Kas yra šviesa ir su kuo ji valgoma?

Šviesa –gyvybės mūsų planetoje pagrindas. Atsakant į klausimus, „kodėl dangus žydras“ ir „kodėl žolė žalia“, galima pasakyti, jog visa tai vyksta, nes yra ŠVIESA. Tai neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, tačiau mes vis dar stengiamės suprasti jos fenomeną.
Daugelis žymių mokslininkų, pradedant nuo Aristotelio, Galeleo, Niutono ir Leonardo da Vinčio, baigiant Einšteinu, Daltonu ir kitais dėjo visa pastangas, kad atskleistų šviesos paslaptis.
Šviesa yra banga ir kartu dalelės. Dvilypė šviesos prigimtis – viena didžiausių pasaulio paslapčių, o tuo pačiu dėsnis, sakantis apie tai, jog mes visi esame ir bangos, ir dalelės, nes susidedame iš šviesos. Todėl mes galime elgis ir pagal klasikinius dėsnius (esame čia ir dabar, laike ir edrvėje, turėdami materinį kūną), ir pagal kvantinius (esame visur, visada ir viename taške tuo pat metu). Kokią hipostazę pasirinkti apsprendžia stebėjojas – mūsų sąmonė.
Šis filmas pasakoja apie bandymus įsigilinti į šviesos paslaptis mėginant suprasti jos esmę, kaip šviesa keičia pasaulį. Filme taip pat kalbama kaip keistėsi požiūriai į šviesą po naujų mokslo atradimų, apie tai, kaip žinios apie šviesą plėtė žmonių įsivaizdąvimą apie Gamtą. Ir dabar mes galime pasakyti, jog šviesa tiesiogine ir netiesiogine prasme yra persmelkusi visus mūsų būties aspektus ir pakampius. Šviesa ir yra gyvenimas.
Labai įdomus filmas. Malonaus žiūrėjimo.

http://rutube.ru/tracks/4474192.html
www.kvantinemagija.lt