TV dėžių spindesys ir skurdas

Šios temos pavadinimas kilo asociatyviai prisiminus Honore de Balzac knygą “Kurtizanių spindesys ir skurdas”.Tačiau kalbėsime apie televiziją, kuri mažai kuo skiriasi nuo kūnu prekiaujančių moteriškos lyties būtybių. Kalbėsime apie TV, kaip šiuolaikinę sąmonės kontrolės priemonę, nuo kurios, kaip ir nuo bet kokio astralinio parazito, turime išmokti būti laisvi.

Barbara Marciniak iš Arizonos (JAV) – tarptautiniu mastu pripažinta mediumė, kontaktuotoja su ne žemišku protu, chennelingų priėmėja, rašytoja. Kaip ji pati sako – priima pranešimus iš aukštesnės sąmonės atstovų, daugiausiai plejadiečių. Ji taip pat yra parašiusi keletą įdomių minčių apie sąmonės kontrolę bei TV masinės hipnozės poveikį. Pateiksime keletą ištraukų iš jos darbų.

Autorė priklauso NEW AGE pozityviajai srovei. Jei kam įdomūs plejadiečių pranešimai per Barbara Marciniak, galima plačiau sužinoti šioje svetainėje http://www.pleiadians.ru/.

Jeigu trumpai reziumuojant asmeninį požiūrį į tai, manau, kad įvairių kosminių būtybių pranešimai gali pasirodyti racionalūs tiems žmonės, kurie ieško savojo kelio pradiniuose etapuose. Einant giliau į save tie pranešimai darosi netgi žalingi, nes žmogus tampa priklausomu nuo koncepcijų ir metalinių konstrukcijų, kurios perduodamos per įvairius anapusinių būtybių kanalus (o iš tikrųjų per konkrečius žmones). Galų gale nereikia atmesti tikimybės, jog tie pranešimai gali būti tiesiog žmogaus fantazijos vaisius.

Kiekvienas informacijos retransliatorius pirmiausia yra žmogus, gaunantis porciją vibracijų, kurias atskleidžia per savo suvokimo prizmę. Todėl švarių kanalų reiktų paieškoti su žiburiu. Skaityti galima viską, jei, žinoma, yra tam noro, laiko, visada išlaikant kritinį požiūrį.

.....

Nedidelis pasakojimas pagal Barbarą Marciniak apie TV poveikį žmogaus protui, šiek tiek praskiedžiant asmeniniais pastebėjimais.

XXI informacijos amžiuje žmonių dėmesys nuolatos atitraukiamas nuo natūralių informacijos šaltinių, skirtų vidiniam tobulėjimui, link beverčių blizgučių. Kažkada žmonėms buvo parduota idėja, kad televizija – geriausias namų draugas, kad tai yra vienas iš geriausių informacijos šaltinių, kuris ugdo, moko, plečia suvokimo ribas. Šis vadinamasis savišvietos instrumentas buvo paskelbtas vienu didžiausių atradimu XX amžiuje. Tačiau tie, kurie kontroliuoja televizijos kanalus, siekia, kad žmonės nieko daugiau nesužinotų ir liktų pramoginių laidų lygyje. Jokio platesnio realybės suvokimo televizija neskatina, o tik dar labiau spraudžia žmogaus protą į tuos pačius siaurus ideologinius rėmus, kuriuos užsako protus kontroliuojančios išrinktųjų kastos.

Tie, kurie valdo pagrindinius TV kanalus siekia vienintelio dalyko - kad žmonės gyventų nesąmoningai, kaip automatai arba biologiniai robotai, kad jie save jaustų menkaverčiais ir būtų pasiruošę programavimui arba, jei reikia, perprogramavimui, priklausomai nuo to, kokia kryptimi „išrinktieji“ yra sumanę vesti žmoniją. Televizija propaguoja vieną vienintelę realybės versiją, ignoruodama ir kritikuodama visas kitas. Ta versija yra materialistinė, paremta moksliniu požiūriu ir lokaliniu realizmu. Todėl TV lėtina dvasinės evoliucijos procesą ir apriboja kiekvieno iš mūsų galimybes pažinti daugiau.

Apie transhumanizmo dvasines šaknis ir tikslus... (2)

Olga Chetverikova „Nušvitusiųjų“ diktatūra (12 d.)

12. Transhumanizmas – naujausia gnosio rūšis

***

Jeigu elektra – šiuolaikinės epochos siela,
tai informacija – jos dvasia.
E.Devis

Šiuolaikinės informacinės-skaitmeninės epochos dvasia yra stebinančiame rezonanse su gnosticizmo mokymu ir pasaulėžiūra.. Gnostinis mitas nuspėjo ekstremalias transhumanistinių mutantų svajas, su jų liuciferišku polėkiu į laisvę ir dualistinės materijos atmetimu, vardan nekūniškų sąmonės galimybių.

Mūsų jau cituotas E.Devis, knygos „Technognosis: mitas, magija ir misticizmas informacinėje epochoje“ autorius, apie totalios informacinio kapitalizmo revoliucijos esmę rašė: „Įkvepiantis informacinės ekonomikos archetipas, jo psichologinis patosas įsišaknijęs gnostiniame garavime virš sunkios ir pasyvios materialios žemės, virsme iš besidarbuojančio kūno į sąmonę, apdirbančią simbolius... Veikiamas aukštųjų technologijų pasaulis vis sparčiau juda nuo fizinės ekonomijos, į tai, ką galima pavadinti „metafizine ekonomija“. Mes įtraukti į supratimo procesą to, kad sąmonė daug labiau yra turtas, negu materiali žaliava“[15].

Mūsų laikais informacija tapo tikrąja verte, ir jos reikšmė taip išsiplėtė, kad ji įgijo, kaip rašo E.Devis, „mistinę bekūniškumo aureolę“, tapo „beveik švytinčia ikona, fetišu ir logosu vienu metu“.

Kai informacijos teorija perėjo į biologijos, sociologijos, psichologijos ir kognityvinių mokslų sferą, tai pakeitė įsivaizdavimą apie žmogaus asmenybę. Ją pradėjo vertinti tik kaip duomenų apdorojimo mašiną. Pavyzdžiui mokslininkės Dorothy Nelkin ir Susan Lindee savo knygoje „DNR paslaptis“ tvirtina, kad visa, kas su žmogumi nutinka, jo fizinės ir dvasinės būsenos užprogramuotos DNR, kuri atlieka sielos funkciją ir gali gyventi amžinai. Tai reiškia, kad sąmonės atkrovimo idėja jau yra pačioje informacijos teorijoje. Ji tvirtina, kad bet kurią informaciją galima suvesti iki kontroliuojamų elektroenergijos blyksnių. Kadangi smegenys gyvuoja elektrinio aktyvumo būsenoje, jis taip pat yra tik informacinė mašina, kurią gali pakeisti kita mašina, kaip „sielos talpykla“.

Apie transhumanizmo dvasines šaknis ir tikslus...

Olga Četverikova, „Nušvitusiųjų“ diktatūra (11-12 d.)

11. Šiuolaikinis transhumanizmas – žmogaus panaikinimas


***
Naujausia „evoliucinio humanizmo“ forma tapo transhumanizmas. Pats šis terminas buvo pasiskolintas iš biologo Džuliano Hakslio (Julian Huxley), tik jis kalbėjo apie „naujų žmogiškosios prigimties galimybių suvokimą“, kai žmogus visgi pasilieka žmogumi. Šiuolaikiniai gi transhumanistai evoliuciją vertina kaip procesą, siekiant įveikti žmogaus prigimtį ir pereiti į kokybiškai naują būseną. Priemonės pasiekti šiems tikslams – NBIK-technologijų (nano-technologijų, biologijos, informatikos ir kognityvinių mokslų) panaudojimas ir konvergencija.

Terminas „transžmogus“ pirmąkart buvo aprašytas futurologo F.M.Esfandiary (pseudonimas FM-2030), kilusio iš nyčinio žmogaus supratimo kaip tarpinės grandies nuo beždžionės iki antžmogio (ne veltui F.Nyčė (F.Nietzsche) su savu posakiu „žmogus yra tai, kas turi pranokti“, laikomas pagrindiniu transhumanizmo judėjimo įkvėpėju). Atitinkamai transhumanistą jis apibrėžė kaip „pereinamasis žmogus“, save susivokianti būtybė, evoliucionuojanti į „postžmogų“ - „žmogaus palikuonis, modifikuotas iki tokio lygio, kad jau nebėra žmogumi“ [1]. Kaip pagrindinius jo bruožus F.M.Esfandiaris išskyrė kūno patobulinimą implantantais, nevaisingumą, dirbtinį dauginimąsi ir individualios tapatybės platinimą, t. y. jo sąmonės ir asmenybės paskirstymą keliuose kūnuose – biologiniame ir technologiniame. Transhumanistu imta laikyti tą, kuris ruošiasi tapti postžmogumi.

Svetimos civilizacijos, astralinė zoologija ir parazitologija (2)

Šis tekstas parengtas remiantis ilgamečiais stebėjimais, pokalbiais su mėgėjais keliauti astraliniuose pasauliuose, sapnuose, vaizdo medžiagos peržiūra, žmonių pasakojimais bei kitais tradiciniais ir netradiciniais šaltiniais. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo lyg pasaka. Tebūnie taip, nes tai tikrai nėra mokslinis tyrimas, pretenduojantis į objektyvią tiesą. Vieniems tai yra pasaka, o kitiems – informacijos šaltinis pamąstymui.

ANTRA DALIS

LERVOS

Apibrėžimas skambėtų taip: Lervos tai - eteriniuose ir žemutiniuose astralinio kūno sluoksniuose gyvenančios būtybės. Jos užprogramuotos valgyti. Todėl jos neturi pakankamai intelekto bei negali manipuliuoti protais. Tai ir yra tos automatinės melžyklos, apie kurias kalbėjome pirmojoje dalyje.

Diagnostikos metu jos aptinkamos nugaros, kaklo, sprando srityse, tačiau ne ant paties kūno, bet šalia jo, t. y. ant energetinio kūno ribos su išore. Pasitaiko jų pilvo ir krūtinės pusėje, kojose ir virš galvos, tačiau pagrindinė jų buveinė yra nugara. Tai tamsios, koloidinės konsistencijos struktūros (kaip želatina). Jų čiuptuvai būna nutįsę į čakros gilumą arba konkrečius žmogaus organus. Liaudyje lervos vadinamos „gyvenimo kupra“, kai žmogus daug dirba, bet nieko už tai negauna ir jaučiasi kaltas.

Gera žinia ta, jog šios struktūros yra lengviausias grobis tiems, kurie ryžtasi jomis atsikratyti. Žmogus lervomis gali atsikratyti net nežinodamas, kad jų turi, tiesiog kontrastinio dušo, pirties, masažų, fizinių pratimų, dietų ar sveiko gyvenimo būdo dėka. Bet jos lygiai taip pat lengvai gali ir prilipti, jeigu atsiranda įtampą keliančių dalykų.

Iš pradžių jos tik maitinasi, o po to jomis maitinasi aukštesnėje dvasinės mitybos grandinėje esantys parazitai – agregorinės struktūros kurias kontroliuoja ateiviai-reptiloidai. Gnostikų literatūroje jie vadinami „eonų“ ir „zonų“. t. y. paralelinių pasaulių valdovais - Archontais. Tai yra savotiški programų administratoriai, reptiloidų vyresnieji, kurie sėdi nematomuose erdvėlaiviuose ir prižiūri didelių sisteminių blokų (melžimo aparatų) nenutrūkstamą darbą. Lervos jiems – yra tiesiog kaip prijungimo „tulpės“ arba „scard“ jungtys prie žmogaus energetikos. Apraizgiusios žmogų jos čiulpia jo energiją taip greitai, jog atskirais atvejais „suvalgo“ tiesiog akyse.

Kaip sakė David'as Wilcock'as savo reprezentacijoje „Enigma 2012“, žmogui priešiškos struktūros visuomet stengėsi kontroliuoti kankorėžines liaukos darbą, nes būtent šitas labai svarbus organas yra atsakingas už transcendentines patirtis, tokias, kaip realybės suvokimas už laiko ir erdvės ribų. Energijos nusiurbimai, stresai, išsišvaistymas bereikalingoms kovoms „už išlikimą“, „už tiesą“, „už savo teisumą“, „autoritetą ar valdžia“, sąlygoja tai, kad žmogaus dėmesys yra nukreiptas nesibaigiančioms tiek gyvenimiškoms, tiek emocinėms ar santykių problemoms spręsti „iš jėgos pozicijų“. Turbūt visi žinome tokį sparnuotą išsireiškimą: „jeigu tu nelipsi ant galvos kitiems, užlips tau“. Išvertus kitaip, ši liaudiška ištarmė skambėtų: „jeigu tu neprimesi savo įsitikinimų kitiems, tau savus primes kiti“. Tu turi būti stipresnis, galingesnis, piktesnis, grubesnis, didesnis akiplėša, nes, jeigu tokiu nebūsi, tapsi auka tų, kurie stipresni ir turi valdžią“.

Reptipoidinė parazitų sistema mus įskiepijo žūtbūtinę kova už išlikimą, poreikį konkuruoti pagal vienintelį požymį: „teisus tas, kuris turi galią ir valdžią“. Visi kiti turi pasistengti gražiuoju ar bloguoju pritarti. Todėl visos mūsų jėgos nueina į konkurencinę kovą dėl tuščių dalykų, o iš tikrųjų tas jėgas susiurbia parazitai. Todėl mes ir neturime reikiamo kiekio energijos tam, kad aktyvuotume kankorėžines liaukos veiklą būdami budrumo akimirkose; todėl mes ir nematome paralelinių pasaulių (išskyrus miego metu, sapnuojant).

Tai yra viena iš priežasčių, kodėl jie yra nematomi ir gali su mumis daryti ką nori. Kankorėžinės liaukos veiklą silpnina vadinamoji įvairių antenų ir mobiliųjų telefonų skleidžiama elektromagnetinė sriuba, kurioje esame privesti gyventi, o taip pat – cheminės priemonės, tokios, kaip dantų pasta su fluoru, aspartamas vietoj cukraus bei įvairios vakcinos, saujomis ryjami medikamentai bei chemikalų purškimas iš lėktuvų (geoinžinerija). Apie tai kalbėjo ne tik D. Wilcock'as bei ir mažas berniukas Deividas iš Rumunijos, Arianos Havah paskelbtame rašinyje „Reptilija manyje“ (žr. google).

Paslaptis labai paprasta: jeigu mes juos pamatytume, arba bent jau sužinotume, kur jie yra, parazitinės struktūros netektų energijos, tiesiog mes juos sunaikintume. Sutelktas dėmesys į jų sistemas, daro jas neveiksnias. Todėl ir stengiuosi atkreipti dėmesį į šią problemą, nes tai yra vienas ir kovos būdų su visokio plauko parazitinėmis civilizacijomis. Tai ir yra savęs išlaisvinimas. Žmogus turi būti be problemų, skaidrus ir pratekantis kaip vanduo ir, kaip sakydavo Donas Chuanas Castanedai – „tuščias ir nepasiekiamas“. Žmogus per gyvenimą turi išsigydyti visus įmanomus vidinius ir išorinius „kabliukus“, „mygtukus“, kurie kelia įtampą ar bereikalingas emocijas, kurios gali būti maistu parazitams. Tik tokiu atveju mes galime kalbėti apie teisingą ryšį su Dievu, stiprią imuninę sistemą, pilną laisvę nuo bet ko, tame tarpe ir nuo valdžios. Būtent apie tokią laisvę kalbėjo Michailas Bulgakovas Jošua lūpomis romane „Meistras ir Margarita“. Toks laisvas žmogus tiesiog stebuklingai nepapuola į situacijas, kurios yra nemalonios ar gniuždančios. Prie jo visas tas negatyvas tiesiog nelimpa, nerezonuoja.

Svetimos civilizacijos, astralinė zoologija ir parazitologija (1)

Šis tekstas parengtas remiantis ilgamečiais stebėjimais, pokalbiais su mėgėjais keliauti astraliniuose pasauliuose, sapnuose, vaizdo medžiagos peržiūra, žmonių pasakojimais bei kitais tradiciniais ir netradiciniais šaltiniais.

Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo lyg pasaka. Tebūnie taip. Galima priimti šia informaciją kaip nesąmonę. Viskam laisva valia. Vieniems tai yra pasaka, o kitiems – šaltinis pamąstymui, žingsnis į laisvę. Jei žinai - esi ginkluotas.

Įprasti parazitai nieko nebestebina. Jie senai yra mokslo ištyrinėti. Juos galima matyti ir sunaikinti cheminėmis bei mechaninėmis priemonėmis. Astraliniai ir eteriniai, taip pat, kaip ir kūno parazitai, elgiasi labai panašiai. Jeigu žmogus nesilaiko švaros, jis rizikuoja užsikrėsti kenkėjais.

Dvasinėje srityje – tai pat reikia laikysis švaros. Jeigu nuolat išgyvenate negatyvias būsenas ir jas perduodate kitiems, vadinasi greičiausiai kenčiate nuo tokių neprašytų energetinio kūno įnamių. Maža to – teršiate aplinką.

Tai, kad žmogaus vidinis negatyvus "turtas" pritraukia mentalinius, astralinius, eterinius bei kitokius maitvanagius – pakankamai senas šio reiškinio apibrėžimas. Naujausi stebėjimai rodo, kad astralinių parazitų prigimtis yra greičiau ne natūrali, dirbtinė, o juos pačius labiau tiktų vadinti astraliniais robotais, savotiškomis kompiuterinėmis programomis, kurių paskirtis – skatinti negatyvių emocijų raišką, priimti ir perduoti toliau (aukštesnei mitybos grandinės instancijai) žmogaus energiją.

Jie yra kaip savotiškos elektros skirstymo pastotės, dirbančios automatiniu arba pusiau automatiniu režimu.
Aukščiau jų stovi kitos jėgos, kurios kaupia tas energijas dideliuose kristaluose, panašiai kaip mes pamelžtos karvės pieną laikome specialiuose bidonuose. Tai ir yra NSO. Arba tai yra panašu į NSO, plazmos reiškiniai, žaibai ir t. t.

Žmogaus energijos gavybos verslu dažniausiai užsiima svetimos civilizacijos, svetimo proto struktūros, energetiniai vampyrai bei įvairūs piratai. Energijos praradimų ir nusiurbimų (dėl to dažnai skundžiasi žmonės) priežastimis gali būti ne tik svetimo proto atstovai, bet ir mirusieji, astraliniai bei kosminiai piratai, t.y. tie, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra atsisakę toliau evoliucionuotis yra priversti klajoti po paralelinius pasaulius ieškodami maisto.

Ateivių erdvėlaiviai atakuos žemę gruodžio mėnesį (video)

Trys milžiniški ateivių erdvėlaiviai ir vėl taikosi į žemę. Mokslininkai spėja, kad nauji laivai atvyks 2013 m. gruodį.

Susitikimų su NSO ir toliau daugės – kaip praneša WWN. Ir šiandien SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – nežemiško intelekto paieška) mokslininkai, nepriklausomos nekomercinės organizacijos, padarė svarbų pranešimą:
“Trys milžiniški ateivių erdvėlaiviai ir vėl taikosi į žemę. Didžiausias jų – 322 km pločio. Kiti du – šiek tiek mažesni. Dabar objektai juda pro Jupiterį. Sprendžiant iš jų greičio, jie turėtų atvykti spalį”, sako Džonas Malis, SETI vadovaujantis ekspertas.

Trys panašūs milžiniški laivai nusileido Kinijos ir Indonezijos jūroje 2011 m. lapkritį. Jie buvo atpažinti kaip ateivių kosminiai laivai iš Gutano planetos. Dar trys milžiniški Gutano laivai atskris 2013 m. gruodį.

Galite paskaityti dvi WWN istorijas iš daugybės apie tris Gutano laivus, nusileidusius 2011 m.:
Istorija apie tris nusileidusius laivus 2011 m. lapkritį (anglų kalba). Gutanai yra čia.
http://weeklyworldnews.com/headlines/40853/aliens-attack-11-29/

Nauji Gutano kosminiai laivai buvo aptikti HAARP’o paieškos sistemos (nors viešai sakoma, kad ji jau senai nebeveikia dėl lėšų stokos).

Sistema, esanti Aliaskoje, buvo sukonstruota tirti šiaurės pašvaistės reiškiniui. Pasak SETI tyrėjų, objektai yra nežemiški kosminiai laivai. Jie bus matomi su optiniais teleskopais kai tik pasieks marso orbitą – kažkur 2013 m. spalį.

JAV vyriausybei apie įvykį buvo pranešama.

SETI tyrėjai stebėjo kosmosą 50 metų. Dr. Malis sako, kad jie priėjo išvados, kad “mes esame tik naujokai šiame didžiuliame ir neatrastame pasaulyje. Daugelis tiki, kad yra daug kitų civilizacijų kosmose, neskaitant mūsų civilizacijos.”

“Wikileaks” neseniai paleido daug įslaptintų dokumentų, kurie įrodo, kad NASA ir JAV aukštosios pajėgos žino apie tris kosminius laivus ir rengia planus, kovai prieš erdvėlaivius.

Jie slėpė informaciją nuo JAV visuomenės dešimtmečiais. “Wikileaks” taip pat patvirtino, kad NSO pasirodymai per pastaruosius tris mėnesius įrodė, kad ateivių invazija (SETI tai seniai prognozavo) prasideda.

Kodėl dauguma žmonių nepajėgia pamatyti tiesos ?

Dėkoju skaitytojui šį tekstą. Kaip viskas taikliai pasakyta ... taigi, kai įveiksime visus šydus, manau, jau niekas mūsų nepasieks

Per pastaruosius keletą metų esu sukūręs ir atmetęs bent keletą teorijų, bandydamas sau paaiškinti, kodėl dauguma žmonių nepajėgia įžvelgti tiesos – net kai ji spigina tiesiai į akis. Tie, kas mato „sąmokslą“, yra daug kartų aptarinėję su bendraminčiais tą nusivylimą, kad dauguma aplinkinių nesugeba suprasti itin gerai pagrįstų argumentų, kurie naudojami pademonstruoti žmonijos kolektyvinio pavergimo ir išnaudojimo procesą.

Dažniausiai nusprendžiama, kad žmonės tiesiog „nenori matyti“, kas vyksta iš tikrųjų.
Blogiečiai vyrai ir moterys, sudarantys pasaulio elitą, gudriai įkalino mus žalioje ganykloje taip, kad žmonės itin retai, jei išvis kada nors, pasivargina pakelti galvą nuo žolės ir pastebėti, kad žalia ne žolė, o akiniai ant mūsų nosių.

Tie patys nesuvokiantieji, kad juos „ganykloje“ apgaudinėja, galvoja, kad išprotėję yra patys „konspirologai“– tie, kurie bando dairytis toliau, už ganyklos ribų, ir pažvelgti į paties feodalo šeimininko pilies svetainę.

Dabar jau suprantu, kodėl.

Taip yra ne todėl, kad tie, kas nemato, kaip kasdien mažėja jų laisvės, vadovaujant galingam elitui, „nenori to matyti“ – ne. Jie nesupranta, kas su jais daroma, nes vaizdą užstoja dar neatskleisti šydai.

Visos žmogaus pastangos yra filtravimas. Vienas geriausių pavyzdžių yra sportas. Mes užsiimame kokia nors sporto šaka, kol neiškrentame iš žaidimų aikštelės. Profesionalūs sportininkai, kuriems mokame didžiulius pinigus ir stebime jų žaidimus, tiesiog niekada neiškrenta iš žaidimų aikštelės. Kiekvieną pavasarį milijonai vaikų pradeda žaisti žemiausioje lygoje, ir jie filtruojami, kol telieka apie 50 vyrukų, vykstančių į pasaulio čempionatą.

Apie Jono Gervės mokslą ir ne tik

TURINYS:
TRUMPAI APIE JONĄ GERVĘ
FUNDAMENTINIS MOKSLAS
Įvadas
Didžioji fizikos revoliucija
Tikroji Reliatyvumo teorijos sukūrimo priežastis
Didžiosios fizikos revoliucijos pasekmės
APIE VADINAMUOSIUS TORSINIUS LAUKUS
APIE J. GERVĖS MOKSLĄ
Įvadas
Simetrijos tvermės dėsnis
Dialektikos dėsniai, kiekybinių pakitimų perėjimo į kokybinius
pakitimus dėsnio kriterijai, kai kurios simetrijos sąvokos
Materija, judėjimas, energija
Erdvė, laikas
Žmogus, jo kūnas, siela ir sąmonė
APIE SLOPINIMO SISTEMĄ
Žemės kolonizavimas
Slopinimo sistemos atsiradimas, Žemės ir Saulės priešprieša, titanai, dievai
Plazmoidinė svetimojo proto sistema
Žmonių naikinimo ir pavergimo būdai, pasaulio elitas
......................
PRIE NAUJOJO PASAULIO SLENKSČIO
TRUMPAI APIE J. GERVĘ

Jonas Gervė, Prano s., gimė 1939 m. gegužės 15 d. Lietuvoje, Žemaitijos kaime.
Pokario metais, kai Lietuva jau buvo įtraukta į SSSR sudėtį ir prasidėjo masinės represijos bei trėmimai, jo tėvas buvo nuteistas 25 m. lagerio, o likusi gausi Gervių šeima ištremta į Igarką. Nelengvas buvo jo gyvenimas tremtyje. Igarkoje jam teko palaidoti motiną, tris brolius, vieną seserį. Tačiau čia jis baigė vidurinę mokyklą, o atitarnavęs kariuomenėje įstojo į Leningrado kalnakasybos institutą ir jį baigė 1968 m. Baigęs mokslus J. Gervė liko institute dirbti mokslinio darbo, tyrė įvairių radimviečių genezę. 1970 m. iškėlė sau uždavinį sujungti visų mokslų žinias į bendrą dialektinę koncepciją. Nuo 1976 m. gyveno Norilske (vakarų Sibiro šiaurėje), kur tyrinėjo įvairius unikalių vario nikelio radimviečių susidarymo aspektus. Geologai prieš kitus tyrėjus turi privalumą – milijonų ar net milijardų metų senumo uolienose būna įrašyta visa jų istorija. Pasirodė, kad radimvietės susidaro labai greitai – per metus ar dešimtis metų. Bandydamas suprasti akmenyje įrašytus Gamtos dėsnius, mokslininkas atskleidė tokius materijos organizacijos lygmenis, kurie iš esmės kertasi su įprastiniais mokslo principais ir parametrais. Pasirodė, kad juos atskleisti buvo maža, dar reikėjo evoliucijos spirale nusileisti iki pradžių pradžios, nuo kurios prasidėjo visas mūsų Pasaulis. Naujam mokslui sukurti prireikė 12 m. Kaip sakė J. Gervė, kurti jam padėjo pati Gamta. Ateizmo dvasia augintas mokslininkas vartoja žodį „Gamta“, bet ne „Dievas“, nors jo mokslas apima ir Kūrėjo sąvoką. J. Gervė įgyvendino savo motinos troškimą, kad jos sūnus taptų mokslininku. Ir šį faktą jis laiko didžiausia savo gyvenimo sėkme. Kai susipažįsti su jo mokslu ir metodikomis, aiškėja šių žodžių prasmė. J. Gervė yra trijų tarptautinių akademijų – informatizacijos, energinių informacinių mokslų ir nepriklausomų ekspertų – narys. Tačiau pats mokslininkas – kuklus, paprastas, išmintingas ir unikalių savybių turintis žmogus – neteikia reikšmės nei mokslo laipsniams, nei vardams, laikydamasis nuomonės, kad titulai ir diplomai tėra valdininkų taikomi žmonių vertinimo kriterijai. Pagrindinis jo tikslas – gyventi (ir dirbti) Žemėje kartu su tokiais, kaip ir jis: laisvais, gražiais ir laimingais žmonėmis. Ko reikia žmogui, kad jis būtų laimingas? Vargu ar kas nors kitas į šį klausimą yra atsakęs taip, kaip J. Gervė: „Mes laisvi, gražūs ir laimingi tik tuomet, kai mumyse atsiskleidžia visos savybės, kuriomis mus apdovanojo Gamta“.

Ne žemiškos civilizacijos ir naujoji kosmologija

Visata pilna protingos gyvybės rūšių. Iš esmės pati Visata yra protinga ir aktyvi.

Gyvybės įvairovė – yra pagrindinė jos charakteristika. Viskas egzistuoja ne atskirai, viskas su viskuo yra susiję. Visata egzistuoja amžinai, kaip švarus neidentifikuotas ribų neturintis Protas. Gyvendami žemėje mes atrandame išorinį ir vidinį pasaulius, protą ir kūną, gėrį ir blogį, vienybę ir atskyrimą. Dažnai tiesa gimsta mastant apie šiuos paradoksus. Visos pasirinktos perspektyvos ir idėjos yra teisingos, tačiau jos priklauso nuo stebėtojo sąmonės lygio.
Kai mes bandome suvokti, kas yra Visata ir įprasminti naują kosmologiją, turėdami omenyje įvairiausių gyvybės formų egzistavimą, kai mėginame įminti dualinio pasaulio paradoksų mįslę, mums teks dar ir dar kartą prisiminti amžinas tiesas. Bet jeigu mes į Visatą žiūrėsime kūrybingai, vienybės žvilgsniu, kosmosas sutiks atskleisti vieną iš savo paslapčių.
Paskaitos metu kalbėsime apie:
- pagrindinius naujosios kosmologijos principus;
- susipažinsime su Visatoje egzistuojančiomis gyvybės formomis; organinių ir neorganinių būtybių pasireiškimo būdais;
- pasidalinsime bendravimo su neorganinėmis (anapusinėmis) būtybėmis patirtimi ir saugumo technika;
- trumpai prisiminsime paleokontaktų teoriją ir pakalbėsime apie tai, iš kur mes atsiradome;
- pasvarstysime, kokia yra Hollywoodo įtaka naujai pasaulėžiūrai, ar egzistuoja vadinamieji „reptiloidai“, kurie neva kažkada užgrobė žemę? Kaip formuojama viešoji nuomonė NSO, ateivių ir panašiomis temomis. Kokie yra tokios propagandos tikslai ir uždaviniai?
- Taip pat susipažinsime su analitine ufologija ir tikrosiomis globalizacijos paslaptimis;
Taip pat išgirsime praktinių patarimų, kaip pastebėti NSO, nes didžioji dalis žmonių į šį reiškinį tiesiog nekreipia dėmesio. Tuo tarpu NSO yra čia pat, reikia tik daugiau pastabumo. Taip pat išmoksime klasifikuoti NSO: kur yra gamtos reiškiniai, kur yra proto fenomenai, o kur gali būti tikri svetimų civilizacijų erdvėlaiviai.
Antroje dalyje išmoksime praktinių иūdų kaip atsikratyti ASTRALINIŲ PARAZITŲ !!!!

Vilniuje:

2013 m. gruodžio 12 d. 18 val. Pažinimo ir saviraiškos studijoje. Studijos adresas: Vytenio g. 10, Vilnius. Įėjimas iš kiemo pusės.

Registruotis galite el.p.: pazinimas.saviraiska@gmail.com,
tel. pasiteirauti 860420485

Daugiau apie studiją www.pazinimassaviraiska.lt

Kelios mintys dėl lokalinio realizmo

Šis post'as buvo paskendęs komentaruose, todėl pagalvojau, gal vertėtų jį iškelti kaip atskirą temą ir pratęsti diskusijas apie dominuojančią sistemą arba religiją. Ji neturi vieno pavadinimo, tačiau yra aiškus turinys, kurį galima būtų apibrėžti keliais žodžiais: „ką matau, apie tą ir dainuoju“. Pradėjome visa tai narplioti temoje apie „neurologinį fašizmą“. Dabar pratęsime.

Dauguma žmonių net nesupranta, jog jų smegenyse „sėdi“ konkrečios religinės dogmos, virtusios stabiliomis neuronų jungtimis, nusakančios kas yra tikra, o kas ne. Jas pavydžiai saugo „minčių policija“ – viešoji nuomonė, pasirengusi tučtuojau išduoti vilko bilietą bet kam, kas neįsirašo legalų formatą. Todėl žmogus patiria nuolatinį spaudimą ir stresą: „būk normalus“!!!.

Viena iš ne lietuviškų sąvokų, galinčių lengviau padėti suprasti apie ką eina kalba – yra žodis „mainstream“. Kas tai yra? Iš vienos pusės – tai vyriausybių aprobuota viešoji informacinė erdvė. Greičiau ji yra virš vyriausybių neskelbtas ir nerašytas susitarimas kaip viskas turi būti traktuojama. Šis reiškinys gali būti vadinamas įvairiai: „viešoji kultūra“, „žiniasklaidos kultūra“, iš bendro išsilavinimo išplaukianti subkultūra, viešosios tradicijos, vyraujančios bažnytinės tiesos, politinė pozicija ir opozicija, dauguma ir mažuma, susibūrusios į sistemines partijas su menkaverčiais lozungais. Taigi, žodis „kultūra“ čia nelabai tinka. Lietuviškiau skambėtų - „proto kalėjimas“.

Suprantu, jog labai sudėtinga apčiuopti informacinę erdvę, kurioje gyveni, ir duoti jai nepriklausomus, vadinasi, teisingus vertinimus. Reikia sugebėti pakilti į pakankamai didelį aukštį ir pamatyti visą šį absurdo teatrą iš paukščio skrydžio. Protus cementuojačios sistemos ištakų reiktų ieškoti taip vadinamame „pasaulio diskretiškame principe“, kuris ir yra tas aukščiau minėtas „lokalinis realizmas“ arba „Visatos determinizmas“. Vadinamasis „The principle of locality states principe“, yra kilęs iš Rene Dekarto veikalų. Pagrindinė „blogio“ ašis yra „Cartesian-Newtonian Paradigm” (lietuviškai – Niutono-Kartezinė paradigma).

Graikiškai „Paradeigma” - reiškia pavyzdys, modelis. Vadinasi gyvenime mes remiamės modeliu, kuri kažkas ne atrado (kaip Kolumbas Ameriką), bet sukūrė, dažniausiai „iš palubės“. Šitas modelis, nepriklausomu žvilgsniu žiūrint, atitraukia žmogaus dėmesį nuo savęs ir gamtos adekvataus suvokimo ir patalpina į dirbtinį virtualų lauką (kompiuterinę programą), kuris yra valdomas iš vieno centro. Tas laukas (konkrečių vibracijų spektras) krikščioniškoj teologijoj yra vadinamas „šiuo pasauliu“, kuris turi savo konkretų valdovą. Būtent jis ir yra ta dvasinė būtybė, kurą galima vadinti protus valdančių sistemų administratoriumi.

„Principle of locality” yra “Cartesian-Newtonian Paradigm” sinonimas, arba tai yra viena iš jo atšakų, sakyčiau labai agresyvi marginalinė doktrina, teigianti, jog biologiniai kūnai niekuo nesiskiria nuo žmogaus kuriamų mašinų. http://iph.ras.ru/elib/1387.html. Lotynišku vardu Cartesius save vadino R. Dekartas. Iš čia ir tas „Kartezinis principas“. Su šiuo vardu siejamas dabartinis racionalusis skepticizmas bei racionalizmas, filosofinė „sveiko proto“ išraiška. Iš čia išplaukia ir dabartinis „mokslinis metodas“, kuriuo vadovaujantis atliekami strateginiai sprendimai, nulemiantys mūsų kasdieninį gyvenimą ir buitį. Remiantis tokiu paviršiniu modeliu mes projektuojame tikrovę ir kuriame savo ateitį.

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija