Kada „matrica“ ateina į pagalbą ...

Ko gero svetainės skaitytojai pastebėjo, kad išėmiau straipsnį, pavadintą „Atviras laiškas svetainės skaitytojams“. Atėjo laikas jį labiau paredaguoti ir sutvarkyti. Tame straipsnyje buvo reklaminių pranešimų apie renginius, kurie jau įvyko. Jame taip pat buvo ir per daug emocijų, kurios, gal būt, natūraliai atsiranda, kai ką nors radikaliai savo gyvenime keiti. Tuo gali pasinaudoti astraliniai ir kitokie parazitai, todėl reikia keisti stilių. Tačiau viskas vyksta savo laiku, tada kai reikia. Belieka dėkoti Dievui, Visatai, Gamtai už kiekvieną patirtį, kokia ji bebūtų. Svarbiausia žinutė - jog baigiau labai svarbų etapą – paskaitų ciklus, norintiems save lavinti kvantinės bioenergetikos ir netradicinio gydymo energijomis srityse. Tai nereiškia, kad visai nutilsiu. Dabar rengiuosi pereiti prie kitokių, labiau interaktyvių informavimo formų. Apie tai bus paskelbta vėliau, šių metų rudenį.

Palangoje 2017 metų birželio 10 d. įvyko paskutinė paskaita. Tema – apie viską. Jos ištraukas galite rasti Kvantinės Magijos profilyje www.youtube.com bei šio posto pabaigoje. Į socialinius tinklus, FB ir pan. temų iš šios svetainės www.kvantinemagija.lt ir iš Kvantinės Magijos puslapio yuotube nebekelsiu. Nebent jūs tai padarysite patys. Metas išeiti iš socialinių tinklų, arba juose būti kui mažiau. Priežastis pasistengsiu išdėstyti šiame ir kituose straipsniuose. Jos taip pat yra įvardintos „Paskutinėje paskaitoje Palangoje“, www.youtube.com .
Taip pat naudodamasis proga noriu padėkoti visiems, kas lankė paskaitas, kas nuolat skaitė ir skaito svetainę www.kvantinemagija.lt. Didelis Ačiū visiems, kurie buvo šalia ir padėjo tiek idėjomis, tiek finansiškai, kad svetainė www.kbantinemagija.lt išliktų tokia, kokia yra. Aš jums visiems taip pat noriu atsidėkoti. Skambinkit, rašykit, klauskit. Padėsiu kuo galėsiu, jei reikia diagnostikos, gydymo ir panašių dalykų. Tai galima atlikti ir virtualiai ir gyvai. Visą vasarą esu pasiekiamas Palangoje, Kunigiškėse, p.n. Linėja. Mūsų kartu su Virginija komanda gali pasiūlyti plačią reabilitacinę programą, nuo įvairių problemų visai šeimai. Tai mes darome jau 5 sezoną. Taigi, jei būsite Palangoje vasarą, skambinkite.
Tie, kurie lankė ir negavo pažymėjimų, rašykite, skambinkite, įteiksiu.
Vietoj atviro laiško skaitytojams ....
Viskas Visatoje vyksta ciklais. Viskas turi pradžią ir pabaigą. Jei kažkas baigiasi, tai kažkas naujo prasideda. Tas, kas prasideda ir vyksta kažkada baigiasi. Gyvenimas yra toks, kad jei pats nesustoji, tave sustabdo. Jei atsisėdi ant kelmelio su begaliniu noru pamedituoti, tave išmuša iš balno ir verčia lėkti visu greičiu dėl idealų, kurie žemės sąlygomis, matyt, neišsipildo. Tačiau ar stovim, ar bėgam, kažkas varo judėti į priekį, nes per galinį veidrodėlį matai svilintuvo liepsną. Bet paskui vėl viskas sukasi iš naujo. Naujų greičiu, nauju pagreičiu, lėtėjančiu, po to greitėjančiu. Ir t.t.
Kas buvo, vėl bus; kas įvyko, vėl įvyks. Po saule nėra nieko nauja! (Koheleto. 9). 4-5 metus taip ir sukdavosi. Užbaigdavau vieną paskaitų ciklą, pasidėdavo naujas. Atėjo metas didelėms permainoms mano veiklose.
