Erdvėlaikis - kaip sielų gaudyklė

„Astraliniai parazitai“ – viena gausiausiai lankomų „Kvantinio gydovo“ ciklo paskaitų. Kiekvienais metais "astralai" atsiskleidžia naujai, naujais atradimais, bendravimo su žmonėmis patirtimi. Jei anksčiau ši tema man pačiam atrodė labiau statistinė, paremta daugiau literatūriniais šaltiniais, žmonių pasakojimais bei stebėjimais, tai šiais metais metais atsivėrė erdvė.
Didžiausias atradimas prieš daugiau kaip 10 metų buvo Dievo dovana, kad gali pamatyti tai, kas yra aplink žmogų. Tu to vaizdo nematai įprastoje būsenoje, tačiau kontakto su žmogumi metu kažkas atsitinka ir atsiveria vaizdas. Netgi taip atsitikus, protas netiki. Jis ilgai ir užsispyrusiai netiki. Ir aš galvoju, kad gerai. Manyje giliai gyvena bjaurus skeptikas: jei asmeniškai 10 kartų nepatikrinu ir neįsitikinu, vadinasi galima abejoti. Abejonės išsisklaidė gal per 10, gal per 12 metų. Viskas vyko pakankamai nuosekliai, nors informacija krito į galvą chaotiškai. Tam, kad pagyvinti vaizdą, naudojame biolokacija, nors ir be virgulių būna aišku. Virgulės tarnauja tik informacijai patikrinti, jei protas abejoja.
Į kitokį gyvenimą
Beveik 10 metų nuiminėju tuos astralus nuo žmonių, valau kanalus. Kvantinis gydymas, stuburo, kaulų ištiesinimai – tai tik pagalbinės priemonės, po to, kai subtilieji kūnai būna išlaisvinti nuo bereikalingo, perteklinio turinio. Ir dabar, praėjus daug metų, galiu pasakyti, jog ne kiekvienam žmogui galiu tai daryti. Padėti galiu visiems, kurie kreipiasi pagalbos, net ir nežinodamas kokia yra jo bėdų priežastis ir ką aš jam darysiu. Tačiau ne visi grįžta tolesniam darbui su savimi. Astralų, prakeiksmų, nužiūrėjimų, energijos praradimų kanalų panaikinimas labai stipriai užkelia žmogaus energetiką. Žmogus staigiai atsipalaiduoja, Grįžta vidinė ramybė, savaime išsivaikšto sudėtingi susirgimai. Ne visi tai gali pakelti. Kai tik žmonės atgauna prarastą energiją, namų vampyriukai suaktyvėja ir jeigu žmogus yra silpnos motyvacijos, išsigąsta, grįžta ir parazitai. Bet jie niekada negrįžta tokiu masteliu, koks buvo prieš išvalymą.
Kai visa tai pamačiau ir patyriau, protas dar ilgai nenorėjo tikėti. Kaip gali būti, kad neprisilietus prie žmogaus, neturint su juo jokio fizinio kontakto, jokios intervencijos į fizinį kūną, kardinaliai keičiasi paciento būklė. Netgi per paskaitas, kai kalbame apie astralus, jie pasišalina visam dalyvių kolektyvui. Paskaitos labai stipriai keičia būseną, o žmonės jausčiausi kai po šventų mišių, nors kai kurie sunkiai supranta apie ką kalbama ir netgi užmiega.
Daugelis klausia, o kaip gi viskas prasidėjo. Pamačius perteklinius reiškinius žmogaus kūnuose daug metų ieškojau būdų, kaip juos pašalinti. Išbandžiau daugelį maldų ir simbolių, kol pagaliau atradau tai kas tikrai veikia. REIKI ženklai pasirodė visiškai neefektyvūs. Astralai REIKI nebijo! Tai aš galiu pasakyti pilnai ir atsakingai. Aš pats praėjau REKI visas pakopas iki meistro ir žinau, kad tai yra labai silpnas įrankis. Taigi, REIKI buvo atmesta. Vėliau bandžiau maldas senąja rusų kalba, nes į rankas buvo patekęs šaltinis, kuriame nuo kiekvienos parazitų rūšies buvo rekomenduojama vis kita malda. Jos labai ilgos. Kadangi, matyt, esu ne tos kultūros žmogus, rusiškos maldos man taip pat nepasirodė efektyvios. Reikalas tas, jog rusiškas starovieriškas agregoras taip pat neskaidrus, kaip ir REIKI. Ir apskritai, beveik visos religijos, visi religiniai agregorai, kurie atsirado per paskutinius 2000-2500 metų yra energetiškai neskaidrūs.
