Intuicija verta pasitikėti

Atsakymai į žurnalo "Būrėja" klausimus. 2015 m. kovas
Kas yra intuicija ir ar verta kiekvienam ja vadovautis?
Intuicija tai sugebėjimas, gauti, keistis ar kitaip naudotis informacija, kurios kanalas nėra apčiuopiamas įprastinėmis 5 juslėmis: rega, klausa, uosle, skoniu ir lytėjimu. Intuicija, kitaip tariant, tai žmogaus sugebėjimas pasinaudoti užmirštomis gamtos duotomis savo galimybėmis gauti ir perduoti informaciją, apeinant laiką ir erdvę. Fizikine prasme - mūsų įprastas erdvė ir laikas, nėra absoliuti duotybė, o tik mintimis sukurta virtuali erdvė. Informacija, kaip energija erdvės, ir laiko nepripažįsta. Jeigu apie mus kas nors pagalvoja, vienokias ar kitokias pasekmes mes visuomet jaučiame. visi įvykiai, kurie buvo yra ir bus tam tikra prasme jau įvykę, tik mūsų medžiaginėje tikrovėje įvykiai išsidėsto linijine seka. Žmogus, kuris gali pasigirti stipria intuicija, dėl tam tikrų jo psichikos ypatybių, geba išeiti iš įprastinės sąmonės būsenos ir pajausti įvykius, kurie dar bus. Tos būsenos atsiranda dėl įvairių priežasčių. Tai gali būti stresas, stiprus emocinis pergyvenimas, meditacinės praktikos ir t. t. Ar reiktų vadovautis nuojauta. Visada reiktų pasistengti rasti balansą tarp intuicijos ir sveiko proto. nes įvykiai gal būt ir yra jau įvykę, kuriuos žmogus, tarkim, nujaučia, tačiau juk pats žmogus, o ne kas kitas, yra savo paties likimo kalvis. Gal būt nuojautos akivaizdoje, laiku padaryta protinga protinga išvada, gali radikaliai pakeisti likimo kreivę.
Gal nuojauta yra tik pasąmonėje sukaupta patirtis ir gebėjimas ja pasinaudoti?
Toks teiginys yra grynai materialistinis, nesuvokiant iki galo, kas iš tikrųjų yra žmogus. Jeigu mes teigsime, kad žmogus tik fizinis kūnas, gyvenantis tam tikroje laiko ir erdvės atkarpoje, tai nuojautą ar intuiciją suvoksime tik kaip blogą ar gerą patirtį. Nors negalima sakyti, jog tokie dalykai nedaro įtakos mūsų sprendimams. Jie daro įtaka ir kai kada labai didelę.
Tačiau kalbėdami apie intuiciją, mes remiamės kita žmogaus koncepcija. Žmogus pirmiausia yra dvasinė būtybė, siela, turinti kelis kūnus: fizinį, eterinį, astralinį, mentalinį, kauzualinį ir dar dvasinius kūnus. Kauzualinis kūnas, kurį akademikas Vernadskis buvo pavadinęs noosfera yra tas mūsų būties lygmuo, kuriame yra sukaupta visa žmonijos patirtis, būsimi ir įvykę įvykiai, likimo scenarijai. Biblijoje tai yra vadinama "likimų knyga". Žmogus, jeigu jo AŠ yra įspraustas Tik į fizinį kūną, vis viena, anksčiau nei loginis protas jaučia įvykius. bet dažniausiai į tai neįsiklauso. Tačiau tai vyksta nevalingai. Pavyzdžiui naminiai gyvūnai jaučia stichines nelaimes ir laiku pasišalina į saugią vietą. Fizikine prasme kiekvienas objektas, kuris yra gyvas ir negyvas nuo kvantinės dalelės iki žmogaus, planetų ir galaktikų tuo pačiu metu turi ir bangos ir diskretiško kūno hipostazes. Bamgos būsena reiškia tai, jog mes, žmonės tam tikrame būties lygmenyje esame ne lokalios būtybės. Mes esame visada ir visur. O mūsų lokalizaciją apsprendžia komunikavimo intensyvumas su artimiausia aplinka. Žinodami, jog esame ne vien tik daiktai, bet bangos, mes žmonės, turime prigimtinį gebėjimą gauti bet kokią informaciją iš noosferos arba kauzualinio būties plano. Tuo užsiima, pavyzdžiui, būrėjai. Pakitusios sąmonės būsenos padeda pereiti iš medžiaginės prigimties į bangos būseną.
Yra žmonių, kurie teigia nujaučiantys, kad jiems nutiks kažkas blogo? Kas tai? Intuicija ar paranoja?
Atsakyti į šį klausimą galima būtų taip. Būna taip, kad žmogus tikrai jaučia kažkokius ateities įvykius ir ima laukti būsimų pokyčių. Tai atsitinka dėl įpročio, todėl, kad dažnai nemokame gyventi čia ir dabar. Mūsų protas gyvena arba praeityje arba ateityje. Jis negyvena šioje akimirkoje, kurioje iš esmės ir slypi visi atsakymai. Yra tam tikros likimo linijos, sakykim, apspręstos iš aukščiau. Visos įmanomos likimo linijos jau yra įrašytos noosferoje, o žmogus, būdamas šioje akimirkoje renkasi. Vieni renkasi iš baimės, nes tyroj neva gali būti dar blogiau, o kiti nori pozityvių pokyčių, nes vakar buvo blogai Ir vieni ir kiti daro klaidą. Visata visada randa galimybes žmogų perspėti, kad jo gyvenime bręsta permainos. Jeigu žmogus permainų nebijo, o jas priima, kaip natūralų atsinaujinimą, atgimimą, tai jis tik padėkos likimui, kuris jam davė reikiamu momentų reikiamą ženklą. Paranoja, arba galvojimas, jog įvyks kas nors bloga yra ne kas kita, o nepasitikėjimas gyvenimu, nemeilė sau ir baimė. Tai yra pretenzijos likimui arba Dievui. Dėl šios priežasties žmogus savo noru patenka į negatyvių įvykių scenarijų. Visata tokiu būdų duoda šansus išgyventi visiems.
Ar įmanoma nujausti savo mirtį?
Geriau apie tai negalvot. Niekas negali pasakyti, kada ateis ši diena. Jeigu žmogus girdėtų save, jis greičiausiai pajustų, kada yra metais išeiti. Anksčiau vienuolynuose vienuoliai žinodavo, kada ateina jų gyvenimo pabaiga. Jie atsiguldavo, užmerkdavo akis ir labai gražiai, padarę atgailą, išeidavo. Negalima smerkti savižudžių, nes jų likimas tam tikra prasme jau buvo apspręsta.
Sapnai gali pranašauti nelaimę?
Kodėl mes fiksuojame savo mintį ties žodžiu nelaimė. Kas yra laimė, o kas nelaimė - labai slidus ir reliatyvus klausimas. Pirmiausia sapnai gali pranašauti pokyčius. Jie gali būti malonūs arba nemalonūs, priklausomai vertinimo kriterijų, vertybinės skalės ir pan. Jeigu sapnas asocijuojasi su nemaloniais pokyčiais, verta susimąstyti, perdėlioti gyvenimo prioritetus. Gal būt esate į kažką smarkiai įsikabinę. O kai įsikabinate, visada įsijungia griovimo jėga. Tai, ko labai trokštate arba akylai saugote, bus sugriauta. Pirmas Dievo įsakymas krikščionių teologijoje moko nesudievinti nieko, kas yra žemiškos prigimties, nes žemiški dalykai yra laikini. Sapnuose žmogus lygiai toks pat aktyvus, kaip ir budrumo būsenoje. Į sapne gautą informaciją visada reikia įsiklausyti, tačiau negalima sureikšminti.
Pasakojama apie artimus žmones, kurie geba jausti vienas kito būseną, nors juos skiria tūkstančių kilometrų atstumas. Ar įmanoma nujausti (pajausti) artimojo nelaimę?
Artimi žmonės sudaro tarp savęs informacinius energetinius laukus, kuriuose jie identifikuojasi kaip tas pat objektas, esantis skirtingose vietose. Todėl keičiantis informacija tarp artimų žmonių, fizikine prasme, kaip tarp ir kvantinių dalelių, erdvės ir laiko apribojimai negalioja. Artimi žmonės gali jausti tiek laimę, tiek nelaimę. Bet jūs klausiate apie nelaimę. Vėl iškyla pokyčių baimė. Netektis arba liga nėra savaime blogis. Tai yra didelis skaudus pokytis žmogui, kuris Visatai, Gamtai atrodo kaip visiškai natūralus dalykas. Verčiau mastyti pozityviai, kuriančiai ir netgi labai nemaloniuose pokyčiuose matyti ir teigiamą pusę. Liga ar avarija visada yra ženklai, kad žmogus savo gyvenime pamiršo keistis. Mirtis, kaip ir gyvenimas yra absoliučiai normalūs dalykai. Ne mes sukūrėme šitą Visatą ir neturime teisės reikšti pretenzijas.
Ar galima nujausti partnerio neištikimybę?
Tai yra paprastesnė užduotis. Tačiau pats žodis neištikimybė kvepia stipriu stereotipiniu atspalviu. Kaip matuojama partnerio ištikimybė? Jeigu tik lova, tai jis gali būti labai ištikimas lovoje, tačiau neištikimas kitose gyvenimo srityse. Jis gali būti ištikimas, bet domėsis erotinio turinio leidiniais. Gal būt jis pats silpnumo akimirkoje suabejojo savo jausmais, nes negavo adekvataus dėmesio? Klausimas turėtų skambėti kitaip. Ko jūs tikitės iš partnerio, kokie jūsų ir jo lūkesčiai ir kaip jie materializuojasi šeimyninio gyvenimo praktikoje? Jeigu partneris neištikimas, vadinasi jis ne jums skirtas, ieškokit kito. Jis tikrai nepasikeis. Jeigu kankina tokia nuojauta dėl galimos neištikimybės, klauskite savęs, ar jums gera su juo. Bet jeigu atsiranda abejonės, neištikimybė tikrai vieną gražią dieną taps faktu. Jeigu tarp partnerių yra normalus dvasinis ryšys, tai jie vienas kito mintis žino be jokių žodžių.
Aiškiaregiai, parapsichologai, ekstrasensai pasižymi ypatinga intuicija? Iš kur atsiranda gebėjimas žinoti tai, ko nežino likusieji?
Aiškiaregystė yra žmonijos dvasinis, genetinis paveldas į kurį numoti ranka negalima. Kaip jau sakiau, žmogus nėra vien tik kūnas. Žmogus yra siela, kuri turi daug kūnų. Dėl evoliucijos ypatybių žmogaus sąmonė tapo įsprausta į kūną. Todėl mes save identifikuojame su nedidele savo dalimi, - kuri vadinama fiziniu kūnu. Visas didžiausios pasaulio religijos, davinės bei filosofinės mokyklos kviečia žmogų atrasti save. Atrasti save - reiškia prisiminti ir iš naujo pažinti savo tikrąją prigimtį, kuri yra dvasinė. Paradoksas tame, kad didžiajai daliai žmonių populiacijos klausimas dėl savo tikrosios dvasinės prigimties atradimo - nėra pagrindinė atsiradimo Žemėje užduotis. Jie atlieka pačias įvairiausias kitas užduotis, kurios svarbios Visatai, tačiau perprasti pačią Visatą, jiems neįkandamas dalykas, Todėl jie nekvaršina sau galvos. Paranormalios galios gali būti įgimtos ir įgytos. Kaip ir bet kokių menų srityje - vieni turi talentą, kiti dirba su savimi, kad jis atsiskleistų. Jeigu žmogus siekia save atskleisti, jis mokosi. kai mokosi, jam atsiveria nauji pasauliai, plečiasi sąmonė, atsiranda keisti sugebėjimai, kurie jogų literatūroje vadinami sidhomis. Sidhos reikia tai, jog sąmonė laisvėja, pradeda matyti platesnę realybę, esančią už mūsų įprastos laiko ir erdvės matricos. Jeigu glaustai - aiškiaregystė yra sugebėjimas į tikrovės įvykius pažvelgti netikėtu kampu iš kitos, netikėtos perspektyvos, iš kurios matosi daug daugiau, nei įprasta akimi.
Ką manote apie aiškiaregių pranašystes, kuriomis nurodomos konkretus laikas ir aplinkybės, kada žmogų ištiks nelaimė arba jis mirs?
Tikimybė, jog tokios pranašystės tikros - labai nedidelė, todėl, kad žmonės sprendimus priima kasdien. Pranašystės su konkrečiomis datomis gali būti tik vienas iš scenarijų. Ar jis taps tikrove - niekas nežino. Tai galima vertinti tik tam tikra tikimybe, ji vėl bus labai subjektyvi, nes remsis asmeniniais lūkesčiais.
Įvairias pasaulio kataklizmas, žmonijos nelaimes prognozavo didieji pranašai (Nostradamas, Vanga). Ką manote apie jų pranašystes? Jos iš tiesų pildosi? O gal jos yra tokios nekonkrečios, kad prie jų galima „pritempti“ bet kokius jau įvykusius pasaulio reiškinius?
Dalis pildosi, dalis - ne, kai kur neatitinka laikas. Nostradamas, Vanga, Mikalda, Edgaras Keisis ir daugelis kitų žymių pranašautojų matė žemės perspektyvą iš tos dienos, kurioje gyveno vibracijos. Iš tikrųjų istorinių procesų vystymosi scenarijų yra labai daug. Ir žmonija kartais pati save nustebina, sugebėdama kardinaliai pakeisti istorijos ratą. Daug ko buvo prikalbėta apie 2012 metus. O kas realiai įvyko? Nieko? Beveik nieko? Tačiau įvyko lūžis sąmonėje. Žmonės pradėjo gilintis į save. Taip pat nereikia galvoti, jog žemėje esame vienintelės protingos būtybės, kurių veikla lemia istoriją.
Atsakė Gintaras Mikšiūnas
Žurnalas "Būrėja", 2015, kovas
Vilnius
www.kvantinemagija.lt