„7 pažinimo upės“. 2016-2017 m. sezono temos

Calrosas Casteneda: Kokias savybes turi atitikti tikras magas?Donas Chuanas: Magas neturi savybių, jis - tuščias ir nepasiekiamas.
Dvasinio gydovo mokykla „7 pažinimo upės“ – originali, patentuota žurnalisto, bioenergetiko Gintaro Mikšiūno seminarų ir paskaitų mokymo sistema, skirta visiems, kurie jaučiasi kitokie, ieško būdų naujai įsiprasminti šiame gyvenime, pažinti pasaulį kitaip, tokį, koks jis iš tikrųjų yra, bei padėti žmonėms. Ji atsirado per paskutinius 15 metų gilinantis į save, į neatskleistas ir užmirštas žmogaus galimybes, vykdant asmeninius tyrinėjimus bei dirbant su žmonėmis. Kitos tokios nėra. Tai nėra profesija ar sugebėjimų bei kompetencijų portfelio praplėtimas. Sertifikatai neduodami. Juos suteikia pats gyvenimas, o mokymasis trunka visą gyvenimą. Tai yra kitoks požiūris ir gyvenimo būdas, kuris padaro žmogų laisvą ir nepasiekiamą. Daugelis žmonių, kurie ankstesniais metais lankė seminarus sako, kad gyvenimas tapo ramesnis, lengviau įveikiami stresai, atsiranda įgūdžiai, kaip padėti sau ir kitiems ne tik išgydyti ligas bet ir suvokti įvykių priežastis.

Naujas ciklas pavadintas „7 pažinimo upės“. Tai septynios didelės temos, kurios teka ir nuolat keičiasi, plečiasi kaip upės vanduo. Kažkas pasakė, jog du kartus į tą pačią upę neįbrisi. Taip ir temos šiais metais - tos pačios, bet vanduo kitoks.
Taigi, kviečiu norinčius prisijungi.
Seminarų ir paskaitų grafikai atskiruose Lietuvos miestuose bus paskelbti netrukus.
....................
7 upės, 7 temos
1. Dvasinis pabudimas. Dvasinio gydovo kelias. Sveiki atvykę į kitokį gyvenimą. 6 val.
Dvasinis gydovas – nušvitimo keliu einantis žmogus, siekiantis pažinti save bei padėti kitiems atskleisti tikrąją žmogaus prigimtį. Vandenio amžiuje, po 2012 m. kvantinio šuolio, kai kurie žmonės nubudimą patiria pakankamai anksti. Kelis dešimtmečius sielos mūsų kraštuose gimsta žmonėmis labai brandžios. Vieniems žmonėms sunku pritapti šiuolaikinėje visuomenėje. Kiti tai patiria įvairiuose gyvenimo tarpsniuose. Tačiau visada iškyla tas pat klausimas. O ką toliau daryti? Atsakymas labai paprastas – gyventi toliau ir padėti kitiems. Norint išlikti „balta varna“ ir nebijoti išorės spaudimo reikia nuolat mokytis ir dirbti su savimi. Šioje, pirmoje dalyje, klausytojai supažindinami su absoliučiai kitokios pasaulėžiūros teiginiais (įsitikinimais). Ši pasaulėžiūra atsiranda tada, kai einame dvasiniu pabudimo keliu, kai nepritampame prie standartų arba, kai griūva senos formos, su kuriomis dažniausia esame susitapatinę, prisirišę. Ji remiasi Visatos dėsniais, kvantine logika, kuri priešinga materializmui, lokaliam realizmui, buitinei vartotojiškai logikai bei tradiciniam mechaniniam baimės modeliui, kurį, kaip virusą, yra paskleidę vyriausybinės, korporatyvinės, mokslo ir bažnytinės institucijos, kad žmogus miegotų ir nesuprastų, jog yra paverstas savo paties problemų vergu. Vergų energija maitinasi tamsos pasauliai. Žmogaus silpnybės yra skatinamos, o gundymais tarnauti joms užsiima šiuolaikinė valstybinė asmenybių gniuždymo sistema. Mokydamiesi mes padedame sau ir kitiems suvokti, jog mintis materiali, kad gyvenimas priklauso nuo to, kokios mūsų mintys ir įsitikinimai, kad objektyvios tiesos ir pamatinės tikrovės nėra – mes ją sukuriame kol miegame, patirdami išorės prievartą. Tačiau, kai nubundame ir paimame atsakomybę į savo rankas, kuriame pasaulį tokį, kuriame gera mums ir visiems. Viskas pasaulyje juda ciklu: nuo vienybės iki atskirties ir nuo atskirties atgal - į vienybę. Mylėti artimą kaip save – reiškia išoriniame pasaulyje matyti savo paties atvaizdą arba pratęsimą. Tai ir yra gyvenimas darnoje ir vienybėje, Dievo karalystėje, kurią suvokiame kaip absoliučią Meilę. Mes tampame susieti kaip kvantinės dalelės, tampame panašūs į šviesą, todėl ir pritraukiame šviesą, kurią skleidžiame pasauliui. Įprotis remtis tik realiais pojūčiais ir moksliniais įrodymais – nėra blogas, tačiau jis per siauras, norint suvokti Gyvybės ir Visatos paslaptis. Tai yra reikalinga, tačiau apribojanti girnapusė ant kaklo. Tuo tarpu pasaulis yra kur kas didesnis. Mes – žengiame už trimačio pasaulio ribos ir atrandame Dievišką vienybę.
Tačiau net ir sąmonei pabudus, seni tikrovės suvokimo įpročiai išlieka. Atskiros temos velkasi ir neduoda gyventi. Tai yra rimta kliūtis norint žengti toliau. Norint užsiimti pagalba sau ir kitiems, turime nuolat patirti negrįžtamą sąmonės virsmą. Vadinasi, nuolat keistis ir mokėti paleisti tai, kas sena.
Pirmoje temoje nagrinėjama:
- Filosofiniai, teoriniai dvasinės medicinos pagrindai;
- Žmogaus ir Visatos sandara;
- Kvantinės fizikos ezoteriniai aspektai;
- Virsmai, ciklai ir kvantiniai šuoliai;
- Kitokio pasaulėvaizdžio kontūrai.
2. Virgulininkų mokykla. 9-12 val.
Tam, kad mumyse įsitvirtintų nauja pasaulėvoka, jog viskas yra viena, reikia tam tikro laiko ir tam tikros pasikartojančios praktikos. Mes galime pajusti laisvą skrydį, bet grįšime namo ar pateksime į skeptikų apsuptį ir iš mūsų tikėjimo nieko nelieka. Skeptikai ir smulkūs namų tironai visada pasiruošę pateikti mums egzaminą. Jų tokia misija. Jie mūsų mokytojai. Teorija lieka teorija. Tai – kaip išmoktas eilėraštis. Tačiau pajausti tai, ką nori pasakyti poetas, galime tik tada, kai pajaučiame gyvenimą kiekviena savo ląstele. Kiekviename mokyme apie permainas šalia teorijos turi būti ir praktika. Praktika užtvirtina sausas teorines žinias. Mes galime žinoti, jog egzistuoja čakros, biolaukas, kad galima per didelius atstumus pajausti kito žmogaus širdies plakimą. Tačiau jeigu to nedarysime patys, tos žinios ir liks tik sausais sakiniais. Biolokacija ir įvairios dvasinės terapijos kaip tik ir yra tokios praktikos, kurios formuoja naują patirtį, kuri remiasi ne vien tik 5 juslių pasaulio pojūčiais, bet ir paranormaliais kanalais. Mūsų smegenyse turi atsirasti nauji neuronų ryšiai, užtvirtinantys kitokią tikrovę be kontūrų. Per užsiėmimus mes ir siekiame, kad paranormali patirtis mums taptų normalia. Tokiu būdu atlikdami praktikas išplečiame save ir savo galimybes. Virgulės ir svareliai tai padeda, nes žmogus gauna informaciją iš kitokio šaltinio. Šios priemonės gali padėti žengti pirmuosius žingsnius link kitokio pasaulio suvokimo, kad jis neišmatuojamai didesnis, negu gali pamatyti akys ir atsekti super tikslūs prietaisai. Praktikuodami mes pagaliau suvokiame, kad pasaulis yra kur kas didesnis, negu šiuolaikinio mokslinio metodo galimybės. Be to, mokėti dirbti su virgulėmis – praktiška ir labai naudinga. Mes galime diagnozuoti ligas, pasirinkti tinkamą vartoti maistą, rasti pamestus daiktus ir t.t.
Antroje dalyje nagrinėjama:
- Teoriniai biolokacijos aspektai ir filosofija;
- Praktiniai užsiėmimai;
- Maisto parinkimas;
- Sveikatos biolokacija;
- Inžinerinė biolokacija;
- Biolauko diagnostika;
- Kriminalinė biolokacija, dingusių daiktų ir žmonių paieška.
3. Dvasinės terapijos. 15 val.
Kvantinis arba dvasinis gydymas yra viena iš praktikų, kuri padeda ne tik sukaupti paranormalią patirtį, bet ir įgyvendinti misiją einant dvasiniu keliu. Tai didžiausia ir plačiausia ciklo dalis, kuri apima net 4 paskaitas po 3 val. Tai eksperimentai ir praktikos tiesiog salėje. Paskaitų ir seminarų metu mes diagnozuojame ir gydome vieni kitus. Šiam darbui būtinas jautrumas, kūrybiškumas ir tikslumas. Mes turime išmokti pajausti net menkiausią kūno virptelėjimą ir žinoti, ką jis reiškia. Kvantinis gydovas – ne profesija, o misija ir gyvenimo būdas. Gydovas mato viską kitaip negu „normalūs“ žmones, jis suvokia reiškinių priežastis ir pasekmes plačiau, dvasinių ir Visatos, kosminių procesų kontekste. Todėl gali padėti daugumai žmonių spręsti ne tik sveikatos, bet ir begales kitų, sunkiai įveikiamų klausimų. Sveikata – vis viena išlieka svarbiausiu dalykų. Mes nedarome intervencijos į žmogaus fizinį kūną, todėl medicininės žinios bei licencijos nereikalingos. Mes mokomės gydyti rankomis ir mintimis, tiesiogiai ir per atstumą darant poveikį subtiliesiems kūnams, kurių mokslas ir valstybinės institucijos nepripažįsta. Technikų – daug, todėl joms skiriamas ypatingas dėmesys.
Trečioje dalyje nagrinėjama:
- Žmogaus kūnų sandara;
- Kvantinis gydymas;
- Lokalinės praktikos;
- Ne lokalinės pkaktikos ;
- Dviejų srautų principas;
- Dvasinės chirurgijos teoriniai ir praktiniai aspektai;
- Gydomosios meditacijos.
4. Astralinė parazitologija. 12-15 val.
Mes turime išmokti pažinti kitokius pasaulius. Materialųjį pasaulį mes matome savo akimis. Jį padeda mums pažinti formalusis mokslas. Tuo tarpu materialus pasaulis, kurį suvokiame apribotą 5 juslėmis ir prietaisais, nėra vienintelis. Šalia mūsų – gausybė kitokių pasaulių, kurie skiriasi savo virpesių dažniais. Juose mes taip pat esame. Štai tuose, nematomuose pasauliuose, kaip ir mūsų matomame pasaulyje, esame ne vieni ir netgi labai pažeidžiami. Mes neretai atiduodame savo energiją tiems pasauliams ir jų gyventojams nuo pat gimimo arba panaudojus prievartinės magijos veiksmus. Dažniausia mūsų niekas neklausia, ar to norime. Būtybių, kurios nori pasinaudoti žmogumi, yra be galo daug. Astralinių parazitų tematikai skyriau beveik 20 metų. Medžiaga buvo surinkta po kruopelytę, dirbant su žmonėmis. Atradau unikalius būdus, kaip juos aptikti. Jų atsikračius, staigiai pagerėja savijauta, atsiranda daugiau energijos, žmogus pradeda keistis. Jis kitaip pradeda vertinti savo įpročius, įsitikinimus, elgesio motyvus, atidžiau seka savo paties ir kitų žmonių minčių eigą. Šioje dalyje mes mokomės pažint nematomus pasaulius, jų gyventojus bei atsikratyti jų poveikio mums. Sprendžiant šį uždavinį mums padės jau įgyti biolokacijos įgūdžiai, nes išmokstame diagnozuoti savo subtiliuosius kūnus, identifikuoti jų pažeidimus, lygį ir mastelį, nustatyti priežastis bei atlikti priemones, kurios jas panaikina. Gyvenant Žemėje kūniškame žmogaus pavidale, visiškai atsikratyti energetinių lervų labai sudėtinga. Užtenka atsipalaiduoti, nusilpti ir esi pajungiamas. Tačiau mes galime valdyti situaciją ir atsiimti atgal labai svarbią energijos dalį, kuri mums reikalinga mūsų pačių reikmėms. Mes neprivalome savo energija maitinti svetimų pasaulių.
Ketvirtoje dalyje nagrinėjame:
- Žmogus ir nematoma jo aplinka;
- Subtilieji kūnai ir jų problematika;
- Energetinių parazitų formos ir rūšys;
- Išsivalymo technikos, praktiniai aspektai.
5. Energetinis vampyravimas. 12-15 val.
Mes kalbame apie mus supančius gyvus žmones, savo aplinkos gyventojus, draugus, kolegas ir artimuosius. Juk vienas iš pagrindinių šiuolaikinės kvantinės teorijos užduočių – objekto ir aplinkos sąveika. Kalbėdami apie vampyravimą suvoksime, kodėl daugumai žmonių trūksta dėmesio ir meilės. Jie, kaip ir mes, nori būti laimingi. Savo laimės šaltiniu jie laiko ne dvasinius ieškojimus, bet kitus žmones. Jų „dėka“ neretai jaučiamės pavargę, išsekę, be energijos. Jie moka prie mūsų prieiti, išprovokuoti ir gauti tai, ko reikia. Jie žino mūsų silpnas vietas ir nuolat ieško galimybės įžeisti, apkaltinti, suerzinti. Jie – puikūs manipuliatoriai. Kai kurie mūsų artimieji jau seniai yra tapę chroniškais vampyrais. Ir kodėl mes juos pritraukiame? Galbūt jie yra mūsų mokytojai? O gal jie tiesiog kliūtys, kurias reikia pašalinti? Ką daryti, jei vampyriniai santykiai trunka daug metų ir privedė prie chroniškų ligų? Apie tai mes ir kalbame. Šioje ciklo dalyje mes mokomės atpažinti vampyravimo priežastis, technologijas, kontroliuoti vampyrauti linkusių žmonių įpročius bei padėti jiems sugrįžti į normalų gyvenimą. Tokiu būdu mes gebame išsaugoti save bei padėti dvasiškai augti tiems, kurie pripratę naudotis kitų žmonių teikiamomis dovanomis, kurių svarbiausia yra – energija.
Penktoje dalyje mes nagrinėjame:
- Žmogus ir matoma jo aplinka;
- Parazitinių santykių anatomija;
- Miegančio ir nubudusio santykiai;
- Energetiniai vampyrai ir jų rūšys;
- Vampyrinių santykių identifikavimo praktikos ir santykių su artimaisiais, draugais ir kolegomis harmonizavimo schemos.
6. Dvi puselės to paties vienio. 6-12 val.
Prieš tai mes pažinome matomą ir nematomą pasaulį, išmokome padėti sau ir kitiems sveikti. Dabar atėjo metas suprasti, kodėl gimstame skirtingi: vyrais ir moterimis. Šioje dalyje mes neriame į taikomąją žmogaus etologiją bei gilinsinės į meilės formulę. Mėginsime suprasti vyro ir moters genų kalbą bei sielų vaidmenis gyvenant poroje. Taip pat suprasime, kodėl yra taip svarbu apie savo tikrąją puselę pradėti svajoti kuo anksčiau. Taip pat mes kalbame, kaip atsakingai rinktis gyvenimo draugą, kaip išvengti vartotojiškumo santykiuose bei kerštingos magijos, kurios neretai griebiasi tie ir tos, kurie mano, jog žmogus žmogui yra nuosavybė. Mes taip pat mokysimės neprieraišių santykių, o jeigu suprasime, jog mylime prieraišiai, teks išmokti paleisti, nebekontroliuoti, kad ir kas beatsitiktų. Mes išmoksime ir jausti jausmą, ir būti stebėtojais kiekvienoje santykių stadijoje tuo pat metu. Tada mes suvoksime, jog normalių santykių šeimoje pagrindas yra ne dominavimas ar manipuliavimas, o laisvė bei pasitikėjimas.
Šeštoje dalyje mes nagrinėjame:
- Žmogus ir artimiausia jo aplinka;
- Taikomoji – žmogaus etolojija;
- Meilės formulė;
- Šiuolaikinės tendencijos ir poravimosi instinktas;
- Sielų lygmens uždaviniai porose;
- Juodoji ir baltoji magija santykiuose;
- Ką daryti jei vienas myli, o kitas – ne, ar galima priversti mylėti?
- Ar galima priversti keistis gyvenimo partnerį, jeigu jis to nenori ir ar reikia jį keisti?
- Kaip atsikratyti prakeiksmo po skyrybų, kai buvęs partneris įskaudintas ir nepaleidžia?
- Kaip išmokti paleisti be pykčio?
- Dieviškos hierarchijos atstatymas poroje, praktiniai aspektai.
7. Dvasinio gydovo moralės ir etikos kodeksas bei darbo saugumas. 3-6 val.
Dvasinis gydovas – tai žmogus, žengiantis nušvitimo link. Tai ramybės būsena, kai gyvenimo aplinkybės lieka tos pačios, bet dingsta iš gyvenimo drama. Dvasinės praktikos, kurios įsisavinamos kurso metu – tai tik priemonės arba metodai virsmui naujo gyvenimo link skatinti bei užtvirtinti. Tačiau dvasinės praktikos gali įtraukti, jei žmogus nemokės susitarti su savimi ir savo ego. Egzistuoja tam tikri dėsniai, kurių nevalia pažeisti, norint visiškai įvykdyti savo misiją. Žmogiškasis smalsumas yra ir variklis judėti, ir tuo pat metu pavojus, nes visada norisi pažvelgti į kito žmogaus kiemą. Taigi, be kito žmogaus valios ir sutikimo, padėti negalima. Egzistuoja tam tikra tvarka, reglamentas, kuris per tūkstančius metų patikrintas praktikoje. Paskutinėje dalyje būtent ir kalbėsime apie tai.
- Dvasinio gydovo etikos kodeksas;
- Darbo reglamentas ir saugumo technika;
- Netradicinės medicinos teisiniai bei socialiniai aspektai.
Papildomos temos seminarams:
Biolokacija. Praktniai aspektai medicinos personalui.
Inžinerinė biolokacija. Gedimų ir avarijų paieška bei prevencija sudėtingose sistemose.
Kriminalinė biolokacija. Dingusių žmonių ir daiktų paieška.
Maisto raciono nustatymas. Šaldytuvo diagnostika: ką valgyti ir ko nevalgyti.
Moteris. Vadovėlis vyrams. Pagal Olego Novosiolovo metodiką (tik vyriškai auditorijai).
Kvantinis gydymas. Praktiniai aspektai medicinos personalui.
Jaunimo ezoterinis ugdymas.
www.kvantinemagija.lt
Gintaras Mikšiūnas