Jei norite teisybės tai ji jums nepatiks. Visi šiuolaikiniai religiniai agregorai yra sukurti demonų, t.y. tų būtybių, kurios atsako už sielų buvimą fiziniame kūne! Daugelio jų esmė yra iškreipta, kad siela negalėtų taip laisvai grįžti į Visumą, kad būnant kūne ji maksimaliai susipainiotų, ieškodama tikrosios prigimties.
Pasirinkau Rytų praktikas. Nors jos irgi nėra švarios, tačiau pasirdė efektyvesnės negu krikščioniškos. Mantros, kurias reikia kalbėti šalinant parazitus, buvo padiktuotos per sapnus. Jos visiems žinomos. Išbandžiau ne tik mantras, bet ir kai kurias budistines maldas, vadinamas sutromis. Pavyzdžiui Širdies sutra gydo nuo 99 ligų. Susiraskite internete ir pamedituokite ties jos tekstu. Joje slypi pagrindinė Visatos paslaptis, kurią siela atpažįsta kaip kvietimą nurimti ir susivokti.
Kodėl ir kaip atsiranda parazitai?
Būtybės, kurios neturi fizinio kūno, ieško šeimininkų, nešiotojų su fiziniu kūnų, nes fizinis kūnas sielai duoda stiprius apribojimus. Apribota siela fiziniame skafandre, išskiria daug energijos, nes deda pastangas atrasti kelią į Šviesą. Pati siela su tomis būtybėmis yra pasirašiusi kontraktą, nes nori tapti kūnu ir gauti patirties. Tada tos būtybės uždaro kanalus, rišančius ją su Vieniu arba viską Vienijančiu Šaltiniu. Praradusi ryšį su Šaltiniu, siela jaučiasi apribota. Mato ne visumą, o išskiria tuos fragmentus, kurie siejasi su išgyvenimu fiziniame apvalkale. Tas apribojimas vyksta pakpomis, leidžiantis sielai į žemiausią erdvėlaikį, atsirandant įsčiose, gimstant žmogaus pavidalu. Toliau, kanalų apribojimai stiprėja ir akyse matosi tik fragmentutas, siauras pasaulio vaizdas.
Žmogui gimstant, prie astralinio kūno prisisiurbia dardaugiau būtybių. Tai gali būti ir mirę artimieji, ir astraliniai gyviai, ir tėvų bei aplinkos lervos, patenkančios per bendrą tos aplinkos lauką. Vienos būtybės prisisiurbia prie kūdikio per abu tėvus, sueities metu, kitos - gimstant, trečios - per alinką. Vienos pasitinka, o kitos palydi. Sielai to reikia, nes reikiamai neužteršus kanalų su Šaltiniu, tapti žmogumi, beveik neįmanoma. Jeigu tapus žmgumi matysi visumą, jei išorę priimsi kaip savęs pačio tęsinį, žmgišku, gyvulišku pavidalu ilgai gyventi negalėsi. Arba žemiška socialinės kontrolės sistema tave sutraškys, arba nešviangiamai būsi ištremtas į kitus pasaulius. Visos civilizacijos, kurios buvo pasiekusios aukštą dvasinio išsivystymo lygį buvo sunaikintos. Dauguma žmonių, kurie suvokė esmę ir apie tai norėjo pasakyti visiems, buvo nužudyti arba paversti pajuokos objektais.
Iš esmės gyvenimas Žemėje - tai sielos ir kūno konfliktas bei vienybė. Marksistinė dialektika šiuo atveju yra teisi. Hegelis buvo demonų insaideris. Žemės pasaulis logiškas, nes jis valdomas gnostinių archontų. Konfliktas yra stropiai prižiūrimas demoniškų parazitų, o vienybę primena angeliškos būtybės, kurios, kaip ir demoniškos, taip pat lydi žmogų per visą gyvenimą. Pilną sielos ir žvėries (kūno)vienybę Žemės sąlygomis pasiekti sudėtinga, praktiškai neįmanoma, tačiau būtina!!! Tai yra iššūkis visiems be išimties; ir žmonėms, ir demonams.
Vienybę mes suprantame kaip besąlyginę meilę. Tai būsena, kuomet dingsta konfliktas tiek viduje, tiek išorėje ir viską matai, kaip savęs pačio tęsinį. Dingsta vidinė ir išorinė drama. Tiek Jėzus, tiek Buda tai ir siekė paliūdyti. Matai Saulę, matai medžius, namus, žmones, daiktus, tas pačias situacijas. Tačiau visa tai priimi, kaip savo paties "kūną" arba pratęsimą. Kai viską matai kaip save, dingsta drama, tampi nurimęs, ramus, taikus. Tačiau tokia meilės energija žemės sąlygomis ilgai neišsilaiko.
Jei taip atsitinka, vadinasi paneigi dualizmą ir konfliktą, kurį sąlygoja demonų apribotas fizinis kūnas bei sielos evoliuciškas mazochizmas. Kristaus mokyme (nepainioti su krikščionybe) kviečiama patirti Vienybę fiziniam kūnui neatsiskyrus nuo sielos, t.y. nepalikus erdvėlaikio. Tai yra iššūkis. Tačiau kad tai įvyktų, žmogus turi numirti. Mirtis reiškia sielos pergalę prieš žvėrį juos abu stebuklingai apjungiant. Šventas Jurgis nugali Drakoną. Kitaip tariant, Jėzus kvietė žmones neįmanomam dalykui Žemės sąlygomis. Vadinasi tai yra įmanoma. Jis kalbėjo apie tai, kas bus jam prisikėlus iš numirusių po 2000 metų?
Jėzus praktiškai buvo gundytojas ir šėtonas Mozės Dievo atžvilgiu. Jis buvo toks pat "žaltys", kuris gundė Adomą ir Jievą pažeisti tvarką (atsikratyti apribojimų). Kai kurie ankstyvųjų gnostikų raštai apie tai tiesiai šviesiai kalba. Tačiau viskas yra atvirkščiai. Mozės (Abraomo, Jokūbo) Dievas simbolizuoja dharmą fiziniam kūnui, t.y archontus - demonus. Jėzus kviečia amžinybei sumenkindamas fizinio kūno ir demoniškų jėgų svarbą, tuo pačiu - archontų vaidmenį sielos evoliucijoje. Ta jis akivaizdžiai pademonstruoja dykumoje. Iš esmės Jėzus buvo pranašas to, kas turėjo įvykti dabar, Vandenio eroje. Vadinasi Žemė jau greit sielų universiteto reikmėms nebus naudojama? Tam yra numatyta kita planeta.
Didžioji dalis sielų, kurios nespėjo priimti pamokų, tęs mokslus kitoje planetoje. O kas toliau bus Žemėje ir mūsų erdvėlaikyje - pamatysim jau greit. Tačiau iš pradžių - didžioji pjūtis ir ji jau vyksta pilnu tempu. Štai Jums ir Majų kalendoriaus, kuris pasibaigė prieš 4 metus, tikroji esmė.
Kodėl mažėja gimstamumas?
Beje, yra neformali, bet labai įdomi statiskita. Dvasiškai stiprios poros susilaukia mažiau vaikų. Tuo tarpu žemiausiose socialiniuose sluoksniuse, kur klesti dvasinis ir socialinis skurdas, vaikai gimdomi tiesiog konvejeriu. Yra toks bendras pastebėjimas: nušvitusios poros vaikų beveik neturi. Arba jie būna jau išaugę, arba jų iš vis nėra. Taigi, nevaisingumas nėra blgis, kaip kad galvoja daugelis. Tai reiškia, kad sieloms tokie tėvai nepatrauklūs. Jų misija - tarnauti visumenei, būti dvasiniais mokytojais.
Dabar pasakysiu tai, kas daugumai pasirodys keista. Bet tai yra panašu į tiesą. Tai, kad Vakarų pasaulyje mažėja gimstamumas, rodo kylantį dvasinį populiacijos išprusimą. Sielos nenori gimti ten, kur sąlygos per daug geros. Dvasinis išprusimas – tai ne vien pamaldumas ar nušvitimas. Kitaip tariant, tai yra išsilavinimas, kuris nuolat gerėja. Visuomenė laisvėja mokslo ir žinių dėka, o tai nesuderinama su gimstamumu. Nuolat besimokantis žmogus tampa mažiau gyvuliu ir daugiau žmogumi, kurio visa apimtimi nebevaldo gyvuliški instinktai. Išsilavinęs žmogus pakyla virš gyvuliškumo, o tai sieloms, kurios ieško galimybės įsikūnyti, nepatinka. Joms reikia gyvulio, kurį kontroliuoja instinktai, kurie taip pat yra demonai, apribojantys ir skatinantys dualinę sąmonę.
