Žemė kaip sielų gaudyklė. VI dalis. Galaktikos siurblys

Paskutiniai keli „Kvantinės magijos“ straipsniai iš serijos „Žemė kaip sielų gaudyklė“ nepraėjo be pasekmių. Atrodo, kas gi čia tokio, kažkokio vienišiaus blogerio astralinės kelionės. Tūlas prašalaitis pasakytų: niekm ši keista informacija neturėtų užkliūti, nes svetainės skaitomumas, pagal „google analytics“ nėra labai didelis, kad atskleistos žinios ar idėjos darytų ženklią įtaką sociumo raidai. Tačiau ilgametė žurnalistinė praktika kužda, jog man pavyksta rasti būtent tą informaciją, kuri po kelių metų bus plačiojoje visuomenėje „ant balgos“. Man jau daug metų pavyksta būti savotišku skaliarinio impulso generatoriumi ir sukelti gana stiprų morfinį cunamį neišeinant iš kabineto. Ir tos idėjos, ta informacija, kuri šiandien liejasi šiuose keistuose tekstuose, po kelerių metų taps banalia kasdienybe.
Iš pradžių tik užsirašydavau mintis, kad nepamirščiau, po to sudėdavau į tekstus. Kažkada, radęs minutę, per pakankamai netrumpą laiką išsdudijavau Rupert Sheldrake (https://www.sheldrake.org/) darbus šioje srityje ir turiu supratimą kaip tai veikia. Ir teoriškai, ir praktiškai egzistuoja subjektyvus suvokimas kaip daryti įtaką sociumo įsitikinimams ir bendruomenių evoliucinei raidai. Tačiau dėl rutinos, dėl gyvenimo tempo ar daromo išorės spaudimo, dažnai pamiršti, jog tavo disponuojamų poveikio visuomenei įrankių „asorti“ yra ne kas kita, o sąmonę plečiančios piliulės. Tai yra ginklas ir gana rimtas „psichotroninis“ įnagis. Tačiau visam tam iš sistemos pusės yra sukurti galingi priešnuodžiai. Todėl ir jaučiasi „išorės spaudimas“. Taip dirba įvairios slopinimo sistemos, veikiančios pusiau automatiniu režimu, kaip atsakas į tavo „energetinį darbą“. Jos suveikia visada, kai „kitokia“ sistemos atžvilgiu informacija bei jos pagrindu susidarę kvantiniai-morfogeniniai laukai pasiekia kritinę ribą, kuri kelia rimtas problemas matricos porgamuojamai tvarkai, tiek sociumo, tiek individo vystymosi raidai. Tai suprantama sistemos gynybinė reakciją į „svetimą“ jai energetiką.
Oponentai pasakytų, jog tai irgi „socialinė inžinerija“. Iš dalies tai tiesa. Tačiau aš šiuo atveju nesiekiu asmeninės naudos. Per mane kalba Tas Kas Esu, t.y. tikroji žmogiška prigimtis. Man yra svarbiau, kad sąmoningumas visuomenėje augtų ir žinios, kurios per mane ateina į viešąją erdvę, ir iš draugiškų ir iš ne visai draugiškų pasaulių (atsirenkame racionaliai), darytų žmogų matantį daugiau ir mąstantį nepriklausomai. Todėl nereikia stebėtis, jog esu pastebėtas ir taip pat – įrašytas į „vyrų juodais drabužiais“ speciajųjį sąrašą, kaip išsiskiriantis iš „normalaus“ visuomenės virpesių spektro svetimos ideologijos šnipas-insaideris, kuris gali iššauti užnuodytą antisisteminę kulką bet kada, kaip koks teroristas Londono metro stotyje.
Apie Visatos paslaptis, sąmonės pirmumą materijos atžvilgiu, apie kvantinę proto prigimtį bei neatskleistas (greičiau – sąmoningai paslėptas) žmogaus galimybes save gydyti ir išgydyti išmokstant naudotis kvantinės prigimties laukais, pradėjau rašyti dar 2004 m. Tai yra 10 metų anksčiau nei akademikas, kardiochirurgas Jurgis Brėdikis (2014) parašė knygą „Kitokiu kampu“. Aš jau tada žurnaluose „Žmogus“, „Žmogus ir Visata“, „Lemtis“, „Mokslas, ezoterika, žmogus“, „Būrėja“ rašiau, kad jokios ezoterikos, parapsichologjos, magijos ar mistikos nėra. Iš manęs čia, Lietuvoje visi juokėsi, nes dar 2004-2006 m. metais rašiau, kad visuotinis sąmonės pakylėjimas neišvengiamas. Nebutinai reikėjo skaityti „Kryoną“, „Plejadiečius“ ar „Pakylėtuosius valdovus“, kad suvoktum, jog vyksta lemtingi žmonijos gyvenime įvykiai. Pastabumas, šaltas protas ir „kitokios“ žinios tuo metu atrodė itin eretiškos, net ir tiems, kurie ezoterikoje gyveno nuo „tarybinių laikų“ ir jautėsi viską gerai žiną iš paraidžiui perskaitytų teosofinių knygų. ŠIANDIEN knygynų lentynose pilna naujų knygų apie tai, jog viskas yra fizika ir visokie „antgamtiniai“ dalykai senai yra įrodyti moksliškai, o žinios nuo eilinių vartotojų kruopščiai slepiamos iki šiol, neva siekiant labai pragmatinių tikslų – išvengti galimo kultūrinio šoko. Dėl šios priežasties mes iki šiol nieko nematome „viešojoje erdvėje“ kalbant epie ateivius, apie naujausius mokslinius pasiekimus proto kontrolės, alternetyvios energetikos bei slaptųjų kosminių programų srityse. Paradoksas - socialiniai tinklai pilni informacijos apie ateivius, apie alternatyvios medicinos stebuklus, išgijimus be medikamentų ir pan. Tačiau atskirti tiesą nuo netikrų žinių - sudėtinga. Tai ir yra naujausia cenzūros forma - kad būtų sudėtinga atsirinkti. Tiesos analizei šiuolaikinis žmogus paprasčiausiai nebeturi laiko. Todėl pasitiki galvomis iš televizoriaus, kurios neva viską geriau žino.
