Padėka „Kvantinės magijos“ skaitytojams

Štai peržengėme 2018 metų skelnstį ir iki pirmosios jaunaties žuvų ženkle liko nedaug. Tai laikmetis, kai dar galima vieni kitiems padėkoti ir palinkėti geriausių dalykų. Pradėsiu nuo padėkos. Visiems, kurie skaitė, domėjosi ir palaikė svetainę per visą jos gyvevimo laikotarpį ir per praėjusius 2017 metus, nuoširdžiai dėkoju. Aš Jums Visiems žemai lenkiuosi ir ne galo dėkoju. Aš Jus myliu.

Jūs esate didvyriai, didvyrės. Jūs nesusitaikote su tuo kas yra aplink ir domitės alternatyvomis, dirbate su savimi, keičiate save ir pozityviomis bangomis užkrečiate pasaulį.

Per beveik 10 metų svetainė išgyveno ne vieną palikimą ir ne vieną nuosmukį. Mano pareiga buvo ir yra – išlaikyti šį dvasinių žinių šaltinį stabilų ir prieinamą visiems. Visos publikacijos, visa joje talpinama informacija turi neįkainojamą dvasinę išliekamąją vertę. Nes visi straipsniai parašyti širdimi, vedami begalinio noro atskleisti tiesą, padėti tiesos ieškantiems žmonėms rasti kelią.

Visų mūsų dėka, „Kvantinė magija“ šiandien gyva. Tai yra svarbiausia, atliktas didelis darbas. Ji yra išlikusi viena iš nedaugelio Lietuvoje likusių alternatyvios minties skleidėjų. Kiti projektai, kurie atsirado ties 2012 metų pakilimu, anksčiau ir vėliau senai jau užsidarė, kiti nuėjo sensacijų vaikymosi ir tiražo kėlimo bet kokia kaina keliu. Tačiau šis mūsų projektas visada išliko originalus ir nepriklausomas, kitoks negu bendra ezoterinės informacijos masė. Tai visuomeninis projektas, į kurį investuoju tik savo laisvą laiką, energiją ir lėšas, kuris mane patį ugdo, veda, o kitiems padeda keistis, mąstyti ir susimąstyti. Su šia svetaine išaugo nauja, kitokių, kitaip mąstančių žmonių karta, kuriems ne vienodai kur mes gyvename ir ką turime šiame gyvenime nuveikti. Nuoširdūs linkėjimai visiems: meilės, meilės ir dar kartą meilės!!!

Mano požiūris į tam tikrus dvasinius ir visuomeninius reiškinius išliko stabilus ir nekintamas. Jis yra radikalus, todėl neslėpsiu, jog atstovauju radikalųjį dvasinių procesų spektro kraštą, nes kompromisų tarp vergovės ir laisvės negali būti!!! Gąsdinimai kultūriniu šoku, mano nuomone, yra neetiški. Yra daug manančių, jog tiesa turi būti dalinai atskleista, palaipsniui, pamažu, tam, kad nesukelti visuomenėje kultūrinio šoko ar chaoso. Tokia pozicija turi teisę egzistuoti, tačiau kompromisų su sąžine negali būti. Visa tiesa turi būti atskleista. Tiesa negali būti pusinė ir ji tiesiog negali pakenkti žmogui. Tiesa, kokia ji bebūtų sunki ir neprognozuojama, visuomet padeda tapti laisvesniais. Aš dažnai gailiuosi ir žiauriai pergyvenu, kad neužtenka laiko parašyti lietuviškai visa tai, kas tvyro pasaulinėje ezoterinės informacijos erdvėje. Tam tikra dalimi sistema sugebėjo mane ir kitus kolegas neutralizuoti, atimdama brangų laiką, kurį, deja, tenka skirti įvairioms priverstinėms nesąmonėms, tokioms, kaip pinigų uždirbimas privalomims sąskaitoms apmokėti, raštams, bedravimui su valdiškomis įstaigomis, dėmesio stokojantiems žmonėmis-vampyrams ir t.t. ir t.t.

Buvo metų, kai straipsniai svetainėje atsirasdavo vos ne kasdien, buvo metas, kai nebuvo laiko rašyti, nebuvo minčių apie ką rašyti, bet iš esmės svetainė gyva. Apie 10 kartų ji buvo nulaužta. Buvo metų, kai ją atakavo tūkstančiai fiktyvių užklausų. Svetainę puolė valdiškos tarnybos. Jos veikla buvo skundžiama kompetetingosm tarnyboms, bylą nagrinėjo duomenų instekcija. „Kvantinė magija“ dažnai buvo atsidūrusi įvairių, tame tarpe ir užjūrio specialiųjų tarnybų akiratyje. Esu gavęs įdomių užklausų paneigti vieną ar kitą teiginį anglų kalba, nors tekstai rašomi tik Lietuvių kalba. Nereagavau į tai niekaip. Praignoravau. Man nesvarbu kas ką rašo, darau tai ką noriu daryti. Viską atlaikėme. Atlaikėme ir esame netgi labai gyvybingi daryti tai ką norime daryti, nors sąlygos dirbti šiandien Lietuvoje ne pačios linksmiausios. Kodėl?

Paskutinį kartą sveiatnė buvo atakuota už tai, kad įsikėiau nuorodą apie Pizza gate pedofilijos skandalą Amerikoje. Užteko, kaip paaiškėjo, vienos vienintelės nuorodos į youtube. Įveskite paieškos langelyje „pizza gate“ ir rasite daug informacijos šia tema. Tai pedofilijos ir prekybos vaikais skandalas Clinton aplinkoje, prezidento rinkimų įkaštyje, kurį šiandien tebenarplioja JAV federalinės tarnybos ir yra daug ateštuotų taip vadinamo esteblišmento atstovų. Formali spauda apie tai tyli.

Tai buvo lygiai prieš metus. Lietuvoje tokios informacijos neturėjo atsirasti. Viešoji makžurnalistika bei netikrų žinių mainsteaminės medijos, pusiau valdiški papūginiai sisteminiai portalai ir laikraščiai Lietuvoje apie tai tylėjo lyg ištikti komos. Jos yra monopolizavusios tiesą ir bet kokias alternatyvas traktuoja kaip Putino propagandą. Bet „pizza gate“ lietuviškoje viešoje erdvėje atsirado. Todėl praėjusių metų žiemą aš ir gavau tuos sistemos kirčius. Apynaujame automobilyje dingdavo stabdžiai, išbėgdavo alyva ir pan. Galų gale, dėl duomenų inspekcijos spaudimo, neva už neteisėtą rinkodarą (nes atsirado iš piršto laužtas fiktyvus nukentėjusysis bei jo skundas), 2017 m. ankstyvą pavasarį buvau priverstas uždaryti individualią veiklą ir nutraukti mokymus bei seminarų organizacimą. Tai padariau sąmoningai, nenorėdamas be reikalo rizikuoti tiek savo paties, tiek artimųjų saugumu ir net gyvybėmis. Deja, uždarius įmonę, teko kaip ir visiems mirtingiesiems „atsistoti“ į darbo biržą, nes pagal pagrindinę žurnalisto profesiją grįžti dirbti sisteminėje spaudoje negaliu. Tai neįmanoma dėl kelių priežasčių: už savo pažiūras ir įsitikinimus turiu „vilko bilietą“ (esu „paženklintas“, „raupsuoitas“ dėl skleidžiamų įsitikinimų), antra – tarnauti melui ir propagandai, taip vadinamai makžurnalistikai (mėgėjiškai, neprofesionaliai, perkamai žurnalistikai) neturiu jokio vidinio noro. Per savo 30 metų profesinę praktiką savo akimis mačiau kaip politikai, valstybės institucijos, farmacininkai perka didelius laikraščių plotus už didelius pinigus, kuriuos jiems suteikė Europos Sąjungos fondai. Ir ne tik. Plotus nuolat perka ministerijos ir depatramentai. Į Lietuvą buvo įmesti milžiniški pinigai smegenyms plauti. Laimei lietuviški ES pinigų įsisavintojai neturi smegenų. Pinigai buvo ištaškyti arba tiesiog išmaniai įsisavinti, o turinys sukurtas labai neprofesionaliai. Taigi, europinės investicijos į lietuvių smegenis tikslą pasiekė tik iš dalies. Bet tokia kryptinga veikla vis viena paliko savo pėdakus. Žmonės masiškai evakuojasi į užsienį. Kiti – vargsta ir moka mokesčius už tu ir tris.

Nepaisant tvyrančio neprofesionalumo, visa informacija makžiniasklaidoje pateikiama taip, kaip reikia nematomiems šeimininkams. Šį procesą stebėjau iš vidaus daug metų. Ir esu tam tikra prasme insaideris, kuris gali bet kada praverti burną ir pasakyti viešai, atskleisti baisias korporatyvines paslaptis. Baisiausia tiesa yra ta, jog šiandien be parduodamų plotų ir eterio laiko užslėptai kometcinei bei politinei reklamai, nei laikraščiai, nei televizijos, nei radijo stotys neišgyventų nei dienos. Šiandien lietuviškos žiniasklaidos turinys yra žiauriai toksiškas ir pavojingas sveikatai bei psichikai. Jeigu norite būti sveiki ir laimingi, nevartokite žiniasklaidos, nebet tai susiję su jūsų darbu. Aš tai sakau pilnai atsakingai, turėdamas už nugaros 30 metų darbo stažą toje sistemoje. Šiandien manęs jau nebekausto korporatyviniai įsipareigojimai ir aš be nerimo širdy kalbu taip, kaip yra. Todėl geriau būsiu darbo biržoje, bet nedirbsiu šiai ydingai sistemai.

„Kvantinės magijos“ prognozės 2018 metams

Atėjo metas parašyti apie tai, kokia informacija akašose tvyro apie 2018 metus. Bet šį kartą iškilo klausimas: o kokia prasmė? Prognozes sudarinėju jau kokius 7 metus. Tradicija yra tradicija. Ją reikia tęsti. Tik šis darbas kasmet darosi sudėtingesnis. Vienokia ar kitokia informacija visada ateina, ją visada pasiseka iššifruoti. Kartais tas prognozes papildau praėjus savaitei ar net mėnesiui. Tačiau kad ir kiek besistengtum, vis viena lieka daug nežinomųjų. Ir jų kasmet vis daugėja. Anksčiau į juos nekreipdavau dėmesio. Dabar tuos nežinomuosius stengiuosi apibendrinti ir įvilkti į kokį nors prasmingą rūbą. Kai reiškinius pradedi priimti lyg energijas, kaip sakydavo Rodert Anton Wilson, metaprogramavimo lygmenyje, iškyla tas nelemtas prasmės klausimas.

Nežinomieji atsiranda tada kai negali pasakyti, jog įvykis, reiškiniai ar tendencijos, pradedant nuo socialinių, politinių, baigiant orų reikalais pasireikš globaliai ar lokaliai. Tai reiškia, kad informacija ateina, bet negali pasakyti ar ji palies vieną nedidelę bendruomenę, ar vienos šalies, miesto, ar globalią, ar atskleistas perspėjimas pakeis bendruomenės ir jos narių likimus. Gal tie įvykiai neišvengiami ir užtarnauti? Štai gauni paketą, išlukšteni, bet laiko erdvės kontekste tikslumo nėra. Tačiau kai yra per didelis tikslumas, kyla natūralus įtarimas, ar tai nėra agregorinė dezinformacija?

Iš principo neesu orakulas, o tyrinėtojas. Visada informaciją „medžioju“ išeidamas iš šios minutės reiškinių ir energijų išsidėstymo laike ir erdvėje konteksto. Gavęs informaciją apie įvykius ateityje (o gal praeityje, nes tam tikri ciklai spirališkai kartojais) negali pasakyti, kad jie bus loginis tęsinys to kas vyksta dabar. Gal tie įvykiai pasireikš paralelinėse laiko ir erdvės linijose, gal tie įvykiai ateityje įvyks kaip paralelinių laiko ir erdvės linijų reiškinių tąsa esamoje perspektyvoje. Žodžiu, ir metodikoje, ir pačiose prognosėse slypi daug “bet“. Kartais pagauni informaciją, o ji būna ne tiesa paskutinėje instancijoje (tokios apskritai nepriimame), o tiesiog kažkieno suprojektuoto plano dalis, t.y. dirbtinai sukurtas iliuzinis įsitikinimas, kuris skatinamas tapti lokaliu ar bendru visiems informacijos vartotojams tiesos ekvivalentu. Kartais persipina natūralios likimų linijos su dirbtinai iššaukiamais reiškiniais. Nepamirškime tai, jog tikrovė, kurią matome savo akimis yra operatorių valdoma matrica, kaip koks virtualus kompiuterinis žaidimas. Laiko linijos nuolat keičiamos ir petrvarkomis, o tikrovės įvykius generuojantys akašų kompiuteriai reguliariai perklaunami, kad hologramos būtų stabilios. O tai ne visada pavyksta padaryti tiksliai. Tai pasakytina tiek pavienio žmogaus likimo, tiek didelės bendruomenės atžvilgiu.

