„Astralų“ diagnostikos ir profilaktikos klausimai

Kažkodėl Dievas suteikė atsakomybę matyti daugiau, ką daugelis vadina „astralais“ arba „astraliniais parazitais“, esančiais žmogaus subtiliuosiuose kūnuose. Iki šiol nežinau kodėl taip atsitiko. Pats to labai nenorėjau, bet buvau įspraustas į tam tikrą labai keistą misiją parodyti žmonėms pirštu į savo realią situaciją ir padėti norintiems nuo jų išsivaduoti. Tas matymas atėjo per beveik 20 metų. Tačiau vadinti šį reiškinį "astraliniu", juo labiau "parazitais", tikrai negalima. Tai darome iš įpročio. Kitaip sakant, šis reiškinys yra kur kas platesnis, sudėtingesnis, daugiareikšmis ir absoliučiai nenuspėjamas. Žodžiai, kurios mes ką tik panaudojome, siekdami įvardinti šiuos reiškinius, tikrai neatitinka tikrovės. Tačiau šiuolaikinėje lietuvių kalboje kitokių neturime, bent jau aš nežinau.
Daug apie tai parašiau, sukūriau kelis filmukus. Šita tema įtraukta į Kvantinio gydovo kelio paskaitų ciklą. Labai daug apie tai tenka kalbėti auditorijose. Tačiau šį kartą reiktų papasakoti apie tai, kaip tos žinios atėjo iki manęs. Taip pat padiskutuoti kai kuriais dvasinės terapijos klausimais.
Viskas prasidėjo apie 2000-uosius. Į rankas pateko tokio bulgaro Zor Alef milžiniško dydžio knyga, kuri vadinosi "Šventoji terapija", kartu teko studijuosi Alisos Beili, Jelenos Blavatskajos, Rudolfo Štainerio darbus, o taip pat savarankiškai kvantinę fiziką. Džiaugiuosi, jog to nedariau akademiškai, nors daug kas spaudė, nes akademiškumas, mano subjektyvia nuomone, uždeda tam tikrus ideologinius akinius ir neleidžia laisvai interpretuoti. Visada norėjosi laisvės.
Teosofija, ypatingai XX a. pradžios, mano pasaulėžiūrai padarė labai didelę įtaką. Visi šie, o taip pat ir kiti autoriai kalbėjo apie demoniškų pasaulių parazitavimą žmogaus nežinojimo sąskaita. Man tai buvo ir yra labai įdomi tema. Apie tai kalba ne tik teosofija, bet ir be išimties visos mistinės ir religinės tradicijos, bet labai neadekvačiai nevienodais kiekiais. Labiau populiariuose šaltiniuse vietos, kuriose kalbama apie svetimo proto įtaką žmonijos raidai arba yra nutylėtos, arba užmuilintos taip, kad lieka nieko neaišku. Atvirų šaltinių iš tikrųjų nėra daug. Taigi – pati geriausia medžiaga tyrinėjimams belieka realus gyvenimas.
Kalbant apie asmeninę praktiką, sausos teorinės žinios taip ir liko sausomis teosofinėmis banalybėmis, kol tos pačios būtybės neapsireiškė man prieš akis. Įvyko keli baisūs nutikimai, po kurių teko giliau pasidomėti, kas gi yra vadinamasis "slenksčio sargas". Po to atsirado supratimas kas yra ‚astralai“, kas yra „demonai“. Tačiau kol tos žinios sukrito reikiama tvarka į smegenis, teko praeiti gumbų ir mėlynių kelią. Iš prigimties esu skeptikas, agnostikas, netikiu autoritetais, todėl kiekvieną dalyką tenka patirti savo kailiu. Tik tada gali pasakyti, ar tikra, ar netikra.
Kur mes gyvename?
Iš vienos pusės žiūrint, demonų pasauliai nuo žmogaus nepriklauso, jie yra savarankiški. Tačiau tie pasauliai labai tampriai susiję su žmogumi. Aš iki šiol nesutikau nei vieno žmogaus, kuris nebūtų turėjęs reikalų su tais pasauliais. Į sandorį su tamsos pasauliais žmogus, kaip siela įeina visada kai siekia tapti fizinio pasaulio dalimi. Šio pasaulio kunigaikštis yra demonas, žemiausio eono valdovas. Jis valdo mūsų akimis matomą ervėlaikį. Jis jį, kaip kokį burbulą ir sukūrė, Dievo, kaip Vienio įkvėptas. Su juo ir buvo susitikęs Mozė ant Sinajaus kalno.
