Žmogus - universali Visatos kūrybos laboratorija

Robertas Antonas Wilsonas rašė: kūnai susideda iš ląstelių, ląstelės iš molėkulių, molekulės - iš atomų, atomai - iš elektronų ir t.t. Klasikiniai kūnai elgiasi pagal ir pagal klasikinius dėsnius, ir pagal kvantinius, o atomai, elektronai ir kitos, mažesnės dalelės - tik pagal kvantinius dėsnius. Kvantinis pasaulis yra tikimybinis. Jeigu mes jo reiškinius bandome vertinti klasikinių dėsnių ir dogmų požiūriu, suvokiame, jog tai paradoksai. Jei ir toliau manysime, jog gyvenimas yra pilnas paradoksų ir atsitiktinumų būsime pasmerkti amžinoms diskusijoms, kas tikra, o kas ne.

Sąmonės ir tikrovės santykis šiuolaikiniame mokslo pasaulyje

Su Sankt Peterburgo fiziku Michailu Zarečnyj, knygos „Kvantinis-mistinis pasaulio vaizdas, realybės struktūra ir žmogaus kelias“ (квантовая картина мира, структура реальности, путь человека) pradėjau susirašinėti 2007 metais. Jo knyga mane tiesiog užbūrė, o vėliau šių susirašinėjimų pagrindu gimė interviu, kuris turėjo būti spausdinamas žurnale „Mokslas, ezoterika, žmogus“. Tačiau apie šį žurnalą nieko nebesigirdi, o tema taip ir liko nepanaudota, juo labiau, kad savo pašnekovui prižadėjau, jog pokalbis bus kur nors išspausdintas.

Apie S. Lazarevo “Karmos diagnostiką” ir „Ateities žmogų“

Pagal Sergejų Lazarevą, negali būti bažnyčios be aukos. Norint suvokti, kad žmogus yra antrinis Dievo atžvilgiu, reikia kažką atiduoti. Kokia atleidimo priežastis? Ką reiškia „paleisti“? Jeigu mes vidumi praradimų, įžeidimų, nuoskaudų nepriimame - eikvojame labai daug energijos. Kai mes prarandame jėgas, negalime keistis.

Beribė meilė – vienintelė tiesa, visa kita - iliuzija

Fizinė tikrovė – tai tik iliuzija, egzistuojanti išskirtinai mūsų smegenyse. Ar tai tik fantastika iš filmo „Matrica“? Ne, Deividas Aikas (David Icke) parodo visa tai labai rimtai, aiškiai ir įtikinamai. Kiekvieno žmogaus protas prijungtas prie centrinio kompiuterio, kuris transliuoja kolektyvinę realybę. Jėgos, kurios manipuliuoja žmogumi nenori, kad mes sužinotume „tiesą, kuri padarys mus laisvus.“ Knygoje „Beribė meilė – vienintelė tiesa, visa kita - iliuzija“ D. Aikas atskleidžia gyvenimo paslaptis. Kas mes? Ką mes čia veikiam? Kas yra žmogaus kūnas ir kaip galime nustoti senti?

Globalinis sąmokslas? - Jokios teorijos!

Jordanas Maxwelas (Jordan Maxwell) žymus JAV mokslininkas, istorikas ir oratorius. Jis daugiau kaip 50 metų tyrinėja slaptas draugijas, okultizmo filosofiją ir ufologiją. Šis nepaprastas žmogus išleido kelias dešimtis knygų ir yra įvairių filmų bendraautorius. Tarp tokių galima paminėti daug kam matytą Peter Joseph filmą „Zeitgeist“.

Biolauko samprata ir banginė genomo prigimtis

Paveldimumo ir ligų priežastimi dažnai laikomi pakitimai baltymų struktūrose. Prieš 80 metų pagrindinės gyvybės molėkulės DNR kodo iššifravimas atrodė kaip tolima svajonė. Tačiau Vakaruose dirbęs Rusijos mokslininkas, biologas Aleksandras Gurvičius (Alexander Gurwitsh) suprato, kad genai, kaip cheminiai junginiai negali vieni savaime atlikti jiems suteiktos misijos, todėl būtina įvesti naują informacinio-biologinio lauko terimimą.Biolauku Gurvičius siūlė vadinti chromosomų ekvivalentinį lauką. Tai atitiktų elementariųjų dalelių, veikiančių pagal kvantinius nelokalumo dėsnius, laukui.

Mums reikės išmokti gyventi be baimės ir be taisyklių

Idėjos turi unikalią savybę jungti žmones pagal panašumo principą ir kurti agregorus. Pirmiausia reikia prisiminti jog visi be išimties žmonės mintis formuoja (mąsto) labai skirtingai, vadovaujasi skirtingomis įsitikinimų sistemomis, atsižvelgiant į daugelį subjektyvių faktorių. Genetikai sako, kad negali būti visatoje dviejų identiškų DNR grandinių. Fizikai sako, kad kiekvienas kuriame savo asmeninę tikrovę.Formaliai taip ir yra.