Kaip nutraukti karminius įsipareigojimus ir sutartis?

Begalinis noras atstatyti tiesą ir harmoniją, pirmiausia savyje - tai du pagrindiniai dalykai, kurie atveda į laisvę. Vidinę laisvę. Pirmiausia turime pajausti, kad dabartinė sąmonės būsena, realybės pojūtis neatitinka to, ką mato ir girdi akys bei ausys. Dalis žmogaus nuieina į vidinę opoziciją, o kita dalis tebevykdo "normalaus" gyvenimo funkcijas. Tokia būsena reiškia, jog finišas čia pat.
Mes, žmonės gimstame tam, kad gyventume amžinai ir laimingai. Kap sakė Kristus ir kiti didieji žmonijos mokytojai, gyvenimas yra VIENAS ir jis - amžinas. Tačiau esame įvelti į nesibaigiantį gimimų ir mirčių ratą. Mūsų seneliai, tėvai, kaip ir mes, laukiame laimingo rytojaus, kurį žada gniuždymo sistema, bet tas rytojus niekada neateina. Mūsų atmintis ištrinama, esame apgaule įtraukiamį į šio pasaulio kančios, proto kontrolės, bei energijų nusiurbimo žaidimus ir verčiami savimi maitinti svetimus bei įvairaus plauko karmos valdomus, eretinius, astralinius parazitus. Mūsų planeta pavesta į kalėjimą sieloms. Metas ardyti šio kalėjimo sienas.
Paslaptis yra ta, kad tai nėra Kūrėjo planas, greičiau anomalija Visatoje. Amžinasis Šaltinis, Kūrėjas mums duoda jėgą - meilę, kuri padeda patiems išspręsti savo laisvės klausimą. Skęstančiųjų gelbėjimas, pačių skęstančiųjų reikalas. Neperspektyvias ir mums žalingas karmines sutartis esame sudarę mes patys, nes buvome apgauti, neturėdami pilnos informacijos apie savo Dievišką prigimtį. Todėl mes turime imti savo likimą į savo rankas, o nepatikėti jį, kaip anksčiau - vyriausybėms, dvasininkams, karmos valdovams, ir kitokiems "dievams", kurie jau daug metų klastoja istoriją, naikina atmintį, apgaudinėja, įvelia į neperspektyvius gyvenimo ir likimo scenarijus, o po mirties kaltina, jog pažeidėme karmos dėsnius ir turime grįžti kartoti ciklo ar iš naujo atlikti blogio-gėrio vaidmenis vieni kitų gyvenimuose.
Taip neturi būti, nes dualinės matricos laiklas eina į pabaigą. Ją dar bandoma suremontuoti rankiniu būdu, skatinant pasaulinį karą bei neapykantą kitokiems, gašlumą bei vartojimą. Bet tai jau praeitis. Antroji fononų juosta destabilizuoja matricą. Vadinasi žmonės nebetiki. Didžioji dauguma visuomenės narių tik apsimeta, kad tiki sistema, vardan išlikimo, bet vidumi tikėjimo nebeliko. Dažnas žmogus šiandien, diskutuodamas su savimi apie tai, kad vyksta aplink, sau kartoja: "o kokia nesąmonė", "o kokia viso to prasmė?". Argi tai ne teisa? Todėl ir atrodo, kad visuomenė gyvena sau, o elitas - sau, t.y. skirtingose, paralelinėse laiko linijose. Štai žiūri televiziją, laidas, žinias, filmus ir suvoki, jog tai cirkas, bezdžionių teatras. Jie jau nebepataiko. Desperatiškai per medijas kuriamos naujos dualinės laiko juostos su karais ir neapykanta, nebepasiteisina. Kvantiniai sistemos kompiuteriai išsiderina nebesutaisomai. Turime pasinaudoti unikalia proga. Pats metas į kalėjimo vartų tarpdurį įkišti storą pleištą, nes spynos akivaizdžiai, negrįžtamai stringa. Galų gale mes turime šį kalėjimą išardyti po plytą ...
Nuo šiol mes jau turime raktą ir sprendimą kaip visa tai nutraukti.
Tai yra 21 punktas:
1. atsisakyti visų karminių susitarimų nuo pat pirmo gimimo šiame pasaulyje
2. atsisakyti įsipareigojimų kitiems pasauliams
3. jei tėvų nėra gyvųjų tarpe, nutraukti tėvų ir protėvių kontraktus, su jais mintimis susisiekus ir gavus jų pritarimą
4. atsisakyti karmos
5. atsisakyti likimo
6. nutraukti jau esamus, vykstančius likimo scenarijus
7. atsisakyti gimti iš naujo žmogumi, iškyrus tuos tavejus, kai nėra numatyti jokie karminiai vaidmenys
8. atsisakyti mokytis ir mokyti (kaupti patirtį), nes kokia to prasmė, jei atminties neliaka
9. pareikalauti atstatyti visą parastą atmintį
10. pareikalauti atiduoti visą prarastą energiją
11. kiek tai įmanoma ilginti savo gyvenimo trukmę žemėje
12. pareikalauti išmontuoti ir sunaikinti visą įrangą, kuri mums nepriklauso ir kuri buvo sumontuota tiek mūsų fiziniame, tiek subtiliuosiuose kūnuose prieš mūsų valią
13. jei įranga sumontuota mums sutikus – vienašališkai nutraukti sutartį, nepriklausomai nuo pasekmių
14. papildomai pareikalauti atsiimti įrangą, per kurią nuteka mūsų gyvybinė energija į parazituojančius pasaulius
15. liepti pasitraukti mažiausiai per kilometrą nuo savęs visoms būtybėms, neriklausomai nuo to, jos geros, ar blogos
16. atsisakyti santykių su žmonėmis (jei įtariame, kad tokie yra), per kuriuos nuteka energija į parazitinius pasaulius
17. nedalyvauti konfliktuose, ginčiuose, barniuose, informaciniuose karuose, karuose ir nebijoti už tai pasekmių
18. tris kartus garsiai pasakyti AŠ ESU LAISVAS (A) ir pajausti niekam neįpareigojantį jausmą, kai niekur nereikia bėgti, niekur nereikia lėkti, dėl nieko nereikia pergyventi, viskas yra gerai, viskas tinka, viskas gera
19. tai reikia daryti meditacijoje susiliejus su savo dieviškuoju AŠ
20. prašyti Kūrėjo, Amžinosios Šviesos apsigyventi mumyse, užpildyti kiekvieną mūsų kūno ląstele, užlieti visus subtiliuosius kūnus
21. pradėti gyventi iš naujo, nuo balto lapo ir perteikti šią būseną kitiems.
Bandykite patys, tai daryti kasdien, mintimis nueidami į tuos laikus, kai patirdavote traumas, ar sunkias minutes.
Tai nėra kolektyvinė meditacija. Tai asmeninis darbas su savimi su savo prisiminimais ir su savo traumomis.
Traumos mūsų atžvilgiu nebūtinai galėjo būti fizinės. Jos galėjo ateiti ir iš praeitų gyvenimų, ir iš patirčių per sapnus, iš genetinės informacijos ir/ar šeimos, giminės morfogeninio lauko.
Kai kurioms sieloms patekimas į šią planetą žmogišku pavidalu jau yra didelė trauma. Yra taip pat daug žmonių, kurie daug ką prisimena, bet jaučiasi lyg su surištomis rankomis ar įstrigę į spąstus, įsprausti į kampą. Taip pat yra ženkli dalis tokių, kurie prisimena, gyvena kartu su visais kitais "normaliais", žinodami, jog turi atlikti kažkokią svarbią misiją, bet viešai
apie tai tyli. Tai reiškia, kad ląstenės ir DNR trasformuojasi.
Tam, kad išnyktų posttrauminis sindromas, baimės ir fobijos gali paaštrėti. Parazitai, archontai taip lengvai neatsitraukia. Turime būti budrūs 24 val. per parą, net miegodami, nes jie yra sapnų medžiotojai, demagogai ir manipuliantai. Neretai negatyvus trauminis programavimas vyksta per sapnus, spontaninius išėjimus į astralą bei per įvairias mistines patirtis, jei parazitai budrumo būsenoje negali pasiekti aukos. Mažiausiai progai pasitaikius, jie stengsis grąžinti jus į ankstesnį lygmenį, kuomet buvote akli, o jumis ir jūsų emocijomis išmaniai manipuliuota.
Įsivaizduokite, kad jūs esate 7-8 dimensijos šviesos būtybės, kad jūsų kūno pagringas yra švesa ir meilė. Tada pamatysite, kokie menki yra tie parazitai. Įsivaizduokite, kad esate apgaubtas (a) dieviška šviesos sfera, per kurią neprasiskverbia joks dualizmas, jokia gėrio-blogio matrica. Įsivaizduokite save tokioje būsenoje kiekvieną dieną, kiekvieną sekundę, netgi tada, kai esate akistatoje su blogiu ir tamsa.
O jei nepavyskra, ar abejojate, ar gerai gaunasi, galite kreiptis į mane, atliksime diagnoskitą ir dekarmizacijos seansą skype ar telefomu. Iš tikrųjų tai nėra lengvas darbas ir kartais reikia pagalbos ar patarimo iš šono.
Kreiptis www.kvantinemagija.lt per langelį
Kontaktai ir sutarti laiką. Toliau jau galima dirbti telefonu, per Viber, Messenger, Skype
Energetiniai mainai - parama svetainei. Visa informacija čia:Parama
Gintaras