosios tvarkos palaikymo tarnybos turi tam tikrus teorinius reglamentus, kaip elgtis ekstremalių situacijų atvejais. Jei Lietuvos teritorijoje nutūptų lėkštė ir visi tai matytų, tikriausiai tarnybos atliktų savo darbą. Bet ar jų tas darbas bus veiksmingas, niekas negali pasakyti.
6. Sklida gandai, kad kariuomenės naudojami radarai dažnai aptinka nepaaiškinamus skraidančius objektus, tačiau šios žinios lieka įslaptintos. Ar tai tiesa?
Kuo toliau, tuo labiau tokia informacija tampa vieša. Kariškiams geriau slėpti informaciją chaose, kai niekas nežino, ar pranešimas tikras, ar ne. Radarai daug ką fiksuoja, bet, kalbant apie Lietuvą, ar turime mes specialistų, kurie geba teisingaai identifikuoti tai ką mato radarai? Gali būti taip, jog duomenys apie neatpažintus objektus siunčiami elektroniniu pavidalu į kokį nors rimtesnį NATO analizęs cenrtą, kuriame svarstoma, ką tai galėtų reikšti. Jeigu būtų pasitaikę kažkas rimto, į Lietuvą būtų sulėkę didelės sąjungininkų pajėgos. Reiktų pabrėžti, kad kai kurie kontaktai su ne žemiškomis būtybėmis vyksta ne elektronkos pagalba. Tam naudojami mediumai, ekstrasensai ir panašūs sprcialistai. Tačiau neesu girdėjęs, kad Lietuvos tarnybos tokių turėtų. Mes iš tikrųjų tam tikra prasme esame pasaulio kaimas, kurieme vietos šerifai neturi jokios kompetencijos įvertinti nestandartines situacijas, ypatingai jei tai susiję su neatpažintais objektais. Visas pasauilis ruošiasi kontaktui, o mes bijome akis į dangų pakelti.
Jūs tiesiog paaukokite žvaigždėtą naktį ir stebėkite dangų. Tai ką pamatysite primins greičiau kosminę magistralę. Paslaptis, kaip pamatyti NSO daugiau ar mažiau atskleista Steven‘o Greer‘o dokumentiniame filme „Sirijus“. Mes paprasčiausiai nepratę stebėti dangaus, manydami, jog tai tuščias užsimėmimas, laiko gaišinimas. Deja, ten vyksta daug įdomių dalykų.
7. Ar tiesa, kad A.Hitlerio valdoma Vokietija palaikė ryšius su nežemiškomis civilizacijomis? Kalbama, kad kai kurias technologijas naciai perėmė iš kosmoso gyventojų.
Daug legendų gaubia Trečiojo reicho istoriją. O ypatingai daug jų yra susiję su mistika ir NSO. Kai kurie istorikai teigia neabejojantys, jog vokiečiai per Antrąjį pasaulinį karą buvo pasistatę netgi lėkštę, mat buvo numušę ateivių diskaskardį. Tiesa, pats žodžių derinys „skraidanti lėkštė“ atsirado daug vėliau, jau po karo, tik 1947 metais, kai JAV pilotas mėgėjas Altanto vandenyno pakrantėje pamatė skraidančių diskų vorą ir apie tai pranešė pasauliui. Hitleris, matyt, gavo įkvėpimą būdamas slaptos organizacijos „Thule draugija“ nariu, kuri puoselėjo idėją apie žmogaus kosminę galią. SS žinioje buvo Ahnenerbe padalinys („Protėvių paveldo tyrimo ir mokymo bendrija“), kuris tyrinėjo spalčiasias to meto žmonijos paslaptis, tame tarpe ir NSO. Ar turėjo naciai kontaktų su ateiviais? Tokių viešų duomenų istorija nežino. Bet yra legendos ir slapti SS domumentai, esą Antarktidoje naciai atrado laiko ir erdvės tunelius į taip vadinamą Naująją Švabiją – paralelinę Žemę ar požemių karalystę. Istorikai, tyrinėję SS veiklą teigia, kad Antarktidoje, o taip pat ir Tibete naciai vykdė kažkokius darbus. Ieškojo išsvajotosios protėvių žemės Šambalos ir kurios galima būtų pasisemti jėgos. Jau karui praūžus, 1946 m. JAV admirolo Richard‘o Berdo karo laivų flotilė prie Antarktidos patyrė ne žemiškos kilmės skraidančių aparatų ataką. Manoma, kad alternatyvūs pasauliai kažkaip padėjo naciams jų reikaluose. Kalbant apie raketines technologijas, gali būti, kad vien tik Vernerio fon Brauno smegenų neužteko. Istorikų tarpe yra daug tyrinėtojų, kurie neaabejoja jog Hitleris buvo valdomas demoniškų civilizacinų atstovų ir paralelinių visatų. Tačiau kiti pagrįstai tvirtina, jog visa tai tik legendos.
8. Ar tiesa, kad atominis ginklas buvo perimtas iš daug pažangesnių nežemiškų civilizacijų? O galbūt ateiviai nori mus įspėti, jog tai itin pavojingas ginklas, kurio negalima piktnaudžiauti?
Nemanau. Praėjusio amžiaus fizika, ypač branduolinė fizika buvo jau toli pažengusi. Branduolinis ginklas greičiausiai buvo pačių žmonių atradimas, o tai, kad iki šio jis buvo tik du kartus panaudotas, yra tikrai didelis stebuklas, kurio sveiku protu ir žmogiška logika paaiškinti neįmanoma. Mes jau turėjome save sunaikinti. Greičiausiai žmonės žemėje yra prižiūrimi ir technologijos duodamos tiek, kad jomis būtų saugu naudotis, atsižvelgiant į mūsų „sugedimo“ lygį. Mes ateiviams reikalinggi gyvi. Vienoms ateivių civilizacijoms mes reikalingi, kaip gyvybinės energijos šaltinis, kitos nori mums padėti vystytis.
9. Ar tiesa, kad kai kurios dabar plačiai naudojamos technologijos, pavyzdžiui, bevieliai ryšiai, skaitmeninė technika, iš tiesų buvo perimtos iš ateivių?
Štai šios technologijos tai – kaip Č. Darvino „rūšių teorijoje“ trūkstama grandis. Loginėje grandinėje daug nežinomųjų. Toks dalykas, kaip internetas atsirado žemėje dar 5-ame praeito amžiaus dešimtmetyje. Tiesa, jis buvo primityvus ir nautotas tik kariniais tikslais. Tačiau paplito tik prieš 15-20 metų. Ir labai staigiai. Panašu, kad skystų kristalų puslaidininkiai, kai kurios lazerių technologijos, korinis ryšys, kurį mes naudojame kiekveiną dieną – tai yra ateivių dovanos. Nors patys mokslininkai tai kategoriškai neigs. Aš neesu skaitęs nei vienos sėkmės istorijos (arba apie tai nieko negirdėjau), kurią galėtų pateikti tokie gigantai, kaip Apple ar Samsung, kaip, pavyzdžiui, atsirado išmanieji aparatai. Kompanijos savo išradimus laiko paslaptyje. O mes tada priversti kurti sąmokslo teorijas ir versijas apie ateivių dovanas. Bet paprasti vartotojai naudoja tik labai mažą dalį naujausių technologijų, kurios jau yra pasenę. Technologijos, kurias šiandien naudoja kariškiai ir specialiosios tarnybos kartais pranoksta fantasy filmų kūrėjų fantazijas. Apskritai, dėl technologijų proveržio, žmogus šiandien labai nesaugus. Jis yra peršviečiamas, matomas, kontroliuojamas, sekamas bet kur ir bet kada. Arba su tuo reikia susitaikyt, arba prisitaikyt. Kito kelio nėra.
10. Teko girdėti, kad mitas, kad vadovus išsirenkame patys. Neva, rinkimų rezultatai žinomi jau iš anksto. Ar tai gali būti tiesa?
Nei vienas valstybės vadovas neatsiranda iš niekur. Jie neatsiranda ir iš liaudies. Vadovais tama elitiniai asmenys, kurie ilgai tam postui yra ruošiami. Kiekvienoje valstybėje, kaip ir pasaulyje egzistuoja neformalios grupės, klubai, draugijos, išminčių ratas, kurie projektuota tai, ką žmonės turi išrinkti. Tai vadinama masonų ložėmis. Dauguma lyderių, kurie bus aukšto rango vadovais, yra žinomi iš anksto. Ir rinkėjo balsavimas - tik formalumas. Jeigu tas formalumas neatitinka plano, per rinkimus sugenda kompiuteriai ir vis viena išrenkamas politikas, kuris buvo tam postui ruošiamas. Tai vyksta ir demokratinėse, ir ne demokratinėse valstybėse. Tik skirtumas tas, jog demokratijoje, falsifikavimas užmaskuojamas po visokiais gražiais lozungais. Tai yra normali „masoniška“ valdymo praktika. Bet visada atsiranda rinkimų rezultatų, kurie neatitinka slapto plano. Yra tokia nuomonė, kad didžiausių šalių vadovai yra vienaip ar kitaip įtakojami ir ne žemiško proto būtybių.
