Richard Gordon. "Širdies energija"

Kelios esminės ištraukos ir Richard Gordon knygos "Kvantinis prisilietimas 2.0"..............
Knygoje "Kvantinis prisilietimas: galia gydyti" aš rašiau: "Širdis - tai išsigydymo centras". Nuoširdžiai kalbant, tada dar aš nežinojau, kiek tiksliai tai atitinka tiesą. Pasirodo, kad pats to nežinodamas atradau naujo "kvantinio prisilietimo" lygmens esmę. Širdis iš tikrųjų yra išsigydymo centras.

Iš pradžių pabandykime panagrinėti tų žmonių patirtis, kurie stebuklingu būdu spontaniškai išgijo. Mes pamatysime, kad kartojasi tas pat siužetas - išgyjimą sąlygojo atrimo ligoniui žmogaus atsidavimas ir meilė. Dažniausiai išgyjimą sąlygojo stiprus gydovo meilės jausmas gydomam žmogui. Netgi tais atvejai, jeigu nebuvo įvardinama, jog tai meilė, gydovas jautė įkvėmimą ir ypatiną būseną, kuri apjungė jį su pacientu. Įsivaizduokite, koks turi būti stiprus motinos jausmas ir noras padėti savo vaikui, koks didelis jos ryžtas padėti, kuris nepaisė jokių tikrovės ir gamtos dėsnių. Ir visa tai padėjo jai savo rankomis pakelti automobilį ir iš po ratų ištraukti vaiką. Matydami tai jūs suprasite, kokios galingos energijos yra pačiame žmoguje, kurios iššaukia spontaninius išgijimus.
Iš ankstesnių knygos skyrių mes sužinojome, kaip koncentruoti gyvybinę energiją naudojant kvėpavimo technikas ir kūno sąmonę. Paskui rankų pridėjimu ir ketinimo jėga mes nukreipiame ją ten, kur reikia išgydymo.
Bet tai ne vienintelis veiksmingas būdas. Antrąjame kvantinio prisilietimo lygyje mes naudojame širdies energiją - kūno sąmonę ir meilę, kurią mes jaučiame širdies srityje. Kartais šilta ir dilgčiojanti banga, kartais giliai prasiskverbianti bei teikianti jėgą, kurią mes kiekvienas jaučiame savo širdyje. Tai yra ta pati energija, kurią mes stipriname įjungdami kvėpavimą ir ketinimo jėga siunčiame ten, kur reikia gydymo.
Antrame kvantinio prisilietimo lygyje rankų dėjimas ant kūno reikalingas tik kaip papildoma priemonė. Prisilietimas sėkmingam gydymui nėra svarbiausias. Ir netgi atstumas gydymo procesui visiškai neturi jokios reikšmės.
Kvantinieme prisilietime 2.0 mes naudojame širdies ir meilės energiją, sustipriname ją kvėpavimu, sukoncentruojam ją ir nukreipiame per ketinimo jėgą.
Jeigu mes savyje galime sutelkti pakankamai daug meilės ir stiprų ketinimą, mes tampame pajėgūs daryti tai, ką įprasta žmogiška logika, žvelgiant iš žinomų fizikos dėsnių, vadina stebuklais.
Kas gi yra ta širdies energija? Daugelis mėgina jai suteikti kažkokį materialų atspalvį, medicinos ar fizikos aiškinamą modelį, kaip kažkokį ritmą. Širdies, kaip pagrindinio žmogaus organo parametrus galima išmatuoti diagnostikos prietaisiais. Jie taip pat gali atspindėti kai kuriuos išgyjimo procesus. Tačiau, jeigu mes norime atrasti ir suprasti tikrąją širdies magiją, mes būsime priversti išeiti iš bet kokios fizikinės mokslinės paradigmos. Čia negalioja nei fizikiniai, nei mechaniniai, nei elektromgnetiniai širdies veiklos aspektai. Jie mums neleis suvokti pačios svarbiausios širdies energijos esmės, juo labiau - galingos joje glūdinčios gydymo dovanos.
Kvantinio prisilietimo 2.0 metodikoje atstumai tarp gydovo ir paciento neturi jokios įtakos. Jie gali būti bet kokie, o tai leidžia mus iš karto atmesti elektromagnetinių laukų idėją. Juk iš fizikos žinome, jog šviesos ir elektromagnetiniai laukai silpsta, atvirkščiai proporcingi atstumo kvadratui nuo spinduliuotės šaltinio.
Pavyzdžiui, šviesos šaltinis, nutolęs 5 metrus nuo objekto apšviečia jį 4 kartus galingiau, negu šaltinis, esantis už 10 metrų. Jeigu nuo atstumo priklausytų gydymo rezultatai, praktikuojančiam reiktų visą laiką laikyti rankas ant paciento, o gydymas per atstumą būtų neįmanomas. Tačiau Kvantinio prisilietimo 2.0 praktikoje atstumai dydymo procesui nedaro jokios įtakos, vadinasi jokie mokslui žinomi fizikiniai laukai, o juo labiau elektromagnetiniai, čia ne prie ko.
Ir iš tikrųjų, kas gi yra ta širdies energija? Iš tikrųjų jei man, nei kitiems praktikuojantiems, atsakymas į šį klausimą nėra žinomas. Mes galime priimti šią energiją per pojūčius, kaip realiai egzistuojančią visuose žmogaus kūnuose. Mes galime ją naudoti, lyg ją suprasdami ir demonstruoti kitiems efektus. Nežiūtint į mūsų nesupratimą bei abejones, mes visada galime stiprinti širdies energiją ir eklgtis su ja taip, lyg ji būtų reali, kuri keičia aplink mus esantį pasaulį. Daugumoje atvejų mums tai pavyksta ir mes pasiekiame realių rezultatų. Iš pradžių šie rezultatai šokiruoja, tačiau nuosekliai praktikuojant, prie jų priprantama ir darbas su šidies energija atrodo kaip įprasta darbo forma.
Iš tikrųjų dirbti su širdies energija - tai tas pat lyg dirbtum su elektros energija. Niekas, net ir žinomiausi fizikai iki galo nežino, kas yra gi tas elektronas ir apskritai - kodėl jis egzistuoja? Tačiau mes elektroniniais prietaisias naudojamės kiekvieną dieną. Mes turime šiokį tokį supratimą, kaip visa tai veikia. Kai elektra tik atsirado, ji sukrėtė žmoniją. Tačiau šiandien mes ja naudojamės, nes nesusimąstydami, kas ji tokia ir iš kur atsiranda.
Ir taip, išmokim kaip pajausti, sustiprinti ir nukreipti širdies energiją.
Širdies energija - pradedam
Aš suskirsčiau pratimus į nedideles grupes, nes tai leidžia lengviau suprasti jų esmę bei išvystyti savus įgūdžius. Iš tikrųjų, jeigu jūs žinote kaip dirbti su širdies energija ir kaip ją nukreipti, tai suprantate, jog nieko sudėtingo čia nėra ir visi veiksmai greitai perauga į automatinį režimą. Įgūdžiai tampa kasdienybe, tokia pat, kaip vaikščiojimas ar važinėjimas automobiliu.
1 Pratimas. Širdies energijos pažadinimas
Pradėkite nuo to: vidine akimi kelis kartus peržvelkite save, savo kūna nuo viršaus iki apačios. Sukoncentruokite savo dėmesį į širdies sritį. Jūsų dėmesys turi būti nukreiptas ne į fizinę širdį - į tai, kas daužosi jūsų krūtinėje, bet į jos centrą. Sukoncentruokite savo dėmesį į šią nefizikinę širdies sritį. Jeigu kalbėsime apie žmogaus energetinę sistemą, tai dėmesys turi būti sukoncentruotas į 4, anahatą arba širdies čakrą. Patyrinėkite savo sąmonę, atkreipkite dėmesį į savo būsenas bei kylančius pojūčius. Pajauskite savo širdies centrą. Darykite tai giliai, taip, kaip jums tai pavyksta.
Toliau, sukoncentravę savo širdyje dėmesį, sutelkite ten ir visą savo meilę, taip, kaip jūs ją jaučiate, tai gali būti jūsų fizinės meilės pajautimas. Kiek tai įmanoma leiskite fiziniams meilės pojūčiams širdies centre sustiprėti.
Mes pajausime, kad jaučiame tam tikrą emociją, todėl, kad visos emocijos kūne sukelia vienus ar kitus pojūčius. Emocinius pojūčius žmogus dažniausiai patiria ir priima kaklo srityje ir žemiau. Dabar mes savo pojūčius sutelkiame širdies srityje.
Jums gali padėti patirtos meilės prisiminimai ar išgyvenimai konkrečiam žmogui. Jūs galite atsispirti ir nuo meilės vaikui, tėvams jausmo. Tai gali būti šiltas jausmas vietovei, namų gyvūnui, bet kam, ką tikrai mylite. Tam, kad pajausumete meilę, įeikite kuo giliau į savo širdį. Siekite pajausti pripažinimą, įkvėpimą, taip, lyg savo širdyje jaustumėte fizinius pojūčius.
Padarykite kelis įkvėpimus širdimi.
Tegu joje užsiliepsnoja jūsų meilės emergija.
Tegul meilė ją užpildo iki kraštų.
Būkite savo širdyje ir leiskite meilei joje būti.
Toliau pabandykite judinti šią energiją. Nukreipkite ją į priekį, atgal, paskui vėl pirmyn ir atgal. Nukreipkite ją iš viršaus į apačią ir atgal. Paskui ją junkreipkite į kairę, į dešinę ir atvirkščiai.
Jeigu norite, energiją galima judinti pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę, visomis kryptimis ir visokiais greičiais.
Pajauskite, kaip meilės energija lengvai spinduliuoja visomis kryptimis. Atsiduokite meilei. Pajauskite visą jos gylį. Leiskite meilės energijai skleistis. Tegul jos atsiranda vis daugiau ir daugiau. Pajauskite meilės energijos lauką aplink save, tegul jis plečiasi ir užpildo jūsų kambarį, namą, miestą. Tegul meilė iš jūsų širdies plečiasi dar toliau. Tegul per jūsų kūną kvėpuoja meilė, tegul su kiekvienu įkvėpimu ir iškvėpimu jos tampa dar daugiau ir daugiau.
2 Pratimas
Sujunkite širdies energiją su kvėpavimu
Dabar pasitenkite tiesiogiai sujungti kvėpavimą su širdies meilės energija, kurią pažadinote savo širdies centre. Įsivaizduokite, kad jūs kvėpuojate širdimi. Pasitelkę vaizduotę, padarykite jos dar daugiau. Nepamirškit, kad šią energiją galima nukreikti mintimis.
Pratimą papildykite savo kūno skenavimu mintimis iš vidaus. peržvelkite save nuo pėdų iki viršugalvio.
Uždėkite vieną ranką arba abi rankas ant širdies. Nukreipkite srūvančios bangos energiją į rankas ir pirštus, o paskui grąžinkite ją atgal į pirštus.
Dabar atidarykite energijai jūsų krūtinę. Atsisėskite arba atsistokite, jūsų nugara turi būti tiesi. Atlapaiduokite pečius ir juosmenį. Atpalaiduodami pečius darykite gilų įkvėpimą ir realiai pajauskite kaip atsipalaiduoja jūsų krūtinė.
Pajauskite kaip iš jūsų krūtinės visomis kryptimis spinduliuoja energija. Kvėpuokite meile - tegul ji užpildo jūsų širdies erdvę.
Jūs galite praktikuoti šį jausmą darydami įprastus namų darbus, kalbėdami su kitais žmonėmis. Darydami kiekvieną dieną šią praktiką sekite kaip keičiasi jūsų aplinkos žmonių ir gyvūnų reakcija. Stebėkite kaip keičiasi jūsų pačių požiuris į įvykius aplink.
3 Pratimas
Krūtinkaulio būklės koregavimas
Išlpėsdami arba sutraukdami krūtinę, jūs tam tikruose rėmuose galite koreguoti krūtinkaulio būklę.
Jeigu pečius atlošiate atgal, jūsų krūtinė padidėja, keičiasi kūtinkaulio būklė, jis išsikėčia labiau į priekį. Tai padeda sustiprinti jausmą, jog jūsų širdis atvira. Tuomet pradedate kitaip suvokti aplink esantį pasaulį.
Jeigu per daug atgal atlošite pečius, žmonės pagalvos, jog jus užvaldė puikybė ir per didelis pasitikėjimas savimi. Todėl visada geriau laikytis aukso vidurio.
Jeigu jūs pečius nukreipate labiau į priekį, krūtinė susitraukia, krūtinkaulis nusileidžia. Jūs galite pastebėti, kad tokioje padėtyje jūs lengviau suartėjate su kitais žmonėmis.
Tačiau darbui su širdies energija, tai nebūtina. Jūs galite nukreipti pečius atgal, pakelti krūtinę, o tai leistų lengviau reikšti savo ketinimus.
4 Pratimas
Iš širdies į širdį
Šiame Kvantinio prisilietimo 2.0 seminare dirbame poromis, kad 4-10 minučių sustiprinti širdies energiją.
Du žmonės stoja vienas prieš kitą, kažkur nuo vieno iki pusantro metro atstumu. Įjunkite taimerį, kad skaičiuotų laiką. Kartu su partneriu šiek tiek pakelkite krūtinkaulį, o tai leis lengviau atverti širdį. Pajauskite savo širdies energiją, sustiprinkite ją kvėpavimu ir, naudojant ketinimo jėgą, tiesiu žvilgsniu į partnerio širdies sritį, nukrepkite energiją ten. Visa tai iššauks visą eilę pozityvių pergyvenimų. Susikurs vadinamoji energetinė gija, per kurią vieno žmogaus širdies energija pereis kitam ir atvirkščiai. Širdies energija dar labiau užsiliepsnoja jūsų kūne. Tai gali pasireikšti stipriais pergyvenimais ir tokia patirtis prieinama kiekvienam.
Jeiju jus ir jūsų partnerį skitia šimtai ar tūkstančiai kilometrų, pabandykite tai atlikti Skype. Jums vis viena pavyks.
Jeigu praktikuojate kvantinį prisilietimą vienas, tai galite šį pratimą atlikti su savimi, priešais veidrodį. Tokiu atveju nukreipkite savo širdies energiją sau per verdrodžio atspindį. Leiskite energijai pačiai viską atlikti. Jūs tik stebėkita kas vyksta.
Šitą pratimą būtina atlikti per kiekvieną Kvantinio prisilietimo 2.0 seminarą. Šiame etape dalyviams energija virsta realiais potyriais ir nustoja būti vien tik tuščiais žodžiais arba teorine koncepcija. Iki šio pratmimo žmonės būna paprasčiausiai suinteresuoti pačia idėja ir yra pilni vilčių. Po šio pratimo jie būna ypatingai pakylėti ir dega noru mokytis, per save patirti kvantinio prisilietimo efektus.
Nukreipkite savo ketinimą
Dabar, kai jūs pilni širdies energijos, nebūtina žinoti, kaip ją galima panaudoti. Sprendimus pakuždės nuojauta. Paprastai, kaip tik praktikuojantysis pradeda generuoti širdies energiją, sprendžia, su kuo pirmiausia norės ar turės dirbti. Tiesa, tokia dielema iškyla tik tuo atveju, jei pasiekėte būseną, kai energija generuojasi pastoviai ir jūs esate užsipildę iki kraštų.
Būna, kad kažkas į jus kreipiasi, nes nori gydytis. Arba jūs matote aplink save kažką negero. Iš pradžių, kol neįgijote patiries, reikia šiek tiek atsargumo. Norint įgyti šioje srityje daugiau patirties iš pradžių reikia dirbti su kažkuo nedaug. Gal būt iš pradžių užtektų pabandyti kažkam nuimti galvos ar kokį kitą skausmą.
Iš pradžių pasirinkite su kuo dirbsite. Atsakykite sau į klausimus: kas turi įvykti gydymo rezultate, kur, kada, kam ir kodėl? Vienintelis nelabai reikalingas klausimas būtų "kaip", todėl, kad kūno išmintis ir Visata apie tai pasirūpins, o taip pat ir kitais klausimais, kuriuos jūs nežinote ar pamiršote kaip išspręsti. Jūs galite vizualizuoti rezultatą, išreikšti jį žodžiais, arba tik pagalvoti apie tai. Kol mokotės jums gali padėti žvilgsnio fiksavimas ant paciento kūno toje vietoje, kur reikalingas gydymas arba yra deformacija. Pats savaime žvilgsnis jau perduoda ketinimą išgydyti.
Sukoncentruokite ketinimu savo siekį pirma šiek tiek valios pastangomis, o tuo pačiu būkite ramus, atsipalaidavęs, lyg už jus darbą atliktų ne ketinimo jėga, bet širdies energija.
Ketinimo akimirkos panašios į tuos momentus, kai jūs, pavyzdžiui, nutarėte pakelti ranką, bet ji jau pradėjo judėti. Procesus neuronuose tyrinėjantys mokslininkai pastebėjo, kad žmogaus smegenyse tuo momentu vyksta aktyvi veikla. Tam tikros neuronų struktūros numato, kur jūsų ranka, kiti numato judėjimą, treti skaičiuoja atstumą iki objektų, o ketvirti numato veiksmą iki taško, kurį norinte pasiekti.
Sekantį momentą jau kitos neuronų juntys įsakys pradėti veiksmą ir kontroliuos visą procesą nuo pradžios iki jo pabaigos. Visa tai vyksta automatiškai, žmogus protu jų nekontroliuoja. Jis apie tai net neturi galvoti. Jis paprasčiausiai nutaria kažką daryti savo ranka ir jinai juda. Kai jūs buvote vaiku, bet kokie veiksmai rankomis atrodė naujiena ir nelengva užduotimi, tačiau dabar viskas vyksta automatiškai ir jūs nieko keisto tame nepastebite.
Tikėtina, kad kai tik jūs panašiu būdu nutariate panaudoti širdies energiją gydymo tikslais, jūsų kūne, prote, sieloje, o taip pat vididėje bei išorinėje tikrovėje, nežinomu, paslaptingu režimu, vyksta labai daug sudėtingiausių procesų. Kaip ir judinant savo ranką, taip ir dirbant su širdies energija mes galime net nežinoti kas tai per mechanizmas ir kaip jis veikia. Todėl daugumoje atvejų įvyksta stebiklai.
Jūs paprasčiausiai išreiškiate ketinimą, sujungiate jį su širdies energija ir kvėpavimu ir tie stebuklai dažniausiai atsitinka.
.........
p.s. straipsnis nebaigtas, versiu toliau
Gintaras