„Kvantinės magijos“ prognozės Lietuvai ir Pasauliui 2016 metams

Sveikinu visus, svetainės skaitytojus su naujaisiais 2016 metais. Linkiu visiems gyventi taikoje, meilėje, atrasti save, būti savimi, neprarasti budrumo bei energijos siekti tai, kas Dievo ir Visatos kiekvienam skirta.
Ką sako „Šventosios Taro“ kortos apie 2016 metus?
Kuo ypatingi bus 2016-ieji metai? Ko tikėtis ir ko laukti? Ko gero tai pats svarbiausias klausimas pasitikus naujuosius. Ateitis panaši į mįslių pynę, o teisingi atsakymai įmanomi tik kantriai pragyvenus tam tikrą laiko atkarpą. Tuo tarpu kantrybės neretai pritrūksta. Norisi valdyti laiką. Noras matyti ateitį – baimės ir netikėjimo požymis. Laikas tai energija – reliatyvi sąvoka, įvykiai ir scenarijai atsikartoja spirale, ištisos žmonių kartos patiria tuos pačius likimo scenarijus, bet, deja, vienetai vadovaujasi praeitų gyvenimų pamokomis, o jas atpažinę - nubunda. Tada jie keičia metalo raidėmis akmenyje išraižytus scenarijus, kurie daugiau nebepasikartoja. Vieniems tai atrodo lyg šventvagystė, kitiems – kvantinis šuolis į naują individualios tikrovės lygmenį. Kaip teisingai vertinti šiuos procesus – skonio reikalas. Dėl ateities nepergyvena tik tas, kuris priima gyvenimą tokį, koks jis yra, neatmesdamas nei blogų nei gerų įvykių, tiesiog jų neskirstydamas pagal subjektyvius gėrio ir blogio principus. Ateitį kuriame šiandien, pagal dabartinę šios sekundės būseną, nes ji yra svarbiausia. Planetų išsidėstymas daro įtaką tik tiems, kurie turi karmą. Visi turime karmas, kol gyvename atskirties ir susipriešinimo sistemoje.
Kol sąmonė miega, tam tikri scenarijai yra apsręsti, įrašyti į akmenį metalinėmis raidėmis, nes gyvename tam tikroje įvykių matricoje, kultūrinėje ir socialinėje terpėje, kurioje vieni kitus projektuojame, ištraukiame iš superpozicijos pgal mums suprantamas taisykles, kurias priimame kaip tiesos ekvivalentą. Projektuojame mes patys save kaip kvantiniai stebėtojai, projektuoja mus valdžia, žmogiškųjų išteklių vadybininkai, dvasininkai, kaimynai, tėvai, sutuoktiniai. Ir tai nepraeina be pėdsakų, nes vieno žmogaus likimas susijęs su kitų žmonių likimais. Ir tai yra didelė mozaika arba dėlionė, kuri nuolat kinta pagal niekam nežinomus dėsnius, bet pagal beveik griežtą evoliucijos kryptį. Visi tobulėjame.
„Kvantinės magijos“ prognozės nėra skirtos populiariems leidiniams. Tai mėginimas pažvelgti į matricą, kol jos architektas sekundės dalimi yra praradęs budrumą. Architektas arba šio pasaulio Dievas, vyresnysis Demiurgas, Mozės ir Jokūbo Dievas. Tai ta pati dvasinė būtybė, kuri kartą per metus ateina pas vaikus Kalėdų senio drabužiais, kada Saulė būna žemiausiame taške. Ir Jo dėka tik kartą per metus prasiskleidžia gerumo dvasia. Visais kitais mėnesiais ir dienomis Jis leidžia sau būti blogu, nes saugo mums suprantamo ervėlaikio perimetrą ir vidinę tvarką, paremtą atskirties logika ir dualizmu. Jo žinioje yra pranašui Enochui angelų parodyta „Likimų knyga“. Taigi, pažvenkime į ją be leidimo, neprarasdami kritinio mąstymo ir lankstaus, reliatyvaus požiūrio į erdvėlaikio teatro dramaturgiją. Tai darome iš žmogiškojo silpnumo dairytis į ateitį. Kita vertus, perspėjimas apie tam tikrus įvykius ateityje sudaro galimybes išmokti pamokas anksčiau ir nebedaryti klaidų. Klaidos – irgi reliatyvi sąvoka. Jei mes kalbame apie klaidas, turime žinoti, kokių taisyklių atžvilgiu jos atsiranda. Didžiausia klaida būtų nardyti dualizme ir, taip pat - kategoriškai jį neigti.