Jeigu kuriame nors krašte didėja gimstamumas, vadinasi ten bus karas arba nelaimės. Mažas gimatamymas reiškia, kad sieloms nėra pamokų, nėra ką joms veikti. Jos daugiau renkasi tas vietas, kur yra problemų. Lietuva šiuo poziūriu yra dvasingas kraštas. Pas mus tikrai nebus nei karo nei nelaimių. Čia įsikūnija elitinės sielos, kurios praeituose gyvenimuose buvo dvasios mokytojos. Pagalvokime kodėl kai kurie Azijos ir Afrikos kraštai nuolat kenčia nuo spalvotų revoliucijų, ekonominių krizių, diktatorių, stichijų ir kitokių nelaimių?
Visame pasaulyje gyventojų skaičius nėra didelis. Statistika meluoja, kad sukeltų baimes dėl išteklių. Didelio karo pasaulyje nebus. Sunaikinta bus tik dalis pasaulio, kuri yra naujajame pasaulyje pati seniausia, nuo kurios prasidėjo dabartinė civilizacija t.y. degradacija ir deevoliucija. Tai teritorija nuo Nilo iki Babilono. Būtent nuo ten prasidėjo svetimų dievų invazija į Baltąjį pasaulį. Beje, ISIS teroristai šiuo metu saugo tas teritorijas, kuriose, pagal Šumerų molines lenteles, nusileido dievai iš Marduko arba Nibiru. Ar tai neatrodo keista?
Gyvuliškų instinktų nelaisvėje tebėra tos visuomenės, kurių odos spalva tamsesnė, t.y. gyvenančios arčiau ekvatorius, Pietuose. Tai yra išvestinė rasė iš hominidų, baltųjų europiečių ir reptilinių ateivių. Būtent jie kilo iš Adomo ir Jievos. Tai buvo dievų-demonų genetinis eksterimentas. Abelio ir Kaino vaikai iki šiol konkuruoja dėl didesnio blogio ir įtakos. Jie praktiškai viską yra užkarevę, tolėl likimas smogė jiems patiems. Karai ten dar ilgai nesiliaus, nes kol kas jų reprodukciniai duomenys - stulbinančiai geri.
Etologai pasakytų, jog tamsaus gymio žmonės yra aukšto primatyvumo. Primatyvumas reiškia tai, jog individas yra daugiau primatas, o ne žmogus. Jų elgesį didžia dalimi lemia instinktyvios programos išeinančios iš biologinės prigimties. Nes pagal tuos kriterijus žmogus ir yra žvėris. Todėl socialiniams inžinieriams, siekusiems suvaldyti „pietietiškas“ poluliacijas buvo sukurti kokie stiprūs savireguliacijos agregorai, kaip judaizmas, islamas ir krikščionybė.
Tai yra kompensaciniai mechanizmai aukštam jų primatyvuimui neutralizuoti. Todėl dabar galima suprasti, kodėl socialiniai inžinieriai šiuo metu siekia atskiesti išsilavinusi ir laisvėjantį vakarų sociumą „pietietišku“ primatyviu genu. Tai yra projektas, kuriuo siekiama riboti neva perteklinį Vakarų žmogaus Laisvėjimo potencialą.
Laisvas žmgus nėra valdomas per instinktus, jis turi per mažai silpnų ir pažeidžiamų vietų, jis turi erdvinį strateginį matymo lauką, o tai kelia pavojų eknomikai ir evoliucijai. Nes gerai ekonomikai reikia daug silpnapročių ir bepročių. Socialinės inžinerijos požiūriu tai yra patys vertingiausi žmogiškieji ištekliai, kurių dabar labai mažėja.
Šiuolaikiniame subalansuotame sociume žmogus turi būti pažeidžiamas, jis turi jausti stresą ir apribojimus, tada jo efektyvumas pats geriausias. Jo energija naudojama socialiniams parazitams maitinti. Jis yra per juos valdomas.
Kitaip sakant, geras, visapusis išsilavinimas griauna ekonomiką, todėl mes ir matome švietimo sistemos griovimą ne tik Lietuvoje ar Europoje, bet ir už Atlanto. Todėl mes ir matme beraščių "babajų" antplūdį į Europą, dėl kurių astralinį orgazmą jaučia visos femizuotos Vakarų lyderės, nepriklausomai nuo jų "socialinės lyties".
Sistemai reikalingi beraščiai vergai, kuriuos galima tampyti už virvučių. Galima sakyti, kad masoniška socialinės inžinerijos praktika siekia padėti sieloms, kad jos rastų tinkamą bazę įsikūnijimams. Masoniška sistema, kaip mes jos nemėgtume ar keiktume, iš esmės yra demoniška ir parazituojanti, tačiau ji atitinka giluminius Visatos poreikius, vadinasi reikalinga. Tačiau norėdami iš šios peklos išsigelbėti, turime prisiminti, kas mes esame. Žemė ne visada buvo tokia ir ateityje nebus tokia. Ji jau ne tokia po 2012 metų. Tai, ką mes vadiname sielų gaudykle, greitai bus tik blogas prisiminimas.
Tačiau grįžkime prie sielos reikalų. Kol kas jos nori tapti žmonėmis pačiomis baisiausiomis sąlygomis, todėl eina į sandorį su tamsos pasauliais, kad jų kanalus su Šaltiniu kiek įmanoma labiau apribotų. Pačios sielos, ko gero, to padaryti negali. Jos negali nusižeminti vibracijų pačios, todėl pasirašo kontraktą su tamsos pasauliais ir leidžiasi per eonus žemyn į grubiausią erdvėlaikį.
Tačiau greitai visa tai bagsis. Prasidėjo pereinamasis laikotarpis. Mūsų planetoje gyvens nuo 1 iki 2 milijardų sielų, kurios jau atliko namų darbus ir dabar ilsėsis. Vadinasi fiziniai skafandrai nebebus tokie pažeidžiami ir inertiški. Jie bus daugiau kvantiški. Gavusi fizinį skafandrą siela nebepraras atminties. Demoniškų pasaulių pagalbos beveik nebereikės. Materija bus mažiau grubi, mažiau mechaniška, mažiau diskretiška. Vadinasi vietos patrazitams liks labai mažai. Tam tiesiog nebus poreikio.
Ervėlaikio iššūkiai sielai
Tačiau kol kas yra kaip yra. Reikia susivokt kas vyksta. Pabandykime tai padaryti čia ir dabar.
Tai štai, sielos patenka į erdvėlaikį. O kas toliau? Demonai kol kas vaidina stiprų vaidmenį žmogaus evoliucijoje. Astralinės būtybės lydi žmogų visą gyvenimą. Jos atsako už žmogaus prisirišimus, vertybes, įsitikinimus, apribojimus, charakterį, ego. Kiekvieno žmogaus gyvenime ateina tokie momentai, kai erdvėlaikyje pamokos jau yra išmoktos ir siela nori atstatyti kanalus su Šaltiniu, tačiau demoniškos būtybės laiko prisisiurbusios ir toliau fragmentuoja protą, išgerdamos daug gyvybinės energijos. Tada reikia padėti žmogui su jomis atsisveikiti. Sistema darys viską, kad žmgus nesikeistų, neprisimintų kas jis toks. Nes piliečių dvasinis bukumas - kiekvienos valdžios, kiekvienos sistemos gyvybiškai būtinas faktorius. Praktiškai kiekvieną kartą savarankiškai besigydydami, taikydami dvasines terapijas, savarankiškai spręsdami savo problemas be institucijų pagalbos mes einame į tylų konfliktą su sistema, kuri nori kad nuolat sirgtume, gyventume baimėse ir būtume neišsilavinę.
Tai gali padaryti ir pats žmogus pasukdamas dvasinio tobulėjimo keliu. Pasukdamas dvasiniu keliu jis ima gydytis pats, dažnai to pats net neįtardamas. Vadinasi siela muša per kepenis ir liepia eiti ten, iš kur atėjusi. Arba - bent jau pradeda prisiminti.
