Kvantinė sąmonė ir slenksčių sargybiniai

Prieš 10 metų egzistavusiame žurnale „Mokslas, ezoterika, žmogus” buvo publikuotas mano straipsnis, kurį pavadinau „Kvantinė logika – kitas požiūris į antgamtinius reiškinius”. Jeigu mes kažką vadiname antgamtiniais reiškiniais, tai turi būti ir gamtiniai reiškiniai. Ar viską žinome apie gamtą, kad galėtume nedvėjodami spręsti, kas tikra, o kas netikra?
Nėra tikslo kažką įtikinti ar išmokyti. Tai būtų beprasmis laiko švaistymas ir klaida.Tikslas yra kitas – pabusti iš juodai balto sapno. Jei kam nors visa tai nepriimtina – gali ir toliau gyventi kaip gyvenę ir tikėti tuo, kuo įpratę. Viskam laisva valia.
Kvantinė logika ir kvantinis žmogus
Kartą, atsipalaiduojant po darbų (labai seniai, kai dar vartojau alkoholį), keli bičiuliai (vienas – medikas, kitas – baigęs socialinių mokslų doktorantūrą) mane keistai nustebino prisipažinę, jog pirmą kartą kažkur, viešoje spaudoje, išgirdo terminą „kvantinė logika“. Tiedu vyrai ėmė putotis visais įmanomais keiksmažodžiais, esą, kur ritasi pasaulis, neva rimti žmonės švaisto veltui laiką – užsiima visiškomis nesąmonėmis. Jų įsitikinimu, tokio žodžių junginio Visatoje jokiomis kalbomis negali būti, netgi poetų eilėraščiuose. Taigi, tai ne mano sugalvotas žodžių junginys –aš irgi apie tai sužinojau perskaitęs mokslo populiarinimo straipsnį viename iš interneto portalų. Tai yra oficiali doktrina, mokslas. Šį žodžių junginį pirmą kartą ištarė vengrų matematikas Džonas fon Neimanas, XX a. pradžioje. Kai kurie jį vadina informatikos ir kompiuterių pradininku. Gal tai ir tiesa. Tačiau jo nemenkas nuopelnas ir teorinėje fizikoje, kvantinėje mechanikoje ir net dvasinėje filosofijoje. O man į galvą lindo mintis, kad šio žodžių junginio ištakų būtina ieškoti okultizme. Suintrigavo tai, jog tiedu mokslo vyrai, su kuriais „baliavojau“, neįsivaizduoja jokios kitos logikos, išskyrus priežastinę, Aristotelio. Taip pat, nežinau, kodėl, man, diletantui, kirbėjo mintis 2006 metais apie tai parašyti spraipsnį.
Taigi, skaitau Kryoną – Naujojo Amžiaus (angl. New Age) čenelinguose taip pat galima rasti įvairių užsiminimų apie kvantinį žmogų ir kvantine logiką. Jeigu apibendrintume įvairias formuluotes šiuo klausimu, tai išeitų maždaug toks bendrinis apibrėžimas: kvantinė logika yra daugiaplaniškumas, mąstymas už bet kurios sistemos ribų, kuris būdingas protingoms būtybėms, neapsiribojančioms vien tik trimačio pasaulio rėmais. Taip, nepasigirdo – už trimačio. Tai linijinės Aristotelio logikos integravimas į okultine, anapusinę aplinką ir atvirkščiai. Tai ėjimas į dvasių pasaulį, žinant jo keistus principus, neprarandant blaivaus proto ir budrumo. Patį okultizmą, t. y. bendravimą su dvasių pasauliu krikščionybė smerkia, tačiau suvokti jo vidinę kalbą – šiais laikais mums yra būtina. Nes ši kalba ir yra kvantinė kalba. Dvasių pasaulis yra tas, kurio nematome. Jis nėra tikslas, o tik priemonė tikslui pasiekti. Tikslas – Dieviška būsena, tačiau mūsų protas – įrėmintas. Ir tie rėmai, dažniausia, neleidžia pasiekti pagrindinio tikslo. Per dvasių pasaulį galime „išrėminti“ protą ir padaryti jį atvirą, žinoma, neprarandant savitvardos, budrumo ir klasikinės Aristotelio logikos. Anapusinis pasaulis kitoks ir radikaliai skiriasi nuo to, kurį pažįstam. Maldoje mes sakom: „Tikiu į Dievą..., regimosios ir neregimosios Visatos kūrėją...“. Jeigu mes maldoje prisipažįstam, jog, tikime į Dievą, taip pat pripažįstam, jog egzistuoja tiek regimoji (kurią galime pamatuoti), tiek ir neregimoji (anapusinė, kvantinė) visatos (daugiskaita). Regimąją pažįstame daugiausia. O štai kitą pusę – nevisai. Ją reikia pažinti tam, kad padėtume savo protui atmesti trimačio pasaulio rėmus.
Pagrindinis daugiaplaniškumo arba kvantinės logikos principas tas, jog mūsų matoma ir apčiuopiama erdvė bei laikas nėra dominantė, vertinant objektus, reiškinius ir santykius tarp jų. Kalbant apie juos, reikia įvertinti šiek tiek daugiau dalykų (negu priežastis ir pasekmė), pavyzdžiui, objektyviai neįrodomas, bet neabejotinai egzistuojančias neapčiuopiamas sąsajas, kurios yra anapusiniame pasaulyje. Nes mes gyvename ir čia, ir ten tuo pat metu. Jeigu įvertinsime tik mechaniką, bet praleisime pro akis, tarkim, pagal panašumo-traukos dėsnius vykstančius procesus, kurie būdingi ne šiam pasauliui, jei nematysime paslėpto simbolizmo, mes ir toliau liksime aklavietėje, norėdami blaiviai įvertinti tai, kas vyksta.
Mes negalime nieko pasakyti apie tikrąją objektyvią tikrovę, naudodami tik klasikiniams reiškiniams apibūdinti įprastas sąvokas ir Aristotelio logiką! Tačiau mes galime pliurpti iki pamėlynavimo apie sugalvotą tikrovę, kuri yra mūsų fantazijos vaisius. Ji tik atrodo tikra. Induizme ir budizme tai vadinama Maja. Bet ji yra tikresnė negu Aristotelio logika.
Antra , kalbėdami apie reiškinius ir daiktus turėtume įvertinti visas įmanomas jų būsenas vienu metu, bet nė vienai iš jų neteikiant pirmenybės, kaip realiai. Nesuprantama? Bet užtat labai rimta. Čia lygiai taip pat, kaip ir su Ervino Šriodingerio katinu, kuris vienu metu yra ir gyvas, ir miręs. Čia lygiai taip pat, kaip ir su kvantiniu kompiuteriu, kuriame informacinis bitas gali būti dvejose būsenose ir „1” ir „0” tuo pat metu.
Kvantinė lingvistika nepripažįsta objektą fiksuojančių žodžių, tokių kaip „yra“ ir „nėra”. Dažniau vartojami žodžiai „gali būti”, „didelė tikimybė”, „maža tikimybė“ ir t. t. Kvantinėje logikoje nieko nėra savaime apspręsto. Vakar, šiandien, rytoj, ten ar šen egzistuoja vienu metu. Ji nepripažįsta dvipoliškumo: gėris-blogis, teisus-neteisus, juoda-balta. Viskas yra reliatyvu: ir taip, ir anaip vienu metu, o galutinis atsakymas priklauso nuo vertintojo išgerto kavos puoduko dozės ką tik atsikėlus. Kitas atitikmuo kvantinei logikai – „paradoksalioji logika“, arba liaudiškai tariant, nenuoseklumas. Kristus, Buda ir kiti buvo labai nenuoseklūs, nes jų ištarmėse apstu loginio nenuoseklumo. Vieną kartą jie sako, kad Pasaulis netrukus bus išgelbėtas, o kitą, kad degs Pragare. Ir žinok, žmogau, kaip bus iš tikrųjų.
Teisingumo vardan, reiktų pasakyti, jog paraleliniai pasauliai nėra šiaip iš piršto laužtos okultinės sąvokos. Jas, kaip nebūtų keista, visiškai iš klasikinės logikos pozicijų pajėgi kiekybiškai aprašyti ir matematiškai apskaičiuoti kvantinės mechanikos dekoherencijos teorija. Tai būdas šį ir anapusinį pasaulius aprašyti moksliniais terminais, nepainiojant sąvokų ir išlaikant klasikinę logiką.
