Padėka „Kvantinės magijos“ skaitytojams

Štai peržengėme 2018 metų skelnstį ir iki pirmosios jaunaties žuvų ženkle liko nedaug. Tai laikmetis, kai dar galima vieni kitiems padėkoti ir palinkėti geriausių dalykų. Pradėsiu nuo padėkos. Visiems, kurie skaitė, domėjosi ir palaikė svetainę per visą jos gyvevimo laikotarpį ir per praėjusius 2017 metus, nuoširdžiai dėkoju. Aš Jums Visiems žemai lenkiuosi ir ne galo dėkoju. Aš Jus myliu.
Jūs esate didvyriai, didvyrės. Jūs nesusitaikote su tuo kas yra aplink ir domitės alternatyvomis, dirbate su savimi, keičiate save ir pozityviomis bangomis užkrečiate pasaulį.
Per beveik 10 metų svetainė išgyveno ne vieną palikimą ir ne vieną nuosmukį. Mano pareiga buvo ir yra – išlaikyti šį dvasinių žinių šaltinį stabilų ir prieinamą visiems. Visos publikacijos, visa joje talpinama informacija turi neįkainojamą dvasinę išliekamąją vertę. Nes visi straipsniai parašyti širdimi, vedami begalinio noro atskleisti tiesą, padėti tiesos ieškantiems žmonėms rasti kelią.
Visų mūsų dėka, „Kvantinė magija“ šiandien gyva. Tai yra svarbiausia, atliktas didelis darbas. Ji yra išlikusi viena iš nedaugelio Lietuvoje likusių alternatyvios minties skleidėjų. Kiti projektai, kurie atsirado ties 2012 metų pakilimu, anksčiau ir vėliau senai jau užsidarė, kiti nuėjo sensacijų vaikymosi ir tiražo kėlimo bet kokia kaina keliu. Tačiau šis mūsų projektas visada išliko originalus ir nepriklausomas, kitoks negu bendra ezoterinės informacijos masė. Tai visuomeninis projektas, į kurį investuoju tik savo laisvą laiką, energiją ir lėšas, kuris mane patį ugdo, veda, o kitiems padeda keistis, mąstyti ir susimąstyti. Su šia svetaine išaugo nauja, kitokių, kitaip mąstančių žmonių karta, kuriems ne vienodai kur mes gyvename ir ką turime šiame gyvenime nuveikti. Nuoširdūs linkėjimai visiems: meilės, meilės ir dar kartą meilės!!!
Mano požiūris į tam tikrus dvasinius ir visuomeninius reiškinius išliko stabilus ir nekintamas. Jis yra radikalus, todėl neslėpsiu, jog atstovauju radikalųjį dvasinių procesų spektro kraštą, nes kompromisų tarp vergovės ir laisvės negali būti!!! Gąsdinimai kultūriniu šoku, mano nuomone, yra neetiški. Yra daug manančių, jog tiesa turi būti dalinai atskleista, palaipsniui, pamažu, tam, kad nesukelti visuomenėje kultūrinio šoko ar chaoso. Tokia pozicija turi teisę egzistuoti, tačiau kompromisų su sąžine negali būti. Visa tiesa turi būti atskleista. Tiesa negali būti pusinė ir ji tiesiog negali pakenkti žmogui. Tiesa, kokia ji bebūtų sunki ir neprognozuojama, visuomet padeda tapti laisvesniais. Aš dažnai gailiuosi ir žiauriai pergyvenu, kad neužtenka laiko parašyti lietuviškai visa tai, kas tvyro pasaulinėje ezoterinės informacijos erdvėje. Tam tikra dalimi sistema sugebėjo mane ir kitus kolegas neutralizuoti, atimdama brangų laiką, kurį, deja, tenka skirti įvairioms priverstinėms nesąmonėms, tokioms, kaip pinigų uždirbimas privalomims sąskaitoms apmokėti, raštams, bedravimui su valdiškomis įstaigomis, dėmesio stokojantiems žmonėmis-vampyrams ir t.t. ir t.t.