Žmogus gali eiti pats, tačiau gali šlietis ir prie kokios nors vienminčių bendruomenės. Nes iš pradžių taip yra saugiau. Tačiau gyvybė mūsų erdvėlaikyje susiduria su keliais iššūkiais, kurie būna ne tik apspręsti iki sieloms patenkant į šį pasaulį, bet ir jau būnant jame. To, greičiausiai, sielos nebūna numačiusios, eidamos į sandorius su žemesniais pasauliais tam, kad galėtų apsiriboti savo vibracijas ir sėkmingais kristi į materiją. Mat erdvėlaikis su visa gausybe jame esančių pasaulių yra ne tik univarsitetas sieloms, bet ir jų gaudyklė. Prakriškai siekdamos patirties ervėlaikyje sielos maitina tamsos pasaulius gyvybine energija, nes sutinka būti apribojamos, tačiau niekas nesusitaria, kada tie mokymai baigsis. Tiesa, kuo sunkesnės sąlygos, tuo geriau. Pamokos universitete ne visoms sieloms sekasi vienodais tempais. Dažnai atsitinka taip, kad sieloms nelieka kitos išeities, jos sutinka, kad žemesniuosius kūnus pilnai suėstų demonai, nes žmogaus gyvulinė prigimtis ima viršų ir ji turi būti sunaikinta. Tokioje aklavietėje šiuo metu atsidūrė kone 2/3 žmonijos.
Astraliniai parazitai reikalingi pusiausvyrai išlaikyti?
Ir taip, ir ne. Žmogaus kūnai pradeda degraduoti kaip ir viskas laikiname biologinių formų pasaulyje. Jeigu kas natūraliai atitarnauja, tas turi supūti. Mityboos grandinėje visada yra padarų, kurie tuo puvėsiu maitinasi. Tai tarpinių pasaulių dievai demonai, gyviai ir visokie astralai. Tačiau kai kada degradavimas įsijungia anksčiau nei reikia. Kartais labai net per anksti. Ir tai atsitinka visada, kai kas nors užsistovi ir nejuda.
Degradacija prasideda tada, kai energija nejuda, kai nevyksta evoliuciniai pokyčiai. Degradacija skleidžia nemalonų kvapą ir visada pritraukia parazitus. Parazitai ir taip būna šalia, jie lydi, jie saugo žmogų nuo tiesos, tačiau jeigu žmogus pasirenka nelankstumą, sustabarėjimą žadina dar didesnį parazitų apetitą, kurie jį ir suėda, kaip maitvanagiai sergančią antilopę.
Tai ar galima žmogų gelbėti, jei jis pasirinko miegojimą įprastose savo dėžutėse ir yra šventai įsitikinęs, jog ta dėžutė, tarkim krikščionybė, islamas, rinkos ekonomika, demokratija, Putino Rusija, Euripos Sąjnga ar Obamos Amerika ir yra tas vienintelis teisingas Dievo ir Tiesos ekvivalentas. Užsidaręs vienoje dėžutėje, jis aplink mato priešus ir gina savo teritoriją lyg koks žvėris. Įsijungia gyvuliški instinktai. Jis tampa dirglus ir kategoriškas. Štai tokiam žmogui padėti neįmanoma. Tada norisi, kad parazitai jį suėstų iki galo, o gamta perdirbtų jo biomasę, paversdama energija. Tada siela grįš į tarpinius pasaulius ir lauks progos sugrįžti į erdvėlaikį pamokoms kartoti.
Bet Žemė greit nebebus ta vieta, kur sieloms bus rengiamos pamokos. Tam jau numatyta kita planeta. Sielos Žemėje ilsėsis prieš neriant į grubesnius pasaulius.
Manau, kad mes, žinodami tamsos ir šviesos pasaulių įtaką mūsų evoliucijai iš dalies keičiame tą pasaulį, kurį matome prieš savo akis. Mes keičiame save pačius. Gal būt per tai ir erdvėlaiko formatas keisis. Jis nebus mechaninis, paremtas dualizmu ir apribojimais. Tai ir yra ŠIO PASAULIO PABAIGA. Gal būt pats erdvėlaikis su visa biologine įvairove darosi kitoks, sieloms vis mažiau reikia tamsos pasaulių pagalbos, kad ateitų į žemę. Kol kas tai tik klausimai. Ieškosime atsakymų .....
Gintaras Mikšiūnas
www.kvantinemagija.lt