Jis nėra blogis įprasta mums suvokimo prasme. Jis tiesiog dirba savo darbą, kol sąmonė miega fiziniame kūne erdvėlaikio hipnozės paveikta. Jis gano savo ištikimą kaimenę ir ją prižiūri, kad gyvulinė ir dvasinė žmogaus prigimtys būtų tam tikrame laipsnyje, o evoliucija vystyvųsi sklandžiai. Kai kada jis leidžia klestėti gyvuliškumui, kai kada leidžia prasiveržti sielai. Jis pavydžiai žiūri į kiekvieną, kuris stengiasi išplėšti savo lapą iš bendros likimų knygos. Atkakliems jis leidžia kilti, o miegančius migdo toliau.
Kiekvienas žmogus turi ir savo asmeninius pasaulius, ir asmeninius erdvėlaikius, ir asmeninius demonus. Einant per vystymosi pakopas, vienos būtybės pasitinka žmogų, o kitos išleidžia. Iš pradžių žmogus jas sudievina, paskui bijo, paskui su jomis pradeda kariauti, o kai baigiasi kova pagaliau suvokia, jog nieko rimto neįvyko, tik perėjo iš vienos klasės į kitą, kur klesti visiškai kiti motytojai ir kiti dėsniai. Kaip „danguje“, taip ir visur. Dažnai būtybės pačios dingsta, leisdamos susivokti, kad jų paslaugos nebereikalingos. Tomis būtybėmis gali būti ne vien tik „astralai“, bet ir gyvi padarai, tokie kaip katės, šunys, naminiai augalai, mineralai, meno kūriniai ir, aišku, patys žmonės, mūsų artimiejį, į kuriuos reikalui esant, ir įsikūnija tie „astralai“. Tai gali būti ir sapnai, ir tam tikri sapnų personažai. Tai gali būti netgi namų bildukas, kurį keistai girdi tik vienas šeimos narys iš penkių. Vadinasi "astralas" atėjo tik pas tą vieną ir nereikia artimo žmogaus laikyti išprotėjusiu.
Jų išvaizda ir vibracija gali būti pati įvairiausia nuo bauginančios iki mielos ar meilios. Tačiau yra ir vadinamosios archetipinės būtybės, t.y. daugumai žmonių vienodai panašios. Greičiausiai svarbu yra pati vibracija o kaip ją iššifruoja atskitų kultūrų paveikti individai - tėra individualios neurologijos reikalas.
Kitas dalykas, atvykus į šį pasaulį fizinio kūno pavidalu, mes negalime neužmingi. Mūsų užmigimas žvėries skafandre yra užkoduotas, tačiau aklinai neapspręstas evoliucijos kontekste.
Sielos, aukštesnių eonų gyventojos visada siekia įsikūnyti žvėries-žmogaus biologiniame skafandre, todėl ir su tamsos pasauliais „susitaria“ dėl perėjimo per eonus (zonas), vadinamuosius Visatos lygius, skirstomus pagal taip vadinamas vibracijas (nors šitas terminas labai netikęs, norint tiksliai apibūdinti tai, apie ką šnekam). Ir tie Visatos lygmenys vienas nuo kito skiriasi pagal vadinamąjį atskirties laipsnį (koherentiškumą). Kuo mažiau Vienio, tuo daugiau atskirties. Tamsa ir yra atskirtis. Mūsų erdvėlaikis tam tikra prasme yra tamsa, atsiradusi dėl masinės hipnozės, sąmoningo užsimiršimo. Zonas arba eonus saugo demonai, archontai, kurie neleidžia sieloms pereiti aukštyn arba žemyn, jei jos tam nėra tinkamai pasiruošę. Iš esmės tai nėra blogis, bet sistema. Ji nei bloga, nei gera, ji tiesiog tokia.