Daugelis paminėtų žurnalų numirė arba buvo numarinti. Vėliau, nuo 2008 metų visas šias idėjas perkėliau į tinklaraštį „Kvantinė magija“. Įvairiuose Lietuvos miestuose skaičiau paskaitas apie kitokią pasaulėžiūtą, kaip sau padėti. Ir net pats akademikas Jurgis Brėdikis buvo mano paskaitų lankytojas Kauno „Švieos namuose“. Kodėl aš dar tada neparašiau knygos? Gal ir gerai, kad neparašiau, nes žinojau, jog akademikas panašią irgi rašo. Gal todėl jis ir ateidavo į mano paskaitas. Tai aš kaip ir perleidau jam iniciatyvą. Juk gerbiamas J. Bredikis savo patirtimi, autoritetu ir įtaka visuomenėje gali pasiekti didesnę auditoriją, negu aš, paprastas, radikalių, antisisteminių pažiūrų žurnalistas su „vilko bilietu“, laisvalaikiu besidomintis ezoterika bei mokslu. Bent jau taip tuo metu galvojau. Todėl pirmoji mano knyga dėl šios priežasties neišėjo, nes būtų buvusi beveik apie tą patį.
Ji taip ir liko USB rakte. Dalis jos atsirado kaip straipsnių serija „Kvantinėje magijoje“ įvairiais pavadinimais. Dalis jos tapo 4 metus skaityto paskaitų ciklo „Kvantinė medicina“ konspektais. Paskaitų ciklą sudaro filosofinė-teorinė dalis bei praktika. Į šį paskaitų ciklą sudėta tai, ką „perleidau per save“ ir žinau, jog veikia. Jokio kopijavimo, jokio perrašymo iš kitų autorių. Tai buvo visiškai autorinis „now how“, lietuviška gydymo energijomis sistema, alternetyva nusipiginusiai REIKI. Per 5 sezonus esu įteikęs per 100 kvantinio gydovo diplomų. Žmogus su diplomu gaudavo meškerę kaip dirbti su savimi, su savo problemomis bei negalavimais. Paskaitų ciklo metu kalbėdavime apie sąmonės pakylėjimo reikalus, praktiškai apie viską, daug giliau kapstėme negu David Icke ir kiti „pasaulinio lygio autoritetai“. Ir dabar atsirado kita dilema – ką su visa ta medžiaga toliau daryti?
Paskaitų ciklus teko nutraukti dėl 2016 m. pabaigoje prasidėjusio puolimo, kuris mane užgriuvo visiškai nepasiruošusį, kaip koks perkūnas iš giedro dangaus. Gal pavedė patirties stoka, gal tiesiog nenorėjau veltis į tą chaosą, kuris dabar tvyro ezoterinių paskaitų rinkoje ir konkuruoti su įvairaus plauko profanuotojais bei plagiluotojais, kurie per paskutinius2-3 metus pradėjo dygti kaip grybai po lietaus. Todėl 2017 metais naujo ciklo net nepradėjau, nes, prisipažinsiu, neesu atsigavęs po viso to kas įvyko. Kita vertus, žmonės šiandien tiesiog pasimeta tų paskaitų ir seminarų gausoje. Pasiekti tą auditotiją, kuri būtų motyvuoja – be galo sunku. Naudinga informacija paskęsta gausėjančiame plagijatų chaose. Sunku tame chaose atsirinkti, kas tikra, o kas netikra, kas veikia, o kas ne. Todėl iš mano pusės atsirado natūrali pauzė, o tuo pačiu atsivėrė langinės naujiems dalykams, kurie šiandinen daug svarbesni net už sveikatos atstatymo ar svajonių išsipildymo klausimus. Norint atstatyti sveikatą, reikia gilintis į priežastis. Norisi rasti raktą, kuris padėtų tas priežastis identifikuoti tiek asmeniniame, tiek ir bendruomeniniame lygmenyje.
Kvantinė medicina, pagal tą koncepciją, kurią aš sukūriau bei skaičiau paskaitas, siekia vieno tikslo - sveikatos per vidinio pasaulio korekciją, tačiau mato du kelius. Pirmas - čia ir dabar atstatyti žmogaus energetinį balansą. Tai reikalinga, kad žmoguje išsilaisvintų energijos kiekiai, būtini sveikimo procesui užtikrinti. Turėdamas pakankamai daug laisvos energijos, žmogus pats randa atsakymus, kodėl jį ištiko vienas ar kitas negalavimas. Seanso metu mes tiesiog atjungiame parazitus nuo žmogaus ir jam pasidaro lengviau. Tačiau ar to užtenka? Patirtis sako, kad ne visada. Tie parazitai grįžta, nes yra sutartys. Todėl reikalingas antras kelias - eiti tiesiai į priežastis. Tačiau kiek beieškosime tų priežasčių, galo nesimato. Todėl reikia tuos du kelius sujungti į vieną bei surasti pagrindinę priežastį. Karmos sutarčių atsisakymas - nukelia mūsų dėmesį būtent į pagrindines priežastis. Tai viena naujausių ezoterinės medicinos idėjų, susijusi su Visuotiniu Sąmonės pakylėjimo procesu. Tai susiję su kitokiu požiūriu į matoma ir nematomą realybę. Jis skausmingas, gal net baugus (kai kalbame apie Žemę, kaip kalėjimą bei reptiloidus-archontus), tačiau tai reikalinga, kad atgimtume.
Galima sakyti, jog farmacinė kabala prieš mane laimėjo mūšį, bet nelaimėjo karo. Buvau kuriam laikui išvestas iš normalaus darbo ritmo. Tačiau nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Po to, kai 2016 vėlų rudenį pradėjau jausti keistą spadimą, kuris peraugo į net į rimtus įvykius, susijusius su pavojumi gyvybei, turėjau rasti atsakymą, kodėl visa tai vyksta. Kiekvienas procesas, tiek geras, tiek blogas, turi kelis sluoksnius, kuriuos galima suvokti bei aiškinti reliatyviai. Kiekvienas kitoks požiūrio kampas gali duoti kitokį atsakymą. Bet visi šie atsakymai leidžia suprasti vieną ir tą patį: prasidėjo globalūs požyčiai, arba Didžioji Pjūtis. Todėl, gal būt, atėjo metas pajausti kvietimą daryti svarbesnius darbus.
JEIGU JŪS ESAPE PUOLAMI, JEIGU GYVENIMOŠKOS APLINKYBĖS JUMS NEPALANKIOS, VADINASI ESATE DIEVO MYLIMI. TAI REIŠKIA, KAD JŪS ESATE IŠSKIRTINĖ SAVO VIRBRACIJOMIS ASMENYBĖ IR JŪSŲ ATŽVILGiU MATRICA TAIKO PREVENCIJĄ, UŽKARDYMĄ. TAI TAIP PAT REIŠKIA, KAD ANT JŪSŲ PEČIŲ GULA DIDELĖ ATSAKOMYBĖ NEŠTI ŠVIESĄ, NET KAI LABAI SKAUDA. TAI GALIMYBĖ ATSISPIRTI KOJOMIS Į TĄ SKAUSMĄ NAUJAM ŠUOLIUI.
Mano reikaluose hologramiškai atsikartoja tai, kad vyksta ir globaliu mastu. Todėl darbas su savimi, su savo matoma ir nematoma aplinka, veikia ir globalius procesus. Mėgindamas suvokti kas vyksta, supratau, jog tai buvo ir yra ne tik prasidėję pavieniai susidorojimai su „kitokiais“, bet ir analogiški globalūs procesai. Taip mėginama sunaikinti visuotinį sąmonės budimą. Naudojamų priemonių spektras labai platus. Daugelis žmonių šiandien jaučia prislėgtas būsenas, begalinį spaudimą į galvą, iki žiaurių migreninių priepuolių. Todėl žinokit, jūs esate avangardas, nes sistema „čekina“ be „naikina“ visus, kurie išsiskiria vibracijomis iš pilkos masės. Jūs apie tai galit net nežinoti. Tikslas įvaryti į „viešąją erdvę“ kuo daugiau stresinės informacijos, kad būtų neramu, kad būtų baisu. Jūsų naikinimui pasitelkiami net ir labai artimi žmonės iš kurių iki šiol negalėjote tikėtis net menkiausio smūgioį nugarą. Tačiau taip, deja, vyksta ir reikia plačiau atmerkti akis. Tų prodecų fone žmogus jaučiasi įspraustas tarp „kūjo ir priekalo“. Viena pusė tempia sąmonės pakylėjimo link, o kita – atgal į karmos kalėjimą. Tai ir yra pjūtis, tai ir yra Armagedonas.
Dėl Žemės ir žmonių likimo prasidėjo dvasinis „branduolinis“ karas, kurį apaštalas Jonas pavadino Armagedonu. TAI RIMTA. Tai be galo rimta. Situacija reikalauja iš ties didelės koncentracijos ir blaivaus proto. Mūsų matomo bei nematomo pasaulio užkulisiuose verda mega mastelių „civilizacijų karas“. Mes, 2017 metais patiriame tai, kas turėjo įvykti 2012 metais. Kitaip tariant, 2012 m. buvo tik informacinė kampanija viso to, kas prasidėjo 2017 metų rugpjūčio 21 d. ir baigsis 2023 matais. Apie šį laiką kalbėjo daugelis žymių mokytojų: Edgaras Keisi, Jonas Gervė ir kt. Todėl mane (o gal būt ir jus) 2016 m. pabaigoje ir sustabdė, nes naujam darbui reikia perkinkyti arklius ir pergalvoti tolesnę strategiją pradedant nuo buities, baigiant globaliais procesais. Stabdė kabala, kankinausi ilgai, bet dabar matau, jog išgyventi totalią griūtį visais atžvilgiais buvo naudinga patirtis, padėjusi sustoti, išeiti iš rutinos ir nukreipti žvilgsnį į tai, kur tikrai reikia. Laikai keičiasi, užduotys šviesos darbuotojams irgi keičiasi. Nešdamas seną bagažą toli neueisi.
Galima sakyti, jog kabala, kaip globali sąmonės kontrolės, gniuždymo (dirbtinio intelekto) sistema žinojo, kad 2017 metai bus labai sunkūs. Pagrindinis matricos kompiuteris stringa ir nebepersikrauna automatiškai. Tai patvirtino ir man informaciją teikę kontaktuotojai bei nepriklausomi insaideriai anapus Atlanto. Matricos kompas paskutiniu metu pažeistas ir tvarkomas rankiniu būdu. Jei jis ir toliau bus tokioje apverktinoje būklėje, gali kilti spontaniniai sąjūdžiai ir revoliucijos visame pasaulyje. Visa tai lydės stichinės bei technogeninės nelaimės. Norėdama sunaikiti tokius kaip aš (ir jus), sistema atliko (atlieka) prevencinius žingsius, nes pavojaus akivaizdoje neperankūs elementai, kurie išsiskiria vibracijomis ir kitų, turi būti neutralizuoti. Tokia yra pagrindinio serverio apsaugos programa. Tačiau tokiu būdu ji (sistema-kabala) pasirašė sau mirties nuosprendį, nes žmonėse pažadino Liūtą.