Kas naujo ir netikėto, o gal blogo ar gero įvyks kitais metais? To paties klausiame kiekvienais metais. Klausydamiesi ar skaitydami naujausias astrologtų prognozes dažniausiai jau būname pamiršę tai, ką skaitėme lygiai prieš metus apie jau prabėgusius metus. Apskritai, kalbėti apie vienus metus, kuo jie ypatingi ar išsiskitia iš kitų, be bendro konteksto, be tam tikro laiko periodo analizės, be bendro vaizdo, praktiškai neįmanoma. Tai būtų tas pat, jei kalbėtume apie pirmadienį, nežinodami kas buvo sekmadienį, prieš kelias dienas ir neturėdami plano į ateitį.
Keliais sakiniais apžvelgsime bendras energijas pagal tai, kokios globalios programos pastebimos akašų kronikose arba, pagal Biblijos supratimą vadinamojoje „Likimų knygoje“.
Taigi, pirmas pastebėjimas, jog 2016-ieji yra 2015-ųjų tąsa. Tai 5-ieji metai po 2012-ųjų kvantinio šiuolio. Lygiai prieš 4 metus pasaulis dar buvo kitoks. Jis buvo daugiau dualinis. Iki 2012 metų galiojo majų kalendorius. Iki tol pasaulis buvo stabilesnis, ramesnis, labiau prognozuojamas. Analizės buvo paprastesnės, paremtos dėsningumų stebėjimas bei faktais. Jas galima būdavo sudaryti keliems metams, o paklaidos nesudarydavo rimtų problemų. Tiek 2015, tiek ir 2016 metai ypatingi tuo, jog iš anksto sudarytos prognozės, netgi turint pakankamai svarius išanksninių duomenų rinkinius, griežtą statistiką, skaičiavimo algoritmus bei akivaizdžiai matomas tendencijas, nepasitvirtina. Viskas labai greitai kinta, o pokyčių dėsningumų atsekti neįmanoma. Vos tik randi reiškiniams loginius paaiškinimus, ir pagal juos pradedi projektuoti gyvenimą, rytoj jie gali pasirodyti klaidingi.
2016-ieji bus sunkūs metai toms gyvenimo ir verslo sritims, kurios labai stipriai pririštos prie analizės ir prognozių. Visų pirma tai finansų, žaliavų rinkos, nekilnojamas turtas, žemės ūkis, transportas ir kiti. Kuo toliau, tuo sunkiau bus žiniasklaidos ir reklamos verslui, vadinamosioms „minkšto poveikio“ sistemoms. Problema ta, jog žmonės tiesiog nebereaguoja į tam tikrus dirgiklius, kurie efektyviai veikė anksčiau. Nekokios dienos ir politikams, kurie skaičiuoja reitingus. Kuo toliau tuo labiau jais pasitikėti nebus galima. Praktiškai jau nebegalima pasitikėti sociologinių tarnybų sudarytais partijų ir politikų reitingais. Po 2012 metų „išsimagnetina“ tam tikros „Likimų knygos“ arba, kitaip vadinant kolektyvinės pasąmonės laikmenos, susijusios su populiacijos administravimu per agregorus. Kryptis tokia: stiprėja individuali energetika ir silpsta kolektyvinė, vadinasi silpnėja viešojo administravimo efektyvumas. Daugėja chaoso. Sėkmė lydės tas veiklas, kurioms reikia daugiau individualumo, ne sistemines organizacijas. Darbas komandose bus sunkus todėl, kad žmonės sunkiai girdi vieni kitus. Jie tiesiog neklauso ką kalba kolegos, draugai, šeimos nariai, nors klausos aparatai nėra sugedę?
Pranešimai nebekonsoliduoja sociumo. Nebėra raktų į žmogaus pasąmonę. Žmonės įtatūs, jie negirdi, nebetiki. Sunku rasti paaiškinimus, kodėl taip yra. Tačiau tai nereiškia, kad reklama nepasieks vartotojų. Manipuliacinės technologijos taps aršesnės, grubesnės, nes pranešimų kūrėjai sieks tikslų nejausdami bendro situacijos konteksto, desperatiškai mėgindami taikyti tas priemones, kurios ne kartą buvo davę vaisius. Tačiau vaisių nebus. Daugės nusivylimo dėl prastėjančių rezultatų pardavimuose. Todėl ekonomika, vartojimas, BVP kris daugelyje šalių. Kitaip tariant artėja ekonominė krizė, kurios piko sulauksime 2017 metų viduryje.
Kadangi „minkštos“ priemonės neduos reikiamo efekto, tiek verslo srityje, tiek ir politikoje beveik globaliu mastu, 2016 metais matysime panašią tendenciją, kaip ir praėjusiais metais. Netgi senas demokratines tradicijas turinčiose šalyse arba tradiciškai liberalių nuostatų organizacijose aktyvės veržlių užveržimo mechanizmai. Žmonės negirdi, neklauso, blogėja biudžetai ir veiklų rezultatai, vadinasi žmogiškuosius išteklius reikia įbauginti, arba motyvuoti išradingai-radikaliomis priemonėmis, nes organizacijoms būtini teigiami rezultatai, be kurių efektyviai veikti beveik negalima. Kalbant dar paprasčiau – žmonės vieni kitų negirdės, mažiau paisys autoritetų ir labiau pasikliaus sveiku protu, inyuicija, sąžine, kurios balsas nebūtinai sutampa su profesionalų ar autoritetų nuomone.
Galima sakyti, kad 2016 metai bus maištininkų metai. Sėkmė lydės tuos, kurie linkę nepaisyti autoritetų ir maištauti prieš kokią nors tvarką. Visokio plauko maištininkams, radikalams, ekstremistams tiesiog nerealiai seksis. Jie be didesnių pastangų sugebės į save atkreipti dėmesį ir versti žmones paskui save. Taigi, jei 2016 metais vyks rinkimai, tai juose didesnį šansą turies vadinamieji radikalai, ekstremistai ir ekscentrikai. Tuo tarpu konservrotiai ir nuosaikieji, kurie vadovaujasi tradicija, vertybėmis, daug šansų neturės. Jiems tai bus ašarų ir nusivylimų metai. Pasaulio mastu atsiras naujų politinių veidų, kurie siūlys labai radikalius pokyčius, tačiau susidurs su sistemos jėga, kuri visomis įmanomomis priemonėmis stengsis marginalizuoti ir demonizuoti naujus reformų sąjūdžius. Dėl šios priežasies ir atsiras daugiau pagundų vardan šventos ramybės veržti veržles administracinėmis technologijomis. Panašius dalykus 2015 metais mes matėme Lenkijoje. Tokie reiškiniai taps virusu visame panaulyje. Taigi, 2016 metais mes pamatysime daug radikalių, nelogiškų reformų, nukreipų į laisvių suvaržymą netgi labai demokratiškose Vakarų valstybėse. Sitema induityviai jaučia gėsmes dėl sociumo konsolidacijos praradimų, todėl griežtės veržlių veržimo tendencijos visur. Cenzūra, piliečių teisių apribojimai, mokesčių didėjimas, policija su automatais gatvėse, dokumentų tikrinimai, biurokratijos suvešėjimas, valdininkų savivalė – visa tai bus pateisinama.
2016 metai bus paženklinti perversmais buvusiose Vidurinės Azijos regione. Apkaltinti bus ISIS teroristai. Ir apskritai ISIS yra bendras JAV ir Rusijos planas, siekiant išlaikyti dvipolį pasaulį. Abiejų šalių konservatoriai gyvena šaltojo karo nostalgija, o tai ir yra pagridinė jų nesėkmių priežastis. 2016-ieji daugiau bus Rusijos nesėkmės metai. Ekonokima toliau trauksis, žmonės badaus, nafta ir dujos pigs. Tuo tarpu Amerikos ekonomika kils, Europos – ne. Trauksis Kinijos, Korėjos ekonomika, Indijos – kils.
„Islamo valstybė“ iš 2016 metų politinio žemėlapio niekur nedings. Nors tai yra bendras JAV ir Rusijos žvalgybų kūrinys, visiškai sukontroliuoti jos veiklos abi Antlanto pusės nebegalės. Kitais metais didelė teroristinių atakų tikimybė išlieka Vokietijoje. Pabėgelių srauto suvaldyti nepavyks, nes kol kas niekas nenori ir dar ilgai nenorės suvaldyti. Pabėgeliai ir toliau daugelyje Europos šalių bus neliečiamoji kasta, pateptieji, kuriems negalioja įstatymai. Olandijoje, Belgjoje, Vokietijoje, Austrijoje atgims neonacistų sąjūdžiai, kurie rengs linčo teismus pabėgeliams. Europos miestai prisimins kas yra komendanto valandos.