Kuo toliau, tuo labiau šis klausimas tampa neaiškus, nes dabartinės energijos, kurios reiškiasi šios minutės laiko ir erdvės taške, darosi vis labiau reliatyvesnės. Kompiuteriai kažkodėl nebesugeba užkrauti viesiems vienodų laiko ir erdvės suvokimo scenarijų. Tai reiškia, kad 3 dimensijų (plius laikas) materialus pasaulis tampa vis labiau panašus į astralinį. Tai reiškia, kad iš 3 vibracijų lygmens žmonija (bent jau dalis jos) perkelta į 4 ir 5. Vadinasi tam tikra dalimi tranformacija įvyko. Bet negalima pasakyti, kad ji įvyko totaliai ir globaliai. Tai liečia ir socialinius, ir politinius, ir gamtos reiškinius. Galų gale šiandien labai sunku atskitri, ar įvykiai yra natūralūs, ar dirbtinai iššaukti. Tave, be kita ko, gali įtakoti prisisiurbęs koks nors agregoras, kuris siekia, kad žmonės tikėtų arba netikėtų viena kokia nors konkrečia įvykių raida. Tikėjimas sąlygoja kolektyvinės realybės modelį, kuris ir tampa tam tikrai tikinčiųjų bendruoimenei objektyvios tikrovės ekvivalentu. Ir reiktų pastebėti, jog tas agregorinis tiek individo, tiek pačio sociumo programavimas šiandien labai plačiai yra taikomas, kaip viena pažangiausių sociaslinės inžinerijos sistemų, žinoma, siekiant pelno ir totalios kontrolės. Kontrolės technologijos buvo taikomos visais istoriniais ir ne istoriniais laikais bei visada, tik šiandien jos tapo tikslenės ir agresyvesnės dėl eksponentiškai plintančio reliatyvumo, santykinio suvokimo net ir žemiausiuose sociumo grandyse. Na ši informacija tikrai sudėtinga. Netgi man pačiam sudėtinga tai perteikti. Visada galvojau, kad reikia ją sukramtyti ir perteikti net ir tiems smegenyms, kurie skendi matriciniame vartojime. Bet šiandien sakau, jog to neteikia daryti. Tegul mintys liejasi, kaip liejasi be jokių vidinių kompromisų ar abejonių: supras-nesupras. Tai šiek tiek aukštesnio lygmens informacija. Suvirškinimui ji reikalauja daugiasluoksnio mąstymo bei laiko.

Žemė kaip sielų gaudyklė. XII dalis. 21‘oji chromosoma (video)

Reiktų pasidalinti dar viena idėja. Tema apie tai, ką slepia mūsų genai, ką mes iš tikrųjų sugebame ir kas nuo mūsų yra nuslėpta. Tai – apie mūsų realųjį AŠ. Mes galime daug daugiau negu sugebame, negu žinome, kad sugebame. Tik reikia atverti dar vieną langinę į tikrą, archontų-dievų nesuklastotą pasaulį bei atlikti genetinį eksperimentą su pačiu savimi. Tai mes dabar ir padartysime. Bet prieš tai – anonsas.

Šio post‘o pabaigoje Jūsų laukia siurprizas. Tai yra susitikimo su skaitytojais įrašas. Renginys vyko 2017 m. lapkričio viduryje, Panevėžyje, kur, ko gero yra gausiausia „Kvantinės magijos“ skaitytojų bendruomenė. Man pačiam buvo keista. Panevėžys – karminis miestas. Tai daug kam sunkios karmos vieta, todėl miesto įvaizdis labai prieštaringas – Lietuvos Čikaga. Iš visų Lietuvos miestų jis sparčiausiai nyksta. Tačiau ten visada buvo ir yra daug mąstančių bei laisvės ištroškusių žmonių. Sunkią karmą gali pakelti tik labai brandžios sielos. Ko gero todėl sugrįžimą į auditorijas ir pradėjau nuo karminio Panevėžio.

Tiesa, lapkričio 28 d. (antradienį) Kaune, šviesos namuose taip pat planuojų susitikimą. Pradžia – 18 val.

Pavasarį buvau pažadėjęs neberengti daugiau jokių mokymų. Bent jau Lietuvoje. Susitikimas su skaitytojais – nėra nei seminaras, nei nauji „Kvantinės medicinos“ mokymai. Prieš renginį buvo abejonių, ar Lietuvoje iš viso tikslinga daryti dvasinius renginius. Paskutinis sezonas tokias abejones tik sustiprino, nes iš 6 miestų grupių buvo belikę tik 2, o kiekviename iš jų – tik po 3-4 žmones. Jei į tai žiūrėsime iš dvasinės perspektyvos – tai yra gerai, nes iš kelių dešimčių mokinių atsisijojo tie, kuriems tikrai tos temos svarbios. Kiti greičiausiai viską suprato ir pamokų jiems nebereikia.

Tačiau iš verslo pusės – nieko gero. Labai brangi pasidarė tokių projektų logistika. Po paskutinio sezono nuėjau į labai riebų minusą. Bet ne aš vienas užlipau ant Lietuvos realybės grėblio. Žinau daug kolegų, kurie patyrė tą patį. Ypač paskutiniais keliais metais. Buvo atvejų, kai netgi Vilniuje, žinomi žmonės organizavo labai svarbius ir įdomius projektus, įdėjo daug energijos ir pinigų, kad suorganizuoti paskaitas, tačiau į jas atėjo du-trys vyresnio amžiaus klausytojai. Ir tai ne vienas ir ne du atvejai. Tai pastarųjų metų Lietuvos tendencija. Mąstantys ir save gerbiantys žmonės tiesiog pabėgo į užsienius. Aš juos suprantu ir niekados nesmerkiu. Ir pats neesu apsisprendęs: linkti ar bėgti. Nelabai puoliau gilintis į gilesnes priežastis, kodėl taip yra, bet išvada aiški – nėra paklausos, nėra ir pasiūlos. Yra daug alpstančių nuo visokių atvykėlių-trockių ir kitokių pasąmoninio mėšlo kratytojų, bet tai – jų problemos.

Viena išeitis - pradėti dirbti anglakalbei ir rusakalbei auditorijai. Kita – išlaukti. Trečia – mėginti pralaužti ledus. Tikiu, kad Lietuvos žmonės yra pernelyg nuvarginti to kas vyskta šalyje ir artimiausiame užsienyje. Kas vyksta – visi puikiai žinome. Gyvename esminių dvasinių permainų laikotarpyje. Niekam nėra lengva. Žmonės paprsačiausiai galvoja apie išlikimą, išgyvenimą, tuo tarpu dvasiniai dalykai, netgi asmeninės sveikatos klausimai nueina į antrą planą. Viešosios erdvės prižiūrėtojai ir ravėtojai to kaip tik ir siekia.

Dėl kiekvieno iš mūsų smegenų kaip dėl mirties ar gyvybės kaunasi rinkodarininkai, prodiuseriai ir mediaplanuotojai. Bet ir jiems sunkiai sekasi. Toks jų darbas – nukreipti dėmesį nuo problemų į nesibaigiančius emocinių paplavų politikos serialus. Į rimtus renginius žmonės neina net už ačiū. Taip pat už ačiū niekas į auditorijas neįleis. Reikia juk ir elektrą, ir šildymą įjungti. Kainos kyla kaip ant mielių. Kitas dalykas – Lietuvos viešojoje erdvėje atsirado labai daug taip vadinamos „pilkos“ informacijos. Tai visokie trockiai-plagiatoriai, kurie, pavyzdžiui, ima iš „Kvantinės magijos“ informaciją ir dėsto ją kaip savo. Bet šildyti ir ledus kažkaip reikia. Todėl Panevėžyje ir įvyko renginys. Dėkoju visiems tiems, kurie atėjo. Nes tai tikrai iš jūsų pusės buvo drąsus ir pasiaukojantis žingsnis. Juk galėjotye nešlapti kojų nesibaigiančiose lapkričio liūtyse, likti namie prie šilto radijatoriaus ir skirti laiko brangiai šeimai, ką daugelis ir padarė.

Dabar apie reikalus.

Ši tema vadinasi 21-oji chromosoma. Kodėl 21? Temą paskatino Piotro Gariajevo straipsnis apie tai. Piotras Gariajevas – vienas žymiausių mūsų planetos genetikų, atradęs ir įrodęs, kad žmogaus genomas yra ne šiaip sau organinė molėkulė. Ji, anot šio mokslininko, turi tokias pat hipostazes, kaip ir šviesos fotonas – ir bangos, ir fizinio kūno, t.y. geba skleisti ir gauti informaciją nelokaliai, kvantiniais laukais. Dėl savo idėjų P. Gariajevas, sistemos prižiūrimoje reptiloidinėje mokslo bendruomenėje yra apšauktas pseudomokslininku. Tos idėjos esą neatitinka sveiko proto. Mums tai gera žinia. Nes tai ką esteblišmentas bei korporatyvinės medijos vadina „pseudo“ iš tikrųjų yra pati vertingiausia informacija. Tai, kas yra smerkiama, vadinasi teisinga. Grąžinam Demiurgo apverstą aukštyn kojom pasaulį į savo natūralią vietą. Mes tai puikiai žinom ir mokam.

Na, negaišim laiko kapstydamiesi po reptiloidų/iliuminatų argumentacijas, kodėl vieni mokslininkai vadinami pseudo, o kiti - patys tikriausi nuo Dievo. Eisime toliau. Bet, grįžtant labai trumpai prie to paties, tik vieną argumentą vertinu kaip vertą dėmesio: jei šviesos fotonas yra ir banga, ir fizinis daigtas tuo pat metu (tai yra mokslinis faktas, o ne ezoterika), tai kodėl tokių pat savybių negali turėti ir dideli organiniai junginiai, tarkim molėkulė? Juo labiau, kad netgi šiuo metu atskirų tiek organinių tiek neorganinių junginių tyrinėjimai siekiant įrodyti arba paneigti fizinių kūnų kvantiškumą vyskta pilnu tempu, o rezultatai priklauso nuo to, kokių tikslų siekiama.

Reiktų žinoti tai, jog egzistuoja slaptos mokslinės programos (SMP), slaptos kosminės programos (SKP) į kurias patenka tik milžiniškų patikrų filtrą praėję tyrinėjojai, kurie tokiam darbui atrenkami ir ugdomi nuo vysyklų ir visi kiti, su kuriais pirmieji – nesidalina jokia informacija. Taip yra ir su žmonija. Yra slaptos bendruomenės, kurios technologiškai yra labai toli pažengusios. Ir yra visi kiti, nuo kurių informacija slepiama. Ir jeigu koks profesonius peržengia leistiną žinojimo ribą, jis automatiškai yra apšaukiamas pseudomokslininku. Tai yra banali tikrovė, kurią reikia žinoti kaip du kart du – keturi ir nesijaudinti. Kodėl daugelis galvoja, kad akademikai, valdininkai ir politikai yra įsipareigoję visuomenei sakyti tiesą? Niekada žemėje taip nebuvo, kiek pamenu ir kiek žinau istoriją. Jie skleidžia savo tiesos versiją, kuri jiems naudinga, o daugelį svarbių ir esminių dalykų nutyli. Visada paprasti žmonės buvo ir yra mulkinami taip vadinamos elito - aukštuomenės. Visada greitinėlė gyveno sau, o žmonės – sau – skirtinguose pasauliuose. O kada buvo kitaip? Esamas socialinės piramidės modelis (visuomenės gyvenimo tvarka) mums yra įpirštas kaip kontrolės, naikinimo ir susinaikinimo įrankis. Aš tai teigiu pilnai, suvoktai ir atsakingai.

Žemė kaip sielų gaudyklė. XI dalis. Holograminis žmogus

„Pasaulis telpa garstyčios grūde“, - bent jau taip skelbia krikščionių evangelija. Tą pačią tiesą atkartoja ir šiuolaikinė kvantinė fizika: „taškas“ (fragmentas) atkartoja visumą. Pagrindinis žmogaus iššūkis, gyvenant šioje dirbtinio intelektro programoje – taip vadinamoje „žemiškoje tikrovėje“ – individo ir aplinkos konfliktas bei harmonija. Individas atkartoja aplikos energiją ir atvirkščiai. Bent jau taip turėtų būti. Bet ar taip yra? Realiame gyvenime su aplinkos harmonija net nesusiduriame. Ją nebent randame gamtoje, bet tik ne socialinėje aplinkoje. Harmonija nebent atsikuria pati, natūraliai, pagal genetinės atminties programą. Konfliktas tarp individo ir jo aplinkos mūsų civilizacijoje iššaukiamas dirbtinai, nes siekiama siaurų egoistinių interesų. Nuo šio konflikto sunku pabėgti. Jis – pirminio duoalumo programa, silelai krentant į 3-4 dimensijų matricą, t.y. į žiauriai sunkių vibracijų lygmenį. Kodėl sieloms reikia patirties, kai jos, kaip holograminės būtybės, pagal fiziką ir taip viską turi. Tai ir yra vienas keisčiausių šio pasaulio, kurį vadinu sielų gaudykle, paradoksų. Esame kvantinės hologramos, bet elgiamės kaip kaip visiškai su tuo nesusiję.

Šis konfliktas taip pat gali būti arba kūrybinis, arba griaunantis. Harmonija atsiranda tada kai nebematai konflikto, nors jis yra visiškai šalia. Dualumo lygmuo „aš-aplinka“ – paskutinis laiptelis prieš sąmonės kvantinį šuolį į kitą tikrovę. Kai visa tai pradedi suvokti ir keisti – vadinasi esi pakeliui namo. Jeigu ne, jeigu patinka maudytis majoje-matricoje ir matai tame prasmę – vadnasi dar miegi kolektyvinėje hipnozėje. Vadinasi svenimų dievų čipai ir implantai tave atskyrė nuo šaltinio. Vadinasi iliuzijose dar reikia maudytis tiek, kad pradėtų skaudėti širdį ir laužyti sąnarius. Tačiau pasikeitus vidujai nuo skausmo niekur nepabėgsi – skaudės ląstelių branduolius. Skaudės ilgai ir giliai, kol išmoksi paleisti tai, kas kūnui miela ir gyvybiškai svarbu. „Tegul mirę laidoja mirusius“, - sakydavo Jėzus iš Nazatero. O tada kas gi yra gyvieji?

Niekaip nesuprantu, kodėl pilasi šie straipsniai? Galvojau ties 10 dalimi ir sustosiu. Kiek galima? Tačiau dar yra kelios idėjos, kuriomis norisi pasidalinti. Pagrindinė šio straipsnio žinutė – esminis paradoksas, apie kurį jau užsiminiau, kuris kiekvienąkart atsiveria prieš akis tada, kai peržengi dvasinio darbo su savimi antrą-trečią dešimtį ir susimąstai, ar ne veltui praleidai brangų laiką? Juk sakė: veltui gaišti. Niekas nesikeičia, pasaulis negerėja. Jis, tavo akimis žiūrint, tampa dar klaikesnis negu buvo Tu pradedi matyti tai kas paslėpta nuo masių ir tas vaizdas be galo žeidžia. Tada nebegali tylėti ir kitaip niekaip neišeina. Grįžti laiku atgal? Na ir kas? Ten – iliuzijomis pagrąžintas pasaulis. Jis buvo mielas. Dabar jis – nuogas. Kur geriau: vakar, ar šiandien? Nei ten, nei ten. Tada pradedi džiaugtis išgyventa kiekviena minute, valanda, diena. Leidi savo egoizmui maištauti. Paskui – nurimti. Tegul, jai kam nors iš Karmos valdovų (Archontų) taip reikia. Man – vienodai šviečia. Atsigriebsiu savo, kai ateis tam tinkamas laikas. Gal būt jis jau atėjo.

Vėl iš pasąmonės išplaukia filmai. Labiausiai čia tinka brolių Strugatskių romanai: „Sunku būti dievu“, „Gyvenama sala“, „Bjaurios gulbės“. Šiuose ir kituose paminėtų autorių kūriniuose į sielos ir aplinkos konfliktą bandoma pažvelgti vis kitu rakrusu, bei pabrėžiama, jog maištaujantys, metantys iššūkį bet kokiai tvarkai (blogai ar gerai, neturi reikšmės) dažniausiai pralaimi mūšį, bet karo - ne. Pralaimėjimai prilygsta pergalėms, nes pakylėja kažkur aukščiau, iš kur viskas geriau matosi, kol galų gale nebesinori kariauti. Tačiau iš kitos pusės žiūrint, nekariauti su aplinka reikštų asmenini susitaikymą su tuo kas vyksta. Nieko nedarymas – taip pat yra pasyvus pritarimas tam, kas vyksta, kai tavo akyse apsinuogina pasaulis. Jei akys ir ausys priprato prie dvasinio smurto, tai dar nereiškia jog tai gėris. Dabar atėjo toks metas, kai reikia priimti sprendimą: ar pritari tam, ką mato tavo akys, ir girdi ausys, ar priimi kitokią asmeninę poziciją ir bent jau kažką veiki. Pirmiausia – su savimi. Ir vėl – darbas su savimi. Atsibodo. Kiek galima? Aš dabar oficialiai pareiškiu, jog nebedirbu su savimi. Tiesiog – čiuožiu banglente per gyvenimo cunamius. Bent jau taip atrodo iš vidaus. O kaip iš išorės – nebesvarbu.

Kovotojai karą pralaimi tais atvejais, jei kovoja pagal svetimas taisykles, svetimoje teritorijoje, kai dažniausiai tų taisyklių net nežino, bet gyvena pagal įpročius, kurių atsiradimą kaip tik ir lemia tos taisyklės. Iš pradžių tu negali apskritai pasakyti, kokios ten per taisyklės. Vieni elgiasi vienaip, kiti kitaip. Ir vieni, ir kiti mano esą teisūs nuo Dievo. Puoli į vieną glėbį, paskui į kitą. Paskui supranti, jog tavo sąmoningumas toli pranokęs už tenykštę aplinką. Darbas buvo veltui? Tačiau nieko pakeisti negali. Paskui į viską pradedi žiūrėti, lyg per vagono langą, visiško idioto žvilgsniu. Tokia būsena labai veža, jos negali atsikratyti, bet ji nervina visus kitus – normalius aplinkinius ir pačio savęs konfortiškas būsenas-būtybes. Nes kiekvienas iš jų siekia įtraukti tave į savo asmeninius žaidimus, o tu – slįsti banglente virš jų galvų. Taip ir atsiranda konfliktas tiesiog iš niekur, nes iš esmės aplinkai atrodo, jog esi nenuoširdus ir meluoji. Aplinka nori tave pastatyti į konkrečias vėžes, o tu aroganiškai negali priimti apskritai jokių žaidimo taisyklių, nes jos atrodo – idiotiškos. Ir vėl – ant bangos.

Žemė kaip sielų gaudyklė. X dalis. Užpildyta tuštuma

Labai sudėtinga pradėti straipsnį, kuris nežinia kuo baigsis. Ir iš viso, šis serialas nebuvo suplanuotas, gimė spontaniškai, kaip koks grybas po lietaus, kaip reakcija į kažką, ko nesupratau. Tiesiog jaučiau kažkokį keistą vedimą išdėstyti ant popieriaus tai, kas susikaipė ir per paskutinius metus ir per 50 metų. Kai kas sako, kad kalbuosi su pakylėtosiomis būtybėmis. Ne, aš nesikalbu su palykėtosiomis būtybėmis. Aš visiškai su būtybėmis nesišneku. Aš tokių net nepažįstu. Archontai, su kuriais teko turėti reikalų – nėra pakylėtosios būtybės. Tai yra velniai. Karmos valdovai yra demonai. Bet tikrai ne pakylėtosios būtybės. Iš vienos pusės jaučiu, kad apie tai reikia paskelbti, o iš kitos pusės, už šį darbą sistema kerta iš visos jėgos. Ji primygtinai stengiasi atimti brangiausią turtą Žemėje – laiką. Laikas yra svarbiausia valiuta, kurią mokame už galimybę mokytis. Mokytis ne kaip efektyviau gyventi matricoje (tai irgi reikalinga), bet, greičiau, pabėgti iš jos.

Persiritus per devintąją bangą, atrodo, reiktų mažinti greitį ir pasiekti visų įmanomų įvykių horizintą. Prieš tai, ankstesniuose serialo straipsniuose daug kalbėjome apie priežastis. Dauguma kovotojų matricije grumiasi su pasekmėmis, o mes lindome į visišką tabu - priežastis. Priežastis viso to, dėl ko mes atsidūrėme šioje keistoje vietoje, labai keistoje sąmonės būsenoje, kur galioja plėšikiški vilkų įstatymai: akis už akį, dantis už dantį. Kristus savo pamoksle nuo kalvos sakė, jog tai turėtų keistis, bet, praėjo daugiau kaio 2 tūkst. metų ir niekas nepasikeitė. Vienas pagrindinių Michailo Afanasijevičiaus Bilgakovo šedevro „Meistras ir margarita“ veikėjų Volandas, sėdėdamas Maskvos varjete scenoje taip pat norėjo įsitikinti, ar pasikeitė žmogus per 2 tūkst. metų. Atsirado telefonai, tramvajai, bet ar pasikeitė jis savo vidumi? O kap Jums atrodo, ar žmogus pasikeitė?

Gal vieniems ši vieta ji puiki, nes jie gali save realizuoti, kitiems tai – ašarų pakalnė, tretiems - kalėjimas. Požiūris į šią dirbtinio intelekto erdvę gali būti skirtingas. Juk visi žmonės ir panašūs, ir skirtingi. Požiūris priklauso nuo sąmonės lygio. Kiekvienas siela, vaikščiojanti po Žemę kūniškame skafandre turi vienintelę neįkainojamą patirtį ir asmeninį likimo scenarijų. Kitos tokios, antro varianto nėra. Nors panašumų daugiau negu skirtumų. Visus šiuos programavimo ypatumus vertiname skirtingai. Nors mes ir skirtingi, ko gero, lengvai sutarsime bei sutiksime, jog šį vieta tikrai labai keista, žiauriai keista. Mes tiesiog norime šią mįslę įminti. Tiesiog dėl savęs. Tam, kad toliau – gyventume ramiai ir laimingai. Kai žinai – esi ginkluotas. Bent jau pabandytume.

Daug tekstų parašau apie šią keistą vietą, visi jie - neįkainojama asmeninė patirtis. Jie neturi aiškaus adresato, t.y. kam būtent skiriami. Kiekvienas skaityantis juose randa tai, kas jam aktualu. Bet jeigu tie tekstai kelia vidinį pyktį – tai irgi normalu, nes gyvename dualumo matricoje. Vieni stengiasi iš to dualumo pabėgti, kiti sako, jog tai – jėga. Galų gale tai tikrai nėra tiesa paskutinėje instancijoje.

„Kvantinėje magijoje“ ne kartą rašiau, jog yra kelios ligos, kurios neleidžia kūrybiškai priimti gyvenimo toks, koks jis yra. Tokį požiūrį didžia dalimi lėmė Robert Anton Wilson. Būtent nuo jo atsispyriau, tačiau toliau viską susilipdžiau tiek per asmeninę patirtį (kuri atitiko Robert Anton Wilson įžvalgas), tiek po daugybės asmeninių konsultacijų su žmonėmis. Tas ligas sukelia karminės sutartys, mikročipai bei implantai. Greičiau Tai ne ligos. Implantų turime visi. Tik simptomai atsiranda tada, kai prarandame imunitetą, t.y. pasiduodame parazitinės matricos atakoms mūsų aktžvilgiu. Tos atakos būna fatališkos.

Pirma liga. Objektyvi tikrovė nepriklauso nuo manęs.

Šią ligą sukelia implamplantai. Kuo pasireiškia simptomai? Žmogus pradeda galvoti taip, kaip į galvą diktuoja matricos operatoriai per implantus: tikrovė atskirta nuo manęs ir ji yra galingesnė, o aš silpnesnis. Ši mintis priklauso Rene Dekartui ir Vladimirui Iljičiui Leninui (žr. „Materializmas ir empiriokriticizmas“, raštai, 5 tomas). Būdamas jaunas, kai aktyviai dalyvaudavau Lietuvos Laisvės Lygos, po to Sąjūdžio reikaluose, tikėjau, kad nuvertus komunizmą, keisis ir žmonių pžiūris į tikrovę, kad iš lokalinių realistų tapsime bent jau egzistencialistais. Ilgai nesupratau, kodėl mano svajonės neišsipildė. Kapitalizmas taip pat remiasi V.I. Leninu? O kur tada ta išsvajota laisvė nuo materijos? Kur tas gilesnis žmogaus, visatos ir gyvenimo suvokimas, atsietas nuo bet kokių ideologijų? Vertybių revoliucijos neįvyko. Yra jėgų, kurios neleido, kad tai įvyktų. Todėl nieko ypatingo ir neįvyko. O kas gali pasikeisti kalėjime? Nebent prižiūrėtojų pamaina. Todėl Volandas „Meistre ir Margaritoje“ norėjo įsitikinti, ar pasikeitė žmogus. Ir įsitikino. Niekas nepasikeitė.

Deja, gyvendami kapitalizme ir laisvoje Lietuvoje mes visi ir toliau remiamės V.I.Leninu ir tebegalvojame, kad objektyvi tikrovė nuo stebėtojo nepriklauso. Kitaip tariant, mūsų galvose gyvena keistas virusas, kuris nepavaldus politinėms ar socialinėms permainoms: jei aš į kažką žiūriu, tas kažkas nuo to neturi pasikeisti, jei aš tyrinėju, tai tas objektas, kurį tyrinėju, nuo mano protinės veiklos neturi priklausyti (keistis). Dar keisčiau yra tai, jog šiuolaikinis mokslas neįrodė šios V.I.Lenino „tiesos“ 100 proc. Ji daug kam akivaizdžiai, ir/ar per nutylėjimą savaime aiški. Dar daugiau – mes esame per implantus smarkiai apriboti, vadinasi įtikinti, kad negalime daryti poveikio tikrovei: nei laikui, nei erdvei, nei jos objektams. Maža to – ši lokalinio realizmo paradigma buvo įdiegta į mūsų smegenis dirbtiniu būdu per masiškai diegiamus implantus, vos tik gimus su pirmaisiais skiepais nuo kažkokių baisių užkrėčiamų ligų.

Iš tikrųjų objektyvi tirkovė priklauso nuo stebėjoto, moksliniai tyrimai priklauso nuo tyrėjo lūkesčių, mes galime daryti įtaką visam tam kas yra prieš mūsų akis be jokio kontakto. Tik reikia tuo patikėti, įtikėti. Tuo tarpu mes esame įtikinti, jog yra priešingai. Demiurgas apsuko pasaulį aukštyn kojomis.

Tai, kad stebima aplinka priklauso nuo stebėtojo, įrodyta mokslišiai aukščiausiu lygiu. Kai kuriems įrodymams jau daugiau nei 100 metų. Atsidarykime fizikos vadovėlius ir prisiminkime eksperimentą su „dviem ekranais ir dviem skylutėmis“. Jo išvada labai paprasta: jei nestebime dalelių srauto, šviesos fotonai elgiasi kaip banga. Kai pradedame stebėti, jie staiga pavirsta į daleles. Argi tai ne įrodymas? Ar tai nėra aiškesnio įrodymo, kad sąmonė ir tikrovė – vientisas audinys ir niekas nuo nieko nėra atskirtas. Negi tai sunku suvokti ne tik moksliniame, bet kasdieniniame, buitiniame lygyje. Mums reikia išmokti šio eksperimento išvadomis vadovautis kasdienybėje. Tai žmones skatinau daryti jau daugiau kaip 10 metų per straipsnius bei paskaitas.

Kai kas paklaustų, jog tokie dalykai būdingi subatominiam pasauliui, o mūsų realiame gyvenime tai neįmanoma. Agailestauju. Toks skepticizmas neturi pagrindo. Visiškai jokio. Jis jau daugiau kaip 50 metų neturi pagrindo, nes jį galutinai išmušė toks austras Cailingeris, kuris eksperimentą su dviem ekranais ir dviem skylutėmis Vienoje pakartojo gal 1000 kartų. Ir yra toks lenkas W.Zuker, kuris prieš 20 metų parašė realiais įrodymais pagrįstą mokslinį darbą, kurio esmė – visiškai kitos kožiūris į tikrovę – mes pastoviai gyvename virsme – materija tampa energija, o energija – materija.

Esmė tą, jog tiek mūsų vidinis, tiek išorinis pasauliai – neatsiejama visuma. Bangos-dalelės dualizmas būdingas ne vien tik subatominio pasaulio kūnams, bet ir materialiems tikrovės objektams, tokiems kaip mes. Visi kūnai, pasak šios teorijos, pradedant nuo šviesos fotono iki žmogaus, planetų bei žvaigždžių taip pat yra visada dviejose būsenose tuo pat metu. Tik skiriasi jų laisvės laipsniai. Jei dar paprasčiau, į žmonių kalbą išvertus visą šią litaniją, ji skambėtų taip: visa „objektyvi“ tikrovė, kurią matom aplink, priklauso nuo manęs, nuo mano (tavo) sąmonės būklės. Jei žmogus pasyvus, nemąsto, arba elgiasi kaip zombis-robotas, tai ta aplinka jį ir stumdo, spardo kaip kokį kamuolį.

Kai žmogus perima vadeles ir ima aktyviai kurti, prisiima atsakomybę už tai ką jis daro, aplinka persitvarko taip, kaip jis nori. Žmogus gali jaustis materija, t.y kūnu (mėsa ir kaulais), tačiau vis viena 10 proc. išlieka bangos būsenoje (kaip energija). Tie procentai nebūtinai tokie, kokius parašiau. Čia tik pavyzdys. Kiekvienas daigtas yra ir materija, ir energija tuo pat metu. Tačiau, kol mūsų galvas valdo čipai ir implantai, elgiamės automatiškai, pagal programas. O tos programos diktuoja, jog esame kalbančios mėsos. Tada mūsų įsivaizdavimą veikia savaiminės programos, bet mes galvojame, kad mąstome savarankiškai. Tos pačios programos veikia daugelį žmonių, todėl dauguma žmonių viską aplink mato panašiai, Taip mes kolektyviai sukuriame tą vadinamąją V.I.Lenino „objektyvią tikrovę“, kurią taip karštai myli tiek socialistai, tiek komunistai, tiek ir kapitalistai-liberalai. Tačiau tai vyksta tol, kol pasiduodame implantų įtakai. Tačiau implantai padeda. Jeigu iš karto negali jų atsikratyti, bent jau tampi agnostiku.

Man asmenišai reikėjo daug laiko, kad galutinai nulaužčiau šio čipo veiklą, pirmiausia - asmeninėje galvoje. Ir tai, praėjus 10 metų aš tik mokausi vadovautis ne zombinimo programomis, o savu protu. Norint išmokti žengti pirmuosius žingsniu šia kryptimi, pirmiausia reikia suabejoti viskuo, kas ateina į galvą per 5 jusles. Šventas agnosticizmas. Kitaip tariant būtina suvokti, jog visi šie signalai, kurie patenka į mūsų galvas, yra viso labo tik signalai. Ir juos galime priimti arba nepriimti bei interpretuoti laisvai, o ne taip, kaip kužda bendros matricos programos. Šiuos dalykus galėčiau pagrįsti citatomis iš straipsnių moksliniuose leidiniuose, tačiau tinklaraštis – vis dėl to yra subjektyvi kūrybos forma, o ne mokslinis darbas. Skaitytojas papildomos, šiuos teiginius pagrindžiančios informacijos gali ieškoti savarankiškai. Užuominų pakanka.

Antra liga. „Vienodo kurpalio“ sindromas.

Tai panaši liga į pirmąją. Ją taip pat sukelia implantai. Dalis žmonių galvoja: „jeigu aš taip mastau, jegu mano įsitikinimai tokie, vadinasi ir kitas žmogus turi galvoti taip pat. Tokie žmonės net nepriima minties, jog kažkas gali būti kitaip. Jiems tiesiog toks suvokimas genetiškai neduotas. Jie nepriima visiškai jokių alternatyvų, nes tai nesuderinama su genetika. Kitaip tariant – tai yra amnezijos forma, kurią sąlygoja implantai. Ir tada žmogus galvoja, kad jo pašvekovas toks pat kaip ir jis pats – idiotas arba dar didesnis idiotas. Dažnai būna taip, kad du artimi žmonės kalbasi tarp savęs ta pačia kalba ir nesusikalba, nes kiekvienas iš jų galvoja apie savo artimą pagal savo prizmę. Ši liga taip giliai įsišaknijusi į mūsų buitį ir būti, kad net nejaučiame, jog sergame, nes sprendžiame apie viską pagal save. Jeigu man šalta, tai ir tau turi būti šalta. Jeigu aš alkanas, tai ir tu turi būti alkanas. Jeigu aš tikiu į Dievą pagal katalikybę, tai ir tu turi tikėti į Dievą pagal katalikybę. Jeigu mano pasaulis yra juodai-baltas, vadinasi ir tavo pasaulis privalo būti juodai-baltas. Pasaulis neva turi būti vienodas. Vienodo kurpalio liga – tai pasaulio savinimasis. Taip. Iš vidinio pasaulio darome stabą ir jam meldžiamės. Dirbtinė mūsų proto ar fandazijos konstrukcija tampa tiesos ekvivalentu, kuri neva privaloma ir visiems kitiems. Ir jeigu kas nors galvoja kitaip, vadinasi arba meluoja, arba sukčiauja, arba jis yra priešas, kuris kėsinasi į Šventąją Žemę.

Žemė kaip sielų gaudyklė. IX dalis. Devintoji banga

Kai prisilieti prie labai gilių pasaulėkūros dalykų, negali toliau į pasaulį žiūrėti tomis pačiomis akimis. Taip pat ir pasaulis nebegali į tave žiūrėti tomis pačiomis akimis. Ateina laikas, kai akių tiesiog nematai, pastebi tik apgaulei skirtą makiažą, kuris iš pradžių šokiruoja, paskui erzina, kol galų gale tai priimi kaip patirtį ir atiduoti. Po to savęs klausi, ar man to reikėjo? Ką man ta patirtis duoda? Ar aš nuo to tampu gudresnis, išmintingesnis? Greičiau išauga storesnė oda ir tiek. Proto daugiau neatsiranda. Ir kam tas protas? Kiek besimokytum, įveikus vietą iššūkį gimsta kitas. Ir tai niekada nesibaigia. Vardan ko tas tobulėjimas, jeigu visą sukauptą žemišką patirtį nusinešame į kapus? Po to vėl gimstam ir nieko neprisimenam. Ir vėl kartojame tą patį.

Jei siela yra tobula šviesa, tai pagal kvantinę fiziką žinome, jog vienas fotonas visada žino viską apie kitus. Jei siela – tobula šviesa, tikrasis mūsų aš, Kūrėjo dalelė, tai logiškai mąstant, ji tobula būtybė ir viską žino. Mokytis nereikia. Evoliucionuoti – irgi. Ji gali remtis visomis įmanomomis pasaulių patirtimis. Kvantinė logika tarp eilučių sufleruoja eretišką, bet atsakyti šiame gyvenime mirtinai reikalingą klausimą: jei Dievas tobulas, o sielos yra jo kvantai, tai tiek sielos, tiek pats Dievas turi visą informaciją apie viską. Jis yra sukaupęs visas įmoanomas patirtis?

Tačiau kažkokia jėga Jį sugundo nusileisti į beprasmybių karuselę, iš kurios ji nieko iš esmės negauna. Ar visa tai neatrodo keista? Man tai žiauriai keista. Ir visos tos pasakos apie karmą, gyvenimą po mirties, prisikėlimą, apie būtinybę kantriai visą gyvenimą nešti kryžių, nes po mirties esą laukia amžinybė, atrodo kaip niekuo nepagrįsta šizofrenija. Todėl jau senai užsikimšau ausis religijoms ir dvasios mokytojams bei pasirinkau asmeninį gumbų ir mėlynių kelią. Kelią namo, t.y. į tą būseną, kuri yra švari nuo visokių manipuliacijų ir holograminių miražų.

Gyvenimas Žemėje visada yra ekstremalus potyris. Taip yra nepriklausomai nuo to, kokį stažą turime, iš kokios patirties pozicijų į tai žiūrėsime, iš kokios startinės aikštelės pradėsime savo kelią. Iš pradžių, pirmais gyvenimais tu viso to nesupranti. Po to pamatai ir pradedi suvokti žaidimo esmę. Nuo to ar tu suvoki, ar nesuvoki to žaidimo esmę, ekstremalumas niekur nedingsta. Keičiasi tik gyvenimiška strategija ir tikslas, kur turi nueiti. Jis pamažu išsigrynina.

Pirmuose etapuose maudaisi melo, manipuliacijų bei dualumo jūroje nieko neįtardamas. Paskui visa tai priimi per religijų, akademinių bei valstybinių melagių prizmę ir galvoji, kad tai užbaigtas pasaulis. Dar vėliau – tampi prokuroru bei teisėju sau ir kitiems. Akylai ir uoliai saugai tvarką (pasaulį) nuo akiplėšų ir įsilaužėlių. Dualumas tavo atžvilgiu dominuoja kiekviename žingsnyje ir tai tęsiasi labai ilgai. Kol užknisa. Jis prasideda dar prieš gimstant ir baigiasi toli po mirties. Praktiškai Žemės, kaip sielų gaudyklės „teritorijoje“ jis niekada nesibaigia. Todėl visada užknisa.

Sielos kažkieno prakeiksmu pasmerktos mokytis dualumo, nes pagal vieną žinomą legendą, už norėjimą pažinti gyvybės medį, Adomas ir Ieva buvo ištremti į 3 dimensijų pasaulį pažinti gėrio ir blogio. Pažinti gyvybės medį, reiškia perprasti šio pasaulio veikimo sistemą sėdint sofoje, ar patogiame krėsle prie kompiuterio. O tai nepasitarnauja evoliucijai. Iš tikrųjų situacija į kurią patekome kur kas blogesnė, negu biblijinėmis pasakomis bei padavimais nupiešta pirmųjų Žemės gyventojų patirtis. Galų gale ne jie buvo pirmieji ir ne mes būsime paskutiniai. Tai metaforinis perspėjimas neiti už ribos. Tuo tarpu mes einame už ribos ir be galo rizikuojame. Šiandien kito kelio neturime.

Vaizdas iš tikrųjų pakankamai žiaurus.

Pastaruoju metu gaunu daug laiškų bei liudijimu iš žmonių, kurie, perskaitę šį serialą atsikrato karminių sutarčių. Nepasakyčiau, kad jiems visiems labai puikiai sekasi, bet jie visi yra laimingi pabandę, nes pamatė tikrovę, su kuo mes visi esame susidūrę. Iki tol jie gyveno populeriose iliucijose. Dabar – pamatė realybę. Iš tikrųjų vaizdas yra ne koks. Vaizdas per daug žiaurus, kad galima būtų tą tikrovę bent šiek tiek padoriau nupiešti. Pasąmonėje gindamiesi nuo šio baisaus ir nepadoraus vaizdo, dažnai imamės saviapgaulęs, pasitelkiame fantaziją ir mėginame tą baisią tikrovę pagrąžinti. Todėl meninės sielos žmonės, prisilietę prie šio „vaizdo“ arba prasigeria, arba pradeda kurti tai, ko daugelis nesupranta. Kas daugiau nei tie, kurie turi kūrybinę sielą anksčiausiai už kitus perpranta žaidimą? Menininkai dažnai nežino ką toliau su visu tuo vaizdu daryti. Ir iš tikrųjų: ką toliau su tuo daryti? Pačiam žaidimui tu daraisi neefektyvus, energetine prasme – nenaudingas, o žaidimo nepakeisti. O ar verta tai daryti? Dažniausia tokio žinojimo pasekmė – vieną gražią dieną tave išjungs. Išjungs fiziškai, nes šiam pasauliui tavo supratimas kenkia. Kaip rašė broliai Strugatskiai viename iš romanų, „pusiausvyra sugriautų šį trapų pasaulį“. Tai neparanku šiam žaidimui, kurio pagrindas – visa įmanoma žmogiška patirtis žiauriai kenčiant dėl šizoifreninio dualumo.

Pastaruoju metu gaunu ne tik karmos atsisakymą praktikuojančių žmonių išpažintis, bet ir labai daug kritikos. Iš vienos pusės kritika – labai natūralus bet kokios kūrybinės veiklos atributas. Nebūtų kritikos, nebūtų ir kūrybos. Tačiau iš kitos pusės – tai to paties dualumo požymis. Mano kūryba dar vis skatina dualumą, nes kažką tai piktina. Tas pasipiktinimas atsiranda dėl to, kad metu iššūkį sistemai. Mesti iššūkį sistemai – yra dualumo požymis, kuris daug metų buvo būdingas mano kūrybai. Galiu nebent pasiguosti, jog anksčiau, prieš 5-6 metus „Kvantinės magijos“ tekstai buvo dar daugiau dualūs, kaip ir aš pats, negu dabar. Manau, kad pažanga šiokia tokia yra. Beje, iššūkio metimas sistemai konspirologinėje anglakalbėje blogosferoje turi ir savo pavadinimą. Kritikai tai vadina aikizmu. Todėl, kad aršiausiai tai daro David Icke. Žodžiu, aikizmas nėra svetimas ir man. To neslėliau ir neslėpsiu. Tai yra sudėtinė kelio dalis.

Taip yra todėl, kad manyje dominuoja maišto genas, kuris yra geriausias gyvenimo palydovas. Iš pradžių tai buvo intuityvus (šio pasaulio) žaidimo nepriėmimas. Tas nepriėmimas persekiojo nuo vaikystės. Ankstyvoje vaikystėje nesuvokiau, kur patekau, nes aplinka stipriai erzino. Man buvo sunku integruotis ir turėjau specialiųjų poreikių. Aš nežinojau, jog tas pasaulis, kurį matau savo akimis yra sielų kalėjimas ar sielų gaudyklė, bet jaučiau, jog visa aplinka ir aplinkybės, su kuriomis susiduriu yra baisi apgaulė ir beprotiškas maskaradas. Nors meilės vaikystėje gavau labai daug, to buvo negana ir tame pasaulyje, į kurį atėjau – nemačiau nieko rimto, tačiau iš kitos pusės - nuo pat pirmųjų žingsnių aiškiai suvokiau – jis labai pavojingas. Kitaip tariant, vos tik pamačius šį pasaulį kūdikio akimis, jis mane savo vibracijomis žiauriai traumavo, o paskui buvo labai sunku integruotis, dėl to, kad mačiau daugiau nei kiti, o pasikalbėti nebuvo su kuo. Todėl teko išmokti gyventi dvigubą gyvenimą: matyti tikrovę, o toliau – mokytis prisitaikyti, mokytis meluoti, taip kaip visi tai daro. Bet kiek besistengčiau taip integruotis, nieko gero nesigavo. Geno taip lengvai nenulauši.

Pasipriešinimas bet kam kas vyksta šioje Žemėje, melo, neteisybės, apgaulės matymas bet kurioje gyvenimo situacijoje mane tiesiog ėdė iš vidaus. Visą gyvenimą stengiausi šį geną nulaužti ir pradėti, galų gale gyventi kaip visi. Ir dabar, praėjus 50 metų, galiu pasakyti, jog man nepavyko, nors dėjau titaniškas pastangas. Vis viena pasąmonėje domino visos įmanomos alternatyvos. Dar paauglystėje, nuo 1982-ųjų buvau vienas pirmųjų Vilniaus pankų, paskui susigundžiau antitarybine veikla. Visose darbovietėse kėliau streikus bei revoliucijas. Ir iki dabar piktinu bet kokio rango lyderius bei vadovus. Nepriklausomai nuo to, kur beatsidurčiau, visuose kolektyvuose, pradedant nuo privačių asmeninių santykių, baigiant gamybiniais, privedu prie revoliucijų. Mesti iššūkį visam tam, kas stabilu ir gerai veikia, man atrodo normalu. Bet, atrodė, jog nieko gero tame stabilume nėra. Jei žmonės kažką daro iš baimės ir bijo pasakyti, tai ar čia gerai? Na ir kas, kad kažkas gerai veikia. Tačiau, kai pamatai, kokia kaina tai buvo pasiekta, kad viskas pastatyta ant manipuliacijų, kyla natūralus noras mesti iššūkį neteisybei.

Žemė kaip sielų gaudyklė. VIII dalis. Energijos srautų atstatymas

Kažkas labai keisto vyksta ore. Nuo 2017 metų rugsėjo paskutinės savaitės, po to, kai Ameriką ir Europą užtvindė anomalinės stichijos, kelioms savaitėms dangus tapo stebėtinai giedras. Nesimatė jokių cheminių lėktuvų, jokių chemtrailų. Po to vėl pradėjo plaukti anomaliniai Atlanto ciklonai. Šiandien, 2017 m. spalio 6 d. Lietuvos pajūrio regione dangus giedras. Jame vėl – jokio chemtrailo. Anksčiau tokių kraštutinumų nebūdavo. Dangų chemikalais tręšdavo stabiliai. Kas dabar atsitiko? Chaosas? Juodieji biudžetai baigėsi? Tiesa kažkur anapus....

Tačiau vyksta kiti įdomūs dalykai, ypač naktimis. Dangus kurį laiką buvo žvaigždėtas. Ir ką gi mes ten matome be įprastų dangaus kūnų? Gal būt tai šokiruos, bet virš galvų – tiesiog nesibaigiančios NSO magistralės. Nepastebėti – nebeįmanoma. Tiek daug įvairiomis trajektorijomis lakstančių „žvaigždžių“ niekada nebuvo. Žinoma, visada atsiras astronomijos „žinovų“ ir „ekspertų“, kurie būtinai pasakys, jog tai nesąmonė. Nieko nuostabaus, visada šalia tokių buvo ir bus. Per juos kalba Žemę ir mūsų gyvybęs užgrobę parazitai. Skeptikų lūpomis visada kalba bejausmė gniuždymo sistema, kuri visada primins: jei kažko mokslas ir valdžia nežino, nesako ar neįrodė, vadinasi tai esą neegzistuoja. Apie neegzistuojančius daykus galvoti ir kalbėti nevalia. Nes tai esąs visuomenės mulkinimas. Tačiau iš istorijos mes žinome, jog didžiausias melagis yra bet koks administruojantis aparatas. Žemės kalėjimo sąlygomis klesti kastos. Aparatas gyvena sau, o žmonės – sau. Aukštesnė kasta minta žemesnės kastos energija. Apie tai plačiau dar pakalbėsime šiame „poste“.

Kažkaip net nekyla noras tuos skraidančius objektus vadinti ateiviais. Kokie jie ateiviai? Greičiau mes – ateiviai, o jie čia labai senai kažką veikia. Ir tos veiklos produktas esame mes – šiuolaikiniai industrinio miesto žmonės su savo vergiška psichika, nuolat traumuojami, tapę bejausmiais besmegeniais, siauras funkcijas gebantys altikti biologiniai kyborgai. Tokius jie mus sukūrė juodam darbui. Jie sugebėjo apgauti ir įkalinti sielas? Mūsų genuose - daugybės civilizacijų, rasių bei tautų pėdsakai. Bet ar apie tai mes žinome? Gniuždymo sistema rūpinasi, kad nieko nežinotume ir būtume atviri programavimui. Štai valdžiai reikia paklusnios visuomenės, kad niekas neužduotų jokių „keistų“ klausimų? Žinoma, kad reikia. Todėl paleidžiama į darbą sunkioji artilerija tiesiai į beginklę patrankų mėsą.

Koks idiotas gali pasakyti, kad žmogaus sukurtas „palydovas“ arba kometa gali judėti Z trajektorija, pasukti 30, 40 ar net 90 laipsnių kampu, dingti bei vėl atsirasti? Tie, kurie vis dėl to danguje nieko nemato (o taip gali atsitikti), galiu parekomenduoti pasižiūrėti Steven Greer dokumentinį filmą „Sirius“. Taupant laiką ir popierių, patarsiu padirbėti su rimtais (ne valdiškais ir ne akademiniais) šaltiniais. Pabandykite viską savarankiškai išsiaiškinti. Kas jie tokie, tie, kurie skraido? Apie tai yra daug rimtų šaltinių.

Vienas tokių - Steven Greer. Apie vadinamą Senąją imperiją, reptiloidus, pilkuosius, apie tai kas yra taip vadinama žmonija, Žemė ir kokia jos reali istorija, siūlau pasinagrinėti Lawrence Spencer, Val Valerian (autorių grupė), Lisa Renee (rašytoja), Simon Parkes (buvęs UK kongreso narys), David Icke (paskaitininkas, rašytojas) ir pan. žmonių darbus. Jeigu viso to per daug, užtenka Lawrence Spencer. Šio žmogauis darbai tikrai sukrės jūsų įsitikinimų sistemą ir išstums iš jaukios komforto zonos. Perskaitę Lawrence Spencer darbus turėsite gana objektyvių įsivaizdavimą kodėl mes atsiradome čia, Žemėje, kokias patyrėme genetines manipuliacijas bei kosminio lygmens pažeminimus. Galų gale – kodėl Žemė vadinama kalėjimu? Taip pat sužinosite kas yra elektromagnetinis kupolas, kuris veikia kaip sielų gaudyklė, į kurią mes, kaliniai, patenkame iš pačių įvairiausių Senosios imperijos kampelių, „nuodemėms“ ištaisyti. Galų gale, Žemė beribio kosmoso masteliu yra ne tik kalėjimas, bet ir didelis beprotnamis. Kažkodėl norėdamos patekti būtent į šį beprotnamį, sielos stovi didelėse eilėse. Negi ši patirtis tokia neįkainojama ... be galimybių sugrįžti?

Žinoma, visada reikia vadovautis keliais nepriklausomais šaltiniais. Ir jeigu tų šaltinių informaciją patvirtina asmeninė patirtis – dar geriau. Google‘as visagalis, metas pasimokyti savarankiškai. Man būna taip: kai tik į galvą ateina kažkokia keista mintis, idėja, ar prisiminimas, kuris keistai iškrenta iš žinomų chronologinių faktų konteksto, po savaitės ar dar anksčiau randu apie tai šaltinį internete ar knygų parduotuvėse. Apie lietuvišką knygų pasirinkimą – net nėra ko kalbėti. Jau pripratome, jog normalių šaltinių tenka ieškoti kitomis kalbomis.

Žemė kaip sielų gaudyklė. VII dalis. Voratinklis ir genų inžinerija

2017 metų rugpjūčio 21 d. daugelis šviesos darbuotojų bei geros valios žmonių meditavo su intencija pakylėti Žemę, išvalyti ją nuo gniuždymo sistemos. Priežastys, kodėl buvo organizuojama ši meditacija – labai rimtos. Daugelis dirbančiųjų šviesos pusėje per pastaruosius kelis metus ar mėnesius buvo patyrę nuožmius sitemos puolimus. Jaučiasi veržlių veržimo tendencijos beveik visose viešojo gyvenimo srityse. Jei to nebūtume padarę, gal dar 2017 metų rudenį būtų sukeltas WW3, o daugelis mūsų – sunaikinti po vieną. Be to, kaip liudija insaideriai, tokie kaip Corey Goode, Cobra, Lisa Renee bei kiti, gniuždymo sistema tokių meditacijų neatlaiko. Neatlaikė ir dirbtinai sukeltos klimatinės anomalijos Amerikoje. 2017 metų rudens pradžios audros Irma, Marija buvo sukeltos dirbtinai. Tiesa, jos padarė daug žalos, ypač Karibams. Tačiau, jeigu nieko nebūtume darę, visą Amerikos kontinentą būtų ištikusi didžiulė katastrofa. Anomalijos neaplenkė ir mūsų krašto. Netipiškai gausūs rugpjūčio pabaigai ir rugsėjo pradžiai lietūs buvo taip pat dirbtinai sukelti. Tai ne mano vieno išvada. Apie ta ūžia internetas.

Mes išsiaiškinome kur ir kaip tie tiršti lietaus debesys buvo padaryti ir dirbome, kad stichija nepadarytų dar daug žalos. Galiu tik pasakyti, jog tai nėra susiję su klimato kaita ar atšilimu, kap kad skelbia paranojine tryda sergantys ekspertai ir žurnalistai. Kilimatas šyla, bet ne dėl žmogaus veiklos. Tai lemia procesai tiek Saulėje, tiek Saulės sistemoje, tiek galaktikos masteliu, tiek ir pačioje Žemėje bei paletos gelmėse. Esame kokybiškai visai kitokiose energijose ir jos visiškai kitaip veikia ir gamtą, ir fizinį žmogaus organizmą. Tačiau su tuo niekaip negali susitaikyti tie, kurie manipuliuoja procesais Žemėje ir dar tebėra bukai įsitikinę, jog valdo situaciją. Jie naujose energijose mato gėsmę ir pučia debesis, balina dangų, virš galvų purškia baltą mėšlą, nuodija vandenį, bijo aktyvėjančios Saulutės, bijo Pakylėjimo. Saulės bijoti nereikia, šviesos darbuose ji yra mūsų pagalbininkė.

Iš esmės Pakylėjimo procesas nėra išvengiamas, tačiau iš kitos pusės, žmonės turi dėti pastangas, kad tai įvyktų, kad Tamsos Aljansas nebegalėtų pasiekti to ko jie siekia – Naujos Pasaulio Tvarkos. Tai būtų visiškai kitokia nei dabar, labai pražūtinga Žemei laiko linija, kai vergovė taptų rafinuota, sunkiai pastebima ir praktiškai nebūtų įmanoma jos pastebėti ar panaikinti dėl itin stipriai gniuždančių proto kontrolės sistemų veikimo. Tai būtų Liuciferio triumfas. Aš asmeniškai tai pergyvenau sapnuose. Tai tikrai žiaurus scenarijus. Tai atėjo iki dabartinės laiko linijos, kaip prisiminimas iš buvusių gyvenimų Vegos sistemoje. Vega nėra rojus. Prisiminimai kužda, jog tai irgi kalėjimas, tik labai rafinuotas. Apie tai šiek tiek plačiau pakalbėsime straipsnio pabaigoje.

Pagrindinis iššūkis, su kuriuo susiduriame šiandien yra tas, jog Žemė ir žmonija per ilgai buvo pavergta. Ir dabar turi daug su tuo susijusių psichologinių problemų. Potrauminis sindromas labai giliai įsišaknijęs. Ypatingai tas pavergimas jautėsi per paskutiniuosius kelis šimtmečius. Traumos gilios ir jos tapo kasdienybe. Žmogus gali pakelti labai aukštą tiek vidinio, tiek išorinio skausmo kartelę, kol pasipriešinimas palaužiamas. Palaužti galima bet kurį. Ir tada žmogus prisimins to, ko nėra daręs, o išgalvotas istorijas priims už tikras. Nes jo kūnas išgyvena nuolatinį, nesibaigiantį stresą, dažnais atvejais peraugantį į ligas. Tai vadinamasis Mandelos efektas. Palaužtas, suklastotais prisiminimais gyvenantis žmogus totaliai bijo visko. Jis netgi nebijo, jei taip galima pasakyti, nes baimės negirdi. Jis girdi tik valdžios hipnozės komandas, kurias privalo aklai, nediskutuotinai vykdyti. Taip gyvena 95 prc. planetos žmonių. Todėl per tokias meditacijas, kaip 2017 m. rupjūčio 21 d. – būtinas kuo didesnis dalyvių skaičius, kad suaktyvintume kitą laiko liniją, kurioje Žemė ir Žmonija būtų laisva. Tokių meditacijų bus daugiau. Galima ir reikia tai daryti kasdien, kai tik atsiranda laisva minutė. Įeikime į meditacinę būseną ir pamatykime savo ateitį, kaip mes laimingai ir ilgai gyvename. Užkrėskime eterį pozityviomis vizijomis ir neabejokime nė sekundę, jog tai ir įvyks. Tada Žmonijos vieningas kvantinis laukas užsipildo pozityviomis enegijomis, kurios pamažu keičia tiek asmeninę, tiek ir bendrą tikrovę. Nebijokime atsisakyti to, kas ne mūsų – karmos ir visokių sutarčių-čipų. Kapokime juos kai tik ateina tokie blogi prisiminimai, be jokio gailesčio, be darymosi atgal ar į kitus.

Iš esmės 2017 m. rugpjūčio 21 d. meditacijos metu, kai vakarinė planetos dalis stebėjo Saulės užtemimą, suaktyvino energijas, kurios sutvirtino dar 2012 metais atsiradusią alternatyvią Pakylėtosios Žemės laiko liniją. Paprasčiau kalbant, Tamsos Aljansas su iliuminatais ir reptiloidais-ateiviais tikėjo ir tebetiki, jog 2012 metais ir vėliau situaciją suvaldė. Per 2015, 2016 ir 2017 metų pirmąją pusę pradėtos veržti veržlės visose viešo bei asmeninio gyvenimo srityse. Šviesos darbuotojams buvo kertama per jautriausias vietas, Europoje buvo įjungti galingiausi elektromagnetiniai smegenų veiklos slopinimo generatoriai, cheminiai lėktuvai raižė dangų be gailesčio, lietūs ir upės virto cheminėmis putomis, slaptose rodšildų laboratorijose išvesti virusai pjovė ištisas šeimas. Jiems reikia, kad 2/3 žmonijos jaustų tą pačią laiko liniją, kaip ir jie. Tai kita laiko linija negu ta, kuri buvo iki 2012. Jie tai vadina Nauja Era, Nauja Pasaulio Tvarka su viena vyriausybe, viena valiuta, mikročipais ir biorobotizuotais vergais, kurių liks 1 milijardas. Daugiau esą nereikia, nes juodus darbus atliks mechaniniai robotai ir klonai.

Tačiau 2012 atsirado dar viena laiko linija, kuri „teka“, jei taip galima pasakyti, lygegrečiai. Tai Pakylėtos Žemės laiko linija, kurios aktyvizavimui reikia ir laiko, ir pastangų. 2017 m. rugpjūčio 21 d. meditacijos metu mes aktyvinome šią laiko liniją. Tačiau tam yra nuožmiai trukdoma. Daromos įvairios kliūtys. Bet iš esmės suvaldyti situacijos jiems nesiseka. Mes taip pat turime daug nebaigtų reikalų. Dauguma žmonių šiandien gyvena konkurencinėje aplinkoje, tarp šių dviejų laiko linijų. Ir šiadien joks žmogus, joks ateivis, joks dievas negali pasakyti, kokia laiko linija laimės ir taps pagrindine. Pranašystės palankios abiems laiko linijoms. Todėl rugpjūčio 21 d. meditacija buvo didelis žingsnis siekiant Pakylėjimo. Ir tai padarė daug žalos Tamsiąjam Aljansui, kuris 2017 m. pabaigoje planavo sukelti WW3 (trečiąjį pasaulinį karą), tam, kad po to ateitų numatytas gelbėtojas, kuris išvestų pasaulį iš „chaoso“, o vėliau – įvestų globalią diktatūrą. Daugelis insaiderių parspėja, kad neramūs laikai pasaulyje tik prasidėjo ir jie tęsis maždaug iki 2023 metų. Paskui arba mes teisime dievus, arba mus teis pati sistema už mėginimą sukelti globalų chaosą dėl per daug didelės laisvės, kuri neva žmonių pasaulyje neleistina. Tačiau tai, turbūt, jau nebeįmanoma.

Energetinis matricos voratinklis

Dabar pabandykime vėl pasinerti į gana sudėtingus žmogaus ir dievų santykius. Šią laiką-erdvę, kurią matome prieš savo akis, mes pavadinome Apaišaukėlio Demiurgo pavogtu ir aukštyn kojomis apverstu pasauliu, kurį administuoja Archontai (sistemų administratoriai). Jie ir yra plėšrūs drakoniečiai – reptiloidai. Mes išsiaiškinome, jog tai dirbtinai sukurta kompiuterinė sintetinio intelekto sistema, kurioje žmogus paverstas vergu ir maistu kitiems pasauliams.

Žemė kaip sielų gaudyklė. VI dalis. Galaktikos siurblys

Paskutiniai keli „Kvantinės magijos“ straipsniai iš serijos „Žemė kaip sielų gaudyklė“ nepraėjo be pasekmių. Atrodo, kas gi čia tokio, kažkokio vienišiaus blogerio astralinės kelionės. Tūlas prašalaitis pasakytų: niekm ši keista informacija neturėtų užkliūti, nes svetainės skaitomumas, pagal „google analytics“ nėra labai didelis, kad atskleistos žinios ar idėjos darytų ženklią įtaką sociumo raidai. Tačiau ilgametė žurnalistinė praktika kužda, jog man pavyksta rasti būtent tą informaciją, kuri po kelių metų bus plačiojoje visuomenėje „ant balgos“. Man jau daug metų pavyksta būti savotišku skaliarinio impulso generatoriumi ir sukelti gana stiprų morfinį cunamį neišeinant iš kabineto. Ir tos idėjos, ta informacija, kuri šiandien liejasi šiuose keistuose tekstuose, po kelerių metų taps banalia kasdienybe.

Iš pradžių tik užsirašydavau mintis, kad nepamirščiau, po to sudėdavau į tekstus. Kažkada, radęs minutę, per pakankamai netrumpą laiką išsdudijavau Rupert Sheldrake (https://www.sheldrake.org/) darbus šioje srityje ir turiu supratimą kaip tai veikia. Ir teoriškai, ir praktiškai egzistuoja subjektyvus suvokimas kaip daryti įtaką sociumo įsitikinimams ir bendruomenių evoliucinei raidai. Tačiau dėl rutinos, dėl gyvenimo tempo ar daromo išorės spaudimo, dažnai pamiršti, jog tavo disponuojamų poveikio visuomenei įrankių „asorti“ yra ne kas kita, o sąmonę plečiančios piliulės. Tai yra ginklas ir gana rimtas „psichotroninis“ įnagis. Tačiau visam tam iš sistemos pusės yra sukurti galingi priešnuodžiai. Todėl ir jaučiasi „išorės spaudimas“. Taip dirba įvairios slopinimo sistemos, veikiančios pusiau automatiniu režimu, kaip atsakas į tavo „energetinį darbą“. Jos suveikia visada, kai „kitokia“ sistemos atžvilgiu informacija bei jos pagrindu susidarę kvantiniai-morfogeniniai laukai pasiekia kritinę ribą, kuri kelia rimtas problemas matricos porgamuojamai tvarkai, tiek sociumo, tiek individo vystymosi raidai. Tai suprantama sistemos gynybinė reakciją į „svetimą“ jai energetiką.

Oponentai pasakytų, jog tai irgi „socialinė inžinerija“. Iš dalies tai tiesa. Tačiau aš šiuo atveju nesiekiu asmeninės naudos. Per mane kalba Tas Kas Esu, t.y. tikroji žmogiška prigimtis. Man yra svarbiau, kad sąmoningumas visuomenėje augtų ir žinios, kurios per mane ateina į viešąją erdvę, ir iš draugiškų ir iš ne visai draugiškų pasaulių (atsirenkame racionaliai), darytų žmogų matantį daugiau ir mąstantį nepriklausomai. Todėl nereikia stebėtis, jog esu pastebėtas ir taip pat – įrašytas į „vyrų juodais drabužiais“ speciajųjį sąrašą, kaip išsiskiriantis iš „normalaus“ visuomenės virpesių spektro svetimos ideologijos šnipas-insaideris, kuris gali iššauti užnuodytą antisisteminę kulką bet kada, kaip koks teroristas Londono metro stotyje.

Apie Visatos paslaptis, sąmonės pirmumą materijos atžvilgiu, apie kvantinę proto prigimtį bei neatskleistas (greičiau – sąmoningai paslėptas) žmogaus galimybes save gydyti ir išgydyti išmokstant naudotis kvantinės prigimties laukais, pradėjau rašyti dar 2004 m. Tai yra 10 metų anksčiau nei akademikas, kardiochirurgas Jurgis Brėdikis (2014) parašė knygą „Kitokiu kampu“. Aš jau tada žurnaluose „Žmogus“, „Žmogus ir Visata“, „Lemtis“, „Mokslas, ezoterika, žmogus“, „Būrėja“ rašiau, kad jokios ezoterikos, parapsichologjos, magijos ar mistikos nėra. Iš manęs čia, Lietuvoje visi juokėsi, nes dar 2004-2006 m. metais rašiau, kad visuotinis sąmonės pakylėjimas neišvengiamas. Nebutinai reikėjo skaityti „Kryoną“, „Plejadiečius“ ar „Pakylėtuosius valdovus“, kad suvoktum, jog vyksta lemtingi žmonijos gyvenime įvykiai. Pastabumas, šaltas protas ir „kitokios“ žinios tuo metu atrodė itin eretiškos, net ir tiems, kurie ezoterikoje gyveno nuo „tarybinių laikų“ ir jautėsi viską gerai žiną iš paraidžiui perskaitytų teosofinių knygų. ŠIANDIEN knygynų lentynose pilna naujų knygų apie tai, jog viskas yra fizika ir visokie „antgamtiniai“ dalykai senai yra įrodyti moksliškai, o žinios nuo eilinių vartotojų kruopščiai slepiamos iki šiol, neva siekiant labai pragmatinių tikslų – išvengti galimo kultūrinio šoko. Dėl šios priežasties mes iki šiol nieko nematome „viešojoje erdvėje“ kalbant epie ateivius, apie naujausius mokslinius pasiekimus proto kontrolės, alternetyvios energetikos bei slaptųjų kosminių programų srityse. Paradoksas - socialiniai tinklai pilni informacijos apie ateivius, apie alternatyvios medicinos stebuklus, išgijimus be medikamentų ir pan. Tačiau atskirti tiesą nuo netikrų žinių - sudėtinga. Tai ir yra naujausia cenzūros forma - kad būtų sudėtinga atsirinkti. Tiesos analizei šiuolaikinis žmogus paprasčiausiai nebeturi laiko. Todėl pasitiki galvomis iš televizoriaus, kurios neva viską geriau žino.

Daugelis paminėtų žurnalų numirė arba buvo numarinti. Vėliau, nuo 2008 metų visas šias idėjas perkėliau į tinklaraštį „Kvantinė magija“. Įvairiuose Lietuvos miestuose skaičiau paskaitas apie kitokią pasaulėžiūtą, kaip sau padėti. Ir net pats akademikas Jurgis Brėdikis buvo mano paskaitų lankytojas Kauno „Švieos namuose“. Kodėl aš dar tada neparašiau knygos? Gal ir gerai, kad neparašiau, nes žinojau, jog akademikas panašią irgi rašo. Gal todėl jis ir ateidavo į mano paskaitas. Tai aš kaip ir perleidau jam iniciatyvą. Juk gerbiamas J. Bredikis savo patirtimi, autoritetu ir įtaka visuomenėje gali pasiekti didesnę auditoriją, negu aš, paprastas, radikalių, antisisteminių pažiūrų žurnalistas su „vilko bilietu“, laisvalaikiu besidomintis ezoterika bei mokslu. Bent jau taip tuo metu galvojau. Todėl pirmoji mano knyga dėl šios priežasties neišėjo, nes būtų buvusi beveik apie tą patį.

Ji taip ir liko USB rakte. Dalis jos atsirado kaip straipsnių serija „Kvantinėje magijoje“ įvairiais pavadinimais. Dalis jos tapo 4 metus skaityto paskaitų ciklo „Kvantinė medicina“ konspektais. Paskaitų ciklą sudaro filosofinė-teorinė dalis bei praktika. Į šį paskaitų ciklą sudėta tai, ką „perleidau per save“ ir žinau, jog veikia. Jokio kopijavimo, jokio perrašymo iš kitų autorių. Tai buvo visiškai autorinis „now how“, lietuviška gydymo energijomis sistema, alternetyva nusipiginusiai REIKI. Per 5 sezonus esu įteikęs per 100 kvantinio gydovo diplomų. Žmogus su diplomu gaudavo meškerę kaip dirbti su savimi, su savo problemomis bei negalavimais. Paskaitų ciklo metu kalbėdavime apie sąmonės pakylėjimo reikalus, praktiškai apie viską, daug giliau kapstėme negu David Icke ir kiti „pasaulinio lygio autoritetai“. Ir dabar atsirado kita dilema – ką su visa ta medžiaga toliau daryti?

Paskaitų ciklus teko nutraukti dėl 2016 m. pabaigoje prasidėjusio puolimo, kuris mane užgriuvo visiškai nepasiruošusį, kaip koks perkūnas iš giedro dangaus. Gal pavedė patirties stoka, gal tiesiog nenorėjau veltis į tą chaosą, kuris dabar tvyro ezoterinių paskaitų rinkoje ir konkuruoti su įvairaus plauko profanuotojais bei plagiluotojais, kurie per paskutinius2-3 metus pradėjo dygti kaip grybai po lietaus. Todėl 2017 metais naujo ciklo net nepradėjau, nes, prisipažinsiu, neesu atsigavęs po viso to kas įvyko. Kita vertus, žmonės šiandien tiesiog pasimeta tų paskaitų ir seminarų gausoje. Pasiekti tą auditotiją, kuri būtų motyvuoja – be galo sunku. Naudinga informacija paskęsta gausėjančiame plagijatų chaose. Sunku tame chaose atsirinkti, kas tikra, o kas netikra, kas veikia, o kas ne. Todėl iš mano pusės atsirado natūrali pauzė, o tuo pačiu atsivėrė langinės naujiems dalykams, kurie šiandinen daug svarbesni net už sveikatos atstatymo ar svajonių išsipildymo klausimus. Norint atstatyti sveikatą, reikia gilintis į priežastis. Norisi rasti raktą, kuris padėtų tas priežastis identifikuoti tiek asmeniniame, tiek ir bendruomeniniame lygmenyje.

Kvantinė medicina, pagal tą koncepciją, kurią aš sukūriau bei skaičiau paskaitas, siekia vieno tikslo - sveikatos per vidinio pasaulio korekciją, tačiau mato du kelius. Pirmas - čia ir dabar atstatyti žmogaus energetinį balansą. Tai reikalinga, kad žmoguje išsilaisvintų energijos kiekiai, būtini sveikimo procesui užtikrinti. Turėdamas pakankamai daug laisvos energijos, žmogus pats randa atsakymus, kodėl jį ištiko vienas ar kitas negalavimas. Seanso metu mes tiesiog atjungiame parazitus nuo žmogaus ir jam pasidaro lengviau. Tačiau ar to užtenka? Patirtis sako, kad ne visada. Tie parazitai grįžta, nes yra sutartys. Todėl reikalingas antras kelias - eiti tiesiai į priežastis. Tačiau kiek beieškosime tų priežasčių, galo nesimato. Todėl reikia tuos du kelius sujungti į vieną bei surasti pagrindinę priežastį. Karmos sutarčių atsisakymas - nukelia mūsų dėmesį būtent į pagrindines priežastis. Tai viena naujausių ezoterinės medicinos idėjų, susijusi su Visuotiniu Sąmonės pakylėjimo procesu. Tai susiję su kitokiu požiūriu į matoma ir nematomą realybę. Jis skausmingas, gal net baugus (kai kalbame apie Žemę, kaip kalėjimą bei reptiloidus-archontus), tačiau tai reikalinga, kad atgimtume.

Galima sakyti, jog farmacinė kabala prieš mane laimėjo mūšį, bet nelaimėjo karo. Buvau kuriam laikui išvestas iš normalaus darbo ritmo. Tačiau nėra to blogo, kad neišeitų į gerą. Po to, kai 2016 vėlų rudenį pradėjau jausti keistą spadimą, kuris peraugo į net į rimtus įvykius, susijusius su pavojumi gyvybei, turėjau rasti atsakymą, kodėl visa tai vyksta. Kiekvienas procesas, tiek geras, tiek blogas, turi kelis sluoksnius, kuriuos galima suvokti bei aiškinti reliatyviai. Kiekvienas kitoks požiūrio kampas gali duoti kitokį atsakymą. Bet visi šie atsakymai leidžia suprasti vieną ir tą patį: prasidėjo globalūs požyčiai, arba Didžioji Pjūtis. Todėl, gal būt, atėjo metas pajausti kvietimą daryti svarbesnius darbus.

JEIGU JŪS ESAPE PUOLAMI, JEIGU GYVENIMOŠKOS APLINKYBĖS JUMS NEPALANKIOS, VADINASI ESATE DIEVO MYLIMI. TAI REIŠKIA, KAD JŪS ESATE IŠSKIRTINĖ SAVO VIRBRACIJOMIS ASMENYBĖ IR JŪSŲ ATŽVILGiU MATRICA TAIKO PREVENCIJĄ, UŽKARDYMĄ. TAI TAIP PAT REIŠKIA, KAD ANT JŪSŲ PEČIŲ GULA DIDELĖ ATSAKOMYBĖ NEŠTI ŠVIESĄ, NET KAI LABAI SKAUDA. TAI GALIMYBĖ ATSISPIRTI KOJOMIS Į TĄ SKAUSMĄ NAUJAM ŠUOLIUI.

Mano reikaluose hologramiškai atsikartoja tai, kad vyksta ir globaliu mastu. Todėl darbas su savimi, su savo matoma ir nematoma aplinka, veikia ir globalius procesus. Mėgindamas suvokti kas vyksta, supratau, jog tai buvo ir yra ne tik prasidėję pavieniai susidorojimai su „kitokiais“, bet ir analogiški globalūs procesai. Taip mėginama sunaikinti visuotinį sąmonės budimą. Naudojamų priemonių spektras labai platus. Daugelis žmonių šiandien jaučia prislėgtas būsenas, begalinį spaudimą į galvą, iki žiaurių migreninių priepuolių. Todėl žinokit, jūs esate avangardas, nes sistema „čekina“ be „naikina“ visus, kurie išsiskiria vibracijomis iš pilkos masės. Jūs apie tai galit net nežinoti. Tikslas įvaryti į „viešąją erdvę“ kuo daugiau stresinės informacijos, kad būtų neramu, kad būtų baisu. Jūsų naikinimui pasitelkiami net ir labai artimi žmonės iš kurių iki šiol negalėjote tikėtis net menkiausio smūgioį nugarą. Tačiau taip, deja, vyksta ir reikia plačiau atmerkti akis. Tų prodecų fone žmogus jaučiasi įspraustas tarp „kūjo ir priekalo“. Viena pusė tempia sąmonės pakylėjimo link, o kita – atgal į karmos kalėjimą. Tai ir yra pjūtis, tai ir yra Armagedonas.

Dėl Žemės ir žmonių likimo prasidėjo dvasinis „branduolinis“ karas, kurį apaštalas Jonas pavadino Armagedonu. TAI RIMTA. Tai be galo rimta. Situacija reikalauja iš ties didelės koncentracijos ir blaivaus proto. Mūsų matomo bei nematomo pasaulio užkulisiuose verda mega mastelių „civilizacijų karas“. Mes, 2017 metais patiriame tai, kas turėjo įvykti 2012 metais. Kitaip tariant, 2012 m. buvo tik informacinė kampanija viso to, kas prasidėjo 2017 metų rugpjūčio 21 d. ir baigsis 2023 matais. Apie šį laiką kalbėjo daugelis žymių mokytojų: Edgaras Keisi, Jonas Gervė ir kt. Todėl mane (o gal būt ir jus) 2016 m. pabaigoje ir sustabdė, nes naujam darbui reikia perkinkyti arklius ir pergalvoti tolesnę strategiją pradedant nuo buities, baigiant globaliais procesais. Stabdė kabala, kankinausi ilgai, bet dabar matau, jog išgyventi totalią griūtį visais atžvilgiais buvo naudinga patirtis, padėjusi sustoti, išeiti iš rutinos ir nukreipti žvilgsnį į tai, kur tikrai reikia. Laikai keičiasi, užduotys šviesos darbuotojams irgi keičiasi. Nešdamas seną bagažą toli neueisi.

Žemė kaip sielų gaudyklė. V dalis. Esu Tas Kas Esu

Kiekvieno žmogaus gyvenime artėja ta diena, kai pradedi abejoti visuo tuo, kas patenka į vidų per 5 pagrindines jusles, o tai kas ateina iš vidinių pasaulių - atrodo labai rimta. Žmogaus fizinis kūnas – geriausias konteineris sielai. Dėl to nėra prasmės ginčytis. Pats žmogus yra šventa, dieviška būtybė, įsikūnijusi dieviška kurianti meilė - Sofija. Tačiau Žemė – ta vieta, kur žmogui labiausiai nepasisekė. Ne tik normaliam žmogui, žiūrint į dabartinį socialinį gyvenimą planetoje, plaukai šiaušiasi, bet ir dažnai padoresnei reptilijai žvynai nuslenka. Ką darysi, turim ką turim. Jei visa tai matom, galvojam ką su tuo reikalu toliau daryti?

Pirmas vaizdas, nubudus iš miego, visada traumuojantis, paskui – arba pripranti, arba puoli Archontams į atlapus. Bet ne jie dėl to kalčiausi. Jie tik kontroliuoja savo kaimenę ir sotinasi negatyviomis žmogiškomis emocijomis. Žemė iš tikrųjų paversta į savireguliuojantį energijų fabriką, kurioje, kaip kokiame Persų įlankos smėlyne, savo „naftos“ gręžinius yra susmaigsčiusios galingiausios Visatos korporacijos. Tai - energija, negatyvi energija, kuri neognosticizme vadinama Jaldabaoto galva, kuri buvo nukirsta Sofijos, bet įstrigo žemėje, kaip mega blogio fabrikas, tenkinantis visų visatų ir pasaulių padugnių poreikius. Jaldabaotą pirmieji krikščionys piešė kaip milžinišką aštunkojį, kurio čiuptuvai pasiekia kiekvieną, o galva imituoja saulę.

Penktoje dalyje mes toliau kasipstysimės po šį blogio fabriką, pakomentuosime kai kuriuos dalykus, kurie nutiko IV dalyje ir sulauksime istorijos tęsinio. Reikalas tas, jog kai tik atidarai Pandoros skrynią, sunku yra sulaikyti ir žaibiškai įvertinti tą informaciją, kurią gauni iš Visatos informacinio lauko. Atrodo, įeinį į būseną, paskui iš jos išeini, arba koks parazitas išveda, bet dalimi savo Aš, lieki ten, ir matai tolesnius įvykius, netgi gyvendamas „normalų“ gyvenimą, kaip ir visi kūniški biorobotai. Atsitinka taip, kad pradedi gyventi skirtingose laiko linijose skirtingose dimensijose tuo pat metu, panašiai kaip J. K. Rowling, Hario Poterio autorė. Ir po to gali prisėdęs arbatos geležinkelio stoties kavinėje parašyti fantasy stiliaus romaną. Tada supranti, jog tokie žmonės kaip George Lucas, Clive Staples Lewis ar ponia Rowling nėra fantazuotojai, o kitokių pasaulių insaideriai. O tie pasauliai yra tokie patys realūs, kaip tas, kurį neva matome prieš šavo akis bei prokuroriškai esame įsitikinę, jog jį puikiai pažįstame.

Naują sagos dalį pradėkime nuo būtent to filmo, kurį kol kas labai įtikinamai rodo 5 juslės. Ne veltui kažkada senelis A. Einšteinas postringavo, jog tai irgi iliuzija, tačiau labai įtikinama. Aš nesenai tą 5 juslių pasaulį atradau iš naujo ir pagalvojau, o Dieve, kokia geniali kompiuterinė grafika, kokios įtaigios hologramos, kaip tobulai suprogramuota, kokie genialūs režisieriai ir animatoriai, kokios geros fonogramos, koks šaunus garso takelis, koks turi būti galingas serveris, kuris visa tai palaikytų. Įtraukia nerealiai. Galų gale, kur jis, tas serveris. To serverio paieškai skyriau visą savo sąmoningą gyvenimą.

Kaip gi aš tą filmą naujai atradau?

Man jis nuo pat pradžių atrodė įtartinas. Tą šaltą kūčių išvakarės popietę, kai akis atvėriau Vilniaus Pirmoje Tarybinėje Ligoninėje (ten dabar brolių Pranciškonų vienuolynas), viskas atrodė baisiai įtartina ir nepatikima. Atėjimas į šį pasaulį man asocijuojasi su skausmu. Regresinės meditacijos metu pasąmonė iš karto nuveda į pačią skaudžiausią vietą. Jei neturi tikslo ir konkretaus klausimo, visada atsidursi ten, kur tau labiausiai skauda. Paskui suvoki save kaip keistą transdimensinę būtybę, kuri kaip milžiniškas beformis energijos srautas, nusidriekęs per kelis gyvenimus, kelis pasaulius, kelias dimensijas. Viena tavo dalis styro kažkur Pirmoje Tarybinėje ligononėje 1965 metais, kita – Vegos sistemoje, trečia – kažkur ties Antikine Graikija, ketvirta – paralelinėje Žemės versijoje, penkta – mažiausiai 6 paraleliniuose likimuose, iš kurių 5 žiauriai sunkūs. Pakui pamatai, kad virš tavo galvos stovi principingas Archontas, vardu Asir. Dalis tavęs jį mato kaip Mozės Dievą, dalis kaip drakonžmogį. Dalis tavęs jo bijo, o kita dalis mato reliatyvią mozaiką evoliucinėje spiralėje. Jei tokioje būsenoje nesufokusuoji dėmesio į ką nors konkretaus, matai viską 360 laisnių horizonte, kur laikas-erdvė pasireiškia daugiskaitoje, kaip sulėtinto, laginančio kompo DVD filmą. Ir apskritai, žmonių kalba nėra tas įrankis, kuris būtų tinkamas šiems vaizdams apibūdinti, todėl tenka imtis alegorijų, archetipų, kad perteikti pačią energiją. Juk kiekvienas žmogus, kad ir labiausiai biorobotizuotas, turi tą 6 jausmą ir „mato“, „mąsto“ bei dekoduoja informacijos esmę iš energijų, kurios pasireiškia kap kasdieninio gyvenimo įvykiai, į žodžius bei prasmes. Tada reikia drąsos ir kūrybinės laisvės bei šiek tiek daugiau atidumo, kad suvesti tą energiją į kalbos ar rašybos simbolius.

Šiek tiek liūdina, jog ženkli žmonių dalis yra tiek nustekenta, kad nebesugeba suvesti į visumą kelių nesudėtingų dalykų. Jie mato arba vieną, arba kitą. Ryšys tarp energetinių dimensijų pas juos neveikia. Šiek tiek toje srityje prakutusius jie vadina „mentalistais“. Kas tai yra aš nežinau, bet žodis tikrai parinktas netinkamai. Taigi, pas daugelį žmonių sinapsinis ryšys tarp dviejų skirtingų neuronų niekada nesusidaro. Trukdo įvairūs vidiniai bei išoriniai toksinai: alkoholis, tabakas, vaistai, kava, Wi Fi, fluoruotas vanduo, iš lėktuvų chemikalais teršiamas oras, politinė, komercinė propaganda, smegenų plovimas ir t.t. Tie neuronai gali būti šalia vienas kito, o sinapsių tarp jų nėra. Jos net prie geriausių norų nesusidaro. Todėl ir pasaulis tokiams žmonėms atrodo kaip statiškas, baisus, išorinis monolitas, kurį pažinti galima tik sudėtingus reiškinius skaidant į kokius nors mažesnius fragmentus. Jie žino kitus dalykus, kad pažinimas įmanomas tik atsiskytus nuo objekto, puolant, arba tik bėgant nuo egzistencinių problemų. Stebėjimas – reikalauja daug energijos, todėl tokiam darbui šiuolaininis miesto žmogus tiesiog neturi sveikatos. Ar gali žmogus traumuota psichika adekvačiai stebėti pasaulį ir matyti loginius, tačiau nematomus ryšius? Misija – neįmanoma. Ne viskas, kas atrodo nematoma yra iš tikjųjų nematoma. Tiesiog niekas vaikų nemoko į pasaulį žvelgti panoraminiu, daugiasluoksniu žvilgsniu. Suaugusiam tai daryti tampa be galo sunku.

Ir štai dabar prieisime prie tos vietos, kaip aš atradau pasaulį naujai, dabartiniais laikais. Iš tikrųjų tai nieko naujo. Tą pati trauma kaip ir 1965 metais Pirmoje Tarybinėje ligoninėje. Tik šį kartą panašus vaizdas, kaip dejavu trenkė į galvą vos išlipus iš traukinio Klaipėda-Vilnius, sostinės geležinkelio stoyje. Tada atėjo mintis-partizanė iš anksčiau, iš tų prisiminimų, kurie buvo ir yra iki gimstant žmogaus kūno konteineryje. Žmogus savo genetine atmintimi juk žino kas yra harmonija. Mes visi tai žinome. Todėl gamtoje pailsime. Gamtoje mes gydome potrauminį sindromą. Bet grįžtame į miesto rutiną ir viskas iš naujo. Kažkodėl savanorišką mazochizmą mes vadiname kasdieniniais iššūkiais. Taip per kančias einame prie išsvajoto pozityvo. Kai ‚prieiname‘, mus vėl trenkia veidu į kiaulidės srutas.

Matricos kvapai

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija