„Kvantinės magijos“ prognozės Lietuvai ir Pasauliui 2016 metams

Sveikinu visus, svetainės skaitytojus su naujaisiais 2016 metais. Linkiu visiems gyventi taikoje, meilėje, atrasti save, būti savimi, neprarasti budrumo bei energijos siekti tai, kas Dievo ir Visatos kiekvienam skirta.

Ką sako „Šventosios Taro“ kortos apie 2016 metus?

Kuo ypatingi bus 2016-ieji metai? Ko tikėtis ir ko laukti? Ko gero tai pats svarbiausias klausimas pasitikus naujuosius. Ateitis panaši į mįslių pynę, o teisingi atsakymai įmanomi tik kantriai pragyvenus tam tikrą laiko atkarpą. Tuo tarpu kantrybės neretai pritrūksta. Norisi valdyti laiką. Noras matyti ateitį – baimės ir netikėjimo požymis. Laikas tai energija – reliatyvi sąvoka, įvykiai ir scenarijai atsikartoja spirale, ištisos žmonių kartos patiria tuos pačius likimo scenarijus, bet, deja, vienetai vadovaujasi praeitų gyvenimų pamokomis, o jas atpažinę - nubunda. Tada jie keičia metalo raidėmis akmenyje išraižytus scenarijus, kurie daugiau nebepasikartoja. Vieniems tai atrodo lyg šventvagystė, kitiems – kvantinis šuolis į naują individualios tikrovės lygmenį. Kaip teisingai vertinti šiuos procesus – skonio reikalas. Dėl ateities nepergyvena tik tas, kuris priima gyvenimą tokį, koks jis yra, neatmesdamas nei blogų nei gerų įvykių, tiesiog jų neskirstydamas pagal subjektyvius gėrio ir blogio principus. Ateitį kuriame šiandien, pagal dabartinę šios sekundės būseną, nes ji yra svarbiausia. Planetų išsidėstymas daro įtaką tik tiems, kurie turi karmą. Visi turime karmas, kol gyvename atskirties ir susipriešinimo sistemoje.

Kol sąmonė miega, tam tikri scenarijai yra apsręsti, įrašyti į akmenį metalinėmis raidėmis, nes gyvename tam tikroje įvykių matricoje, kultūrinėje ir socialinėje terpėje, kurioje vieni kitus projektuojame, ištraukiame iš superpozicijos pgal mums suprantamas taisykles, kurias priimame kaip tiesos ekvivalentą. Projektuojame mes patys save kaip kvantiniai stebėtojai, projektuoja mus valdžia, žmogiškųjų išteklių vadybininkai, dvasininkai, kaimynai, tėvai, sutuoktiniai. Ir tai nepraeina be pėdsakų, nes vieno žmogaus likimas susijęs su kitų žmonių likimais. Ir tai yra didelė mozaika arba dėlionė, kuri nuolat kinta pagal niekam nežinomus dėsnius, bet pagal beveik griežtą evoliucijos kryptį. Visi tobulėjame.

„Kvantinės magijos“ prognozės nėra skirtos populiariems leidiniams. Tai mėginimas pažvelgti į matricą, kol jos architektas sekundės dalimi yra praradęs budrumą. Architektas arba šio pasaulio Dievas, vyresnysis Demiurgas, Mozės ir Jokūbo Dievas. Tai ta pati dvasinė būtybė, kuri kartą per metus ateina pas vaikus Kalėdų senio drabužiais, kada Saulė būna žemiausiame taške. Ir Jo dėka tik kartą per metus prasiskleidžia gerumo dvasia. Visais kitais mėnesiais ir dienomis Jis leidžia sau būti blogu, nes saugo mums suprantamo ervėlaikio perimetrą ir vidinę tvarką, paremtą atskirties logika ir dualizmu. Jo žinioje yra pranašui Enochui angelų parodyta „Likimų knyga“. Taigi, pažvenkime į ją be leidimo, neprarasdami kritinio mąstymo ir lankstaus, reliatyvaus požiūrio į erdvėlaikio teatro dramaturgiją. Tai darome iš žmogiškojo silpnumo dairytis į ateitį. Kita vertus, perspėjimas apie tam tikrus įvykius ateityje sudaro galimybes išmokti pamokas anksčiau ir nebedaryti klaidų. Klaidos – irgi reliatyvi sąvoka. Jei mes kalbame apie klaidas, turime žinoti, kokių taisyklių atžvilgiu jos atsiranda. Didžiausia klaida būtų nardyti dualizme ir, taip pat - kategoriškai jį neigti.

Kodėl nesutaria tradicinė ir netradicinė medicina?

Vilniuje, spalio 21 d., viešoje paskaitoje „Žinijos" mažojoje salėje, bandėme diskutuoti apie fašistuojančią ideologiją tiek medicinoje, tiek viešajame gyvenime. Ji vadinama „lokaliniu realizmu". Visos problemos, kodėl nesusišneka tradicinė ir netradicinė medicina susijusios su apibrėžimu, kas yra žmogus. Šis apibrėžimas yra visose enciklopedijose ir žodynuose: „Žmogus (lot. Homo sapiens) – dvikojis primatas, priklausantis hominidų šeimai ir žinduolių klasei. Visų žmonių populiacija dar vadinama žmonija". https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDmogus

Toks sąvokos „Žmogus" išaiškinimas, mano požiūriu, yra klaidingas, nes per siauras. Tai sovietinių laikų propagandos atgyvena. Tokio požiūrio į žmogų mus mokė marksizmo katedrose. Dabar laikai pasikeitė, bet marksizmas neišnyko. Taigi tradicinę mediciną, tegu neįsižeidžia jos atstovai, drįstu pavadinti marksistine. Pabersiu druskos ir į tikinčių medikų daržą: kaip galima eiti į bažnyčia, kalbėti „Tikėjimo išpažinimą", kuriame parašyta „Tikiu į Dievą, Visagalį, Dangaus ir Žemės, regimosios ir neregimosios Visatos Kūrėją....", o tuo pat metu į žmogų žiūrėti kaip į kalbantį primatą.