Buvo metų, kai straipsniai svetainėje atsirasdavo vos ne kasdien, buvo metas, kai nebuvo laiko rašyti, nebuvo minčių apie ką rašyti, bet iš esmės svetainė gyva. Apie 10 kartų ji buvo nulaužta. Buvo metų, kai ją atakavo tūkstančiai fiktyvių užklausų. Svetainę puolė valdiškos tarnybos. Jos veikla buvo skundžiama kompetetingosm tarnyboms, bylą nagrinėjo duomenų instekcija. „Kvantinė magija“ dažnai buvo atsidūrusi įvairių, tame tarpe ir užjūrio specialiųjų tarnybų akiratyje. Esu gavęs įdomių užklausų paneigti vieną ar kitą teiginį anglų kalba, nors tekstai rašomi tik Lietuvių kalba. Nereagavau į tai niekaip. Praignoravau. Man nesvarbu kas ką rašo, darau tai ką noriu daryti. Viską atlaikėme. Atlaikėme ir esame netgi labai gyvybingi daryti tai ką norime daryti, nors sąlygos dirbti šiandien Lietuvoje ne pačios linksmiausios. Kodėl?
Paskutinį kartą sveiatnė buvo atakuota už tai, kad įsikėiau nuorodą apie Pizza gate pedofilijos skandalą Amerikoje. Užteko, kaip paaiškėjo, vienos vienintelės nuorodos į youtube. Įveskite paieškos langelyje „pizza gate“ ir rasite daug informacijos šia tema. Tai pedofilijos ir prekybos vaikais skandalas Clinton aplinkoje, prezidento rinkimų įkaštyje, kurį šiandien tebenarplioja JAV federalinės tarnybos ir yra daug ateštuotų taip vadinamo esteblišmento atstovų. Formali spauda apie tai tyli.
Tai buvo lygiai prieš metus. Lietuvoje tokios informacijos neturėjo atsirasti. Viešoji makžurnalistika bei netikrų žinių mainsteaminės medijos, pusiau valdiški papūginiai sisteminiai portalai ir laikraščiai Lietuvoje apie tai tylėjo lyg ištikti komos. Jos yra monopolizavusios tiesą ir bet kokias alternatyvas traktuoja kaip Putino propagandą. Bet „pizza gate“ lietuviškoje viešoje erdvėje atsirado. Todėl praėjusių metų žiemą aš ir gavau tuos sistemos kirčius. Apynaujame automobilyje dingdavo stabdžiai, išbėgdavo alyva ir pan. Galų gale, dėl duomenų inspekcijos spaudimo, neva už neteisėtą rinkodarą (nes atsirado iš piršto laužtas fiktyvus nukentėjusysis bei jo skundas), 2017 m. ankstyvą pavasarį buvau priverstas uždaryti individualią veiklą ir nutraukti mokymus bei seminarų organizacimą. Tai padariau sąmoningai, nenorėdamas be reikalo rizikuoti tiek savo paties, tiek artimųjų saugumu ir net gyvybėmis. Deja, uždarius įmonę, teko kaip ir visiems mirtingiesiems „atsistoti“ į darbo biržą, nes pagal pagrindinę žurnalisto profesiją grįžti dirbti sisteminėje spaudoje negaliu. Tai neįmanoma dėl kelių priežasčių: už savo pažiūras ir įsitikinimus turiu „vilko bilietą“ (esu „paženklintas“, „raupsuoitas“ dėl skleidžiamų įsitikinimų), antra – tarnauti melui ir propagandai, taip vadinamai makžurnalistikai (mėgėjiškai, neprofesionaliai, perkamai žurnalistikai) neturiu jokio vidinio noro. Per savo 30 metų profesinę praktiką savo akimis mačiau kaip politikai, valstybės institucijos, farmacininkai perka didelius laikraščių plotus už didelius pinigus, kuriuos jiems suteikė Europos Sąjungos fondai. Ir ne tik. Plotus nuolat perka ministerijos ir depatramentai. Į Lietuvą buvo įmesti milžiniški pinigai smegenyms plauti. Laimei lietuviški ES pinigų įsisavintojai neturi smegenų. Pinigai buvo ištaškyti arba tiesiog išmaniai įsisavinti, o turinys sukurtas labai neprofesionaliai. Taigi, europinės investicijos į lietuvių smegenis tikslą pasiekė tik iš dalies. Bet tokia kryptinga veikla vis viena paliko savo pėdakus. Žmonės masiškai evakuojasi į užsienį. Kiti – vargsta ir moka mokesčius už tu ir tris.
Nepaisant tvyrančio neprofesionalumo, visa informacija makžiniasklaidoje pateikiama taip, kaip reikia nematomiems šeimininkams. Šį procesą stebėjau iš vidaus daug metų. Ir esu tam tikra prasme insaideris, kuris gali bet kada praverti burną ir pasakyti viešai, atskleisti baisias korporatyvines paslaptis. Baisiausia tiesa yra ta, jog šiandien be parduodamų plotų ir eterio laiko užslėptai kometcinei bei politinei reklamai, nei laikraščiai, nei televizijos, nei radijo stotys neišgyventų nei dienos. Šiandien lietuviškos žiniasklaidos turinys yra žiauriai toksiškas ir pavojingas sveikatai bei psichikai. Jeigu norite būti sveiki ir laimingi, nevartokite žiniasklaidos, nebet tai susiję su jūsų darbu. Aš tai sakau pilnai atsakingai, turėdamas už nugaros 30 metų darbo stažą toje sistemoje. Šiandien manęs jau nebekausto korporatyviniai įsipareigojimai ir aš be nerimo širdy kalbu taip, kaip yra. Todėl geriau būsiu darbo biržoje, bet nedirbsiu šiai ydingai sistemai.
Laisvos spaudos Lietuvoje, deje, nėra. Lietuvoje, kaip ir noramaliame „vakarų pasaulyje“, už pažiūras ir įsitikinimus žmonės, o juo labiau žurnalistai yra persekiojami ir pastatomi už visuomenės borto. Pavyzdys esu aš. Formalių sankcijų niekas netaiko, esą turime formalią „žodžio laisvę“. Tau niekas protokolo su bauda į rankas neduoda. Poveikis „kitokiems“ šiais laikais daromas be jokių administracijių įrankių. Tai vadinamos „minkštos“ priemonės. Tu tiesiog tampi niekuo. Tam nereikia nei policijos, nei saugumo, nei kitokių jėgos tarnybų. Tiesiog tai padaro patys žmonės: kaimynai, draugai, bendradarbiai, viršininkai, broliai, seserys iš baimės ir kinkų drebėjimo. Jie skuba pasmerkti ir nutesti bet ką, kuris kalba ir rašo tai, kas rėžia jų ausis ir bado akis, prie ko jie yra pripratę. Pavyzdžiui, kartą viešame įmonės susirinkime buvau svarstomas už tai, kad dalyvavau „Ekstrasesnų mūšyje“. Kolėgoms staiga pasidarė gėda dėl mano elgesio. Tada jiems sakiau: „jūsų problemos, gydykitės psichiką“. Kitose darbovietėse kolegos neprarasdavo progos viešai išsityčioti bei pasmerkti už straipsnius „Kvantinėje magijoje“ bei skleidžiamą „šarlatanizmą“.
Tai buvo senai. Kurį laiką niekur nedirbau nei valstyviniame, nei privačiame sektoriuose. Bandžiau išgyventi iš tos veiklos, kuri man patinka, kuri suteikia prasmę, laisvę ir ką aš galiu daryti geriausiai: padėti žmonėms pasveikti. Turiu sukūręs sistemą kaip tai daryti. Yra šimtai išgydytų pacientų. Bet tai irgi jau praeitis, nes sistemos „plaukuota ranka“ pasiekė ir ten., už sistemos paraščių. Kiekvienas, kuris išeina iš matricos paraščių, kelia jai grėsmę ir sistema ginasi. Ji visada siekia grąžinti atgal visas bėgančias avis. Mes daug kur esame prisirašę susitarimų ir priesaikų krauju su įvairiausiais negatyviais agregorais, tokiais kaip bažnyčios, REIKI ir t.t. Kiekvienas agregoras labai labai pavydžiai siekia grąžinti bėgančuius lauk. Kiekvienas praradimas sistemai yra skausmingas. Man labai sunku apie tai rašyti, nes nemėgstu rodyti savo skausmingų vietų. Manipuliantams ir vampyrams tai maistas, todėl dažniausiai rodau klaidingas vėliavas. Šį kartą tikros vėliavos. Tiesiog savo pavyzdžiu noriu įspėti visus tuos, kurie pasuko panašiu keliu. Jūsų laukia visi įmanomi pavojai. Jeigu neišsigąsite, toli eisite, jei pradėsite imti į galvą tai ką jūms sako matomi ir nematomi pararėjai, jeigu pradėsite sunkumų akivaizdoje abejoti - prailginsite savo kelią, arba tiesiog degraduosite. Nes grįžę atgal, į tas pačias, ankstesnes vibracijas, jūs negalėsite ten ramiai gyventi nė dienos. Siela tiesiog susprogdins kūną.
Emigruoti nenoriu ir neemigruosiu. Gal kai kas ir norėtų. Nors ekonomiškai ten galėčiau gyventi geriau. Turėjau ir turių pasiūlymų iš Londono, Oslo, Berlyno. Bet mano kovos laukas yra Lietuva, kuri, deja šiandien yra paversta sunkiųjų darbų ir didelių kainų vergovės kalėjimu. Aš ją noriu atsiimti. Vedamas tų pačių tikslų 1998 metais įstojau į Lietuvos Laisvės Lygą, kai kiti dabarties politikos ir visuomenės „lyderiai“ net apie Sąjūdį bijojo pagalvoti. Taip pat, siekdamas tų pačių tikslų 1991 metų sausio 17 d. priėmiau savanorio priesaiką. Deja, šiandien, tie kurie „valdo“ lietuvišką sistemą apie tokius kaip mes ir apie tuos laikus bijo net pagalvoti bei stengiasi perrašyti istoriją savaip. Jie net sesės Sadūnaitės išsigando. Lygiai taip pat, kaip 1998 m., kaip 1991 m., šiandien aš noriu atsiimti Lietuvą. Ir manau, jog vieną gražią dieną tai mums visiems pavyks.
Taigi, laikai šiandien ne ką gersni už 1998-uosius. Tais laikais kovojau su socializmu ir bolševizmu, prieš tuomenitę sistemą, nors man buvo tik 22 metai. Tam tikra prasme, šiandien situacija daug blogesnė negu prieš 30 metų, nes Lietuva laisva tik „ant popieriaus“. Bet ar laisvi joje gyvenantys žmonės? Čia yra svarbesnis klausimas negu valstybei būti ne kolonija. Nežinau, ar per tuos 30 metų Lietuva bent vieną dieną buvo ne kolonija? Lietuva, deja, daug kam būtent yra tiek realaus gyvenimo, tiek karmos prasme griežtojo režimo pataisos darbų kolonija su godžiais mafijiniais klanais, tulžingai-piktais valdininkais, reptiloidams tarnaujančiais politikais, pavydžiais kaimynais-skundikais, kur už bet kokį laisvesnį žodį žiauriai baudžiama patyčiomis pačiu aukščiausiu valstybiniu lygiu. Tai yra reali zona. Dėl šios priežasties, aš suprantu visus tuos, kurie paliko mūsų šalį. Ir man pačiam ne kartą buvo iškilęs apsisprendimo klausimas: bėgti ar likti?
Į užsienį tikrai nebėgsiu, nors iš ezoterinės veikos Lietuvoje, deja, išgyventi neįmanoma. Ekonomistai pasakytų, jog tam nėra rinkos. Ir jie teisūs. Jei į ezoteriką bei alternatyvą žiūrėsime iš verslo logikos pozicijų, tai nesunkiai įsitikinsime, jog veikla neturi perspektyvos. Alternatyvi medicina taip pat neturi Lietuvoje rinkos, nes žmogus (pacientas) turi suvirškinti daug jam neįprastos informacijos, kuri kertasi su tuo kas tvyro viešoje erdvėje. Tam reikia vidinės drąsos ir jėgos. Deja, tiesa yra baisi: daugelis žmonių fiziškai negali priimti jokios jiems svarbios informacijos, kuri susijusi su sveikata. Tiesiog jie tingi, nes neturi energijos. Kai kalbi aspie sveikatą, jų protas įjungia „esc“ ir užmiega. Dėl šių priežasčių ne tik ezoterikai, bet kokiai intelektualinei veiklai Lietuvoje labai maža rinka. Tuo tarpu veiklos kaštai be galo dideli. Tu turi pats mokytis, pirkti knygas, lankyti seminarus, investuoti į sales, patalpas, biuro reikmenis, orgtechniką, ryšius, transportą, kurą, aprangą, viešuosius ryšius, mokėti mokesčius kaip smulkus verslininkas, kurie mūsų šalyje yra žvėriškai baisūs. Mūsų valstybės valdininkai tiesiog kliniškai-patologiškai nekenčia bet kokio alternatyvaus smulkaus verslo. Todėl renginiai brangūs, o žmonės neturi pinigų dalyvauti. O tie kurie dar sugeba ateiti – užmiega. Ir tik vienas – vitas su blonknotu rankose godžiai geria kiekvieną žodį. Bičiuliai, kurie yra baigę ekonomikos ir vadybos mokslus stebėdavosi, kaip aš sugebėjau beveik 5 metus viską daryti vienas ir juokais klausdavo: „o kada tu miegi“?
Viena iš priežasčių kodėl taip yra: didžioji tautos dalis dvasiškai sunaikinta. Žmonės tingi galvot, jie neturi energijos galvoti, jie neturi sveikatos mąstyti. Smegenis valdo toksinai, čipai ir implantai. Iš dangaus kasdien krenta rūgštūs cheminiai lietūs iš dirbtinai pučiamų debesų. Žmonių organizmai apnuodyti maistu ir tabletėmis, jie nuolat patiria įvairaus spektro elektromagnetine atakas. Jų smegenys praktirškai yra išvirę kiaušiniai. Tie patys ekonomistai pasakytų: „neapsimoka“. Kristus sakė: „nežarstykite perlų kiaulėms“. Vystyti specialią rinklodaros komunikaciją, kad sukurti tą rinką ezoterikoje – jokių šansų. Tavęs tiesiog negirdi, neįsileidžia, ignoruoja. Iš tavęs šaiposi. Paskutiniai projektai „Lietuvos ryto“ televizijoje su mūsų ezoterikos „žvaigždėmis“ buvo skirti tam, kad galutinai išsityčioti. Aš pažįstu tuos prodiuserius, kurie darė tas laidas ir žinau, ką jie galvoja apie ezoteriką.
Sisteminės medijos tiesiog neįsileis, ypatingai dabar, o socialiniai tinklai praranda savo galias. Aš asmeniškai netikiu socialinių tinklų galia. Ne kartą rašiau ir kalbėjau, jog lietuviška viešoji erdvė šioje srityje yra kruopščiai išravėta. Kitaip galvojantys ir kalbantys žmonės yra baudžiami bei persekiojami. Protaujantys ir mąstantys - išvažiavo į užsienius. Daugiau kaip trečdalis, deje, prasigėrė, ypatingai vyrai. Esu įsitikinęs jog šią krizę įveiksim. Kol kas tai rimti iššūkiai, bet jie įveikiami. Mums nereikia daugumos. Mūsų darbas – pasėti sėklą ir laukti. Jei augalui lemta augti, jis išaugs bet kokioje dirvoje. Ir tada suveiks 1000-tantosios baždžionės efektas.
Todėl dar kartą noriu visiems padėkoti už palaikymą: moralinį, idėjinį, finansinį. Aš tą palaikymą visada jaučiu ir žinau. Širdis džiaugiasi, kai žinai, jog šalia yra nematoma komanda, kuri visada jaučia ir žino ko reikia bendrame dvasiniame permainų fronte į kurią galima bet kada atsiremti. AČIŪ.
Dėkoju visiems ir linkiu gyventi permainų eroje, kai visokių formų blogis praranda jėgą. Aš jums ir sau linkiu pamatyti šį reginį dar šiame gyvenime. Ruoškimės, nes ant mūsų pečių guls didelė atsakomybė: reiks būti pasiruošusiems tvarkyti šį purvą bei teisti visus tuos svieto perėjūnus, kurie dabar sėdi įsidrėbę vadinamame „visuomenės elite“. Matykime jau dabar tuos, kurie visada sugeba išversti kailį ir prisitaikyti. Iš jų mes pareikalausime atsakomybės. Matykime taip pat ir tuos, kurie kenčia bet nėra praradę vilties. Tai yra mūsų komanda.
Pabaigai noriu pasiūlyti pasiklausyti paskaitą, kuri įvyko Kaune paskutinėmis 2017 m. lapkričio dienomis.
1.
[video:https://www.youtube.com/watch?v=JVqhJ2RhOQo]
2.
[video:https://www.youtube.com/watch?v=XUrht_bOGLQ]
3.
[video:https://www.youtube.com/watch?v=icIlt5oVqjY]
4.
[video:https://www.youtube.com/watch?v=cctsWiYXNa4]
Su meile Gintaras