Kodėl nesutaria tradicinė ir netradicinė medicina?

Vilniuje, spalio 21 d., viešoje paskaitoje „Žinijos" mažojoje salėje, bandėme diskutuoti apie fašistuojančią ideologiją tiek medicinoje, tiek viešajame gyvenime. Ji vadinama „lokaliniu realizmu". Visos problemos, kodėl nesusišneka tradicinė ir netradicinė medicina susijusios su apibrėžimu, kas yra žmogus. Šis apibrėžimas yra visose enciklopedijose ir žodynuose: „Žmogus (lot. Homo sapiens) – dvikojis primatas, priklausantis hominidų šeimai ir žinduolių klasei. Visų žmonių populiacija dar vadinama žmonija". https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDmogus
Toks sąvokos „Žmogus" išaiškinimas, mano požiūriu, yra klaidingas, nes per siauras. Tai sovietinių laikų propagandos atgyvena. Tokio požiūrio į žmogų mus mokė marksizmo katedrose. Dabar laikai pasikeitė, bet marksizmas neišnyko. Taigi tradicinę mediciną, tegu neįsižeidžia jos atstovai, drįstu pavadinti marksistine. Pabersiu druskos ir į tikinčių medikų daržą: kaip galima eiti į bažnyčia, kalbėti „Tikėjimo išpažinimą", kuriame parašyta „Tikiu į Dievą, Visagalį, Dangaus ir Žemės, regimosios ir neregimosios Visatos Kūrėją....", o tuo pat metu į žmogų žiūrėti kaip į kalbantį primatą.
Alternatyvioje medicinoje žmogaus sąvoka daug platesnė. Mes, alternatyvininkai, kalbame apie gyvybę, neišskirdami atskiro individo iš visumos. Pagal šį požiūrį, viskas yra gyva, o žmogus šiame kontekste vadintinas kaip dvasinis (biologinis) procesas, arba sielos kelias, kuriame fizinis apvalkalas yra tik viena iš sielos raidos stadijų. Jo būklė priklauso nuo konkrečios sielos pasirinkto kelio. Liga vadinama pagalba žmogui - jei kelias nėra tiesus, vadinasi, žmogus klaidžioja, neranda pusiausvyros.
Pagal tokį požiūrį, žmogus turi daug kūnų. Visi kūnai, tarp jų - ir fizinis apvalkalas, yra ir banga (tendencija), ir konkretus lokalus objektas, esantis mums suvokiamoje laiko ir erdvės vientisybėje. Žmogaus sveikata priklauso nuo dvasinio sąmoningumo. Žmogus gydomas pirmiausia atkreipiant jo dėmesį į dvasinius procesus.
Remiantis alternetyviu požiūriu, dvasinis gydovas negydo fizinio kūno. Tai, be kita ko, draudžia įstatymai. Tam, kad galėtume prisiliesti prie žmogaus fizinio kūno, reikalingas išsilavinimas ir licencijos. Tai yra teisinga. Tačiau paradoksas tame, jog kiek besistengtų valstybinė sistema kovoti su alternetyvininkais, jų visuomet buvo, yra ir bus. Šią gildiją visais laikais buvo siekiama demonizuoti ir net fiziškai naikinti. Ir tai, kad šie keisti žmonės vis dar šalia, kad jie populiarūs, nereikia kaltinti žmonių, esą, jų išsilavinimas virduramžiškai menkas. Dabar žmonės tikrai išsilavinę, jie puikiai moka skirti, kas jų gyvenimo kokybei duoda naudą, o kas - žalą. Tai gali reikšti tik viena - žmonės visada ieško alternatyvių atsakymų į savo sveikatos ir būties klausimus. Vadinasi, žmonės neranda šių atsakymų valstybinėje sistemoje bei tradiciniame moksle.
Alternatyvi medicina gydo ne fizinį kūną, bet prisiliečia prie subtiliųjų kūnų, o to daryti niekas nedraudžia, nes mokslas, kuriuo remiasi valstybė, teisėtvarka ir klasikinė medicina, esą negali to įrodyti remdamiesi įprastu mums moksliniu metodu. Vadinasi, nepripažįsta. Žmonės yra įtikinti, jog tai - nerealu. Todėl mes gydome tai, ko iš esmės sekuliarios valstybės požiūriu neegzistuoja, bet žinome, jog tai realu. Ir tai nepriekaištingai veikia.