Alternatyvioje medicinoje žmogaus sąvoka daug platesnė. Mes, alternatyvininkai, kalbame apie gyvybę, neišskirdami atskiro individo iš visumos. Pagal šį požiūrį, viskas yra gyva, o žmogus šiame kontekste vadintinas kaip dvasinis (biologinis) procesas, arba sielos kelias, kuriame fizinis apvalkalas yra tik viena iš sielos raidos stadijų. Jo būklė priklauso nuo konkrečios sielos pasirinkto kelio. Liga vadinama pagalba žmogui - jei kelias nėra tiesus, vadinasi, žmogus klaidžioja, neranda pusiausvyros.

Pagal tokį požiūrį, žmogus turi daug kūnų. Visi kūnai, tarp jų - ir fizinis apvalkalas, yra ir banga (tendencija), ir konkretus lokalus objektas, esantis mums suvokiamoje laiko ir erdvės vientisybėje. Žmogaus sveikata priklauso nuo dvasinio sąmoningumo. Žmogus gydomas pirmiausia atkreipiant jo dėmesį į dvasinius procesus.

Remiantis alternetyviu požiūriu, dvasinis gydovas negydo fizinio kūno. Tai, be kita ko, draudžia įstatymai. Tam, kad galėtume prisiliesti prie žmogaus fizinio kūno, reikalingas išsilavinimas ir licencijos. Tai yra teisinga. Tačiau paradoksas tame, jog kiek besistengtų valstybinė sistema kovoti su alternetyvininkais, jų visuomet buvo, yra ir bus. Šią gildiją visais laikais buvo siekiama demonizuoti ir net fiziškai naikinti. Ir tai, kad šie keisti žmonės vis dar šalia, kad jie populiarūs, nereikia kaltinti žmonių, esą, jų išsilavinimas virduramžiškai menkas. Dabar žmonės tikrai išsilavinę, jie puikiai moka skirti, kas jų gyvenimo kokybei duoda naudą, o kas - žalą. Tai gali reikšti tik viena - žmonės visada ieško alternatyvių atsakymų į savo sveikatos ir būties klausimus. Vadinasi, žmonės neranda šių atsakymų valstybinėje sistemoje bei tradiciniame moksle.

Alternatyvi medicina gydo ne fizinį kūną, bet prisiliečia prie subtiliųjų kūnų, o to daryti niekas nedraudžia, nes mokslas, kuriuo remiasi valstybė, teisėtvarka ir klasikinė medicina, esą negali to įrodyti remdamiesi įprastu mums moksliniu metodu. Vadinasi, nepripažįsta. Žmonės yra įtikinti, jog tai - nerealu. Todėl mes gydome tai, ko iš esmės sekuliarios valstybės požiūriu neegzistuoja, bet žinome, jog tai realu. Ir tai nepriekaištingai veikia.

Netradicininkai remiamiasi ne vien jusliniais pojūčiais. Jų darbas - meilė AGAPE. Meilė kitokiems nei aš, yra didžiulė Dievo dovana. Tai nekainuoja, tai visiems prieinama. Ir kyšių už tai duoti nereikia.

Meilė nėra paslauga ar produktas, meilė nėra komercinės veiklos produktas. Meilės neįmanoma licencijuoti. Gydovas arba gydūnas tradicine prasme nėra verslininkas. Jis negali projektuoti savo ekonominių rodiklių. Taip yra todėl, kad gydovo ir paciento ryšys yra dvsinis. Ir šioje poroje aktyvioji pusė yra pacientas. Gyvovas padeda žmogui ištiesinti likimą, kai pacientas būna tam pasiruošęs. Ir tai yra ilgas procesas, turintis savo specifinius dėsnius. Mano įsitikinimu, labai dažnai daroma lemtinga klaida vertinant alternatyvių gyvovų darbą ir tracinę mediciną, kaip panašaus pobūdžio komercines paslaugas, kurios tarpusavyje kažkaip konkuruoja.

Iš tikrųjų, visuomenei reikia ir vienų, ir kitų. Valstybei reiktų galvoti ne apie raganų medžioklę, siekiant demaskuoti vadinamus šarlatanus (tokie veiksmai pasmerkti žlugti), bet padėti gydovams kažkaip folmalizuoti savo kompetencijas ir gebėjimus, nes daugelis jų yra vyresnio amžiaus žmonės, atėję į mediciną iš kitų profesijų.

Tuo tarpu tenka apgailestauti, jog sekuliarios, rinkos ekonomika grįstos valstybės požiūriu, kokia save laiko ir Lietuva, tradicinė medicina yra paslauga ir produktas. Ji turi kainą. Ir dabar tektų užduoti retorinį klausimą: ar tame produkte rasime meilę? Ar dažnai sveikatos priežiūros įstaigose rasime meile grįstą pagalbą? Profesionalumas, geros žinios, moderni technika - tai dar nėra meilė. Jei taip būtų, galbūt mes iš tikrųjų būtume sveikesni. Deja, meilė masiniu reiškiniu tarp medikų ir farmacininkų dar nėra tapusi. Tai priklauso tik nuo atskiro mediko dvasinio išprusimo.