Kitaip tariant, "astralų" turi visi, net ir patys švenčiausi dvasininkai, todėl, kad mes praeiname įvairaus plauko pasaulius, kol patenkame į žemę. Kitas dalykas – esame fizinio kūno pavidale, vadinasi šiuo požiūriu labai pažeidžiami. Mus veikia gyvuliniai instinktai, kuriais manipuliuoja „astralai“. Mums reikia tuos instinktus nugalėti. „Astralinis“ gyvis, kuris apsireiškia žmogui miego ar meditacijos metu, simbolizuoja vieną ar kitą gyvulinį instinktą, kuris turi didelę galią laisvės pasirinkti atžvilgiu. Tačiau žmogus gali valdyti situaciją pirmiausia siekdamas prisiminti, kas jis iš tiesų yra, vadinasi pabusti. Pabusti reiškia – nugalėti mechaninę instinktų įtaką, kurie pririša prie erdvėlaikio. Pabusti, reiškia atsirišti nuo kūno instinktų galios ir prisiminti, iš kur atėjai.
Pakeisdamas gyvenimo būdą žmogus pradeda jausti Vienio jausmą su viskuo kas gyva ir negyva. Tai ir yra ta paslaptingoji besąlyginė meilė, apie kurią kalba beveik visos religijos ir ezoterinės mokyklos. Tai mes galime ir privalome padaryti. Nes mūsų gyvenimo tikslas - būti laimingais išliekant fizinio kūno skafandre. Statydami šį tikslą mes visada įeiname į konfliktą su „astraline“ ir fizine savo prigimtimi bei aplinka, kuri labai yra nedraugiška bet kokių pokyčių atžvilgiu. Gyvenant fiziniame kūne, tačiau pasiekus laimę, gyvuliniai instinktai niekur nedingsta. Jie bus tol, kol bus gyvas fizinis kūnas. Mes galime tik valdyti situaciją, o tam reikia daug energijos. Tai galima pasiekti tik susigrąžinant gyvybinę energiją iš visų įmanomų paralelinių pasaulių, o taip pat ir iš kitų gyvų žmonių.
Iš esmės – susigrąžinti energiją, reiškia susigrąžinti sielos atmintį. Tai reiškia perkelti savo AŠ identifikaciją iš gyvulinio skafandro, kuris yra laikinas (kaip ir viskas ervėlaikyje) į tai kas yra amžina – sielą. Tai reiškia sugrįžimą namo, į tą būseną, kurią siela atsimena, kaip esančią iki gimimo kūniškame pavidale. Mes prisimename meilę, kuri buvo iki gimimo, o ji buvo Vieno jausmas su viskuo. Tai šį jausmą mes norime atsinešti ir įgyvendinti, kaip nuolatinę proto būseną ir fizinio skafandro lygmenije. Kitaip tariant, mes norime susigrąžinti Dievą savyje. O tai nėra teritorija ar asmuo, tai būsena, kuomet iš gyvenimo dingsta drama, kurią iki tol sąlygojo fizinio kūno gyvuliniai instinktai. Dievo karalystėje kaip būsenoje gyvenimas tampa ne dualus, o vientisas audinys su savimi pačiu. Demonų užduotis – neleisti, kad tai įvyktų. Nes tada Žemė su mums įprastu erdvėlaikiu prarastų prasmę ir neįvykdytų savo, kaip sielų universiteto misijos. Pakankamai prabudę žmonės tiesiog išleidžiami arba išvedami iš erdvėlaikio tam, kad netrikdytų žemiausio eono energetikos, kuri iš esmės paremta instinktais ir dualine logika. Tai ir yra esminė šio pasaulio kosmologija. Tai ne tragedija, o greičiau diagnozė, susivokimas kur esame.
Praktiškai nesutikau nei vieno žmogaus, kuris būtų saugus nuo demoniškų pasaulių įtakos. Nėra nei vieno žmogaus, kuris neturėtų "astralų". Jei kas nors mano, kad yra "švarus", tai jis daro lemtingą klaidą. Mano patirtis sako, kad mes negalime nuo to visiškai pabėgti, nes tada turėtume pasitraukti iš visuomenės į kalnus. Bet, jeigu norime laimės, jei norime čia, fizinių kūnų pasaulyje pasiekti laimę, kurią turėjome iki gimimo, galime ir privalome išmokti valdyti situaciją. Spręsti šią problemą iš esmės įmanoma tik nuosekliai einant link pilno pabudimo, nušvitimo, vadinasi keičiant gyvenimo būdą iš esmės, įveikiant savo gyvulinę prigimti visuose be išimties aspektuose, kiek tai įmanoma, kiek tai bekainuotų. Ir tam, mano galva, reiktų pašvęsti beveik visą gyvenimą.
"Lervos" ir "kitokie" gyviai
Prieš maždaug 10 metų į rankas pateko dar vienas šaltinis, knyga rusų kalba internete, kuri tinkle ilgai neužsibuvo, nes buvo ištrinta. Spėjau pasidaryti popierinę kopiją. Ten buvo keli įdomūs piešiniai ir patarimai kaip pamatyti "astralus". Vienas iš tokių patarimų - žiūrėti į žmogaus energetinius kūnus (aurą) iš šono, t.y. profiliu. Po šios knygos, atsirado technologinis aiškumas kaip tai daryti. Tačiau matyti aurą – nėra didelis džiaugsmas ar privilegija. Tai milžiniška atsakomybė, nes turi įrankius, leidžiančius įsibrauti į svetimą likimą ir jį pakoreguoti be Visatos sutikimo. Dvasiniame pasaulyje vyrauja tie patys dėsniai, kaip ir kvantinėje fizikoje: pamatyti, reiškia paveikti, atkreipti dėmesį, reiškia – pakeisti. Ir tas pokytis atsiranda toks, koks tavo išankstinis lūkestis, noras, ar troškimas. Prisiliečiant prie subtiliųjų kūnų negalima turėti jokių pretenzijų niekam, net ir sau pačiam.
Štai čia ir yra atsakymas, kodėl daugumai žmonių nėra suteika galia matyti auras. Gamta pati apsaugojo žmogų nuo pačio savęs. Tie, kurire mato auras, stengiasi jų nematyti be reikalo, nes tai yra didelė atsakomybė. Todėl žmogus, gimęs šiame pasaulyje, užmiršta viską ką žinojo. Praktiškai jis apie save nieko nežino ir pradeda visko mokytis iš naujo.
Taigi, „parazitų“ tema mane prarijo, neklausdama nori to, ar nenori. Galiu pasakyti, jog tai tik pradžia. Praėjo šimtai konsultacijų, kol atradau man tinkantį būdą, padedantį valdyti situaciją. Pamatyti – vienas dalykas, tai nesusnku. Jei neparodo „trečioji“ akis, padeda biolokacija. O ką su tais „astralais“ toliau daryti?
Toje senoje rusiškoje knygoje žmogaus subtilieji kūnai nuo „astralų“ išlaisvinami maldomis. Kiekvienai situacijai – atskira malda. Maldos iš tiesų gydo. Tačiau man prilipo ne krikščioniškos, bet rytietiškos praktikos, Dievo Šivos mantros. Mėginau tai daryti kitų Dievų, Dievybių ir archangelų vardu, net ir Kristais vardu, tačiau tik Šivos vibracija pasidodė pati galingiausia „atstralų“ atžvilgiu.
Nežinau kodėl taip yra, bet taip yra. Primityvioms lervoms to pilnai pakanka. Deonai mantrų nelabai bijo. Jų negalima įveikti ir kitais bioenergetiniais būdais. Tačiau vienas būdas yra senas, kaip pats pasaulis – mokėti tam tikrą kainą. Mokėti reikia ypatinga valiuta – išsižadėti tai, kas brangu ir malonu. Išsižadėti gyvuliškų instinktų įtakos, taip pat – visko, kas iš to išplaukia, t.y. pretenzijų, pavydo, egoizmo, įpročių, dogmų, standartų, bet ko, kas riša žmogaus protą, apriboja jo galimybes. Tam tikri demonų pasauliai atsakingi už tam tikrus prisirišimus ir apribojimus. Demonai taip pat saugo „instinktų lauką“. Jie akylai stebi smegenis, neuronų tinklą, kad prisirišimai būtų gyvi. Kuo jie stipresni, tuo geriau. Žmogui duodamas iliuzinis stabilumas, mainais už gyvybinę energiją. Tačiau tas stabilumas prieštarauja tikriesiems sielos poreikiams. Todėl ir atsiranda ligos. Ligos iš esmės - ne ydingo gyvenimo, bet vidinių prieštaravimų pasekmė. Įpročiai sielai atrodo nelogiški, tačiau neurologija, agregorai ir demonai reikalauja juos vykdyti. Nevykdymas tolygus mirčiai. Viskas pakankamai paprasta.