Anapusinių pasaulių sargybiniai
Kartais tenka susidurti su tokiais žmonėmis, kuriuos pavadinčiau „slenksčio sargais”. Rudolfo Šteinerio apdainuotas Slenksčio sargas pamažu pavirsta besišypsančiu sielai angelu. Slenksčio sargai, anubiai, cerberiai, su 100, o gal ir daugiau galvų, saugo vadinamojo Mirusiųjų pasaulio vartus. Tai graikų mitologijoje Požemio karalystė, anapusinis pasaulis, kur nei laikas, nei erdvė neturi prasmės. Šis pasaulis toks didelis ir daugiapartinis, kad prieš jį Žemėje gyvenantys žmogės gali pasirodyti maža kaimo bendruomene, kurią visi, kas netingi jaučia pareigą mokyti ir gelbėti, tuo tarpu kai patys gelbėtojai neišbrenda iš gausybės problemų, tokių, kaip energijos stoka.
Tačiau Dzeusas „Ilijadoje“ sako, kad Mirusiųjų pasaulis yra absoliučios tamsos karalystė. Bet šviesos intensyvumas šiuo atveju neturi jokios reikšmės. Jeigu mes gyvename trimačiame laiko ir erdvės apribotame medžiaginiame pasaulyje, kur santykiai tarp objektų, kaip teigia Aristotelio logika, vyksta biliardo kamuoliukų principu (ir ne kitaip), ir, jeigu, kaip sako kvantinė mechanika, egzistuoja kitokie pasauliai, vadinasi, tarp tokių pasaulių egzistuoja pasienio zonos, kurios, iš vienos pusės, nustatomos labai individualiai ir kartu – griežtai bei aiškiai. Yra kolektyvinės programos-sargai, saugančios perėjimą iš vieno į kitą. Yra ir asmeniniai, ir kolektyviniai cerberiai, kurie priklauso demonų pasauliui. Vienintelis būdas su jais kovoti – pakutenti padus ir smagiai pasijuokti. Bet svarbiau yra juos laiku atpažinti.
Ilgai galvojau, kad visa tai mitų ir pablūdusių rašytojų fantazijos vaisius. Nieko panašaus – jie taip pat yra realūs, kaip katinas Šriodingerio dėžėje, arba kvantinis bitas kvantiniame kompiuteryje. Didelė tikimybė, jog ateiviai su lėkštėmis yra naujausia jų išdaigų forma.
C. Castaneda, parūkęs grybų irgi matė Slenksčio sargą. Jis atrodė kaip gigantiška musė. Taigi, įvaizdžių gali būti labai įvairių – „pagal sugedimo laipsnį“. Tačiau nėra sudėtinga atpažinti, kaip veikia ši demoniška mašina.
Apokriptinėje Marijos Evangelijoje yra tokie žodžiai: „nekurkite įstatymų ir taisyklių, kad pagal jas nebūtumėte patys teisiami”. Čia norima pasakyti, kad Paskutiniojo Teismo Pirmojoje instancijoje būsime teisiami pagal tą raidę, pagal tuos paragrafus, kuriuos patys parašėme, arba priėmėme už tikrus. Jeigu mes apsiribojome savo gyvenimą tam tikromis dogmomis, pagal tas dogmas ir būsime teisiami. Žmogus, neturintis dogmų, tačiau širdimi jaučiantis Dekalogą, bausmės nebijo, nes jis ir nebus teisiamas.
Yra įstatymai, kuriuos parašo žmonės iš neturėjimo ką veikti, pavyzdžiui, kaip apsaugoti vaikus nuo paranormalių reiškinių demonstravimo. Taip pat yra nerašyti „įstatymai” – per edukaciją į smegenis įstatyti rėmai. Bet yra ir Dekalogas – Aukščiausia Konstitucija, dažniausia, nesutampanti su žmonių sukurtais įstatymais. Tačiau mes gimėme tam, kad ieškotume Gyvojo Dievo savyje, o ne turėklų, į kuriuos būtų lengva įsikabinti. Šventasis Paulius sako, kad Įstatymas (dharma) turi gyventi mūsų sąnariuose. Dharmas reikia įsisąmoninti per asmeninę patirtį, per gumbus ir mėlynes, o ne per kanonus ir baimes juos pažeisti.