Tuo tarpu mes žinom, jog meilė gydo. Meilė - geriausias ir tobuliausias vaistas. Tai sąmonės ir sielos būsena, kurią sąmoningai išgyvenant, gyvybės procesams galime daryti esminį poveikį. Meilėje atsistato visi gyvybiniai procesai pagal Dievo tvarką. Kitaip tariant, meilė neatsiejama nuo harmonijos. Tuo tarpu liga šiuo požiūriu traktuotina kaip prievartinis, skausmingas harmonijos atstatymas, jei žmogus užsispyrusiai nededa pastangų keistis.

Taigi, ar galima licencijuoti meilę? Kaip?

Alternatyvininkų požiūriu, visa tai realu. Žmogaus subtiliuosius kūnus galima nustatyti ir diagnozuoti jų būklę įvairiais žinomais metodais, tokiais, kaip, pavyzdžiui, radiostezija, biolokacija. Šiuolaikinis mokslas taip pat nėra atmetęs šio kelis tūkstantmečius žmonijos praktikuojamo amato.

Mūsų fiziniam kūnui galioja vienoda tikimybe ir klasikinės fizikos, ir kvantiniai dėsniai. Mes vienoda tikimybe esame ir banga, ir kūnas. Aš siūlau pereiti nuo fašistinės lokalinio realizmo ideologijos, kalbančios apie žmogų, kaip apie mėsą arba protingą beždžionę, prie žmogaus, kaip sielos ir kūno visumos, kuri turi nueiti tam tikrą kelią fiziniame skafandre. Koks tas kelias - tik vienas Dievas težino.

Stebuklais vadiname įprastus dalykus, nes nežinome kas yra žmogus

Dažnai iš mano lūpų galima išgirsti, o taip pat ir straipsniuose perskaityti teiginį, jog neetiška kritikuoti kolegų, kurie naudoja netradicinius gydymo metodus, darbą. Juk iš pirmo žvilgsnio negali spręsti kokiomis teorijomis jis remiasi, kokie yra filosofiniai ir praktiniai vienos ar kitois sistemos aspektai, kuriais žmogus tiki. Tikėjimas yra galingas ginklas, stiprus įrankis, jei nori pasiekti tikslą, jei tas tikslas, žinoma, siejamas su pagalba ir pagarba žmogui.

Tačiau kai kada norisi užduoti klausimus ir padiskutuoti dėl vieno ar kito teiginio, dėl vienos ar kitos formuluotės bei taikomos metodikos. Aš esu už konstruktyvų dialogą. Ir, jeigu kas nors man užduoda sunkius klausimus, esu dėkingas, nes tai padeda tobulėti. Man patinka diskutuoti ir su skeptikais, ir su fanatikais, nes pats esu skeptikas ir netiku tol, kol nepatiriu ko nors savo kailiu. Tik tada galiu pasakyti, jog štai tas ar anas būdas veikia, arba neveikia.

Apie Pjotr Elkuniviz sužinojau prieš 3-4 metus iš knygos “Dieviškasis ištiesinimas“. Tikrai gera, naudinga ir įdomi knyga. Tačiau perskaitęs ją neradau jokio stebuklo. Kodėl? Todėl, kad man pasirodė, jog visi tie stebuklai gali būti grindžiami kvantinės fizikos dėsniais ir nieko asmeniško, keisto ar ypatingo čia nėra. Kodėl tai vadinama dievišku ištiesinimu – nelabai supratau. Neisginčysim, bet laikykim, jog tai yra pirmas klausimas.

Štai ką mes skaitome oficialiame Pjotr Elkunoviz šaltinyje:

“Pjotras yra vienintelis šios nepakartojamos, niekada anksčiau nebuvusios energijos iniciatorius. Ši energija yra valdoma jo dvasios jėga, nes Pjotras ir yra pats toji jėga. Jo gydančio darbo, vedamo švento dievo įstatymo, dėka vyksta pakitimai visame pasaulyje”.

Perskaičius šią citatą, paimtą iš oficialios Pjotr Elkunoviz svetainės lietuvių kalba, natūraliai kyla tokie klausimai. Ir jeigu gerb. Pjotr atsakytų į juos, būčiau labai laimingas.

1.Kodėl Pjotras yra vienintelis, kuo pagrįstas toks teiginys?
2. Kas yra “jo dvasios jėga”?
3. Kaip paaiškinti Pjotro energiją, kuri esą jo paties inicialyva atsirado?
4. Įvardinkite tuos pasikeitimus, kurie vyksta pasaulyje?
5. Kas yra “šventas dievas”? Kodėl tai rašoma mažąja raide?

Gal Pjotras gali įvardinti, kas yra Jo Dievas, nes iš anksčiau paskelbtos citatos, man sunku suprasti.

Taigi, norėčiau patikslinti, jog Pjotr Elkunoviz tikrai unikalus. Bet tokių unikalių labai daug, t.y. beveik 8 milijardai. O kiek dar yra žinomų, kurie tyliai dirba ir nėra parašę knygų, nėra pastatę filmų.

Dabar, kiek tai įmanoma trumpiau ir glausčiau pateiksiu savo požiūrį į vadinamąjį unikalų Pjotr Elkunoviz dvasinį ištiesinimą ir patį mechanizmą, kaip tai veikia.

Mokslininkai žmogaus sprendimų priėmimo procesus puikiai paaiškina remdamiesi kvantine fizika

Įdomus straipsnis iš www.15min.lt. Vertimas, o gal straipsnio stilius kažkiek naivokas, bet iš esmės neblogai. Gal ateis toks laikas, kai mechanika liks tik mechanika, o ne civilizacijos progreso pamatas ar net Dievas. Mokslininkai vėluoja su išvadomis. www.kvantinemagija.lt apie tai pradėjo rašyti prieš 7 metus.