Jeigu nori patekti į kitą lygį, turi jų atsisakyti. Tai reiškia, kad turi išnykti baimė ties tam tikromis temomis, kurios ribojo. Turi įveikti mirties baimę, nes ji yra iliuzinė. "Astralai" ir demonai saugo atskirų vibracinių lygių (pasaulių) teritorijas. Ir kai tu nustoji bijoti mirties, jie paspaudžia tau ranką ir praleidžia į kitą lygmenį.
Jeigu tau pradeda dažnai sapnuotis pabaisos, košmarai, ateina "astralai" įvairiais pavidalais – tai yra geras ženklas, vadinasi pasiekei ribą ir tu jau pasienyje į kitą gyvenimą. Vadinasi sąmonė nubudo, tačiau yra ribojančios temos, kurias reiktų peržiūrėti. Tos baidyklės patikrins, kiek tu atsparus ir praleis tolyn. Jeigu nepatiksi joms, liksi baimėje, vadinasi, toliau nepraeisi. Tačiau tai nėra tragedija. Tiesiog papildomai teks pasimokyti.
Jeigu remtis ta „astralų“ klasifikacija, kuri arčiau dūšios, tai „gyviai“, kaip ir „lervos“ yra pakankamai primityvios būtybės, dažniausiai neturinčios konkrečios fizikinės išraiškos. Jų užduotis – laikyti žmogų baimėje, lakyti jį dogmoje, pririštą prie instinktyvaus elgesio standartų. Jos tai daro arba per sapnus, arba per kitus žmones, kurie kasdien yra žmogaus buityje. Tokiu žmogumi gali būti ir sutuoktinis, ir sutuoktinė, ir tėvai, ir vaikai, ir darbo kolega, kuris pats nesuvokdamas kodėl, pradėjo „muitinės patikros“ procedūrą. Bet koks bagažas netinka. Kai ko teks atsikratyti. Tos būtybės būtinai užlips ant pačių skausmingiausių vietų, nes nori jus išversti iš pusiausvyros. Išvedę iš pusiausvyros, jos atims iš jūsų gerą gyvybinės energijos porciją ir privers jus grįžti atgal spręsti neišspręstų problemų.
Parazitai ir visokio plauko vampyrai turi puikią atmintį. Jie visada užsirašo į virtualų bloknotą pačias skaudžiausias jums temas ir išsitraukia jas tada, kai jums to labiausiai nereikia. Jūsų užduotis – taip pat turėti tokį patį blonknotą ir pamažu spręsti tas problemas, dėl kurių jums parazitai lipa ant mazolių. Jeigu parazitas neberas mygtuko, jis pasitrauks ir leis eiti toliau.
„Astralų“ diagnostika ir profilaktika
Taigi, seanso metu įmanoma išvalyti tik lervas, atskirais atvejais demoniškų būdybių lokalizacijas čakrų šaknelėse: stubure bei pagrindinėse endokrininėse liaukose, Taip pat – ties tais organais, kurie yra pažeisti. Kas tada atsitinka? Tai gali paliūdyti šimtai mano pacientų. Akimirksniu atsiranda lengvumo pojūtis. Žmogus pasijaučia kaip po geros savaitės poilsio. Savaime „išsivaikšto“ chroniški susirgimai ir psichosomatiniai reiškiniai. Kartais tai pavyksta pasiekti per vieną seansą, o kartais tam reikia savaitės, mėnesio, ar net metų. Toliau žmogui suteikiamos meškerės, kaip dirbti su savimi. Tuo tikslu organizuojami seminarai, paskaitos.
Pasakytina dar ir tai, jog kai kada žmonės labai išsigąsta, kai po kelių seansų pagerėja, o vėliau -pablogėja. Mano patirtis sako, kad niekada nepablogėja iki tokio pat lygio, koks buvo prieš pirmą seansą. Atstatyti energetiką po to, kai žmogus jau kartą buvo išvalytas, t.y. antrą, terčią ar dešimtą kartą yra daug lengviau negu pirmą. Tiesiog žmonės nemoka tinkamai įvertinti savo situacijos, daro klaidingas išvadas. Apie tai irgi kalbame seminaruose.
Vos, šiek tiek jiems nukrenta energetika, o tai ne stebuklas, tai gali atsitikti bet kam ir bet kada, net ir didelį dvasinės praktikos stažą turinčiam asmeniui, žmones krenta į paniką ir sako: „nieko nepadėjo“. Galiu atsakyti: „nepadėti negali, viskam reikia laiko“. Reikalas tas, jog dvasinės terapijos turi savo fiziką ir ją reikia žinoti. Kvantinis prisilietimas arba kvantinė magija nestato sau tikslo už žmogų išspręsti jo paties problemas, nesiekia pakeisti charakterio ar įpročių nenuėjus nuo kasos. Tikslas yra – užkelti energetiką, kiek tai įmanoma, o „astralų“ išvalymas bei bioenergetinės technikos, tokios kaip stuburo tiesinimas, – tėra tik priemonės. Kitaip tariant, išsivalyti subtiliuosius kūnus nuo „astralų“ yra tik etapo pradžia. Toliau, kontroliuodami „astralų“, o toliau – vampyruojančių žmonių ir situacijų įtaką gauname pakankamai daug energijos, kuri padeda spręsti sveikatos klausimus tiek fiziniame, tiek ir kituose žmogaus kūnuose, kompleksiškai. Mes atsiimame tai, kas mums teisėtai priklauso – gyvybinę energiją ir ją naudojame savo asmeniniais tikslais.
Ką reiškia „atgauti energiją? Pirmiausia tai reiškia nurimti, atsipalaiduoti, nusimesti nuo kupros tai, kas slegia, pakilti virš problemų. Esant gerai energetikai, dingsta arba iki minimumo sumažėja įtampa, vidinis dialogas, dingsta jautrumas, dirglumas, per kurį nuteka daug gyvybinės energijos veltui.
Jeigu būsena krenta, svarbu neišsigąsti, nežaisti su tais negatyviais pojūčiais, o kaip įmanoma greičiau grįžti į gerą normą. Tam reikia skubiai įsižeminti ir atlikti įprastas dvasines praktikas. Tokiu būdu mes galime valdyti savo enetgetiką, neatiduodant jos „vampyrams“ ir „parazitams“. Tokiu atveju mūsų gera būsena ilgainiui taps stabili, o kritimai bus trumpi ir laikini, jie nebekels streso. Aplinkiniai „parazitai“ ir „vampytai“ nebeteks mygtukų, per kuriuos jie jus valdė. Dėl to gali kilti konfliktai, kurie atrodys, lyg vaikų žaidimas smėlio dėžėje. Gyvename ten kur gyvename, apie tai jau kalbėjome, todėl visko šiame gyvenime gali atistikti. Svarbu laiku, per kuo mažesnį laiko tarpą sausam išlipti iš vandens ir nebeskęsti su kitais toje pačioje pelkėje. Tuomet jūs tapsite bendruomenių ir kolektyvų lyderiais, nes spinduliuosite pozityvą net ir pačiose juodžiausiose situacijose.
Daugumai žmonių, turbūt nėra svetimas jausmas, kai gerai pailsėjus, „atitrūkus nuo matricos“ atsiranda sprendimai, mintys idėjos, kaip toliau teisingai gyventi, kaip išspręsti vieną ar kitą sudėtingą klausimą. Neretai, esant gerai energetikai, sprendimai ateina patys, vos tik spėjus sau užduoti teisingus klausimus. Atostogos dažnai išmuša „parazitus“ iš vėžių dėl to, kad pakeičiate savo įpročius ir aplinką bent trumpam. Tada atgaunate energiją. Vėliau grįžtate į savo įprastą aplinką bei rutiną ir susitinkate su tais pačiais „parazitais“, kurie vėl ir vėl užknisa. Jeigu ieškoti kitų dalykų, kaip identifikuoti „parazitus“, tai pirmiausia yra įpročiai, klišės ir standartai. Kai kurie jų būna visiškai nelogiški, tačiau atima labai daug laiko ir energijos, nes esą taip įprasta. Jeigu norite gerai jaustis, nuolat ką nors keiskite: aprangą, baldų išsidėstymą namie ar biure, važiavimo maršrutus ir t.t. Nuolat eksperimetuokite su savimi, ieškokite nestandartinių sprendimų.
Dėl fizinio kūno sveikatos, tai reikėtų išsklaidyti kelis mitus. Pirmas dalykas – akivaizdu, kad energija tikrai gydo. Mes, išvalydami „astralų“ įtaką, keliame energetiką, vadinasi pagerėja ir fizinio kūno būklė. Tačiau jokiu būdu nenurašome tradicinės medicinos. Dažnai būna taip, kad po seanso žmogus „netikėtai“ atranda gerus specialistus ir sėkmingai išsioperuoja kokią nors problemą tradicinėje klinikoje. Tiesiog atsiranda sprendimai, ką toliau daryti, nors iki tol viskas atrodė lyg aklavietėje. Pasipila, kaip sakydavo Karlas Gustavas Jungas, įvykių sinchroniškumas, kuris atveda prie norimo rezultato. Kartais būna taip, kad žmogus suranda darbą, anrtą pusę, pradeda jam sektis moksluose, versle ir t.t.
Šiandien dvasinių paslaugų rinkoje yra daug pasiūlymų, kaip atgauti energiją, sveikatą ir gyvenimo džiaugsmą. Visi jie daugiau ar mažiau geri ir efektyvūs. Mano atrasti būdai nuo kitų skiriasi gal būt tuo, jog nėra reikalo kapstytis po praeitį, ieškant kokių nors „negatyvių nuostatų“, „ydingų įpročių“ ar „blogų charakterio priežasčių“, kurie neva yra ligų ir negalavimų priežastys. Mano darbas – sugrąžinti gyvybinę energiją čia ir dabar, apribojant jos nutekėjimą visais įmanomais kanalais, nevengiant konfliktų ir aštrių gyvenimiškų situacijų. Gerėjanti energetika duoda atsakymus į svarbiausius gyvenimo klausimus, kuriuos randa pats žmogus savarankiškai. Kitaip tariant, svarbu yra gera, stipri aura, o visa kita – išsispręs savaime: ir blogas charakteris, ir ribojančios nuostatos, ir ydingi įpročiai.
Reikalas tas, jog žmogaus fizinio skafandro ląstelės turi holograminę atminti, kaip turėtų atrodyti idealus santykis tarp skafandro ir sielos. Jos tai gali ir moka daryti be demonų pagalbos. Praktiškai pati energija padaro savo darbą, tik reikia jai leisti dirbti. Dvasinė terapija – nėra lengvas ir paprastas dalykas. Tai daugiamatis, daugiaplanis procesas. Ėjimas link Dievo karalystės, kaip nuolatinės būsenos ir fiziniame kūne paprastai būna lydymas nesėkmių ir praradimų serijomis. Tai reikia žinoti ir nereikia bijoti. Kartais to labai reikia. be to - tiesiog neįmanoma. Kartais pats gyvenimas primena, kad už laisvę reikia mokėti klaidomis. Pavyzdžiui, dingsta iš akiračio žmonės kurie vampyravo, bet darosi jų gaila, nes jie buvo labai atrtimi. Dvasinių kančių būna daug, tačiau jos atrodo prasmingos. Jėzus irgi sakė: tegul mirę laidoja mirusius, o tu eik su manimi, palik Tęvą, Motiną ir eik su manimi. Jėzus aiškiai suprato instinktyvių, gyvulinių įpročių galią ir tai, kad Dievo karalystė, kaip būsena su žemiškais prisirišimais nesuderinama.
Jeigu ieškosime labiau artimų palyginimų, kaip atrodo pasaulis po visiško išgijimo ar nubudimo, tai pirmiausia reiktų pasakyti, kad jis niekur nedingsta. Dingsta tik drama, santykyje su juo, nes tavo gyvuliška prigimtis suvaldyta. Parazitai, kurie valdė tave per gyvuliškumą, kurie parazitavo ant įpročių, nebedaro tau jokios tau įtakos. Vadinasi turi daug energijos, kurią gali naudoti kūrybai ir padėti visuomenei, savo artimiems žmonės, kurie dar tebevargsta patys su savimi.
Praktiškai „parazitai“ reikalingi. Jie atlieka gerą darbą, nes užkemša kanalus, kad žmonės nedaugintų Visatoje chaoso.
Apie tai – kitą kartą ....
Gintaras Mikšiūnas
www.kvantinemagija.lt