Eckhartas Tolle apie laisvę nuo minčių

Eckhartas Tolle gimė Vokietijoje ir ten praleido trylika gyvenimo metų. Vėliau jis studijavo Londono universitete ir dirbo Kembridžo universitete moksliniu konsultantu. Būdamas dvidešimt devynerių, Eckhartas patyrė dvasinę transformaciją, kuri visiškai pakeitė jo asmenybę ir gyvenimo būdą.
Kitus kelerius jis stengėsi suvokti dvasinės transformacijos prasmę ir tokiu būdu pradėjo neapsakomą vidinę kelionę.
Eckhartas Tolle neseka jokia religija ar mokymu. Jis tiesiog praneša laiko ribas viršijančią žinią: galima išsivaduoti iš kančios ir gyventi ramybėje.
Nuo 1996 metų Eckhartas Tolle gyvena Vankuveryje, Kanadoje. Jis daug keliauja po pasaulį ir skleidžia savo suprastas tiesas visiems, norintiems jas išgirsti. Jis yra nuolat laukiamas lektorius dvasinio ugdymo forumuose, parašė keletą populiarių knygų. Leidykla „Mijalba“ lietuvių kalba yra išleidusi dvi nuostabias jo knygas. „Šios akimirkos jėga“ ir „Naujoji žemė“. Jūsų dėmesiui viena naujausių jo paskaitų.
Tam, kad papildyti šiose knygose pertektas žinias ir informaciją, vertėtų pasiklausyti ir kelių nuostabių šio puikaus žmogaus paskaitų.
Jis kalba vokiškai, bet paskaita yra dubliuojama į rusų kalbą.
Paskaitų ciklas vadinasi „Laisvė nuo minčių“ . Beveik 3 pirmas paskaitos minutes salėje tvyro kurtinanti tyla. Vėliau jis sako, kad jam labai gaila nutraukti šią tylą, tačiau įmanoma vienu metu kalbėti ir tylėti. Nebūtinai reikia prarasti šią vidinę būseną.
Kai pradedi kalbėti, kai prasideda vidinis ar išorinis dialogas (o jis daugumos žmonių galvose sukasi nuolatos), jis kažkur nuolat neša. Dažniausiai tas dialogas vyksta tik mūsų galvose, po to jis pereina į išorinį dialogą. Žodžius reikia naudoti, be jų neišsiversime, tačiau reikia nepamiršti apie jų prasmę. Svarbiausia šios paskaitos tema ir yra žodžiai, kai žmogus gyvena pilnai vidinėje ramybėje.
Eckhartas Tolle kalba apie tai, kad be žodžių egzistuoja dar ir kiti lygmenys: sąmoningumas ir dėmesingumas, o tai pasiekiama per absoliučią vidinę ramybę. Tai nuostabi vidinės žmogaus transformacijos būsena, kai jis dėl savęs atveria nuostabias galimybes būti laisvu nuo minčių. Pačios mintys niekur nedingsta, bet tu daraisi nuo jų laisvas. Tai nuostabi būsena, padedanti pasinerti į savo paties ir Visatos gelmes. Kai išeini už mąstymo ribų, mintys tampa tikrai gyvos. Jų į galvą ateis mažiau, tačiau visos jos bus tikros, šviežios ir kūrybingos, kurių anksčiau nebuvo.
Juk dauguma žmonių yra įvelti į nuolat besikartojančių tų pačių minčių srautą daug daug metų. Ir tame chaose kažkas naujo atsiranda labai retai. Bet tos mintys nėra mūsų esmė. Jos nebent parodo mūsų galimybę stabdyti mąstymo procesą. Tai ne tokia būsena, kurią gali pasiekti ateityje. Tai teikia daryti šiandien, atsisakant tų minčių sukurto AŠ įvaizdžio, su kuriuo paprastai susitapatina dauguma žmonių. Tą AŠ įvaizdį mūsų mintys nuolat ir kuria. Daugumą minčių gali būti tiesiogiai susijusios su asmeninėmis problemomis.
Kvapą gniaužanti mano problemų istorija? Ir šioje istorijoje aš vaidinu pagrindinį vaidmenį?
Sustoti ir nuraminti mintis visada gerai, nes tas minčių srautas, kuris nuolat sukasi mūsų galvose turi unikalią savybę – pritraukti viską, kas yra panašu. Ir gera ir bloga. O gal geriau ramybė?
Labai sudėtinga perpasakoti šią paskaitą, reikia paklausyti ir pajausti. Geriausia tai padaryti tyloje ir ramybėje, kai niekas netrukdo, nes šis žmogus mintis perduoda labai subtiliai. Pagal asmeninę patirtį galiu pasakyti, kad ši paskaita tikrai pramuša įprastą minčių maratoną, sustabdo ir priverčia susimąstyti.
Pirma dalis. Eckhartas Tolle „Laisvė nuo minčių“
[video:http://www.youtube.com/watch?v=Y1K-spB1bp0&feature=related]
Antra dalis.
[video:http://www.youtube.com/watch?v=WnQ_saReVA0&feature=related]
-----------------------------
Eckhart Tolle lietuviu kalba yra išleistos dvi nuostabios knygos. Pirmoji - „Šios akimirkos jėga“ („Mijalba“).
Trumpa knygos anotacija:

Žiūriu į jį ir nematau, bandau prisiliesti ir neprisiliečiu, noriu išgirsti ir negirdžiu - tai Aš - - - už visų žodžių, regimybių ir pojūčių. Toks amžinai esantis. Toks nei didelis, nei mažas, nei apšviestas, nei užtamsintas, nei skaidrus, nei drumzlinas, nei tyras, nei nuodėmingas, nei gimęs, nei mirsiantis... toks šioje akimirkoje, čia ir dabar. Štai toks aš ESU.
Norėdami prisiliesti prie šios akimirkos jėgos, turime atsisakyti analitinio mąstymo ir jo sukurto netikro aš, arba ego. Su šios knygos puslapiais mes sparčiai kylame į dvasios aukštumas, kur įkvepiame tyro būties oro. Nors kelionė išties nelengva, Eckhartas Tolle kalba apie ją labai suprantamai. Šioje knygoje jis atsako į dažniausiai jam pateikiamus klausimus, ir tie atsakymai yra kelionės kelrodžiai ženklai.
O mūsų, keliautojų, laukia nauji atradimai. Visų pirma mes sužinosime, kad nesame vien protas, kad galime išsivaduoti iš psichologinio skausmo, kad tikrąsias savo galias atskleisime tik atsidavę šiai būties akimirkai. Mes taip pat sužinosime, jog mūsų kūnas yra tie vartai, pro kuriuos galime įžengti į vidinės ramybės ir tylos erdvę, į Dabar, į amžiną buvimą čia - kur nėra jokių problemų, kur viešpatauja džiaugsmas, kur mes randame savo tikrąjį aš. Patekę į tą erdvę mes suvokiame, jog esame tobuli.
Daug kas iš mūsų supras, kad pagrindinė šio kelio kliūtis yra mūsų bendravimas su žmonėmis, ypač intymūs santykiai. Tačiau mes jau esame "kitoje teritorijoje", kurioje viskas vyksta kitaip. Ima aiškėti, jog santykiai - tai dar vieneri vartai, vedantys į dvasios nušvitimą. Pro juos žengsime, jei išmoksime iš tikrųjų mylėti, atjausti ir bendrauti išmintingai. Pasekmė - tikra dviejų aš sąjunga.
Kai išmoksime būti tik čia ir dabar, kai imsime jausti savo vidinį kūną, kai galėsime atleisti ir nesipriešinti, kai prisiliesime prie žodžiais ir sąvokomis neišreiškiamos savo Esaties - štai tada įvyks tikrieji pokyčiai, kurie vadinami nušvitimu.
Šios knygos tikslas
Ar žmonija pasirengusi sąmonės virsmui, nuostabiam ir giliam vidiniam sužydėjimui, kurį palyginę su gėlių žydėjimu, regėtume tik menką ano atspindį? Ar žmonės gebės atsisakyti savo struktūriško mąstymo, atverti sąmonę ir tapti skaidrūs it krištolas ar brangakmeniai? Ar jie galės atsispirti materializmo ir materialumo traukai, nutraukti susitapatinimą su pavidalais, kuris laiko juos įkalinęs jų asmenybių viduje ir kuris yra ego pagrindas?
Apie tokį virsmą kalbėjo ir skleidė šią žinią žmonėms didieji žmonijos mokymai. Žinianešiai – Buda, Jėzus ir kiti, mažiau žinomi – buvo ankstyvieji žmonijos pabudimo žiedai, retos ir brangios esybės. Tačiau anuo metu visuotinis sužydėjimas dar nebuvo įmanomas, todėl jų žinia buvo nesuprasta ir neretai stipriai iškraipoma. Ji negalėjo permainyti daugumos žmonių elgsenos ir ją priėmė vos vienas kitas.