..............

Kai kitą kartą kas nors jus apkaltins, kad elgiatės neracionaliai, tiesiog pasakykite, jog paklūstate kvantinės fizikos dėsniais. Ir būsite teisūs. Nauja psichologiniuose moksluose pastebima tendencija ne tik panaudoja kvantinę fiziką, kad paaiškintų žmonių paradoksalų mąstymą, tačiau taip pat gali padėti išspręsti ir tam tikras ankstesnių tyrimų prieštaras, rašo Phys.org.

Pasak mokslininkės Zheng Joyce Wang ir kitų, kurie stengiasi modeliuoti mūsų sprendimų priėmimą matematiškai, skaičiavimai ir aksiomos, kurios geriausiai atitinka žmogaus elgesį, gali būti įsišakniję kvantinėje fizikoje.

„Mes sukaupėme labai didelį kiekį paradoksalių atradimų pažinimo ir sprendimų priėmimo srityse, – sakė Ohajo valstijos universiteto komunikacijos ir psichofiziologijos pagalbinė profesorė Z.J.Wang.

„Kai atsiranda kažkas, kas nėra suderinama su klasikinėmis teorijomis, mes dažnai tai vadiname „neracionalumu“. Tačiau žiūrint iš kvantinio pažinimo perspektyvos, kai kurie atradimai jau nebeatrodo neracionalūs. Jie yra suderinami su kvantine teorija“, – kalbėjo mokslininkė.

Wang ir jos komandos metodas aprašytas „Current Directions in Psychological Science“, taip pat ir „Trends in Cognitive Sciences.“

Metodas siūlo, kad mąstymas kvantiniu būdu – nesiremiant klasikiniu metodu, kuris grindžiamas galimybių teorija – leidžia žmonėms priimti svarbius sprendimus neužtikrintumo situacijose, taip pat spręsti sudėtingus klausimus, nepaisant mūsų ribotų psichinių išteklių.

Kategoriškumas kaip „žema vibracija“

Pastaruoju metu dažnai tenka susidurti su žmonėmis, kurie kažkodėl atrodo labai kategoriški. Kas gi per reiškinys tas kategoriškumas. Kaip apsiginti nuo kategoriškų žmonių išpuolių? Kaip atremti „viską žinančių“ argumentus, remiantis ezoterika bei kvantinės fizikos žiniomis. Ar apskritai tai reikia daryti? Keli sakiniai apie tai.

Kategorišku žmogumi vadinu tokį, kuris prisiima sau Dievo arba Jo advokato vaidmenį ir mano, jog visais klausimais gali teisti bei mokyti gyventi kitus. Kitaip dar šis reiškinys, apie kurį kalbėsime, vadinamas nelankstumu arba sustabarėjimu. Mus domina kraštutinės jo formos. Žvengiant iš ezoterinės pusės, katekoriškumas visada yra „žemos vibracijos“ ženklas. Tai reiškia, kad žmogaus gyvybinės energijos potencialas yra labai žemas. Vadinasi tokie žmonės yra nelaimingi ir galimai kenčia nuo rimtų susirgimų. Dažniausiai ir pati liga lemia energijos netektį.

Tokie teiginiai taip pat atrodo ketegoriški? Tačiau neskubėkime daryti skubių išvadų. Yra žmonės, kurie pagal savo charakterį yra kategoriški ir dėl to jaučiasi gerai. Jie turi savo įsitikinimų sistemą ir ją gina, lyg kokią realią terotoriją ar nuosavybę. Jie turi tokią teisę. Kiti tiesiog nemėgsta neprofesionalumo atskirose gyvenimo srityse, kur jų kompetencija, savo pačių akyse bei aplinkinių nuomone yra neginčyjama. Tačiau jie leidžia šalia savęs egzistuoti įvairiems, ir netgi jo sistemos atžvilgiu neteisingiems reiškiniams ar koncepcijoms. Tokie žmonės atviri, jie visda gali tobulinti savo sistemą, nes yra pasirengę naujovėms ir visada mokosi. Tai ir yra tikrasis supratimas bei meilė.

Būtent tai yra „aukšta vibracija“. Tuo tarpu „žema vibracija“ reiškiasi tada kai galvoje dominuoja dualinė logika juoda-balta kažkurios sistemos atžvilgiu. Ją išpažįstantys žmonės kitokią koncepciją priima kaip nedovanotiną klaidą, kurią nedelsiant būtina likviduoti. Šis reiškinys atima daug gyvybinės energijos tiems, kurie įsivelia į ginčus su kategorišku žmogumi. Žmonės įsivelia į tuščius, niekam nereikalingus ginčus, kurie griauna sveikatą. Ginčiuose niekada negimsta tiesa. Ginčai provokuojami tam, kad būtų galima lengviau valdyti. Tai paprasta, nes žmonės lengvai išsiprovokuoja, nes nori atrodyti aplinkinių ir savo akyse teisūs, vadinasi - saugūs ir laimingi. Tačiau nesusimąsto, jog tai - iliuzija.

Kaip tvarkytis su tokiu reiškiniu, neprarandant energijos ir sveikatos?

Pirmas dalykas, kuris gali mums padėti, tai gilesnis, ezoterinis problemos suvokimas. Kvantinė fizika mus išmokė, jog objektyvios tikrovės, vadinasi ir tiesios Visatoje nėra. Viską lemia individualios energijų interpretacijos, modeliai ir projekcijos. Todėl kategoriškumas pagal principą joda-balta suteikia Dievo vaidmenį, nes žmogus vieną iš modelių, gal būt savo sugalvotą vadina teisingesiu už kitus ir pagal tai „matuoja“ pasaulį. Jis kuria tikrovę pagal save. Tuo tarpu ir kiti žmonės daro tą patį, tačiau, skirtingai nuo kategoriškų žmonių, jie šalia savo „pasaulio modelio“, leidžia egzistuoti ir kitokiems, o svarbiausiais klausimais – susitaria.

Biolokacija – pamirštas, bet reikalingas amatas

Biolokacija arba radiostezija – tai metodika, leidžianti žmogui, naudojant specialius indikatorius, tokius kaip virgulės arba švytuoklės (svareliai) atrasti įvairius daiktus erdvėje, gauti informaciją apie sveikatos būklę, ateitį, praeitį iš Visatos informacinio lauko bei ne žemiškų būtybių, apeinat bet kokius tradicinius-klasikinius informacijos gavimo-perdavimo kanalus. Žodis „bio-lokacija“ nėra teisingas, norint apibrėžti šį reiškinį. Viską gadina tas „bio“, verčiantis manyti, jog esmė slypi biologiname žmogaus kūne. Taip nėra. Jo esmė daug gilesnė, negu vien tik biologinė gyvybė. Tačiau kol kas geresnio niekas nepasiūlė.


Amerikoje buvo atlikti tyrimai, kurių rezultatus apibendrinus paaiškėjo, kad tarp žmonių, maždaug 10 proc. yra tokių, kurie turi įgimtą savybę biolokacijai. Kitaip tariant, virgulės jų „klauso“. Maždaug 5 proc. jokių indikatorių nereikia. Jie turi įgimtą dovaną matyti, jausti, girdėti „per save“. Maždaug apie 10 proc. dovanos neturi, tačiau išmoksta patys dėka kursų ir seminarų. Daugiau nei 70 žmonių netiki arba nežino kas tai yra ir niekada nebandė naudotis biolokacija. Jiems tiesiog neduota. Valdžia suinteresuota, kad žmonėms tai asocijuotųsi kaip „lženaūka“ (sovietinio folkloro terminas, reiškiantis ne-mokslą, už kurį moraliai parklupusį mokslininką reikia smerkti, bausti arba tupdyti į psichiatrines ligonines). Niekas Lietuvoje per 30 metų nepasikeitė.

Biolikacijos principas labai paprastas. Antena yra smegenys, priėmimo ir perdavimo įrenginys - fizinis ir energetiniai žmogaus kūnai, o virgulės – tik indikatorius. Žmonės šiuo įrankiu naudojosi nuo neatmenamų laikų ieškodami vandens, naudingų iškasenų ar paslėptų lobių. Žmogus, kuris praktikuoja biolokaciją, vadinamas operatoriumi. Jis, laikydamas rankose virgules (rėmelį) arba paprasčiausiai medžio šakelę ieško tam tikro objekto, pavyzdžiui, vandens gyslos. Vietoje, kur įrankis susikryžiuoja ar atsilenkia į šonus, arčiausiai žemės paviršiaus yra vanduo. Vienais atvejais jis žino ko ieško, o kitais atvejais – nežino ką ras.

Šia Dievo dovana žmonės naudojosi nuo neatmenamų laikų visuose kontinentuose. Apie panašų prietaisą į virgules, švento medžio šalekę, kuri padeda surasti vandenį, lobius bei nuspėti orus, užsimenama vedų šaltiniuose. Taip pat iš archeologinių šaltinių žinoma, kad labai panašiais įrankiais į virgules žmonės naudojosi senovės Kinijoje, Babilone, Egipte, Pietų Amerikoje, Europoje.

Labai plalačiai virgulės arba svareliai buvo naudojami liaudies medicinoje diagnozuojant ligas. Kartais ir šiandien pažangūs medikai šalia tradicinės diagnostijos priemonių naudoja ir virgules, tam, kad iš dar vieno šaltinio pasitikrintų gautą informaciją apie paciento būklę. Todėl medikams žinoti apie darbą su virgulėmis šiandien ypatingai svarbu. Technika gali pavesti, bet žmogus – Dievo ir Gamtos kūrinys, kuris neretai būna tikslesnis. Bet pasitaiko visko. Todėl interguotai taikant ir tradicinę, ir netradicinę diagnostiką, galima pasiekti tikslesnių rezultatų ir laiku padėti žmogui.

Žmogaus jėgos centrai

Sankskrito kalboje čakra vadinamas ratas. Šis žodis, kaip ir jo ekvivalentai europietiškose kalbose dažnai naudojami perkeltine arba simboline prasme. Pavyzdžiui, mes kalbame apie „likimo ratą“, budistai kalba apie „gyvenimo ir mirties ratą“. Tradicinės ezoterikos kontekste kalbėdami apie čakras mes jas suprantame kaip besisukančius sūkurius energetiniame žmogaus kūne arba antrininke. Kitaip tariant, čakros yra nematomoje žmogaus dalyje, todėl klasikinė mokslininkų optika negali jų fiksuoti. Dėl šios priežasties formalusis mokslas čakrų egzistavimą vadina liaudies pramanais. Tačiau tie, kurie lavina akį pamatyti daugiau negu gali optika, mato ne tik čakras, bet ir įvairiomis spalvomis papuoštas auras. Šis rašinys remiasi J. P. Blavatskajos ir Č Letbiterio to paties pavadinimo darbu. Papildžiau tik keliais pastebėjimais iš praktikos ir kitais žinomais bei mažiau žinomais dalykais. Gal kam bus naudinga.

Čakros gali būti matomos išlavimus aiškiaregystę, o taip pat jos gali pasišeikšti kaip tam tikro dažinio vibracijos arba kaip subtilūs temperatūriniai pokyčiai bandant jas apčiuoti delnais. Iš kitos pusės žiūrint, čakros, taip, kaip jas piešia menininkai, yra žmogaus energetinių centrų sutartinis vaizdavimas. Realybėje jų vaizdas mums nežinomas, nes objektyvių kriterijų matavimams atlikti nėra. Tiesą sakant, tam tikri techniniai įrengimai, tokie kaip Kirlianų metodas fiksuoja energinius laukus ir čakras, tačiau jų pateikiamas grafinis vaizdas su čakrų lokalizacija vis viena yra sutartinis, išreikštas tam tikrais simboliais. Ir šie grafiniai vaizdai, kuriuos pareikia kompiuteris vis viena neatitinka giluminės tikrovės. Erdvė interpretacijoms vis viena lieka pačiam diagnostui-tyrėjui. Diagnostikos metu sėkmę lemia ne pats vaizdas, ne matomų dalykų interpretavimas pagal kokias nors taisykles, bet pajautimas pagal situaciją.

Tam, kas suprastume apie ką kalbame, iš pradžių atkreipkime dėmesį į tai, jog gyvenimas žemėje, kūniškame pavidale. Tai nėra lengvas ir paprastas pasivaikščiojimas, kaip kokiame parke. Šios aplinkybės mus gerokai klaidina ir neduoda pilno vaizdo, kas me iš tikrųjų esame. Todėl pasiklaujame tuo, ką rodo mūsų 5 juslės, nes taip patogiau susikalbėti. Juslės ir nervų sistema mums rodo tik fizinį apvalkalą, su kuriuo mes ir tapatinamės. Šiuo vaizdu dėl susiformavusio įpročio ir pasiklaiaujame. Galvojame, kad žmogus yra vienaskaita – esą tik fizinis kūnas, mėsos, kaulų ir įvairiausių ląstelių junginys, atsiradęs dėl atsitikrinių procesų gamtoje. Taip mus mokė ir taip mums atrodo patogu galvoti. Tuo tarpu net nesusimąstome, jog tikrasis žmogus yra daugiskaita. Todėl kreipinys „Jūs“, bendraujant su nepažįstamu žmogumi, yra teisingas. Žmogų sudaro savotiškas kūnų "kolektyvas", jeigu taip galima išsireikšti, kurį jungia siela. Žmogaus kūnai, t.y. didžioji jų dalis - ne materialūs, nepavaldūs klasikinio mokslo žinomiems dėsniams, todėl objektyvizmui čia vietos labai nedaug. Apibendrintai kalbėti apie juos labai sunku. Juk niekam ne paslaptis, kad kiekviena tauta, ar religinė -filosofinė tradicija turi skirtingą matymą arba supratimą, kas gi tai yra. Mes iš dalies remsimės vedų ir teosofine tradicija, nes itai yra dabartinės ezoterinės tradicijos pagrindas. Tai irgi darome dėl patogumo. Todėl nieko nereikia čia priimti už gryną pinigą, tai irgi yra tam tikras modelis, į kurį kiekvienas gali įnešti savo pastebėjimų ir korekcijų. Taigi, laisvai interpretacijai – neribojama erdvė. Pareikiu šiuos neįpareigijančiai galvoti skatinančius argumentus tam, kad neprisirištume prie vieno modelio, o ieškotume geresnio, gal būt labiau mokslinio, o gal būt labiau ezoterinio.

Dvasinio gydovo etikos kodeksas

Paskaitose tenka daug kalbėti apie etiką. Taip yra todėl, kad studijuodami pamišrtas žmogaus galimybes mintimis veikti materiją, keisti save ir aplinką, susipažįstame su galingais įrankiais, kurie gali ir padėti, ir pakenkti. Viskas priklausio nuo žmogaus, nuo jo intencijos.

Taigi, koks žmogus gali naudotis kvantinio poveikio įrankiais?

Pirmiausia tas, kuris yra pasukęs savęs pažinimo keliu ir pasiruošęs eiti iki galo, link pilno nušvitimo, o pagal krikščionių tradiciją iki Tėvo Karalystės širdyje. Kitaip tariant, dvasinė medicina neatsiejama nuo dvasinio kelio. Tai yra ir toli, ir visiškai šalia. Eidami šiuo keliu mes stengiamės pažinti save, savo trūkumus ir ydas, mažinti ego įtaką, atgauti natūralią, ramią proto būseną ir būti naudingais šiam pasauliui, t.y. tarnauti. Šiame kelyje dvasinis gydymas neatsiejamas be vidinės ramybės, be būsenos čia ir dabar, kuri yra arčiausiai Dievo, kai žmogus mintimis nebėga nei į praeitį, nei į ateitį, kai jis neturi priekaištų nei sau, nei aplinkai, nei Dievui. Tačiau ir viena, ir kitą tėra tik fonas, arba lydimieji reiškiniai, kurie niekada neturi būti svarbesni už patį tikslą.

Tai štai, mes mokomės susikurti visrakčius, kurie iš vienos pusės padeda pažinti Visatą, žmogų bei jam padėti. Tačiau tuo pačiu visrakčiu galima atsirakinti bet kokio miegamojo duris. Kai kuriems žmonėms vien nuo minties, kad kažkieno rankose yra tokie įrankiai, darosi neramu. Ir jie teisūs. Retas, kuris norėtų, kad jo miegamasis būtų peršviečiams rentgenu. Todėl taip vadinama parapsichologija daugumoje religijų ir pasaulio kraštų yra arba nepripažįstama, arba draudžiama. Tokio draudimo priežastis ta, jog daugumos žmonių sąmonė nėra išsivysčiusi, o jų gyvenimą lemia instinkai, baimės ir egoizmas.