Reiktų pastebėti, jog siekis iš naujo padalinti Europą niekada nebuvo palaidotas. Tik šiandien jis turi kitą potekstę. Kadangi dauguma žmonių per pastaruosius 5 metus pasikeitė, jų sąmonė ištrūksta iš dualizmo gniaužtų, įvairaus plauko konsetvatoriams tai atrodo, kaip Dievo tvarkos griovimas. Tvarkos, ant kurios pamatų stovi civilizacijos likimas ir evoliucijos kryptis. Dualizmo „išmagnetinimas“ pakylėja sąmonę, tačiau tai yra pati didžiausia kliūtis gerovei bei ekonominiam augimui. Dėl šios priežasies žmonės ir nebegirdi vieni kitų. Dualizmas „išsimagnetina“ natūraliai. Tai nėra kažkieno projektas. Tai nėra sąmokslo teorija.
Jei prisiminsime 2012 metus ir skelbtą pasaulio pabaigą, tai ji realiai ir įvyko. Majų kalendoriaus pabaiga reiškia dualinio, dvipolio, atskiritimi matuojamo pasaulio pabaigą. Evoliucijos kryptis pasisuko link vienybės slielų lygmenyje, tai reiškia meilę, jos triumfą visose gyvenimo srityse. Tačiau tai nereiškia, kad būsime iš karto vieningi. Tai nereiškia, kad gyvensime ekonomiškai geriau, o skrandžiai bus ilnesni. Pasaulis tampa labai kontrastingu. Atsiranda daug jaurtumo, nervuotumo, dirglumo. Šiuos reiškinius gimdo kontrastai ir ateities baimė, nes ateitis tapo nevaldoma. Kraštutinumai bei individuslumo proveržis yra požymis, jog dualizmas išsimagnetina natūraliai. Tačiau atskirtis sieks išlaikyti savo pozicijas dar labai ilgai. Tai provokuos maištininkų sąjūdžius, radikalių susivienijimų, sektų atsiradimą, teroristų atakas įvairiose kultūrose, valdžios siekius užveržti veržles bei iš naujo padalinti pasaulį pagal orveliškus scenarijus. Ir iš tikrųjų 2016 metai bus didelių kontrastų ir papadoksų kuie nervina, metai. Ir tai yra gerai, nes mokysimės kontrastuose pamatyti prasmę.
Lietuvoje irgi bus daug keistų permainų. Rudenį rinkimuose į Seimą triuškinantį fiasco patirs konservatoriai ir socdemai. Laimės naujas „rinkiminis projektas“, kurį, ko gero, sudarys vadinamasis „nepartinių blokas“, kuris jau parodė savo dantis savidaldybių rinkimuose. Mūsų šalyje ir toliau nebus pabėgelių, kils nekilnojamojo turto kainos. NT pirks vokiečiai, olandai, švedai, neapsikentę į jų gimtas šalis plūstančių pabėgelių. Vyresni žmonės tiesiog ieškos ramybės, nes tiek Lietuva, tiek Latvija bus ramybės oazė visoje Europoje.
2016 metais sėkmė lydės verslus, kurie orientuoti į galutinį vartotoją. Palankūs metai pradėti naują verslą nuo nulio. Atsigaus prekyba internetu, turgavietės. Tuo trapu dideliems prekybos tinklams prognozuojami prasti metai. Taip pat sunku bus visoms didelėms organizacijoms. Palankūs metais bus tiems, kurie pradeda rizikingus, avantiūristinius projektus. Netgi labai nepamatuota rizika, koks nors nurtūktgalviškas avantiūristinis projektas, kuriuo niekas netiki, gali atnešti fortūnos pergalę, o ilgai ir kruopščiai rengtas verslo planas – subliūkšti, vos tik pradėjus jį įgyvendinti. Nieko nepadarysi, tokia yra 2016-ųjų specifika. Taip pat palankūs metai tiems verslams, kurie keliauja, vežioja žmones, prekes dideliais atstumais. Taip bus iki 2017 metų vidurio. O priežastis – dangaus kūnų išsidėstymas labiau palankus avantiūristams, šarlatanams, savamoksliams, rizikuotojams bet ne tradicijų, tvarkos ir konpetencijos puoselėtojams. Kitaip tariant sena vaga ir senu kuinu toli nenuvažiuosi.
2016 metų pagrindinis šūkis turėtų būti toks: „Geriau briedis lankoj, negu žvirblis saujoj“.
Gerų jums metų 
Gintaras Mikšiūnas
www.kvantinemagija.lt