Vampyravimas artimoje aplinkoje. Įvadas

Pastaruoju metu daug girdime apie smurtą artimoje aplinkoje. Valstybė netgi išleido įstatymus, pagal kuriuos baudžiami tie, kurie smurtauja prieš savo sutuoktinius ar vaikus. Tačiau fizinis ar psichologinis smurtas tai tik pasekmė. Kur kas svarbesnės yra priežastys, susijusios su plika akimi nematomu energetinio smurtu. Šio reiškinio priežastys yra daugiasluoksnės, giluminės, dvasinės, greičiau karminės. Jeigu jis aktyviai reiškiasi konkrečioje žmonių grupėje, pavyzdžiui šeima, ar darbo kolektyvas, byloja apie neharmoningus santykius.

Ekonominė priklausomybė nuo žinių, kurių patikrinti neįmanoma

Nežiūrint į tai, jog Trečiasis pasaulinis karas nepaskelbtas, socialiniuose tinkluose pilna žuominų apie WW3 (World War 3). Naujojoje eroje karai neskelbiami. Jie tiesiog kur nors visada vyksta. Šį kartą konvencinių kariuomenių kariai apkasų nekasa, įtvirtinimų nestato. Trečiuoju pasauliniu karu socialinių tinklų apžvalgininkai neretai vadina lokalinių konfliktų protrūkį, kuris nusirito per paskutinius kelis metus ir tebesitęsia. Jų mastelis, pavyzdžiui, sprogmenų ir ginkluotės panaudojimo kiekių prasme, kai kurių ekspertų nuomone, pasiekė beveik 1944 metų lygmenį.

Minties galia stipresnė už likimą

Tauregės žinios. 2014.03.13Tauragėje lankėsi žurnalistas, ryšių su visuomene specialistas, parapsichologas, ezoterinių klubų lektorius Gintaras Mikšiūnas, per pastaruosius 10 metų per asmeninę praktiką tyrinėjęs aiškiaregystę ir ekstrasensoriką. G. Mikšiūnas tai darė integruodamas ir pritaikydamas naujausias kvantinės fizikos žinias, senąją Rytų išmintį ir gyvenimišką patirtį. Atradęs pagalbos sau ir žmonėms būdus savo patirtimi jis dalijasi su kitais žmonėmis. Tauragiškiams lektorius skaitė paskaitą „Ekstrasensorika ir kvantinė medicina. „Būk aiškiaregiu pats sau“.

Kas užkoduota mūsų aurose?

Žurnalas "Būrėja", 2014 m. liepos mėn. numerisApie žmogaus aurą kalbama nuo senų laikų, o jos egzistavimą bandyta daug kartų įrodyti moksliškai. Parapsichologas, žurnalistas, ryšių su visuomene specialistas, ezoterinių klubų lektorius Gintaras Mikšiūnas pasakoja, kas yra aura ir kaip ji veikia kiekvieno mūsų gyvenimus.

Vasaros filmas „Valdžios žiedas“

Kadangi vasarą ilgus tekstus rašyti labai sunku, belieka remtis vaizdo informacija. Filmas „Valdžios žiedas“(the Ring of Power) anglakalbėje erdvėje platinamas jau gana senai, nuo 2007 m. Socialiniai tinklai jį ne kartą blokavo, bet jis vėl atsirasdavo kitais pavadinimais. Kai kuriose valstybėje jį iki šiol draudžiama žiūrėti. Kažkur prieš metus į akiratį pateko rusų kalba įgarsinta šio filmo versija. Kažkuria prasme jis atkartoja Zeitgeist tematiką, bet griebia daug plačiau ir giliau.

Mokesčių politika kaip demotyvacijos priemonė

Lietuvos žinios, www.lzinios.lt 2014-06-02Gintaras Mikšiūnas
Vi­sa­da no­ri­si ti­kė­ti, kad mo­kes­čiai ar rink­lia­vos tar­nau­ja tam, kad vals­ty­bė ar sa­vi­val­dy­bės su­rink­tas lė­šas in­ves­tuo­tų į pri­dė­ti­nę ver­tę ge­ne­ruo­jan­čius pro­jek­tus, ku­rie ge­ri­na bend­ruo­me­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Ki­taip ta­riant, no­ri­si, kad ati­duo­to pi­ni­go ne­bū­tų gai­la ir aki­vaiz­džiai bū­tų ma­ty­ti nau­da žmo­gui ir ap­lin­kai, ku­rio­je jis gy­ve­na.

Nauja pasaulio tvarka – iliuminatai

Žurnalas "Būrėja", 2014 metų gegužės numerisLegendomis ir mistiniais pasakojimais apipinti iliuminatai kaitina daugelio žmonių vaizduotę. Vieni netiki jų egzistavimu, kiti akylai stebi ir domisi visa apie juos pasirodančia informacija. Parapsichologas, žurnalistas, ryšių su visuomene specialistas, ezoterinių klubų lektorius Gintaras Mikšiūnas dalijasi savo nuomone ir įsitikinimais apie šią mistinę bendruomenę.