Taigi, šis sezonas buvo paskutinis. Tokį filmą gaunu tiesiai į galvą. O kaip sureguliuos gyvenimą likimas, kai Lilit nueis į ožiaragį – čia jau kitas reikalas. Likimas šiame kontekste yra matricos sinonimas, o kol mes esame Žemėje, tenka turėti reikalų su jo išdaigomis ir, nepriklausomai nuo nieko, toliau džiaugtis gyvenimu.
Nuo šių metų rudens naujo ciklo tikrai nedarysiu. Tam yra kelios objektyvios ir subjektyvios priežatys.
1. Praėjo 4 paskaitų sezonai. Taigi, atkalbėjau tiek kiek buvau sukaupęs, o žmonės, kurie buvo tam pasiruošę – išklausė. Paskaitų veiklą pradėjau 2011 metais, kai dvasinės, savęs pažinimo ir alternatyvios žinios buvo „ant bangos“. Tuo metu buvau sukaupęs daug informacijos, kuri pasirodė aktuali. Dabar visuomenėje susidomėjimas giliais dvasiniais dalykais bei dvasine medicina smarkiai krito. Su tuo susiduriu ne aš vienas, bet daugelis kolegų, kurie užsiima panašia veikla. Organizuoti mokymus ir paskaitas šiuo metų ekonomiškai būtų žalinga, nes patalpų nuomos kainos ir kitos organizacinės išlaidos išaugo, o žmonių krepšelio dalis, skiriama kultūrai ir savišvietai – nedidėja. Didelis mano mokinių būrys jau emigravo. Per paskutinius du sezonus dirbau 6-7 lietuvos miestuose po du kartus per mėnesį. Į auditorijas susirinkdavo 15-30 žmonių. Viso per beveik 5 metus mano paskaitas gyvai išklausė arti 2000 žmonių.
2. Visagaliai socialiniai tinklai. Dabar youtube yra toks galingas, kad jame galima rasti informaciją apie viską. Tuo tarpu prieš 6-7 metus, bent jau lietuviškoje erdvėje jautėme deficitą. Rimtų knygų, pavyzdžiui, apie dvasinius gydymus lietuvių kalba prieš gerą penkmetį trūko, o dabar tiek daug, kad niekas nebeperka. Todėl ir aš pats atsisakiau idėjos rašyti knygą, nes laikas nėra tinkamas, reikia laukti naujos dvasinio pakilimo bangos, kuri pagal visas prignozes Lietuvoje nusimato apie 2019-2021 metus. Prognozuojama, kad 2021 savo vibracijomis bus labai artimi 2012 metams, nes žiūrint numerologiškai skaičių konbinacijos beveik tos pačios.
3. Begalinis noras pačiam mokytis ir kurti kažką naujo. Mano paties per 20 metu sudėliota dvasinio gydymo sistema niekur nedingsta. Kaip sakė Volandas „Meistre ir Margaritoje“, tikri „rankraščiai nedega“. Reikia tobulinti tai kas sukurta ir atrasti naujų vėjų. Tam būtina sustot ir sukaupt energijos.
4. Per paskutinius 4 metus nukenėjo ir sveiatinės www.kvantinemagija.lt turinys. Nelikdavo laiko parašyti ką nors naujo, rimto. Įdėdavau tik gatavus interviu žurnalams. Šita spraga atsirado dėl laiko stokos ir tai labai man slėgia širdį. Svetainė prarado aktualumą ir aštrumą, tapo lyg reklaminis plakatas. Man labai gėda, bet yra kaip yra. Kadangi tai yra dvasinė rezistencija bet kokiai sistemai, tame tarpe ir Lietuvoje, ji šiandien tos funkcijos, deja, nebeatlieka. Taigi dabar atsiras laiko šiai spragai užtaisyti. Internetinis vieno asmens žurnaliukas „Kvantinė magija“ veikia jau 7 metai. Jis morališkai ir techniškai sensta. Taigi, vėl reikia ir laiko, ir investicijų atnaujinti tiek išorę tiek ir turinį.
Taigi, mielieji mano draugai, gyvenimas suka ta linkme, jog reikia stabdyti arklius ir perkinkyti vežimą, sukaupt energijos.
Tie, kas domisi mano veikla, turbūt žino, kad iki 2014 metų pabaigos turėjau derinti savo visuomeninę vaiklą, kaip tinklaraštininkas, lektorius, žurnalistas ir bioenergetikas su oficialia veikla „Lietuvos žinių“ dienraštyje. Dėl ilgametės antisisteminės veiklos ir valdžios kritikos man buvo išrašytas „Vilko bilietas“, kuris galioja iki dabar. Todėl darbą dienraštyje buvau priverstas palikti ir dirbti tik „ant savęs“. Bet puolimas tuo nesibaigė. Aš net negaliu įvardinti kas konkrečiai puola, ar nepuola, bet kai kurie įvykiai tiesiog verčia apie tai galvoti. Ypač paskutiniais metais beveik kasdien tenka sulaukti „keistų įvykių“, kuriuos sudėjus į vieną loginę grandinę, gali daryti išvadą, jog kažkas nori jog sustočiau, gal būt, amžiams. Tokie dalykai, kai po paskaitos Kaune dingsta automobilio stabdžiai, labai keistai nuteikia. Jei būtų tik vienas atvejis – numočiau ranka. Bet, deja, ne vienas ir ne du.
Yra daug žmonių ir jėgų čia, ir anapus matricos, kurie naudoja perteklinę maginę jėgą bet kokio šviesos darbo atžvilgiu. Tačiau yra ir galingesnių jėgų, kurios padeda, skatina permainoms. Jei į nugarą alsuojantis blogis skatina keistis ir tobulėti – yra labai gerai. Blogiu tai nepavadinsi, tai tiesiog jėga, galingesnė už žmogų.
Ta „jėga“ pasireiškia kaip atsitiktinumų virtinė, kaip atsitikimų verpetas, kai įvykis bėga paskui įvykį kosminiu greičiu. Tu viską matai, bet neturi jėgų tą stautą sustabdyti. Tada stengiesi išlaikyt bent jau žmogiškumą kas benutiktų, bet to nepakanka, nes fibonači verpetas per daug galingas, siurbia kaip į kokią juodąją skylę. Bet juodosios skylės turi ir savo teigiamą pusę. Jos susiurbia antidaleles ir išspinduliuoja šilumą. Jos suėda tavo karmą ir išgrynina sielą. Berods David Icke buvo sakęs, kad matrica veikia automatiškai ir kai tik koks nors žmogus savo virpesiais per daug iškrenta iš bendro virpesių konteksto, t.y. prieina arčiau tiesos, tampa pavojumi sistemai, suveikia kažkokie automatiniai mechanizmai, kurie tam žmogui sukelia daug problemų. Matrica stengiasi tave įklampint kuo giliau, uždaro visas galimybes pabėgti. Ir tu matai tik filmą, kuriame vaidini pagrindinį vaidmenį, o scenarijaus pakeisti – nebegali, kad ir kaip to norėtum. Tam nereikia nei sekimo aparatų, nei specialiųjų padalinių. Tada šalia tavęs atsiranda keistų žmonių su keistais ketinimais, kurie veikia iš už nugaros ir į akis, lapės liežuviais, stengiasi kaip įmanydami palenkti tavo valią ir ketinimą, tiek jėga, tiek gudrumu, stengdamiesi prieiti prie subtiliausių tavo aš klodų. Paskui pradedi gyventi tomis, dažniausiai ne savomis problemomis ir nutolsti nuo pagrindinio tikslo.
Taigi, nekaltinu nieko, toks yra gyvenimas. Tuose iš pirmo žvilgsnio negatyviuose išgyvenimuose daug gilios prasmės. Be to nebūtų judėjimo į priekį. Visi mes tai patiriame. Ir tie, kurie eina šviesos keliu, puikiai supranta apie ką kalbu. Tai yra kaina, kurią moka tokie žmonės kaip mes. Daugelis tų, kurie skaito „Kvantinę Magiją“ visa tai yra praėję savo kailiu ir žino, jog būna tokie periodai, kuriuos išgyvenus sistema-matrica tau nieko negali pasiūlyti, bet ji NIEKADA nenustoja tau alsuoti į nugarą, kol vaikštai po žemę. Ir jeigu yra numatyta tavo atžvilgiu pragaro mašina, daryk ką nori, prieš vėją nepapūsi. Matricos Dievas (kaip holograminė savikontrolės sistema) žino kiekvieną tavo pliusą ir minusą. Jis puikiai geba manipuliuoti ir netgi tavo paties pastangomis išlaikyti žmogiškumą, blaivų protą ir net antijausmais pačiai matricai, nepriklausomai nuo to, kaip tu ją suvoki. Tiesiog ateina laikas kai pripranti prie to jausmo, kad esi ėdamas su narkoze ir nebekreipi dėmesio. Neimi giliai į širdį ir, sukandęs dantis, bandai toliau dirbti savo darbą. Ir kai tai atsitinka ant tavęs užlipa dar didesniu svoriu. Ir pradeda ėsti be narkozės. Bet reikia gyventi toliau ir dar šviesą skleisti.
Ar kas nors dar norit eiti dvasiniu keliu?
Taigi, paskaitos, tinklaraščio rašymas ir pagalba žmonėms buvo likę ir šiuo metu vieninteliai pragyvenimo bei investavimo į statomą gydyklą-šventovę Kretingos r. ištekliai. Tokių pagalbininkų iš anapus, kaip Poviliukas Merkinėje neturiu. Todėl paskaitų ciklus stabdau su dideliu vidiniu nerimu. Buvo minčių emingruoti, tačiau labai noriu padėti Lietuvai ir čia gyvenantiems žmonėms su savo sugebėjimais bei žiniomis. Todėl, kad bręsta labai svarbūs ir įdomūs įvykiai. Yra komanda ir draugai, daug ginklų, kurių pagalba galima atlikti daug prasmingų darbų.
Daugelis skaitytojų turbūt sutinka, jog Lietuvoje per daug darosi pavojinga ir nesaugu visomis prasmėmis. Tačiau reikia kautis toliau. Be to šiuo metu jėgos nelygios ir siela kužda, jog reikia atsitraukti, sukaupti energijos rimtesniems darbams ateityje. Taigi, tikrai neemigruosiu, nors tokių minčių buvo. Atsitraukimas būtų silpnumo požymis. Daug svarbiau atgauti jėgas ir pasiruošti naujiems iššūkiams.
Visiems tiems, ypatingai toms, lapių liežuviais, kurie ir kurios neatskiria savo asmeninių troškimų-ambicijų ir dvasinio darbo, galiu pasakyti: negaiškite laiko – jūsų ketinimus matau kiaurai. Nieko nepavyks! Ezoterinių žinių paskirtis - ne ta, kad jas naudotumete asmeniniais ar pramoginiais tikslais. Manęs "nepakabinsit" ant supuvusios vinies visomis įmanomomis šio žodžio prasmėmis. Padirbėkite su savimi namie, jei sunku atsisakyti prievartinės magijos ir kitokių nešvarių darbelių, todėl, kad neišdegė planas, vardan asmeninės gerovės, ir/ar konkurencijos, saldžiai pliauškiant liežuviu su nenormaliais pasiūlymais elektroninėse žinutėse ir socialiniuose tinkluose. Daug tokių "kolegų", ypatingai "kolegių" išmečiau iš "draugų" ir mėtysiu toliau, jei komentaruose pajusiu purvą. Dvasinės prostitucijos netoleruoju. Mes stebime ir matome kas darosi aplink, mūsų komanda sabili ir tokia išliks kol gyvas būsiu. Užjaučiu ir suprantu tuos ir tas, kurios galvoja kitaip ir kiša savo purvinus batus bei liežuvius ten kur nepriklauso, nes tik nelaimingi žmonės gali taip elgtis. Todėl už tuos ir už tas, kurios neatskiria asmeninių ambicijų nuo dvasinio kelio, uždegsiu žvakutę ir palinkėsiu visokeriopos laimės.
...........
Paskutinė paskaita Palangoje
Šiuose video – ištraukos iš paskutinės visų sezonų paskaitos Palangoje. Ne viską pavyko sklandžiai įrašyti, atsiprašau už technikos kokybę.
1 d.

2 d.

3 d.

4 d.

5 d.

6 d.
...........
Taigi, mieli skaitytojai, jei nutarsite, kap prieš 4 metus, siūlau energetinius mainus. Už paramą svetainę, atsilyginsiu gydymu ir diagnostika arba per skype, arba gyvai šią vasarą Palangoje. Telefonas tas pat 868611122, el paštas irgi nepasikeitė: gintaras1221@gmail.com, skype g.miksiunas.
Sąskaita SEB banke LT80 7044 0600 0038 8598.
Jūsų Gintaras
p.s Tekstas dar tvarkomas, atsiprašau už nesklandumus ir galimas klaidas. Visi Kvantinės magijos tekstai yra reguliariai tvarkomi ir atnaujinami ....