11. Kalbama, kad didžiųjų valstybių specialiosios tarnybos sukėlė konfliktus artimuosiuose rytuose. Kam naudingas toks nestabilumas? Kodėl mes apie tai nežinome?
Karo Artimuosiuose Rytuose šaknys yra daug gilesnės negu specialiųjų tarnybų intrigos. Panašu, kad ten toms tarnyboms dabar prastai sekasi. Aš tik atkreipiau dėmesį į vieną labai keistą faktą. Konfliktas Sirijoje vyksta dabartinės Vakarų civilizacijos lopšyje, ten, kur buvo Babilonas, Asirija, Chaldėja. Būtent ten, prieš daugiau kaio 10 tūkst. metų, pagal šumerų molinių lentelių užrašus, nusileido dievai iš Nibiru, kuriuos vadino anunakiais. Kažkodėl nuojauta kužda, kad tose teritorijose, kurias šiandien kontroliuoja vadinamoji Islamo valstybė yra kažkokios paslaptys. Gal būt dievai sugrįžo? O tas karas ir pabėgeliai – tik dūmų uždanga.
12. Sklinda gandai, kad paprasti piliečiai yra kaip bandomieji triušiai, ant kurių išbandomos visos naujovės. Seniau radiacija buvo paveikiamas maistas, kosmetikoje buvo chemikalų... dabar kai kas uždrausta. Dabar tyrinėjama, kaip žmones veikia genetiškai modifikuoti produktai ir bevielis internetas. Kiek tame tiesos?
Daug tiesos. Bet žmogus geba prisitaikyti. Jis adaptuojasi ir prie radiacijos, ir prie korinio ryšio ir prie genetiškai modifikuoto maisto. Gal būt ir žiūrima, kaip jis prisitaiko. Žmogus vedamas tam tikra evoliucijos kryptimi. Jis modifikuojamas siekiant padaryti iš jo biologinę mašiną, kuri gali tik atlikti funkcijas, kai sielos balsas nuslopinamas taip, kad beveik nesigirdi. Tačiau žmogaus evoliucija nenuspėjama. Kartu su tokiu destruktyviu scenarijumi, vystosi ir kitas. Žmonės laisvėja, jie tampa protingesni, išmintingesni. Gal čia kaip toje asocialioje šeimoje: gyvenimo sąlygis augti prastos, tačiau vieni broliai pasiekia karjeros ir asmeninio gyvenimo aukštumas, o kiti – prasigeria. Šventi raštai sako, kad gal būt gyvename pjūties laikotarpiu, kai dvasiškai stipresni išliks, o silpnesni bus sunaikinti arba taps robotais. Taip jau buvo atsitikę su viena ateiviška civilizacija, kurios atstovai buvo paversti mašinomis. Kalbu apie tuos pilkus su mendolinėmis akinis. Tačiau dalis jų išliko teisingoje evoliucijoje ir nori padėti žmonėms.
13. Ar tiesa, kad vyriausybės nuo piliečių slepia kai kuriuos išradimus, pavyzdžiui kelionės laiku aparatus arba prietaisus, su kurių pagalba galima paveikti mintis ir savijautą?
Žinoma, kad slepia. Apie tai jau kalbėjome, kad kai kurios technologijos, kuriomis šiandien disponuoja spec tarnybos, pranoksta baisiausius fantasy filmų scenarijus. Technologijos leidžia valdyti dideles žmonių grupes, valstybes, partijas. Jas tyrinėjo ir SSSR, ir JAV. Daug kas kalba apie psichotroninį ginklą. Visi tie dalykai, apie ką klausiate, buvo tyrinėjami jau 70 metų. Yra šiandien gyvų liūdytoju apie Filadelfijos eksperimentą, Montouk projektą, kuriame buvo bandomi ervės ir laiko vartai, proto kontrolės mechanizmai.
Kalbino Aistė Sakalauskienė, žurnalas "Būrėja", 2016 m. balandis