Keliaujantiems namo ....

Kiekvieną kartą, kai susimąstote, kas yra žmogus, atliekate didelį darbą, nes jūsų protai išeina iš hipnonės. Jūs norite tiesos, o tiesa, kaip sakoma viename populiariame TV seriale, yra kažkur anapus.
Ir iš tikrųjų "X failuose" be galo daug tiesos, ji ten tiesiog gyvena. Bet kodėl Ji ne tarp mūsų pusėje? Greičiausiai taip yra todėl, kaip sakė apaštalas Pilypas, žodžiai, kuriuos žmonės ištaria siekdami liūdyti ką nors, nuveda nuo tiesos, nepriklausimai nuo to, kokios bebūtų tyros kalbėtojo pastangos atskleisti ją ir/ar už jos patogiai pasislėpti. Tiesa - realiatyvi. Kol to nesuvoksite, gyvensite dualizmo dramoje. Kai proto, ląstelių bei sąnarių lygyje suvoksite visuotinį reliatyvumą, tapsate laisvi ir vidumi, ir išore.
Galų gale toks yra šio, kūniško ir materialaus, pasaulio charakteris - gyventi iliuzijose, kurios panašios į tiesą, bet kartu su tiesa nieko bendro neturi. Tiesos akvivalentu neretai tampa susitarimai dėl patogumo arba įvairios hipotezės bei datrbinės versijos, bet vėliau susitarimai ir versijos pamirštami. Lieka tik negyvi žodžiai. Jeigu šiandien reiktų liūdyti tiesą ir žaidimo taisyklės leistų nenaudoti žodžių, mums reiktų nutilti ir patylėti. Bet reiktų nutilti ne tik žodžiais, bet ir mintimis. O tai - sunkiai pakeliama užduotis daug kam.
Kaip sakydavo Nilsas Boras savo mokiniams, mes niekada nepajėgsime Jos ištarti, mes tik galime kalbėti apie save kitoje veidrodžio pusėje. Rytų išmintis pridurtų: tiesa žmogaus žodžiuose gali būti tik mažas epizodas, bet ne visuma.
Taigi, pristačiau nedidelį video esė apie Kvantinio gydovo kelią https://www.youtube.com/channel/UCOMDzbrGsNdGCDo9DFgVl1A.
Dvasinis arba kvantinis gydovas - ne profesija, ne amatas, ne komperencijų porfelis ar licencijuojama veikla, o kelias. Kelias namo, ten, kur realus pasaulis. Tai tam tikra jogos arba gnosio forma, kartu - misija, kurią suvokiame kaip antraeilį dalyką. O tikslas - grįžti namo. Ką reiškia grįžti namo? Tai kelias į savo pirminę prigimtį, kuri yra amžina, ne-duali, ne susipriešinusi, ne kariaujanti, ne kovojanti, blaivi visomis prasmėmis ir nesusijusi su fizinių daiktų pasauliu, bet išlieka daiktų pasaulio dalimi.
Žemų vibracijų fizinis pasaulis - tėra tik poligonas sielai, kuri atitrūkusi nuo Vieno, grėžta į Vieną, tapdama praturtinta žmogiška patirtimi.
Tačiau nereikia pamiršti, kad sielos kelionė su kūno skafandru po žemę nebūtinai turi būti namo. Mes nesakome, kad visi turi eiti namo. Gal kažkas ką tik išėjo iš namų ir tik pradeda kelionę į niekur? Štai, gimė siela nauju žmogumi ir tą pačią sekundę susirgo amnezija ir tada ieško naujų namų svetimame pasaulyje, kuriame jų niekada neras.
Mes kiekvienoje sieloje matome ir evoliuciją, ir deevoliuciją. Maža to, mes šiandien fizinių kūnų pasaulį, pavadintą planeta Žeme, vadiname sielų gaudykle arba sielų skaistykla. Sako, kad toks yra sumanymas, kat tai Dievo planas. Ar toks yra Dievo planas? Kas tas Dievas, kuris sugalvojo tokį planą? Dievai yra tokie, kokius nori juos matyti žmonės? Ar jie apskritai yra?
Mes kalbame ne apie ateivius ar Architektą iš Matricos, kurio kažkodėl nematė Jonas Gervė, tačiau pamatė NEO iš Matricos. Mozė Sinajaus kalne susitiko su šio, materialaus pasaulio Dievu, kuris yra vietinis Architektas. Tačiau Jis - dar nėra namai. Panašiau į pakelės užeiga. Tai ne tas tikslas į kurį norėtųsi eiti. Jis nieko bendro su namais, į kuriuos noriu sugžįžti, neturi. Tai tik prievaizdas, kuris pavydžiai trokšta, kad jo avelės gyventų pagal tam tikrą tvarką. Visi Jo nurodymai su žodeliu NE. Logiškai mąstant, Mozė su savo Dievu, tardamas NE-žudyk, nori, kad visi žudytų. Bet taip ir vyksta. Žmonijos istorija - tai žmogžudysčių istorija. Bažnyčios istorija aplaistyta kankinių krauju. Ar apie tokią bažnyčią svajojo Jėus, tardamas savo mokiniams, kad sugriaus seną ir per tris dienas pastatys naują?
Įsijunkite televizorių ir pamatysite, kaip iš tiesų veikia dekalogas krikščioniškoje Vakarų, o taip pat ir Rytų civilizacijoje. Ir mes pamatysime, kad kovojama su vėjo malūnais. Kuo daugiau policijos, tuo daugiau nusikaltimų, kuo daugiau medicinos ir vaistų, tuo daugiau ligų, kuo daugiau mokytojų ir mokyklų, tuo daugiau beraščių, kuo daugiau valdžios, tuo daugiau betvarkės. Teisingai, valdžia yra nuo Dievo, kurį "matė" Mozė, todėl ji nori, kad įstatymų niekas nesilaikytų, nes tik tada ji jaučiasi visiems reikalinga.
Mes kalbame apie Vienį arba Vieną, kurį suvokiame kaip Tėvo karalystę, ištartą Jėzaus Kristais lūpomis. Tačiau tai būsena, o ne geografinė vieta. Vienis, kaip Dievo ekvivalentas tai pat yra būsena, bet ne asmuo. Ta būsena ir yra namai, į kuriuos norisi sugrįžti.
Kalbėdami apie Tėvo Karalystę mes kalbame apie tuštumą, kuri pripildyta viskuo ir tas viskas, ta tuštuma, pripildyta turiniu yra besąlyginė meilė. Tai budistinė Širdies sutra, kurią mes kartojame sau kviekvieną kartą, kai bandome prisiliesti prie tiesos objektyviai. Tačiau tai padaryti retai pasiseka, jei neįvertini savo EGO, kuris tuo pačiu yra ir fizinis kūnas, ir mechaninis-loginis protas.
Kvantinis gydovas į tai ir eina, Jis nežino kada ateis ir kiek bus kelio, jis eina, bet žino, kad ateis. O kol eina, atlieka misiją, kad protas ir kūnas turėtų darbo.
Jogos ir pilateso salėse nušvitimo dar dienas nepasiekė. Jogos salėse mes taip pat užimame protą ir sielą naudingais dalykais, kad pastarieji netruktytų eiti keliu. Nes jie, būdami užsiėmę prasmingais reikalais, nedirgins mūsų sielos ir nebereaguos į beprasmybės šauksmą, kuris sklinda iš taip vadinamos tavo bendruomenės, kuri yra tavo atspindys.
Fiziniame lygmenyje žmonija šiandien stipriai serga. Tai yra ir liga, ir ne liga. Laikmetis, kuriame dabar gyvename, be galo agresyvus, o tuo pačiu daug žadantis pabudimo prasme. Kai kas galvoja, kad dualizmo matrica, į kurią bandoma sugrąžinti bundančią žmoniją nebeįkvepia milijardų, taip kaip prieš WWI ar WWII. Šiandien vyksta WWIII tik tarp politikų, masonų ir nukvakusių fanatikų. Tuo tarpu paprasti žmonės nori švęsti draugystę ir jie ją švęs.
Taigi, šios dienos kvantinio gydovo evangelija yra pergalė prieš dualizmo matricą, pergalė prieš bejausmį likimo architektą. Netikri idealai mūsų galvas aplenkia šonu. Girdime, bet neklausome politikų, lyderių ar autoritetų. Jų geidulingi obalsiai mums tėra tik šauksmas tyruose.
Žmogaus dialogas su Vienu Dievu visada būna tik asmeninis ir niekada nebūna kolektyvinis, nubrėžtas žinių ar lyderių norais. Jie visada turi daugiau asmeninių interesų nei noro tarnauti bendruomenėms visomis prasmėmis. Dažniausiai jiems trūksta elementaraus strategino matymo, tačiau iki soties užtenka šios akimirkos impulsyvių užgaidų. Taip buvo visada. Jei abejojate, pasklaidykite laisvalaikiu istorijos vadovėlius.
Visada turėkit savo norus, kurie gimsta iš sielos. Ir tikslą - nueiti keliu iki galo. Mes klausome tik savo širdies, kuri yra vienintelis tiltas į Vieną.
Kviečiu prisijungti prie mūsų kolektyvų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Tada šiais ir kitais klausimais padiskutuosime plačiau.
Iki pasimatymo ...

Gintaras Mikšiūnas
www.kvantinemagija.lt