Netradicininkai remiamiasi ne vien jusliniais pojūčiais. Jų darbas - meilė AGAPE. Meilė kitokiems nei aš, yra didžiulė Dievo dovana. Tai nekainuoja, tai visiems prieinama. Ir kyšių už tai duoti nereikia.
Meilė nėra paslauga ar produktas, meilė nėra komercinės veiklos produktas. Meilės neįmanoma licencijuoti. Gydovas arba gydūnas tradicine prasme nėra verslininkas. Jis negali projektuoti savo ekonominių rodiklių. Taip yra todėl, kad gydovo ir paciento ryšys yra dvsinis. Ir šioje poroje aktyvioji pusė yra pacientas. Gyvovas padeda žmogui ištiesinti likimą, kai pacientas būna tam pasiruošęs. Ir tai yra ilgas procesas, turintis savo specifinius dėsnius. Mano įsitikinimu, labai dažnai daroma lemtinga klaida vertinant alternatyvių gyvovų darbą ir tracinę mediciną, kaip panašaus pobūdžio komercines paslaugas, kurios tarpusavyje kažkaip konkuruoja.
Iš tikrųjų, visuomenei reikia ir vienų, ir kitų. Valstybei reiktų galvoti ne apie raganų medžioklę, siekiant demaskuoti vadinamus šarlatanus (tokie veiksmai pasmerkti žlugti), bet padėti gydovams kažkaip folmalizuoti savo kompetencijas ir gebėjimus, nes daugelis jų yra vyresnio amžiaus žmonės, atėję į mediciną iš kitų profesijų.
Tuo tarpu tenka apgailestauti, jog sekuliarios, rinkos ekonomika grįstos valstybės požiūriu, kokia save laiko ir Lietuva, tradicinė medicina yra paslauga ir produktas. Ji turi kainą. Ir dabar tektų užduoti retorinį klausimą: ar tame produkte rasime meilę? Ar dažnai sveikatos priežiūros įstaigose rasime meile grįstą pagalbą? Profesionalumas, geros žinios, moderni technika - tai dar nėra meilė. Jei taip būtų, galbūt mes iš tikrųjų būtume sveikesni. Deja, meilė masiniu reiškiniu tarp medikų ir farmacininkų dar nėra tapusi. Tai priklauso tik nuo atskiro mediko dvasinio išprusimo.
Tuo tarpu mes žinom, jog meilė gydo. Meilė - geriausias ir tobuliausias vaistas. Tai sąmonės ir sielos būsena, kurią sąmoningai išgyvenant, gyvybės procesams galime daryti esminį poveikį. Meilėje atsistato visi gyvybiniai procesai pagal Dievo tvarką. Kitaip tariant, meilė neatsiejama nuo harmonijos. Tuo tarpu liga šiuo požiūriu traktuotina kaip prievartinis, skausmingas harmonijos atstatymas, jei žmogus užsispyrusiai nededa pastangų keistis.
Taigi, ar galima licencijuoti meilę? Kaip?
Alternatyvininkų požiūriu, visa tai realu. Žmogaus subtiliuosius kūnus galima nustatyti ir diagnozuoti jų būklę įvairiais žinomais metodais, tokiais, kaip, pavyzdžiui, radiostezija, biolokacija. Šiuolaikinis mokslas taip pat nėra atmetęs šio kelis tūkstantmečius žmonijos praktikuojamo amato.
Mūsų fiziniam kūnui galioja vienoda tikimybe ir klasikinės fizikos, ir kvantiniai dėsniai. Mes vienoda tikimybe esame ir banga, ir kūnas. Aš siūlau pereiti nuo fašistinės lokalinio realizmo ideologijos, kalbančios apie žmogų, kaip apie mėsą arba protingą beždžionę, prie žmogaus, kaip sielos ir kūno visumos, kuri turi nueiti tam tikrą kelią fiziniame skafandre. Koks tas kelias - tik vienas Dievas težino.