Mano užduotis dabar – retransliuoti (per straipsnių ir video blogų serijas) tam tikras naujas energijas, kurios veikia sociumą nebūtinai tiesiogiai komunikuojant su visuomene. Tam nebūtinas statistinės daugumos kontaktas su šiuo ar kitais „Kvantinės magijos“ tekstais. Tam nebūtina įprasta „viešųjų ryšių“ kampanija. Užtenka to, kad bent 10 žmonių per dieną užeina ir paskaito svetainę ir tai jau sklinda aplink kaip Rupert Sheldrake „morfinis rezonansas“, kaip „šventas prakeiksmas sistemai“, dūris jai į nugarą jautriausioje vietoje. Šiuos straipsnius rašau Žemės elektromagnetinio tinklo (Hartmano) anomalonėje vietoje, kurioje anksčiau būtų statomi kokie nors religinio kulto apeigos namai. Čia neveikia net normalus 4g mobiliojo telefono ryšys. Todėl kabalai pasiekti mane ganėtinai sunku, tuo tarpu mano valioje – užkrauti bendrą kvantinį lauką nauja informacija. Tai ir darau. Taigi šiuo metu esu 100-procentinis kvantinių laukų „skaliarinis generatorius“. Po metų ar dviejų apie tai kalbės visi.
Vienintelė „problema“, kuri mane neramina, kad žinios vis dar slepiamos, nors dabar viešinimui yra labai parankus metas. Labai apriboja laikas. Žmogus kvantinio savęs suvokimo linkme nėra ugdomas vien todėl, kad būtų valdomas ir priklausomas. Sistema darys viską, kad to nebūtų. Nes suvokti save kaip mėsą, kaip mechaniką daug paprasčiau. Aukščiau paminėtas Rupert Sheldrake yra surinkęs be galo daug įrodančios informacijos, kad taip vadinamas „skepticizmas“ atžvilgiu viso to, kas prieštarauja taip vadinamam „akademiniam požiūriui“ yra „proto kontrolės“ įrankis, t.y. sąmokslas prieš žmogų, toksiški nuodai į jo pasąmonę. Visa tai, kas skatina mechaninę paradingą – viešinama, o tai kas prieštarauja – naikinama netgi fiziškai žudant žmones, slepiant bei vagiant svarbius įrodymus bei artefaktus. Anksčiau tai buvo kasdienybė, nes sistemos aukos nežinojo, kad jos aukos. Tačiau dabar mes turime galimybę analizuoti bei viešinti savo patirtis ir taip įspėti kitus saugotis.
Taip vadinami skeptikai - dirbtinai, specialiai suformuota rėksnių bei provokatorių armija, turinti visus įmanomus valdžios įgaliojimis ir ginklus. Jų tikslas - laikyti žmogų jo paties proto kalėjime. Ir šis sąmokslas nėra kažkokių ambicijų padiktuotas. Tai organizuota nusikalstama veikla, finansuojama iš juodųjų mafijinių korporacijų biudžetų. Taigi, šios „problemos“ sprendimui dabar pasitelkiau visai kitus įrankius negu, kad prieš metus. Tada, kaip ir prieš 4-5 metus išėjau į viešumą nuogas prieš zenitines haubicas ir gavau per galvą. Dabar esu muštas ir gudresnis. Todėl šiandien išsitraukiau riebiausią kulkosvaidį, išsikasiau patogiausią apkasą ir dabar leisiu užnuodytas kulkas sistemai į nugarą, vieną po kitos.
„Kvantinio gydovo“ ciklas niekur nedings. Kaip rašė Michailas Bulgakovas „Meistre ir Margaritoje“: „rankraščiai nedega“. Tiesiog dabar, kol kas, kol, vyksta „Didžioji Pjūtis“ bei „Armagedonas“, dėmesys sutelktas į kitus reikalus. Gal būt visa tai išsivystys į naują knygą, kurią, gal būt, pagaliau išleisiu, jeigu koks nors kitas akademikas vėl neapšoks pirmas. Kažkada mano kolega, draugas ir klasiokas Liutauras Balsys Baltasis yra pasakęs, jog esu panašus į „ekeltriką“, kuris naujoje teritorijoje išvedžioja laidus, pakabina apšvietimą, kad kiti ponai „ezoterikai“ ir „mokslininkai“ galėtų oriai praeiti ir nusiskinti laurus. O Dieve, kaip man nusibodo tokia Jono Krikštytojo karma! Ir kada gi visa tai baigsis? Greitai, labai greitai!!!
Dabar grįžkime prie to sakinio, jog pastarieji straipsniai “Žemė kaip sielų gaudyklė” sulaukė energetinio bumerango. Tikrai taip. Jei palieti tas negatyvias būtybes, jei trikdai Archontų, kaip karmos kuratorių darbą, jei atsisakai karminių sutarčių, jei skatini tai daryti kitus, gauni atsaką atgal. Todėl, kad griauni sistemą. Sistemą, kuri sukurta ne Dievo, o parazitų, kurie pavertė mus savo tarnais ir vergais neva už suteiktas vertingas žinias bei pamokas. Jei tai pamokos, tai kur mūsų atmintis? Tai irgi žinokit. Žemė yra KARMOS PLANETA. Tai kol kas kalėjimas. Ir be kvantinės fizikos žinių, to pastebėti neįmanoma. Todėl 94 proc. žmonių laikomi savo paties proto tamsoje, savo paties proto kalėjime, kuris kažkodėl vadinamas moksliniu požiūriu. Tame požiūryje nėra jokio mokslo. Tai visiška mistika, absoliuti tamsos ezoterika. Atsimerkite, pagaliau.
Taigi dabar pabersiu dar daugiau paslapčių. Informacija ne pati maloniausia, bet reikalinga. Mes galime šiandien atsisakyti karmos. O kas toliau? Kaip gyventi? Receptai yra.