Todėl mes ir akcentuojame etikos svarbą. Iš tikrųjų, jei žmogus yra kelyje į save, tai jam etikos klausimas nekyla. Jam visa tai - savaime suprantama. Tačiau gyvename visuomenėje, kurioje daug gudrių ir suktų žmonių, kurie galėtų velniui sielą parduoti, kad tik išmoktų naudotis minėtais įrankiais. Etika reikalauja, kad jokiu būdu negalima naudoti dvasinės/kvantinės medicinos įrankių asmeniniais tikslais ir prieš kito žmogaus laivą valią. Negalima naudoti gebėjimo matyti energines struktūras be sutikimo. Bent jau aš, kol nedirbu su žmogumi, stengiuosi jo nematyti, nors galėčiau skenuoti visus praeivius gatvėje. Kas iš to? Ar to reikia? Kam reikalinga tokia našta? Bet yra, pavyzdžiui, daug mėgėjų be jokios rimtos priežasties naršyti svetimuose energetiniuose kūnuose, tenkinant smalsumą, siekaint pabrėžti savo svarbą arba galią. Tai vyksta, deja, labai dažnai gatvėje, transporte, viešose įstaigose, masiniuose renginiuose, konferencijose bei seminaruose. Visada atsiranda mėgėjų naršyti svetimuose miegamuosiuose.

Taip pat yra didelis būrys „paslaugų tiekėjų“, kurie tokiais reikalais užsiima už pinigus, t.y. - prievartine magija.

Tai poveikis žmogui, apeinat tiesioginį bendravimą, suvokimą, be jo valios ir sutikimo. Tai lindimas prie žmogaus energetikos pažeidžiant pamatinį Visatos laisvos valios principą. Prievartinė magija yra mirtinai pavojinga tiek pačiam paslaugos tiekėjui tiek ir aukai.

Pavyzdžiui, jeigu be žmogaus žinios bandai tikrinti jo čakrų būklę, rizikuoji parimti tokio „paciento“ astralinius parazitus, o atskirais atvejais - jo ligas ir netgi karmą. Tai čia tik pusė bėdos. Galimi ir blogesni scenarijai. Prisiliesdamas prie žmogaus, netgi mintimis, sudarai bendrą su juo energinį lauką. Jame be žodžių ir netgi labai dideliais atstumais perimamos programos, kurios gula į tavo pasąmone ir vėliau veikia automatiškai tau nežinant. Gaila, kad į perspėjimus nekreipiama dėmesio, o po to stebimasi iš kur ligos, nelaimės ir kitokie negalavimai.

Yra tokia kategorija "specialistų", kuriuos veda arba begalinis smalsumas arba bukumas, nes nežiūrimnt į labai rimtus pavojus, jie lenda ugniai į nasrus. Naudojamos vadinamosios apsaugos tokiais atvejais yra iliuzinės ir nepadeda. Noras išgelbėti arba noras padėti žmogui nėra pasiteisinimas be reikalo kišti rankas prie svetimo žmogaus energetikos. Suprantama, kad kartais būna sunku stebėti, kai kitas žmogus, tavo supratimu, elgiasi nedorai, krečia kvailystes, o jį sutramdyti įprastomis priemonėmis nėra galimybių. Netgi tokiais kritiniais atvejais energetinės poveikio priemonės nėra pateisinamois. Jeigu žmogus kėsinasi į tavo erdvę, gintis galima ir būtina, tačiau negalima pulti. Negalima kerštauti, pavydėti, smerkti. Geriausia būtų suprasti tokio elgesio priežastis ir mintimis paleisti, nes žmogus kartais pats nežino, kodėl vienaip ar kitaip daro. Geriausias rezultatas - kai tu pats nepatenki į tokias situacijas, kai bet kokie nedarnūs santykiai tave aplenkia šonu. Tačiau, jeigu jų vis dar pasitaiko, vadinasi problema tavyje.

Taip pat nėra pateisinamas noras "mylimą" žmogų pritraukti prie savęs, išskirti jį su kitu žmogumi, apsaugoti neva nuo "blogio įtakos" ar kitaip koreguoti svetimus santykius. Kaip gali spręsti, ar žmogus "blogio" ar "gėrio" įtakoje, kai nežinai plataus įvykių konteksto? Tai yra manipuliacijos ir nusikaltimas prieš Šventą Dvasią. Tas žmogus juk neprašo diagnostikos, nereikalauja pagalbos, tad ko lendat? Negalima tyrinėti kito žmogaus subtiliųjų kūnų, nes netgi nekaltas auros arba čakros pamatymas virgule, gali daryti įtaką jo būklei ir nebūtinai teigiamą, be to viskas sugrįžta bumerangu. Tai tas pat, jei be žmogaus žinios užeitum į jo miegamąjį ir naršytum drabužių spintoje. Ar jūs norėtumete, kad kažkas be jūsų žinios užeitų į namus ir tikrintų, kas padėta šaldytuve arba vonioje ant gyvatuko? Nė vienam žmogui Visatoje nėra suteikta tokia teisė. Principas paprastas ir visiems žinomas: „nedaryk nieko, ko pats nenorėtum, kad tau darytų“.

Energetinis vampyravimas ir jo priežastys

Kolega nufilmavo rudenį vykusį mano seminarą Kaune apie Energetinį vampyravimą. Kelias ištraukas iš šio renginio siūlau pasižiūrėti ir svetainės www.kvantinemagija.lt skaitytojams.

Pastaruoju metu daug girdime apie smurtą artimoje aplinkoje. Valstybė netgi išleido įstatymus, pagal kuriuos baudžiami tie, kurie smurtauja prieš savo sutuoktinius ar vaikus. Tačiau fizinis ar psichologinis smurtas tai tik pasekmė. Kur kas svarbesnės yra priežastys, susijusios su plika akimi nematomu energetiniu smurtu.

