Interviu žurnalui "Būrėja" apie levitaciją

1. Kas tai yra levitacija? Kas buvo pirmieji ją išbandę/atradę?Levitacija (lot-levitas) reiškia būti lengvam, lengvesniam už orą. Tai yra fizinis, o tuo pačiu dvasinis reiškinys, kai be aiškios priežasties fizinės prigimties daiktai kabo ore, nepaisydami gravitacijos. Levitacija – tai ne skrydis, kai traukos jėgą kompensuoja kita, o tiesiog kabėjimas.

Tai labai senas reiškinys. Seniausiai jis buvo minimas vedų šaltiniuose ir beveik visų religijų šventuose raštuose, legendose, pasakose, tautų epuose. Senovės raštai levitaciją traktuoja kaip antgamtinį gebėjimą, būdingą dievams, karžygiams, dvasininkams, žyniams. Dabartinis mokslas ne kartą bandė įminti šią mįslę, bet vyraujantis požiūris yra neigiamas, esą gravitacijos dėsniams paklūsta visi fiziniai kūnai, taip pat ir žmogus. Dalis tiesos tame yra. Bet tik dalis. Jeigu žmogus pakyla, vadinasi turi būti kita jėga, didesnė negu žemės trauka. Kita vertus antigravitaciniai varikliai taip pat jau nebe mistika. Gebantys levituoti ore NSO, išnykti ir vėl atsirasti – nieko nebestebina. Greičiausiai levitaciją lemia sąmonės būsena, kai mintis valdo materiją.
2. Ar tiesa, jog levituoti gali bet kas, kas tiesiog to išmoksta? O galbūt tai padaryti gali tik jogai ar patyrę burtininkai?
Teoriškai gali, bet praktiškai – ne. Iki šios sąmonės būsenos reikia pribręsti“ arba prieiti“. Tai lemia dvasinės praktikos. Jūs paminėjote jogą. Vienas iš tokių šaltinių – Patandžalio jogos sutros. Patandžalis, senovės išminčius aprašė aštuonių šakų būdą kūno, skirtą proto ir sielos gerovei ir išvalymui. Šis būdas, žinomas Aštanga Jogos vardu. Vienoje iš paskutinių pakopų jogai pradeda levituoti. Bet tai trunka labai neilgai, vos keletą sekundžių. Tiek budizmo, tiek induizmo šaltiniuose levitacija priskiriama prie taip vadinamų sidchų. Iš vienos pusės sichos reiškia būtybes, kurios turi antgamtinių gebėjimų, o iš kitos pusės – kliūtis pačiam jogui, kuris užuot siekęs pilnos savirealizacijos, susigundo antgamtinių galių žavesiu ir tai tampa vos ne amatu, padedančiu uždirbti.
Vakarų dvasinėse tradicijose levituoti gebėjo magai, burtininkai, mediumai, šventieji, apaštalai. Šį sufebėjimą gali iššaukti tiek Dievo malonė, tiek ir tamsiosios jėgos. Jeigu, pavyzdžiui, viduramžiais paprastas mirtingas žmogus pradėdavo levituoti, jis būdavo apkaltintas šėtono apsėdimu . O tokių atvejų rašytiniuose šaltiniuose tikrai buvo nemažai.
1603 metais Italijoje, vargingoje šeimoje gimė berniukas vardu Džiuzepė Deza. Pamaldus vaikas gebėjo levituoti. Sulaukęs 17 metų jis tapo vienuoliu kapucinu, būdamas 22 metų jis išgarsėjo tuo, kad maldos ekstazėje pakilęs nuo žemės išbūdavo pakankamai ilgai. Vėliau jis netgi skraidė oru. Apie tai sužinojęs popiežius Urbanas VII, paskelbė jį šventuoju. Vienuolio kapucino Dezos skrydžius matė tokios to meto mokslo garsenybės kaip Gotfridas Vilhelmas Leibnicas. Šiais laikais šis vienuolis žinomas kaip Šv. Juozapas iš Kopertino.
Naujajame testamente yra aprašytas epizodas, kai Jėzus ėjo vandens paviršiumi. Tai irgi levitacija. Nors švento rašto žodžius daug kas supranta pažodžiui, tačiau Jėzus parodė, jog Tėvo karalystė reiškia ne teritoriją po mirties, o būseną - būti lengvu. Tai reiškia, kad žmogaus gyvenime prapuolė drama dėl prisirišimo prie žemiškų reikalų, o protas tapo ramus.
3. Ar tiesa, kad senovės žmonės mokėjo levituoti, o vėliau šis sugebėjimas buvo pamirštas?
Kaip jau paminėjome ir iš šventų raštų, ir iš realių šaltinių matosi, jog šis reiškinys yra visuotinis, kalbant, pirmiausia, apie žmones, kurie užsiima dvasinėmis praktikomis. Vadinasi ir šiandien tai nėra jokia mistika. Dabartinių laikų problema – 19-20 a. pradžioje vyravusi ir dabar tebevyraujanti mokslinė paradigma, jog viską lemia mechanika. Kalbant apie mokslą, tiesą sakant, antigravitaciniai varikliai – šiandien yra plačiai paplitusi sąvoka ne tik mokslinės fantastikos filmuose ir knygose, bet ir mokslininkų laboratorijose. Liūdnai pagarsėjusioje JAV karinėje oro pajėgų bazėje Nevados dykumoje, vadinamoje 51 zonoje tokie dalykai kuriami kartu su ne žemiško proto būtybėmis, t.y ateiviais. Bent jau taip rašo įvairūs ufologiniai šaltiniai. Kiek tame tiesos – niekas negali pasakyti. Gal būt praktiniai bandymai buvo atlikti ir vadinamojo Filadelfijos eksperimento metu, kai 1943 metais JAV karinis laivas Eldridge buvo dingęs vienoje vandenyno vietoje ir stebuklingu būdu atsirado kitoje. Po šio eksperimento išgyveno tik maža dalis ekipažo.
4. Nuo ko reikėtų pradėti, norint išmokti levituoti?
Sunku pasakyti, ar tai išmokstama. Tokia specifinė sąmonės būsena, kuri atsiranda ilgų dvasinių praktikų pasekmėje. O gali ir neatsirasti. Jei imsime jogą, tai ne visiems jogos praktika užsiimantiems žmonėms atsiranda vienodos sidchos. Bet jeigu rasite gerą mokytoją kur nors Indijos gilumoje, tai gali ir pasisekti. Tačiau tikslas – ne levitacija, o nušvitimas, tada sidchos tarnauja tik kaip ženklas, kad eini teisingu keliu.
5. Ar levitacija – saugus užsiėmimas? Galbūt kyla pavojus susižeisti ar išprotėti?
Kur kur, bet dvasinėse praktikose joks saugumas neaktualus. Tai ne užsiėmimas, o tam tikro gyvenimo būdo pasekmė. Jeigu užsiimat joga, svarbiausia yra nesusižavėti sichomis. Pasukus dvasiniu keliu, vieną gražią dieną nelieka jokios baimės niekam, jokio ryšio su žeme, su materija. Tokioje būsenoje, kai protas valdo materiją, laiką-erdvę, susižeisti ar išprotėti neįmanoma. Tačiau sugrįžus į žemišką realybę – visko gali būti.
6. Kaip levitacija gali paveikti žmogaus biolauką?
Iš mokslinio taško žiūrint, tam tikros dvasinės praktikos, kai protas materiją paverčia energija, gali būti paaiškinamos iš kvantinės fizikos pozicijų. Vieningo lauko, elektromagnetizmo ir kitos teorijos gali padėti išsiaiškinti kaip sąmonė iškreipia tokius reiškinius kaip laikas ir erdvė, materija, gravitacija. Galima sakyti, kad tam tikrose sąmonės būsenose, tuo pačiu aktyvinant nenaudojamas smegenų dalis, kurias pasiekia pasišventę žmonės, adeptai vienuolynuose, jogos ar rytų kovos menų mokyklose, tokie dalykai kaip laikas ir erdvė, gravitacija tampa protu valdoma iliuzija.
7. Kaip mokslas ir kaip ezoterinių reiškinių specialistai aiškina jau aprašytus levitacijos atvejus?
Jei imsime ortodoksalųjį mokslą, tai jis pats sau užsinėrė kilpą, kuri neleidžia tyrinėti tokių sąmonės reiškinių, kaio levitacija. Ortokiksalus mokslas iš esmės remiasi mechaninių pasaulio modeliu ir atskirties logika. Šiuolaikinis mokslinis metodas, reikalauja atskirti tiriamąjį nuo tyrėjo. Tuo tarpu Visatoje tai nėra atsiejama. Tai ir yra paslaptis, kurią atskleidus, tokie reiškiniai kaip levitacija, telekinezė ir pan, bus išbraukti iš paslapčių sąrašo, kurių neįmanoma įminti.
Ezoterikai nuo mokslininkų taip pat nėra labai toli nutolę. Ezoterinės tradicijos naudojasi dvasiniais šaltiniais, mediumų praktika ir tuo baigiasi. Viskas paremta tikėjimu ir atskirais „nuotykiais“, o loginių paaiškinimų nėra ir būti negali, jei žiūrėsime į šį reiškinį tik iš metafizinės pusės.
8. Kodėl pasakojimai apie levitacijos atvejus yra daug retesni, negu, pavyzdžiui, telekinezės, arba teleportacijos?
Nei retesni, nei dažnesni. Jei imsime rytų praktikas, tai visa tai ką jūs įvardinote, pasiekia adeptai, kurie kruopščiai ir nuosekliai eina mokytojų nubrėžtais keliais, laikosi askezės ir griežtų kanonų. Rytuose tai yra pašaliniai, dalykai, į kuriuos nereikia kreipti dėmesio. Gal tiesiog trūksta šaltinių, ar liudininkų pasakojimų. Vakaruose gal iš viso sumažėjo praktikuojančių, vienuolynų ir kitokių dvasinių mokyklų, gal todėl ir statistika menka. Anksčiau, viduramžiais daug keistuolių buvo sudeginti ant inkvizicijos laužų. Bet aš statistika nesidomėjau. Sunku pasakyti kodėl.
9. Ar gali levituoti ne tik žmonės, bet ir gyvūnai, daiktai?
Jei levituoja daiktai – tai jau yra ne levitacija, o poltergeistas.
10. Yra pasakojimų, kad nuo žemės pakilti gali velnio apsėsti žmonės. Ar tiesa, kad levituoti gali tie, kuriuos apsėdo gerosios arba piktosios dvasios?
Katalikų bažnyčia levitaciją laiko apsėdimo požymiu. Buvo plačiai aprašytas atvejis, kai 16-metė Pietų Afrikos gyventoja Klara Sele 1906 m. pakildavo į orą beveik penkis metrus ir netgi sukdavosi. Bet, kai tik ją apipildavo šventintu vandeniu, ji tuoj pat krisdavo žemėn. Jeigu levitaciją, kaip ir kitus paranormalius reiškinius aiškinsime pagal vadinamąją lauko teorija, vadinasi sutiksim, jog egzistuoja lygegretūs, pasauliai, kurie neturi materialios išraiškos. Ir tie pasauliai gali būti tiek negatyvūs, tiek pozityvūs. O kadangi mes, žmonės su viskuo susiję, tai tam tikra prasme, tam tikra mūsų dalis gali priklausyti ir tiems, kitokiems pasauliams. Tie pasauliai paima iš žmogaus gyvybinę energiją, o tuo pačiu ir palaiko. Atskirais atvejais jie gali duoti daug energijos, kad pakaktų žmogui valdyti materiją, esančią mūsų tikrovėje. Ekstazės būsenose tai vyksta nevalingai. Būtybės tiesiog užvaldo žmogaus fizinį kūną. Tačiau tai tik vienas iš būdų siekiant išsiaiškinti, kodėl taip vyksta. Jis gali būti ne vienintelis.
"Būrėja", 2016 m. kovas
11. Pasakojama, kad levituoti gali nežemiškos gyvybės formos – ateiviai iš kohttp://www.rasyba.lt/smoso. Ar tai tiesa?
NSO levituoja dėl, kaip spėjama, antigravitacinių technologijų. Gali būti taip, kad tiek atskiri NSO atvejai, tiek ir ne žemiškos gyvybės formos ne levituoja, kaip mums įprasta galvoti. Jos tiesiog neturi fizinių kūnų ir mes savo akyse matome tik 4d formato filmą, arba hologramą. Ją sukelia tam tikri virpesiai, kurie mus pasiekia tų būtybių dėką, o mūsų smegenys ir regos aparatas parodo vaizdą, arba simbolius, kuriuos mes pripratę matyti. Bet tie vaizdai nėra tikri. Kitaip tariant tos būtybės ir NSO sugeba paveikti mūsų psichiką ir mes matom tai, ką jos nori, kad mes matytume. Tai daro ir žmonės su žmonėmis. Galima ir šiuolaikinių technologijų pagalba sukelti levitacijos ar kitokių „antgamtinių“ reiškinių iliuziją. Kažkoks žmogus kabės ore, bet iš tikrųjų tai tik specialieji efektai. Žmonės ims galvoti, kad sugrįžo koks nors pranašas svarbios žinios pranešti. Daug buvo kalbėta apie JAV, Aliaskoje stovintį HAARP įrenginį bei panašius analogus Rusijoje, Kinijoje, kurie per didelius atstumus gali sukelti įvairius holograminius reginius, tiek žmogaus vaizduotėje, tiek danguje. Šiuolaikinės manipuliacinės technologijos kai kada pranoksta geriausias fantastinių kūrinių autorių įžvalgas. Tačiau apie tai nepriimta viešai kalbėti.
12. Ar gali būti, kad evoliucijos eigoje žmogus įgys levitacijos sugebėjimą?
Abejoju. Jei tokia kryptimi pasisuks evoliucija, tada žemė tams dvasių pasauliu. Mes, kaip sakoma, gerai nemokame vaikščioti po žemę, o jau norime skraidyti. Tam mums Dievas davė kojas ir nedavė sparnų. Kitas klausimas: o kokia to prasmė? Ką mums tas kabėjimas ore duoda? Pirmiausia reikia nusileisti ant žemės, visomis prasmėmis, ir atsikratyti visų įmanomų iliuzijų, o paskui pažinti save, savo tikrąją esmę, kuri iš tiesų yra nemari, amžina ir nesusijusi su fiziniu kūnu. Fizinis kūnas mums, kaip sieloms duotas tam, kad gimę žemėje žmonėmis patirtume pamokas. O jos susijusios ne su skraidymu, bet vaikščiojimu. Tai štai, kai išmoksime teisingai šias pamokas, tokie reikalai, kaip levitacija mums nebus įdomūs. Bet tai nereiškia, kad tokių dalykų nėra. Tam tikrose sąmonės būsenose materija pavaldi protui. Yra ir tokių sąmonės lygių, kai materiją gali pavirsti energija ir atvirkščiai. Tiesa, tokie dalykai yra realūs, bet jie nėra tiek svarbūs, kaip kartais atrodo. Pirmiau išmokime žengi teisingai pirmuosius žingsnius kojomis, o kai išmoksime, gal būt ir skraidysime. Bet iki to dar labai, labai toli. Tai tik mano nuomonė.