Ar dabar žmonija yra labiau pasirengusi nei ankstyvųjų mokytojų laikais? Kodėl taip turėtų atsitikti? Ką galėtų padaryti kiekvienas iš jūsų, siekdamas sužadinti ar pagreitinti šią vidinę permainą? Kokie požymiai apibūdina senąją ego sąmonę ir kaip atpažinti beužgimstančią naująją sąmonę? Tokius ir panašius svarbius klausimus nagrinėsime šioje knygoje. Svarbu tai, kad ji pati yra virsmo įrankis, kuris radosi iš naujosios sąmonės.
Knyga nesiekia apkrauti jūsų nauja informacija, įtikinti jus vienais ar kitais dalykais arba įpiršti kokią nors nuomonę, o tik mėgina sukelti jūsų sąmonės virsmą, kitaip tariant, pabudimą. Tuo aspektu knyga nėra „įdomi“. „Įdomi“ reikštų tai, kad išdėstytas idėjas bei sąvokas galite įvertinti, mintyse jas analizuoti, sutikti su jomis ar nesutikti. Ši knyga yra apie jus. Ji arba pakeis jūsų sąmonės būseną, arba liks jums bereikšmė. Ji padės pabusti tik tiems, kurie tam pasirengę. Toli gražu ne visi yra tokie, tačiau su kiekvienu pabudusiuoju kolektyvinė sąmonė plečiasi ir palengvina dvasinę kelionę kitiems, dar nepabudusiems. Jei nežinote, ką reiškia pabudimas, skaitykite šiuos puslapius. Tik patys pabudę, suvoksite šio žodžio reikšmę. Užtenka minties blykstelėjimo, kad prasidėtų negrįžtamas pabudimo vyksmas. Kai kurie tą blykstelėjimą patirs dabar, paėmę į rankas šią knygą, o kai kurie net nesuvoks, kad planetoje vyksmas jau prasidėjęs. Vieni pajunta pabudimą per praradimą ar kančią, kiti – pabendravę su dvasiniu mokytoju ar perskaitę dvasinių mokymų knygą (viena tokių knygų yra Šios akimirkos jėga*), o galbūt bus viskas kartu. Jeigu jaučiate, kad pradėjote busti, skaitydami šią knygą permainas paspartinsite ir įtvirtinsite.
Esminė pabudimo sąlyga yra nepabudusio savęs (kalbančio, mąstančio ir veikiančio ego) atpažinimas, taip pat atpažinimas kolektyvinio mąstymo sąlygotų procesų, kurie įtvirtina nepabudimo būseną.
Štai kodėl ši knyga nagrinėja pagrindinius ego aspektus ir parodo, kaip jie pasireiškia individualiai ir kolektyviai. Tai yra svarbu dėl dviejų tarpusavyje susijusių priežasčių: pirmoji yra ta, kad kol nesuprasite, kaip veikia jūsų ego, jūs savęs nepažinsite ir nuolatos klysite mėgindami su ego susitapatinti. Kitaip tariant, jus užvaldys jūsų tariamas „aš“. Antra, atpažinimas yra vienas iš būdų pabusti. Kai suvokiate savo nesąmoningumą, ima rastis sąmoningumas, o tai jau yra pabudimas. Neįmanoma įveikti savo ego ir laimėti, lygiai kaip neįmanoma kovoti su tamsa. Viskas, ko reikia, yra sąmonės šviesa. O ta šviesa esate jūs.
II knyga
Eckhart Tolle „Naujoji žemė“ („Mijalba“)

Parašęs knygą „Šios akimirkos jėga“, Eckhartas Tolle milijonus žmonių įkvėpė siekti laisvės ir džiaugsmo, – dalykų, kurie randami šioje būties akimirkoje. „Naujojoje žemėje“ autorius išplėtojo savo idėją ir parodė, kaip įveikti ego valdomos sąmonės ribas. Tai yra ne tik esminė laimingo gyvenimo sąlyga, bet ir žingsnis, kurį žengę žmonės užbaigs pasaulyje vykstančius konfliktus ir nutrauks kančią. Eckhartas Tolle aiškina, kaip mūsų prisirišimas prie ego sukuria disfunkciją, iš kurios savo ruožtu kyla pyktis, pavydas ir kitos neigiamos būsenos, kurios žmogų daro nelaimingą. Skaitytojai galų gale pamatys, kaip atsibusti iš tokios būsenos su nauja sąmone ir pradėti gyventi tikrą pasitenkinimą teikiantį gyvenimą.
Skleidžianti šviesą ir pakylėjanti, ši knyga – tai nepaprastas dvasinis manifestas, skelbiantis, kad yra kelias, vedantis į geresnį pasaulį.
Parengta iš dalies panaudojant „Mijalbos“ informaciją
www.kvantinemagija.lt