Ši laiko ir erdvės vieta užprogramuota taip, kad be karmos nė žingsnio. Ir jeigu atsisakai vieno susitarimo, tau pakiš naują, nes be karmos sistemai esi energetiškai nenaudingas. Be karmos tu neišskiri konkretaus energijos kiekio, kuris buvo numatytas tave įkūnijant žmogišku pavidalu bei paskiriant konkretų karminį gyvenimo scenarijų (likimą). Kitaip tariant, pavyzdžiui, jeigu tu per savo gyvenimą, nesumuši 10 žmonių, tai energetiniu požiūriu esi matricai nenaudingas ir tave ji tiesiog išjungs. Tu kažkam neatlieki numatyto mokytojo vaidmens. Gal būt tavęs kažkas netraumuoja ir tu nedarai išvadų. Kažkas neišgyvena dramos, neišskiria emocijų. Ir jeigu atsisakai gėrio ar blogio mokytojų vaidmenų realiame gyvenime, jei stengiesi gyventi ne dualizme gėris-blogis kokios nors dirbtinos taisyklių sistemos atžvilgiu, automatiškai atsiras naujos aplinkybės, kurios tave įtrauks į naujus karminius santykius. Ir net nesuspėsi pajausti. Tokia yra programa. Jeigu tu atsisakai kariauti iš anksto numatytame kokiame nors “karminiame” kare, pavyzdžiui, su tėvais, broliais ar sutuoktiniu, tave nusiųs kariauti į kitą karą. Iš pradžių tu net nesuvoksi, jog tai naujas karas. Bet tai bus naujas karas. Ir tas naujas karas į tavo gyvenimą ateis taip subtiliai, jog ilgai nesuvoksi kas iš tikrųjų vyksta.
Todėl vienintelis kelias – kelti sąmoningumą bei plėsti akiratį atžvilgiu to kas yra aplink. Mes gyvybiškai privalome išmokti matyti daugiau, girdėti daugiau ir kurti savo galvose naujas, nepriklausomas nuo sistemų neuronų jungtis, išeinant už bet kokios “lokalinės paradigmos”. Ir tai reikia daryti būtent dabar, o ne rytoj, ar poryt. Tradicinis valdžios unifikuotas požiūris į objektyvią tikrovę turi keistis. Tai galima pasiekti įvairių dvasinių praktikų metu ir, kas svarbiausia, besimokant, atrandant naujus dalykus. Tuo tarpu daugumos žmonių sąmonė yra užslopinta, nes jie per lengvai pasiduoda vadiškų sistemų hipnozei, kurios už juos pasako, kas yra tikra, o kas – netikra. Tai slopinimas. Slopinimo būdų yra labai daug. Tai ne tik hipnozė bei nuolatinis traumavimas (kol atbunkam), apie ką mes kalbėjome ankstesniame straipsnyje, bet ir chemija iš dangaus, ir elektromagnetinis smogas, ir beprasmybės propaganda per valdiškas bei korporatyvines medijas, ir t.t. Mes netgi vieni kitus tam tikra prasme slopiname per šeimyninius santykius, to nesuvokdami. Ir retai kada stengiamės vieni kitus dvasiškai pakylėti.
2017 metų rugsėjo viduryje buvau liudininkas to, ką daugelis specialistų, vadina “lengvu taikiniu”. Kitaip tariant į tavo galvą gali būti pasiųstas signalas, kuris kelioms akimirkoms perprogramuoja tikrovės vaizdą, kurį matai prieš savo akis. Technologijų pagalba galima padaryti taip, kad žiūrėsi į beržą, bet matysi šeną, nes iš tikrųjų nei beržo, nei šerno realiai nėra. Taip gali prieš akis atsirasti holograma to, ko iš tikrųjų nėra. Tada supratau, kaip “padaromi” eismo įvykiai su neparankiais žmonėmis. Nesudėtinga. Tokių technologijų aprašymus nesunku rasti net per youtube kanalą. Tai štai, kažkas labai grubiai ir įtikinamai parodė, jog tu, žmogau, negali būti savo likimo šeimininku, nes kai kas yra galingesnis, kuriam reikia nusilenkti. Tave vėl, ir vėl kažkas bando įvelti į naujus karminius sūkurius.
Iš vienos pusės buvo parodyta, kaip ta technologija veikia, o iš kitos – duotas suvokimas, kad nešoktum prieš vėją, nes kai kas yra gelingesnis, šioje Visatoje. Žmogus neva turi būti savo vietoje ir kantriai nešti karmos kungą, kurį numatė Karmos Valdovai - Archontai. Taigi, tokią žinią, tiesiai į galvą gavau po to, kai mechaniškai pajutau brutualų įsikišimą į nuosavus smegenis. Tai tada kokie jie nuosavi, tie smegenys, pagalvojau, jei tave kaip kūdikį “išmaudo” ir dar ne vieną kartą. Kas leido? Kokią dar sutartį pramiegojau? Kokias 3 dienas buvau išmuštas iš vėžių ir tikrai pradėjau galvoti, ar savo antisisteminėje veikloje neperlipau leistinos ribos. Gal turime išmokti nuolankumo ir jokiu būdu nebandyti vadelioti savo likimo, nes tai – mūsų Karmos Valdovų jurisdikcija. Gal būtent jie, Archontai-reptiloidai atlieka kilnią misiją - mus moko nuolankumo bei skatina priimti gyvenimą “yra kaip yra”? Gal nėra jokių reptiloidų, o tik barzdotas Bilblijos dievas iš bažnytinių freskų: “pulkim ant kelių visi krikščionys”. Iš tikrųjų visos tos mintys ir išvados gaili būti teisingos? Būtent tokia ėjo įtaiga: “nusileisk ant žemės, nes matai kas yra už tave galingesnis”. Pasijaučiau lyg faraonas Mozės raginamas išleisti žydus iš Egipto, kai lazda tapo gyvate. Paskui atsigavau ir pasakiau sau: “žmogus yra galingesnis”, nes išpranašauta, jog ateis diena, kai už visą šį mėšlą teisime dievus, t.y. visus tuos Karmos Valdovus pasiųsime atlikti karminių bausmių, už tai, kad žemę ir žmones pavertė energijos melžykla.
Tačiau mūsų sąmoningumas keičiasi ir Žemė kaip Gaja nori būti laisva nuo karmos jungą velkalčių žmonių. Ji taip pat nori atsikratyti ir Karmos Kalėjimo įvaizdžio Visatoje. Todėl privalome padėti ir sau, ir Žemei. Tuo tikslu mes atsisakome karmos ir nutraukiame karmos sutartis su Valdovais Archontais. Todėl ir jaučiamės puolami. Beje, visi tie Pakylėtieji Valdovai ir yra Archontai vis viena mus laiko žemesnio rango būtybėmis. Nors iš tikrųjų yra viskas atvirkščiai. Ir jie paniškai bijo, kad žmogus prisimins kas jis yra, kad susivoks, kad pajaus galią. Viso to anapusiniuose pasauliuose niekam nereikia.
Tačiau vien tik nutraukti sutartis neužtenka. Vien tik prisiminti, kas tu toks esi – irgi neužtenka. Atrodo, daug reikalų nuveikiau tose transendentinėse būsenose, tačiau vieną darbą atlikti pamiršau. Kaltas – žmogiškas gailestingumas. Pagailėjau Archontų, pagailėjau reptiloidų, pagailėjau tų būtybių, kurios buvo prikaišiojusios mano kūnus laidais ir mikročipais.
Galaktikos siurblys
Po to, kai meditacijoje ar regresinio seanso metu nustatote karmines sutartis, arba a-priori jas kertate, nes nežinote kur ir kokiomis aplinkybėmis jos buvo sudarytos (nes atmintis būna ištrinta), būtina po to surinkti šiukšles.
Kas yra tos šiukšlės ir kaip jas surinkti?
Dabar atskleisiu dar vieną paslaptį. Kai laisva valia kertam karmines sutartis, ypatingai tas, kurių aiškiai nežinome, bet jaučiame, jog egzistuoja, atsiranda liekamieji reiškiniai. Pirma – Archontų ir kitokių parazitų pyktis. Tas pyktis gali reikštis, kaip mūsų aplinkos žmonių negatyvios emocijos, kaip mūsų “vidinės” emocijos ar partizaninės mintys, kurios atsiranda iš niekur. Parazitai praranda maistą. Tos būtybės yra įžestos, nes atimtas iš jų maistas. Įsivaizduokite, kokia jų reakcija į tai kas vyksta? O jeigu dar iš jų imi interviu? Reikia suprasti kokį širšių lizdą sukeli. Jos įsivaizduoja save dievais, jos daug milijonų metu save taip įsivaizdavo ir staiga viskas dingsta. Įeikite į jų kailį bent sekundei, ir suvoksite kokią grėsmė virš galvos pakylą, kai prisiimi atsakomybę visų tų reptiloidų atsikratyti.
Tie Archontai-reptiloidai realiai įsivaizduoja, jog yra dievai, o žmogus – vergas. Jų psichikos pakeisti neįmanoma. Tos būtybės yra taip stipriai įaugusios į savo roles, todėl jaučia nebaudžiamumą, nepalaužiamą asmeninį teisumą ir pan., kad negali susitaikyti su tuo kas vyksta. Atsisakymas karmos – joms yra siaubingas akibrokštas, Visatos dėsnių sulaužymas. Ir tie visi Archontai, reptiloidai siųs tau prakeiksmą vieną po kito, bandys visaip kaip įmanoma grąžinti atgal, “į normą”. Tuo tikslu pasitelks žmones, institucijas, stichijas, gyvenimiškas aplinkybes, šeimyninius bei darbo santykius ir net naujausias žmonių proto kongtrolės technologijas. Be to yra šimtai ateivių, demonų, liarvų, kurios taip pat dėl savo išgyvenimo kausis kaip už tėvynę. Taip pat yra krūvos čipų, laidų, antenų bei kitokios įrangos, kuri atsisakymo momentu išimama, tačiau gali būti vėl panaudota.
Tai ir yra šiukšlės, kurios turi būti utilizuojamos.
Dabar pradėkime valyti šiukšles. Neišeinant iš tos pačios būsenos, būtina įsakyti toms būtybėms (Archontams, reptiloidams, demonams, liarvoms) stoti prieš akis. Toliau - du keliai. Vienas kelias, kurį naudoja regresinės hipnozės specialistas iš Italijos Calogero Grifasi ir jo mokiniai. Jis siūlo atidaryti vaizduotėje portalą ir išsiųsti tas būtybes į kitą dinemsiją, kuo toliau nuo Žemės. Kitą būdą siūlo Cameron Day, Aleksandras Cariovas bei jų mokiniai – pamatyti kaip iš galaktikos centro atslenka didelis tornadas, kuris, kaip koks siurblys susiurbia tas butybes ir tą visą jų įrangą. Mintimis Kūrėjo ir galaktikos centro paprašai perdirbti tas būtybes į švarią energiją. Abu šie metodai yra teisingi, tačiau man labiau sekėsi dirbti antruoju būdu. Aišku, abiem atvejais tu jokių dėsnių nepažeidi, tik antruoju atveju elgiesi kaip kūrėjas. Kol rašiau šias kelias eilutes, kaip atsikratyti visokių eterinių, astralinių bei parazitinių šiukšlių, man net pirštus paralyžavo, nebegaliu rinkti teksto. Atsirado slopinimas, lyg kas blokuotų. Vadinasi tai yra tiesa, vadinasi dar ne viską išvaliau ir reikia pakartoti.
Dabar reikia patikrinti, įsitikinti ar ko nors neliko.
Kaip tai padaryti? Dabar vėl įeikime į būseną ir pamatykime kaip kylame virš savo gyvenimo kreivės. Aiškiai pamatykime gyvenimą kaip laiką, kaip liniją, kreivę, tiesę, ar spyralę: nuo gimimo iki dabartinio momento. Ilgai negalvokit. Jei stringa vaizduotė, paimkite pieštuką, popieriaus lapą ir visa tai pieškite. Pieškite intuityviai, taip kaip gaunasi. Nieko nepagražinkit. Tada pamatome vietas toje linijoje, kur ji pasisuka labai dideliu kampu. Pavyzdžiui, gyvenimą matote kaip beveik taisyklingą tiesę ir staiga ji pasisuka 90 laipsnių kampu arba atsiranda zigzagai. Ties ta vieta, kur linija „pasisuka“ sutelkite dėmesį ir pamėginkite gauti informaciją, su kokiu įvykių tai susiję, ar buvo ten trauma, sutartis ar pasižadėjimas. Ir nesvarbu, gaunate tą informaciją, ar negaunate (ji gali ateiti ir vėliau), vaizduotėje ištiesinate liniją ties tais metais, kur atstodo, kad linija pasisuko. Kitas variantas – sušvelninkite jos kampą, jei labai status.
Paskui išsitraukiate galaktinį siurblį ir pradedate siurbti. Siurbiate viską, kol pasikeičia linijos spalva. Pavyzdžiui, gyvenimo linijos spalva gali būti pilka, ant tiesės gali būti įvairių keistų energetinių darinių: viską siurbiate į galaktikos cenrtą perdirbti. Tiesiog matote, kaip tas siurblys viską sutraukia. Gyvenimo linijos spalva turi tapti skaisčiai sidarbtinė. Gali būti auksinė, arba balta. Ir taip reikia daryti mažiausiai 3-4 kartus, po karmos sutarčių nutraukimo akto. Geriausia būtų iš karto. Karmos sutarčių ir susitarimų su kitomis civilizacijomis nutraukimo aktą būtina pakartoti 2-3, o kartais ir daugiau kartų, kol intuityviai pajusite, kad nieko neliko. Tekstas yra iš 21 punkto „Kvantinėje magijoje“. Galima naudoti ir kitus, pavyzdžiui, Cameron Day, ar Aleksandro Cariovo, ar kitų mokytojų pasiūlytus.
Paskui prasidės pokyčiai realiu laiku. Jūs kaip tam tikra karminių sąsajų grandis iškrentate iš bendros grandinės ir peršokate visiškai į kitą laiko liniją. Jūs jau nebemaitinate savo energija parazitų, kurie naudojasi kitų žmonių kūnais. Iš jūsų akiračio dings žmonės, o atsiras visai kiti. Gali iširti šeimos, suirs santykiai su tėvais, broliais, draugais, pakeisite darbovietes. Jausitės, jog realiai pradėjote gyventi kitoje laiko juostoje. Visada savęs paklauskite, ar to norite, ar tam esate pasiruošę? Visada pasiklauskite savo širdies, kas jums svarbiau: laisvė, ar neperspektyvūs vampyriniai-karminiai santykiai? Jei galvojate, jog reikia palaukti, palaukite, neskubėkite. Šis karmos atsisakymo aktas skirtas drąsiems tiesos ieškotojams, kurims praradimai nėra baisūs. Po to, praeis kiek laiko ir visos kasdieninės problemos spręsis daug lengviau. Pagerės sveikata. Akyse atsiras daugiau šviesos, smegenyse – daugiau aiškumo. Kai kuriais atvejais išsivalymas nuo karmos pasekmių bei čipų gali vykti per ligas, primenančias gipą, įvairias virusines infekcijas, psichosomatinius reiškinius ir pan. Jei taip atsitinka, reikia atkentėti, kito kelio nėra.
Visų gyvenimų valymas
Dabar pakilkime virš visų savo gyvenimų žemėje (ir ne tik) bei pamėginkime sustaičiuoti, kiek jų buvo. Skaičius ateis intuityviai, o pasamonė nuves būtent į tą gyvenimą, į tą laiką arba į tarpinę edrvę tarp gyvenimų, kur buvo sudaryta sutartis ar buvote apgauti, traumuoti ir pan. Įsukite galaktinį siurblį ir viską išsiurbkite, tiesiog švariai.
Nepalikite nė vienos dulkės. Tokius išvalymus galima atlikti per kelis seansus. Kartais informacija apie priežastis ateina po seanso, dirbant eilinius darbus, važiuojant kelyje, ar miegant. Pasąmonė ne iš karto duoda atsakymus. Visada prašykit Kūrėjo, Beribės Meilės Sofijos apsaugos. Visada stenkitės būti online su savo Tikrąja Dieviška Prigimtimi – Esu Tas Kas Esu. O ji yra tobula šviesa ir ramybė. Įsivaizduokite, jog įeinate švarią erdvę, švarų kambarį kuriame tik šviesa ir tik šviesa. Atidarykite portalą-duris ir ten ženkite, pasinerkite stačia galvą ten, kur tvyro šviesa ir ramybė. Darykite tokią vizualizaciją kiekvieną vakarą prieš užmiegant.
Visada matykite du energijos srautus, rišančius jus su Visatos Centru ir su Žemės Centru gyvus bei veikiančius. Jei tik jaučiate, jog energijos mažėja, kad jus vėl kas nors pasigavo su tikslu nusiurbti, arba jau spėjo nusiurbti, vizualizuokite šiuos du srautus: su Visatos Centru ir su Žemės Centru bei matykite, kaip energija užpildo tiek fizinį, tiek ir subtiliuosius kūnus. Jeigu jaučiate intuityviai, kad čakros pažeistos, kad vyksta nutekėjimas, visada vaizduotėje išsitraukite galaktinį siurblį ir save išsisiurbkite. Kai kurie mokytojai pataria naudoti žaibą ir nukirsti energijos nutekėjimo kanalą, jeigu jį intuityviai pastebite. Geriausia tai būtų padaryti ne mieste, o kur nors gamtoje, kur akys mato harmoniją.
Valyti save reikia tiek dažnai, kiek yra galimybių. Gniuždymo sistema stebi viską ir visus. Ypatingai dabar, kai vyskta Armagedonas, Didžioji Pjūtis. Kai tik kabala pamato, kad žmogaus kanalas atviras, įsijungs automatinis gniuždymo mechanizmas: sistema bet kokia kaina sieks uždaryti ryšį su Kūrėju ir prikabins ant nugaros lervą, kuri per čakrų sistemą generuos baimes, kitas negatyvias emocijas bei neharmoningas mintis. Parzitai ir vėl mėgins įsukti į naują karmos verpetą, mėgins pakišti kokią nors naują sutartį, kuri temps žemyn net ir tais atvejais, kai manome, jog pavyko pakeisti laiko liniją ir atredaguoti likimą pagal save. Ir tai bus padaroma ne todėl, kad žmogus blogai pasilegė ir už tai gavo bausmę, bet iš principo. Kabala nesuinteresuota pakylėjimu ir ji padarys viską, kad žmogaus ryšys su Kūrėju nutrūktų, kad jis būtų pažeidžiamas ir valdomas. Todėl būtina ne tik nutraukti karminius ryšius bei sutartis, bet ir nuolat save valyti. Nebūtinai reikia taip daryti, kaip aš čia parašiau. Tai mano patirtis. Gal būt jūs rasite savo receptus.
Likimas ir laisvė - dvi neatskiriamos sąvokos. Kiekvienai sielai, kuri ateina į žmogaus fizinio kūno skafandrą, duodamas konkterus laikas. Jis yra užprogramuotas DNR molėkulėje. Kiekviena siela taip pat gauna skirtingas galimybes redaguoti (keisti) likimą, t.y. įvykių scenarijų tame konkrečiame laiko tarpe. Pagal proporcinę sistemą tokios galimybės sudaro nuo 10 iki 90 proc.
Vieni žmonės negali nieko keisti, jie tik gali važiuoti per gyvenimą nustatytais bėgiais, kiti keičia likimą taip dažnai, kaip drabužius. Visa tai priklauso nuo konkrečių karminių sutarčių. Kai mes atsisakome sutarčių ir sėkmingai išsivalome, trečias žingsnis - aiškiai žinoti kaip nori toliau gyventi. Būtina turėti naują viziją ir pasirašyti sau bent jau preliminarų naują likimo scenarijų. Paskui reikia prisiimti atsakomybę už save ir toliau gyventi naujoje leiko linijoje. Visa tai būtina padaryti todėl, kad parazitai neužkrautų naujų sutarčių. Kai žmogus nesusikuria likimo, šį darbą padaro kiti - parazitai. Bet daugumai žmonių, deja, daug patogiau neprisiimti atsakomybės ir patikėti savo likimą parazitams, dievams, Archontams. Taip pat mes turime blogą ydą užimiršti, užsibūti kokioje nors vampyrinėje komforto fonoje. Tai jeigu mes užsimiršime (gali būti taip, kad parazitai stengsis išjungti atmintį), turime profilaktiškai išsivalyti ir pasižiūrėti, ar neprivėlėme naujų sutarčių, ar mums nepsisagstė jaujų čipų. Todėl karnos atsisakymas, sutarčių nutraukimas, likimo išvalymas bei profikaltinis išsisiurbimas galaktiniu siurbliu turi būti reguliarūs vaiksmai. Tol kol pasieksime pergalę ir atsikovosime Žemę.
Mano pareiga duoti informaciją ir perspėti, kad laisvės procesai skausmingi. Mes gyvename Didžiosios Pjūties laikmetyje, kai dėl kiekvienos sielos vyksta nuožmus karas. Kiekviena atkovota siela iš proto kontrolės sistemos duoda papildomą šansą, kad pasieksime lūžio tašką. Mums reikia nedaug – kritinės masės. Toliau viskas vyks lyg sniego gniūžtei riedant nuo Everesto. Pagal tą informaciją, kurią gaunu ir savo dvasinės šeimos, mes turime 5-6 metus iki 2023 metų padaryti viską ką įmanoma, kad pjūtis neyvyktų, arba kad jos padariniai būtų kuo švelnesni.
Ir pabaigai.
Pagrindinės žmogaus gyvenimo sritys per kurias daugiausiai nusiurbiama gyvybinė energija, TOP 11:
1. Religiniai kultai
2. Filosofinės sistemos (įsitikinimai)
3. Žmogaus reprodukcinė schema (lyčių santykiai)
4. Darbiniai-korporatyviniai santykiai
5. Finansiniai-hipotekiniai santykiai
6. Žiniasklaida ir kitos media priemonės
7. Politika ir visa teisinė sistema
8. Statutiniai santykiai
9. Sportas ir kultūra
10. Švietimo sistema
11. Medicina ir farmacija
Gal būt ne visi sutiks su tokiu išdėstymu. Tačiau komentaras – kitame straipsnyje.
Naujos informacijos apie Vegą kol kas nėra
Naujos informacijos, apie mano gyvenimą Vegos sistemoje (Lyros žvaigždyne) kol kas nedaug. Paskutiniai kontaktai nedavė apčiuopiamų vaisių. Arba vėl blokuojama, arba tiesiog nesusivirškino ir nepavirto mintimis bei tekstu naujausios energijos. Kad jos yra – tai faktas. Tačiau vienas prisiminimas vis dėl to atėjo. Vega – gali būti tokia pati karminė vieta, kaip ir Žemė, tik sielos pavergimo procesai ne tokie grubūs, jie vos juntami. Bandžiau nueiti į erdvę, iš kurios pategau į 4-ąją Vegos planetą. Tačiau ši erdvė man buvo parodyta ne kaip planeta, ne kaip laiko-erdvės iliuzija, bet vieta, kur renkasi sielos, norinčius įsikūnyti fiziniuose pasauliuose. Tai kažkoks laukiamasis. Kol kas negaliu aprašyti kaip tai atrodo, nes nėra vaizdo. Mano patirtyje nėra to, į ką ta vieta būtų panaši. Turbūt reikia dar laiko, kad ši informacija išsikristalizuotų į vaizdą ir tekstą.
Kol kas tiek
2017 m. rugsėjo antra pusė
Gintaras