Viename keistame rusiškame portale apie visokias šiuolaikines valdymo teorijas radau terminą „agregorinis-matricinis visuomenės valdymas”. Pasirodė labai keista, kad akademinis, valdžios aprobuotas vadybos mokslas naudoja okultines sąvokas, tokias, kaip agregorai. Apie tokį valdymą kartais kalba ir socialiniai inžinieriai, kai nori „suvaldyti procesus ilgalaikėje perspektyvoje”. Pavyzdžiu, kaip pasiekti, kad žmonės daug negalvodami vieningai eitų į rinkimus ir mokėtų padidintus mokesčius? Tam tikroje visuomenėje į žmonių smegenis instaliuojamos kolektyvinės programos, pavadintos paradigmomis, tikėjimų sistemomis, kurios, ekstremaliomis situacijomis, žmogui lyg iš vidaus, lyg būtų jo paties balsas, pasako, kur yra leistino suprasti ir žinoti pasaulio ribos, kurie ryšiai tarp priežasties ir pasekmės yra tikri, o kurie – iš piršto laužti. Kartais tie rėmai būna tokie stiprūs, kad netgi Aristotelio logika paremti argumentai, jog gali būti ir kitaip, negu sako įsitikinimai, negali žmogaus išmušti iš nuosavų vėžių. Programų instaliavimui naudojami įvairūs instrumentai – projektai, kurių trukmė – ne vienas tūkstantis metų. Projekte naudojami instrumentai: religijos, tradicijos, mados, mokyklos, įstatymai, mokslinis požiūris ir kt.
Kartą, viename universitete, vienos didžiai gerbiamos psichologės profesorės paklausiau, kodėl mūsų neoliberalioje valstybėje tokie neliberalūs įstatymai parapsichologų, žiniuonių ir ekstrasensų atžvilgiu. Ji man atkirto: „mes tiesiog negalime leisti, kad mūsų vaikai ir visuomenė užsikrėstų svetimomis vertybėmis”. Paklausta, kas yra „savos”, kas yra „svetimos” vertybės, profesorė neatsakė. Esą, tai savaime suprantama. Man, asmeniškai, niekas nėra savaime suprantama ir reikia gilintis iki galo. Kas ką pasakė ar nepasakė, tai dar nieko nereiškia. Ir žmogaus mokslinis laipsnis – dar nėra rodiklis, suteikiantis teisę pretenduoti į absoliučią tiesą. Jeigu sakome, kad yra „šis” ir yra „kitas”, „anapusinis” pasaulis, turime konkrečiai apibrėžti sąvokas ir ribas, bet nė vienos iš jų nepriimti už gryną pinigą. Ribos yra filosofinės ir asmeninės. Kitu atveju mes atrišame rankas socialiniams inžinieriams vykdyti savo projektus ir rizikuojame tapti jų aukomis. Gal geriau vertėtų pasakyti – va, štai čia yra jūsų teritorija – trimatis pasaulis, kurį galite pamatuoti ir pasverti, jame galite ganyti savo aveles, kurios jumis tiki, o štai ten – kitoks pasaulis, daugiamatis ir daugiaplanis, kur jūsų matavimo vienetai ir logika neveikia. Todėl, būkite mieli, nelįskit į ne savo daržą, jeigu neišmanot.
Nei valstybė, nei kokia nors bažnyčia negali reglamentuoti žmogaus komunikavimo su anapusiniu pasauliu, nes pagal dominuojančią mokslinę paradigmą neįmanoma nubrėžti visiems suprantamų ribų. O teisinė logika sako, kad, norint kurti reglamentavimą, tokie kontūrai privalo būti apibrėžti būtent pagal viešai pripažintą mokslinę paradigmą. Esamos mokslinės paradigmos rėmai – taip pat slidus klausimas. Neretai jie nesutampa su politinių ar ekonominių interesų rėmais, todėl tam tikri moksliškai pripažinti dalykai ir toliau laikomi „už paradigmos ribų“ grynai dėl protekcionistinių ir (ar) korupcinių sumetimų. Tuo tarpu tam tikros mistinės idėjos tampa gyvenimo norma arba „nerašytomis taisyklėmis“.
Tačiau tos ribos moksle ir visuomenėje, žinoma, brėžiamos, bet, dažniausia, ne ten, kur reikia, nes mažai kas težino, kur reikia brėžti. Dažnai tokia keista manevro laisvė pasiliekama dar ir tam, kad būtų galima manipuliuoti žmonijos protais ir vykdyti socialinės inžinerijos projektus, tokius, kaip nauja pasaulio tvarka, kiaulių gripas, statybų burbulas ar pasaulinė finansų krizė.
Paradigmų ir įsitikinimų sistemų ribos – dar nėra Pasaulio ribos. Pasitelkus įvairias technologijas, jas galima pakeisti kaip kojines. Tačiau giliai, viduje, Siela-Stebėtojas žino, kurios iš jų tikros. Ar dažnai mes jo klausome, ar dažniau pasitikime žmogiškųjų išteklių vadybininkais? Ar jūsų neverčia nusistebėti toks žodžių junginys? Pasirodo, mes jiems – ne žmonės, o tik žmogiškieji ištekliai.
Problema ta, kad humanitarams ir psichologams kvantinės mechanikos vadovėliai į rankas patenka itin retai.
Agentas Smitas gyvena kiekviename iš mūsų
Holivydas yra daug išradingesnis už graikų mitologiją. Agento Smito personažas „Matricoje” arba „Vyrai juodais drabužiais” kalba apie tą patį fenomeną – Slenksčio sargą savyje.
Tai kolektyvinė apsaugos sistema, instaliuota į žmogaus pasąmonę nuo neatmenamų laikų ir nuolat updat’tinama (perkraunama) įvairiais kvailais mitais ir padavimais, pradedant nuo kūno prisikėlimo iš numirusiųjų iki Dekarto filosofija bei Niutono mechanika pagrįstos pasakėčios apie realųjį pasaulį. Kartais bendrauji su žmogumi, atrodo padorus, tikintis, garbingas, protingas, išsilavinęs, tačiau kai tik palieti temas apie kitokį pasaulį, jis staiga puola į isteriją, lyg būtų jam už tai dosniai sumokėta iš biudžeto. Jis pradeda uoliai ginti matricą, kurioje gyvena, visiškai nesuvokdamas, kad ne jis pats čia kalba, o sistema. Ir vadina tai dvasinėmis vertybėmis, religija bei moksliniu požiūriu. Vieninteliu ir teisingu. Ir tada pamatai, jog kalba ne žmogus, o matrica, arba demoniškas agregoras, atsakingas už paradigmos (įsitikinimų kalėjimo) egzistavimą. Visa tai įprasta vadinti apsėdimu.
Galima mane patį pagaut už rankos ir paklausti, kodėl aš manau, jog kvantinė mechanika vienintelė ir teisinga. Į šį klausimą atsakyčiau taip: ji nėra vienintelė ir teisinga, tačiau šiandien nėra kitos mokslinės teorijos, kuri aiškiai apibrėžtų sudėtingus tikrovės ir būties klausimus.
Agentas Smitas yra ir tavyje, ir manyje, kol neatsisakome matricos (sistemos) primestų šablonų. Ir, kai tik žmogelis bando susivokti ir išbristi iš standartinių rėmų, agentas Smitas tuoj pat prisistato. Aplinkybės gimsta pagal panašumo-traukos dėsnį, sudarydamos bendrą „lauką” su visomis panašiomis idėjomis Visatoje. Pasipila keistų, sinchroniškų įvykių lavina. Tai gali būti kaimynas, Seimo narys, žmona, vyras, vaikas ar net gyvenimiškos aplinkybės, kurios bus kliūtimi žengiant toliau į kitokį pasaulį. Perėjimas gyventi į 4-6 tankio pasaulį išlaikant fizinį apvalkalą, perėjimas į daugiaplaniškumą, į kvantinę logiką – visa tai yra sinonimai. Kristus sakė: „palik mirusiems laidoti mirusius ir eik su manimi”. Ar žmogus tam pasirengęs – turi įvertinti Asmeninis Slenksčio sargas, kuris, gerai pagalvojus, iš priešo tampa draugu. Jis tavęs nepastebės, jei atmesi bet kokias senojo trimačio pasaulio vertybių, įsitikinimų ar nusistatymų ribas. Jei jauti į nugarą alsuojantį Slenksčio sargą, kuris iki šiol redaguoja tau suprantamos tikrovės ribas, tai yra normalu. Vadinasi, dar yra ką veikti.
Su meile, Gintaras, 2006 m.
Kopijuojant į kitą svetainę, nepamirškite nuorodos www.kvantinemagija.lt