Kas geriau: baltas ar mėlynas dangus

"Lietuvos žinios" 2014-04-22Ži­niask­lai­do­je gau­su in­for­ma­ci­jos apie pla­ne­tos at­ši­li­mą ar­ba kli­ma­to kai­tą. Akys ir au­sys prie to pri­pra­to - jau ne­be­krei­pia­me dė­me­sio. Ta­čiau kai ku­rie pra­ne­ši­mai, ne­tie­sio­giai su­si­ję su kli­ma­to kai­ta, tiems, ku­rie do­mi­si „ža­lio­sio­mis“ te­mo­mis, la­biau įsi­rė­žia į at­min­tį.

Malaizijos lėktuvą pražudė JAV ir Izraelio slapta operacija

Šaltinis iš Pietų Afrikos svetainei www.kvantinemagija.lt atsiuntė informaciją, kuri iš dalies praveria paslapties šydą nuo vadinamosios „Malaizijos lainerio“ tragedijos. Niekas nepatikrins, kiek tame tiesios, bet tokia versija pasirodė visai logiška. Taigi, naujausia sąmokslo teorija. Lainerio tragedija, pasirodo, susijusi su žiemą prasidėjusiu JAV ir Kinijos žvalgybų karu ir panašu, kad Kijevo įvykiai buvo puiki dūmų uždanga, siekiant paslėpti dar didesnį skandalą.

Kuo Krymas panašus į Niujorką 9/11

Stengiuosi išlikti nuošalėje ir niekaip nevertinti Ukrainos įvykių, tačiau periferinis žvilgsnis į situaciją suteikia pastabumo. Pagalvojau, o kaip gi situaciją vertintų masonai? Juk abiejų pusių lyderiai, turiu galvoje ir Rusiją, ir Vakarus, ir tą pačią Ukrainą yra, matyt, slaptų ordinų nariai. Kitaip nebūna. Nes kiekvienąkart pasaulio dalybose dalyvauja būtent jie. Prisiminkime vien tik 1917 metus, kai masonas Leninas vertė masono Kerinskio vyriausybę.

Ar pasimokėme po Fukušimos tragedijos

www.lzinios.lt (2014-03-15)Prieš tre­jus me­tus Ja­po­ni­jos šiau­rę nu­siau­bęs že­mės dre­bė­ji­mas ir cu­na­mis su­kė­lė ava­ri­ją Fu­ku­ši­mos at­omi­nė­je elek­tri­nė­je. Nau­jau­sios is­to­ri­jos lai­kais ši ša­lis iš­gy­ve­no an­trą­ją bran­duo­li­nę tra­ge­di­ją. Ofi­cia­liai skel­bia­ma, kad prieš tre­jus me­tus gam­tos sti­chi­ja bei tech­no­ge­ni­nė ka­tas­tro­fa nu­si­ne­šė 17 tūkst. gy­vy­bių.

„Gyvenimas yra dovana, o mums tereikia išmokti ją priimti”. Lazaris.

KVANTINIS GYDYMASŠį pasaulį vadiname kosmosu, o tai reiškia - tvarka. Daugelis žmonių yra praradę ryšį su savo vidine harmonija, jie yra netekę stabilumo ir krypties. Todėl ieškome, kad kas nors padėtų mums tinkamai atkurti savo vidinę tvarką. Iš tikrųjų žmogų gali išgydyti tik gydūnas, kuris gydo kvantine energija, sufokusuodamas ir nukreipdamas bioenergiją į gydomo asmens biolauką.

Dėl pagalbos svetainei

Šiomis dienomis gavau kelis klausimus elektroniniu paštu, ar dar reikia pagalbos svetainei? Atsakysiu labai trumpai. Ši svetainė per paskutinius metus išsilaikė tik dėl to, kad skaitytojai praėjusių metų pavasarį geranoriškai atsiliepė į kvietimą padėti. Parama visada reikalinga ir idėjinė, ir informacinė, ir dvasinė. Pernai labiau buvo reikalinga finansinė parama, tam, kad išlikti.Šiais metais, kadangi svetainei fiziškai galiu skirti mažiau laiko, ypatingai svarbi parama susijusi su vertimais, straipsniais ir filmais.

Užfiksuota, kaip parazitai užvaldo žmogų

Internetinėje spaudoje prieš kelis metus buvo rašyta apie tai, kad Afrikos žurnalas SA Scientific Journal nušvietė grupės mokslininkų atradimą. Straipsnyje buvo rašoma apie tai, jog žmonių protams vadovauja būtybės iš kito (paralelinio) pasaulio. Tai sutampa su nepriklausomų tyrinėtojų pastebėjimais, kad mūsų "įprasta" realybė, kurią mes matom ir apčiuopiame 5 juslėmis yra kontroliuojama ne žemiško proto. Tiesiog mūsų protams duodamas elektrinis impulsas, kuris iškreipia realybės suvokimą. Parapsichologams visa tai yra senai žinomi dalykai.