Šio reiškinio priežastys yra daugiasluoksnės, giluminės, dvasinės, greičiau karminės. Jeigu jis aktyviai reiškiasi konkrečioje žmonių grupėje, pavyzdžiui šeima, ar darbo kolektyvas, byloja apie neharmoningus santykius. Iš vienos pusės - žmonės vieni kitus moko meilės ir laisvės nesuvokdami esmės. Dievas žmogų sukūrė pagal savo atvaizdą, vadinasi tobulą. Ateidamas į žemę kaip kūnas žmogus netenka beveik viso jam Dievo suteikto energijos potencialo. Kodėl taip vyksta? Ar tai ir yra meilės ir laisvės pamoka, kurią turime išmokti?

Neharmoningi santykiai pasireiškia tada, kai pažeidžiamos asmeninės erdvės ribos siekiant siaurų, vartotojiškų tikslų - patenkinti savo ego. Vartotojiški santykiai, kai dominuoja naudos poreikis, visada yra vampyriški. Savo įgimto energijos potencialo susigrąžinimas ir išsaugojimas yra tolygus menui gyventi tobulai. Mes turime išsaugant savo ribas ir mokėti nepažeisti kito asmens ribų, nepriklausomai nuo to, kas tu būsi: paprastas žmogus, instirucija, bažnyčia ar valstybė. Tai ir yra meilė. Atsakykite, kiek jos yra mūsų visuomenėje?

Kodėl žmonės vieni iš kitų „geria“ energiją?

ŽMOGUI, KURIO SĄMONĖ MIEGA NIEKADA NEUŽTENKA SAVOS ENERJOS, NES JĄ IŠŠVAISTO IEŠKODAMAS PALAIMOS FORMOSE, KURIOS YRA LAIKINOS.

Jis išeikvoja save laikinoms formoms, nes yra pamiršęs, kas jis toks. Dalis žmonių energijos pasisemia iš gamtos, bet dalis žmonių energijos šaltiniu mato kitus žmones. Jie kuria strategijas, kaip tą energiją išgauti ir šiuo klausimu yra be galo išradingi.

Tai yra natūralus poreikis tų, kurie gyvena sapne, ribinėje matricoje, linijinėje logikoje ir suvokia save TIK kaip fizinius kūnus. Tokių yra dauguma, mes patys dažnai vieni kitus vampyruojame reikalaudami dėmesio, prieš žmogaus valią. Tai irgi yra savotiška prievarta, kurios net nepastebime.

Rudenį tęsime pradėtus darbus

Baigėsi 2014-2015 Kvantinės medicinos/Kvantinės magijos paskaitų sezonas. Laikas bįga greitai. Nespįsime įkvėpti gaivaus vasaros oro, vos tik spėsime ištraukti kojas iš sūraus Baltijos vandens ir jau prasidės naujieji mokslo metai.

Tuo tarpu 2015 metų birželio vidurys įsiminė geromis, pakykėtomis emocijomis. Rinkomės du kartus per mėnesį. Per 2014-2015 metus Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Vilniuje į Kvantinės medicinos/Kvantinės magijos ciklo paskaitas susibūrė nuostabūs kolektyvai. Per metus visi tapome šiek tiek kitokie: tikrais šviesos darbuotojais, žinome, kaip siekti vidinės ramybės, kaip ją skleisti kitiems, kaip mintimis gydyti save ir savo artimuosius. Iš tikrųjų juk sveikatiname (žodžio "gydyti" valdžia neleidžia naudoti) ne mes. Gydosi aplinka ir žmonės, kurie yra šalia, kurie apsisprendžia pabusti, o mes - tik kanalai.

Nuoširdžiai sveikinu visus, kurie ėjo kartu iki galo, buvo smalsūs ir aktyvūs, gavo pažymėjimus. O tiems, kurie turėjo išvykti iš šalies, ar sprendė kitas labai svarbias gyvenimo problemas, linkiu prisiminti mūsų klases ir auditorijas jau šį rudenį. Nė vienas nėra pamirštas. Laukiame visų.

Iš tikrųjų, pirmiesiems pasisekė. Gal būt, gimsta lietuviška netradicinio sveikatinimo sistema, paremta mokslu ir senosiomis dvasinėmis žmonijos tradicijomis bei patirtimi. Tai nėra konkurencija REIKI, kitoms sveikatinimo mokykloms, ar mokytojams. Tai to paties energijų medžio šaka, atitinkanti trečiojo tūkstantmečio naujosios eros iššūkius ir energijas. Po 2012 metų žmogaus mintis tapo kitokia, gydydanti ir keičianti šalia mūsų esantį pasaulį tiesiogiai. Galime tai daryti automatiškai, kap visi ir po to skųstis, bet galime tai daryti sąmoningai ir kurti kitokį gyvenimą. Šviesos kanalu šiandien galime tapti visi, nebereikia brangių iniciacijų ir specialių ritualų. Viską turime, tik reikia pradėti dirbti, neabejoti ir nesustoti. Kai kas visa tai ką darome vadina nająja kvantinė parapsichologija, atitinkančią naujus vėjus, naują specifiką ir energijas eroje po 2012 metų.

Pirmieji paskaitų ciklo metai - didelis įpareigojimas tęsti pradėtus darbus. Tikiuosi, jog jau nuo rugsėjo tęsime paskaitas. Bus daugiau žinių gylio, geros būsenos, naujų lektorių ir netikėtumų. Darysime ir paskaitas, ir dienos seminarus, ir savaitgalio stovyklas.

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija