Apie „Zeitgeist“, ”Esoteric Agenda” ir panašius filmus

Žmonijos ligos tokiuose filmuose diagnozuojamos teisingai: veikia slaptos organizacijos, kurių tikslas - pavergti pasaulį. Būtų keista, jeigu tokių tikslų, pavyzdžiui, bankininkai nesiektų.

Bet kaip išsigelbėjimas iš sąmokslininkų gniaužtų tokiose kronikose siūlomas bet kas, tik ne darbas su savimi. Gerai, kad tokie filmai kuriami, bet jie neakylų žiūrovą nuveda į šabakštynus, kai bandoma atsakyti į klausimus: “o ką dabar daryti?”, “Kokių veiksmų griebtis, kad to nebūtų?”.
Atskirų eilučių verti Peter Joseph Zeitgeist serijos filmai.

Pamirštas, bet aktualus filmas: „NSO. Paslėpta tiesa“

Jau 70 metų žmonės klausia, kas yra NSO, o vyriausybės arba viską neigia, arba tyli? Kas yra tie ateiviai, su kuriais, kaip spėjama, jau daug metų palaiko ryšius galingiausios pasaulio valstybės?
Atvykėliai iš kitų planetų, ar demonų pasaulio emisarai? Kaip galima tikėti tuo, kad kažkokios protingos civilizacijos skrenda į žemę vien tam, kad galėtų dėstyti mums, pavyzdžiui, NEW AGE filosofiją. Kur jų aerodromai? Mėnulyje, po žeme? Kas gali paneigti, gal būt todėl ir buvo surengtos Apolono misijos į Mėnulį, kurias NASA'i teko keistai nutraukti dėl visiškai vaikiškų ir naivių priežasčių – pinigų stokos. Šiuo metu rengiamas naujas projektas – Atskleidimas, per kurį valstybių vadovai žada pasakyti, kad mes Visatoje ne vieni. Kokia viso to prasmė ir kur čia slypi eilinis melas?

NASA projektas „Blue Beam“ nėra vien tik iliuminatų fantazija

Vienas pirmųjų, kuris atskleidė siaubingą NASA projektą „Blue Beam“ buvo Kanados žurnalistas Serge Monast (toliau jį vadinsiu tiesiog Seržu). Vėliau jis netikėtai mirė nuo keistos plaučių ligos. Kitais duomenimis, jį ištiko netikėtas širdies smūgis. Bet kokiu atveju - tai tamsi istorija.
Sunku patikėti, kad žmogaus protas gali sukurti tokius dalykus, apie kuriuos rašė Seržas. Suokalbių tyrinėtojai dažnai nesugeba žmonėms suprantama kalba išaiškinti, kodėl pasaulio galingieji nuolat vykdo protu nesuvokiamus projektus, nes normalaus žmogaus smegenys tokios informacijos tiesiog negali suvirškinti. Protų drumstimas, matyt yra vienas iš patikimesnių ginklų trečiajame pasauliniame kare, kuris vyksta ne prieš kokį nors išorinį priešą, bet tiesiog - prieš žmogų.

Žmogus - universali Visatos kūrybos laboratorija

Robertas Antonas Wilsonas rašė: kūnai susideda iš ląstelių, ląstelės iš molėkulių, molekulės - iš atomų, atomai - iš elektronų ir t.t.
Klasikiniai kūnai elgiasi pagal ir pagal klasikinius dėsnius, ir pagal kvantinius, o atomai, elektronai ir kitos, mažesnės dalelės - tik pagal kvantinius dėsnius. Kvantinis pasaulis yra tikimybinis. Jeigu mes jo reiškinius bandome vertinti klasikinių dėsnių ir dogmų požiūriu, suvokiame, jog tai paradoksai. Jei ir toliau manysime, jog gyvenimas yra pilnas paradoksų ir atsitiktinumų būsime pasmerkti amžinoms diskusijoms, kas tikra, o kas ne.

Naujausios George Kavassilas radijo laidos

Apie George Kavassilas'ą, graikų kilmės australą, subtiliųjų pasaulių tyrinėtoją, paskaitininką, rašytoją jau rašiau ir sudėjau kelias video prezentacijas. http://www.kvantinemagija.lt/george-kavassilas-paskaita.html. Nesenai radau kelias naujas jo radijo laidas.

Atkreipkite dėmesį, jo 2012 metų vertinimai, lyginant su tuo ką jis klabėjo prieš 3 metus (kad žemė pavirs žvaigžde ir t.t.), šiek tiek švelnėja. Daug kur jis patikslina anksčiau skelbtas idėjas ir, bent jau man taip pasirodė, kai ką aiškina šiek tiek kitaip. Nieko nuostabaus, žmonės keičiasi ir tobulėja.

Sąmonės ir tikrovės santykis šiuolaikiniame mokslo pasaulyje

Su Sankt Peterburgo fiziku Michailu Zarečnyj, knygos „Kvantinis-mistinis pasaulio vaizdas, realybės struktūra ir žmogaus kelias“ (квантовая картина мира, структура реальности, путь человека) pradėjau susirašinėti 2007 metais.
Jo knyga mane tiesiog užbūrė, o vėliau šių susirašinėjimų pagrindu gimė interviu, kuris turėjo būti spausdinamas žurnale „Mokslas, ezoterika, žmogus“. Tačiau apie šį žurnalą nieko nebesigirdi, o tema taip ir liko nepanaudota, juo labiau, kad savo pašnekovui prižadėjau, jog pokalbis bus kur nors išspausdintas. Kiti žurnalai atsisakė spausdinti, nes atseit čia „knygos reklama“ ir paprastam skaitytojui kvantinė fizika yra per sudėtingas dalykas. Nejaugi?
Taigi, geriau vėliau negu niekad.
Originalų testą rusų kalba galima perskaityti šiuo adresu:
http://www.ppole.ru/int_2008.htm

Tikroji švytinčio kiaušinio istorija. Carloso Castanedos 90-metį paminint

Šis straipsnis prieš 5 metus buvo išspausdintas tuo metu dar gyvavusiame žurnale „Žmogus ir Visata“ ir buvo skirtas žymaus antropologo, žurnalisto ir rašytojo Caroloso Cezario Salvadoro Aranos, 80-mečiui paminėti.

10 metaų pralėkė kaip viena diena ir 2015 m. gruodį paminėjome šio nuostabaus žmogaus dar vieną apvalų gimtadienį - jam būtų sukakę 90 metų. Man šis žmogus labai brangus nes būtent nuo jo knygų prieš daug metų ir pradėjau savo kelionę per dvasinius pasaulius. Bet kokiu atveju – tai viena ryškiausių XX a. pabaigos ezoterinės literatūros klasikos žvaigždžių, mums žinoma Carloso Castanedos slapyvardžiu.

Apie S. Lazarevo “Karmos diagnostiką” ir „Ateities žmogų“

Pagal Sergejų Lazarevą, negali būti bažnyčios be aukos. Norint suvokti, kad žmogus yra antrinis Dievo atžvilgiu, reikia kažką atiduoti. Kokia atleidimo priežastis? Ką reiškia „paleisti“? Jeigu mes vidumi praradimų, įžeidimų, nuoskaudų nepriimame - eikvojame labai daug energijos. Kai mes prarandame jėgas, negalime keistis.

Bet koks energijos praradimas sąlygoja ligų atsiradimą. Pagal S. Lazarevą, atleisti, vadinasi paaukoti. Jeigu mes įvykiuose nematysime Dievo valios, atleisti nebus neįmanoma. Mes atleidžiame dėl Dievo. Mes priimame Jo valią suprasdami, jog bet kokia situacija yra Dievo plano pasekmė. Ši auka mums yra kaip leidimas į žymiai kokybiškesnę būseną.
Radau interneto platybėse S. Lazarevo idėjų santrauką, vieną iš paskutinių paskaitų ir, žinoma, pridėjau savo komentarą, nes yra dalykų dėl kurių galima ginčytis.

Beribė meilė – vienintelė tiesa, visa kita - iliuzija

Fizinė tikrovė – tai tik iliuzija, egzistuojanti išskirtinai mūsų smegenyse. Ar tai tik fantastika iš filmo „Matrica“? Ne, Deividas Aikas (David Icke) parodo visa tai labai rimtai, aiškiai ir įtikinamai. Kiekvieno žmogaus protas prijungtas prie centrinio kompiuterio, kuris transliuoja kolektyvinę realybę.
Jėgos, kurios manipuliuoja žmogumi nenori, kad mes sužinotume „tiesą, kuri padarys mus laisvus.“ Knygoje „Beribė meilė – vienintelė tiesa, visa kita - iliuzija“ D. Aikas atskleidžia gyvenimo paslaptis. Kas mes? Ką mes čia veikiam? Kas yra žmogaus kūnas ir kaip galime nustoti senti?
Šiame straipsnyje – kelios ištraukos iš pirmos knygos dalies bei geriausių D.Aiko video paskaitų kolekcija.

Kada išmoksime regeneruoti organus?

Prieš 20 metų grupė Amerikos mokslininkų, tirdami lazerinės koreliacinės spektroskopijos būdu DNR preparatus, tiksliau sakant jų fragmentus, aptiko, kad lazeriniai spinduliavimai išsisklaido ne tik į DNR molekules, bet ir į pašalines, į dulkes panašias daleles, kurių tirpale būti negalėjo.

Keista DNR preparatų elgsena nesipaišo į klasikines genetikos teorijas apie polimerų judėjimo įtaką vandens tirpaluose, reaguojant į zonduojantį šviesos spindulį, tame tarpe ir į lazerinį. Tyrėjai šį efektą pavadino "dulkių imitacija". Ir tuo apsiribojo. Maždaug tuo pačiu metu Japonijos mokslininkas Matusomoto pastebėjo panašią anomaliją. Esmė šių visų pastebėjimų yra ta, kad net ir pašalimus iš įrenginio DNR molekules, lazerio spindulio pasklidimas išlieka maždaug mėnesį. Kitaip sakant, buvo atrasta, kad DNR turi fantominę atmintį. Žodžiu, jeigu gyveno šalia žmogus, tai maždaug mėnesį po mirties jis, ar jo šmėkla lieka šalia.

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija