Kvantinė magija. Išsivienijimas ir susivienijimas

Dekoherencija (išsivienijimas, atsijungimas) – tai realus, apčiuopiamas, pamatuojamas fizikinis procesas, kurio metu, sąveikaujant su aplinka (arba sistemos matavimo, vertinimo metu) mažėja kvantinio supainiotumo laipsnis.

Tai procesas, kai dvasinės sistemos pereina į materialias, atskiriems individams atsijungiant vienas nuo kito ir pradedant gyventi savarankišką gyvenimą. Pirma tie individai nežinojo, kad jie yra vienas arba kitas, paskui jie pradeda save suvokti kaip atskirus kūnus, tačiau kažkuria savo dalimi ir toliau lieka vienas kūnas. Tokiu būdu, vedini praktinių sumetimų, mokslininkai pradėjo kruopščiai tirti būsenas bei aplink mus vykstančius procesus, kuriuos anksčiau nagrinėjo teologija ir okultiniai mokslai. Pagal šias pozicijas aiškinamas vadinamasis „visuotinės traukos“ arba panašumo dėsnis, kai pasakoma, jog „toks tokį pritraukė“.

Bet koks panašumas automatiškai gimdo „supainiotas“ sistemas, nes panašūs daiktai iš esmės yra tas pat daiktas, tik skirtingose vietose tuo pat metu. Todėl pasisveikinus su vienu, linkėjimus jaučia ir kitas. Mokslo dėmesį traukia „kvantinio supainiojimo laipsniai“, nes tai – esminės, ašinės bei fundamentalios visų sistemų savybės. Jos yra neatsiejama mūsų tikrovės dalis. Bet koks išreikštas „objektyvios tikrovės“ daiktas, pavyzdžiui, žmogus, vienu tuo pat metu yra čia ir dabar. Jis – lokalus, šią sekundę yra tam tikroje laiko ir erdvės vietoje, juda tam tikra, tik jam vienam būdinga trajektorija ir save vadina Petru Jonaičių, gyvenančiu Kaune. Bet pagal tam tikrą panašių savybių į kitus žmones kiekį jis yra tas pat daiktas keliose vietose tuo pat metu. Tos savybės gali būti grupei žmonių vienodi „vidiniai“ arba „išoriniai“ parametrai, pavyzdžiui, priklausymas religinei sektai, jos skleidžiamų idėjų priėmimas kaip savo. Magijos mokslas sako, jog panašumas visada suformuoja laukus.

Per paskutiniuosius 100 metų kvantinė teorija gerokai sustiprėjo ir dabar pajėgi aprašyti fizinę tikrovę globaliais kosmoso masteliais. Šiandien dekoherencijos teorija gali pasiūlyti kosmologinį modelį, paaiškinantį, kaip iš kvantinio (dvasinio) atsiranda mus supantis regimas (materialus) pasaulis.

Koherentiškumo teorija paaiškina, kodėl mums atrodo, kad makro sistemoms būdingos klasikinės (išreikštos) savybės. Ji taip pat paaiškina, kodėl tam tikri objektai mums atrodo lokalūs erdvėje-laike, kodėl klasikiniame (materialiame) pasaulyje tiek daug paradoksų ir prieštaravimų, kurių mokslas iki šiol negali paaiškinti iš įprasto mąstymo pozicijų. Mes šiandien galime įrodyti, kad materija neegzistuoja, o elementariųjų dalelių – iš viso nėra. Gal būt egzistuoja viena vienintelė dalelė ir begalės veidrodinių jos atspindžių ?

Priimti visa tai – kaip tikrovę - psichologinė problema ir mokslininkams, ir visuomenei. Jeigu tik žmogus supras, kad gali valdyti aplink jį supantį pasaulį idėjų ir minčių pagalba, jei suvoks, kaip veikia kolektyvinė sąmonė, kad tik jis pats gali padaryti realią aplinką, kurioje gyvename, geresnę, sugrius tūkstantmečius statyta visuomeninė paradigma, kuria remiasi šiuolaikinė politika ir ekonomika.

O tai niekam nereikalinga, nes milžiniški valdymo institutai ir institucijos taptų nebereikalingi. Įprastas ydingas bei nuodėmingas gyvenimo būdas bei popieriniai tikslai prarastų prasmę.

Žmogaus siela savaime žino, kad kvantinė teorioja teisinga, o klasikinis „apčiuopiamas“ pasaulis – tik vienas ir nesuskaičiuojamų būdų jai pasireikšti. Tik žmonės nenori to girdėti.

Poravimosi ypatumai ir kam naudingas šiuolaikinis matriarchatas

Svetainės skaitytojai ir susitikimų dalyviai neretai manęs klausia: „kam tau ta santykių tema dabar parūpo“? Ir iš tikrųjų, lyg neturėčiau ką veikt. Ateiviai, svetimos civilizacijos, parazitai, iliuminatai, apokalipsė – tiek daug gerų temų, o aš nei ši šio, nei iš to pradėjau kapstytis svetimose lovose. Kaip visa tai susiję su tuo ką aš jau 15 sąmoningų savo metų veikiu?

Atsakyčiau taip: kiekviename etape – sava užduotis. Buvo laikas – kapstėm masonus, bilderbergerius, reptiloidus. Bandėme atskleisti baisiausią šydą nuo akių, davėme, kaip sakė David Icke, teisingus riboženklius, kad žmonės susivoktų kur gyvena, ką mato ir ką daro. Paskui – artėjome prie 2012.12.21. ieškojom pasaulio pabaigos. Melas, apgavystės, dvigubi standartai, nutylėjimai, privalomus šablonus filtruojanti matrica - nelaisvės arba dvasinio kalėjimo simboliai, kuriame sėdime jau kelis tūkstančius metų. Pagaliau, nedidelėmis grupėmis lipame iš šios baisios duobės. Dabar nuo melo šiek tiek apsivalėme, tapome laisvesni. Kiekvienas savame laipsnyje.

Dabar atėjo metas kitiems uždaviniams. Kas iš to, kad sužinojome viską apie iliuminatus, masonus, reptiloidus ir kitokius Visatos šmikius? Ar vidumi tapome laisvesniais? Naujos energijos šiandien reikalauja realių veiksmų dvasių lygmenyje, realybės, gamtos valdyme, valdžios perėmimo reikaluose, o tai yra visų pirma VIDINIAI asmeninio jin/jan balanso atstatymo darbai su visomis iš to išplaukiančiomis aplinkybėmis.

Kiekvienas žmogus, kuris siekia darnos su savimi ir pasauliu, turėtu stiprinti vidinės laisvės pozicijas kiekviename gyvenimo žingsnyje, taip pat ir asmeniniame gyvenime, mesdamas lauk iš galvos visuomeninius ar tradicinius stereotipus apie tai, kaip turime gyventi. Seni standartai nebegalioja. Žmonių nuomonės apie tave – taip pat. O naujų standartų nežinome, nes protu jų suvokti neįmanoma. Jie ateina per būsenas, vadinamas pakylėtomis meilės būsenomis, kai nematai jokių „barjerų“ tarp savęs ir išorės, tarp tavęs ir žmogaus, su kuriuo tu gyveni. Tai turi būti vieninga visuma, kaip ir suporintų fotonų „švari“, „distiliuota“ sistema. Naujas standartas – natūralumas be nutylėjimų, paslapčių bei pašalinių tikslų, kurie, esant ankstesnėje sąmonės būsenoje, budrumą praradus staiga išplaukia į dienos šviesą kaip pagrindiniai ir tampa neįveikiamais barjerais. Mes neturime numirti ta mirtimi, kurios nori užkariautojai. Privalome atsikovoti tas pozicijas, kurias mus dovanojo Dievas ir Gamta pirmiausia per darbą su savimi, suvokiant vidumi be mažiausios abejonės, kad MES čia karaliai, o ne kokie nors nariuotakojai pilkieji su savo marionečių-masonų kompanija.

Viename iš miestų, kuriame teko skaityti paskaitas apie „ateivius, kurie mus kolonizavo“ ir kaip tas kolonizavimas tebevyksta šiomis dienomis, vienas renginio dalyvis paklausė, o kodėl aš nekalbu apie vyro ir moters santykius? Išgirdęs tokį klausimą net nustėrau: „o kaip visa tai gali būti susiję su tuo, jog svetimos civilizacijos mus valdo“? Paskui nutariau pasikapstyti giliau ir atlikti nedidelį žurnalistinį tyrimą „santykių“ tema. Sutinku, tai tikrai ne vyriška tema. Santykiai yra prigimtinė moterų kompetencija. Jei pagal gamtą, tai vyrai apie tai neturėtų nieko žinoti. Jiems tai tabu, todėl purtosi panašios informacijos kaip velniai kryžių. Todėl jie nieko ir nežino, nes naiviai mano, kad gyvenime žaidžia pagal tas „sąžiningas taisykles“, kurias išpažįsta visa gentis, įskaitant jų gyvenimo palydoves – moteris. Ir todėl labai smarkiai apsigauna. O aš pasikapsčiau kodėl taip yra ir radau patį tikriausią sąmokslą.

Svetimos civilizacijos ir astraliniai parazitai. Kaip apsisaugoti

Paslaptys ir technikos, kaip atsikratyti energetinio nusiurbimo

Norint sėkmingai atsikratyti energetinių įnamių, reikalingi trys etapai:

1. Pirmiausia reikia nustatyti, ar tas energetinis nusiurbimas yra.
2. Po to būtina nustatyti, kas sukelia energetinį nusiurbimą, kas yra tas vampyras ?
3. Išsivalymas technikų pagalba bei sąmoningas darbas su savimi, t.y. požiūrio į situacijas keitimas

Ilgamečiai stebėjimai rodo, jog kiekvienas žmogus nugaros srityje turi energetinį maišą, kuriame kaupiasi negatyvios emocijos ir kurias sugeria ten esanti Lerva. Pati Lerva, kaip jau buvo rašyta ankstesnėse dalyse, tarnauja tarpininku tarp žmogaus ir svetimo proto, per kurią išpumpuojama energija toliau į kosmines lėkštes ir anapusinius pasaulius.

Žiūrėkite animacinį filmą „Monstrų biuras“, ten parodyta kaip vyksta šis procesas realybėje. Net stebima, kaip tiksliai Disney'aus anomatoriai pateikė nusiurbimų techniką. Visos demonų pasaulio „paslaptys“ šiame filme parodytos kaip ant delno.

Nusiurbimo požymiai gali būti tokie:

Nusivylimas, beprasmiškumo pojūtis, savęs sumenkinimas.

Paslėpta ir nepaslėpta baimė.

Depresija, vidinė tuštuma, jautiesi lyg sudaužytas.

Nerimo pojūtis, per daug įsijauti į kažkokias detales ir dėl to kyla pergyvenimas: „o kaip čia bus“.

Pasitikėjimo savimi trūkumas, savęs neįvertinimas, nuvertinimas.

Pastovus nuovargis, diskomfortas, keisti sapnai, įkyrios būsenos, sunku rytais atsikelti.

Jauti, jog kažkas vyksta ne taip, dėl to kyla kaltės jausmas, sąžinės graužimas ties tais dalykais ar dėl poelgių, kurie anksčiau atrodė nereikšmingi, kyla klausimai ir pergyvenimai: „o kaip aš atrodau tarp kitų“.

Nenustojantis vidinis dialogas, bet kuriuo klausimu iki pat streso streso.

Dėl to kyla jautrumas, susierzinimas, nepasitenkinimas, priešų ir kaltininkų ieškojimas.

Atsiranda vidinis sąmyšis, prioritetų ir tikslų painiava, nežinai ko griebtis, nes viskas krinta iš rankų, viskas ne taip, kaip reikia.

Visas šias būsenas lydi fiziologiniai pojūčiai, tokie, kaip troškulys, alkis, noras rūkyti, išgerti alkoholio, medikamentų. Dėl to gali kilti skausmai pilvo srityje, saulės rezginyje, nugaroje, širdies plote. Vėliau gali išsivystyti migrena.

Ir daugelis kitų. Nusiurbimų simptomai gali reikštis tiek psichosomatiniame, tiek ir fiziologiniame lygmenyse, priklausomai nuo to, kokio pobūdžio parazitas, lerva ar apsėstas "artimas" žmogus prie tavęs yra prisisiurbęs.

Nusiurbimo ryšių atsikratymas

Tais atvejais, kai mūsų prisirišimas prie žmogaus ar materialaus daikto sukaustytas baime, mes pririšame jį prie savęs nematomais ryšiais, ir, neduok Dieve, tas daiktas ar žmogus prapuls ar pasikeis.

Susiformuoja griežti situacijų vertinimo algoritmai „iš patirties“, kaip viskas turi būti. Gera žinia, kad šias energetines jungtis galime nukirsti arba nupjauti chirurginiu būdu. Tiesiog mintimis. Žinoma tam reikia nedidelių treniruočių, bet geriausia iš jų – situacijų priėmimas per Meilę ir požiūrio į situacijas radikalus pakeitimas

Mediko patarimai kaip išmokti sąmoningai valdyti sveikatą

Dmitrijus Šamenkovas – jaunas medikas bei mokslininkas iš Maskvos, kuris užsiima organų regeneracijos klausimais. Paprasta buitine kalba jis dalinasi savo patirtimi apie sąmoningą sveikatos programavimą naudojant dėmesio valdymo metodus. Šio mokslininko darbo sritis – neurofarmacija. Jis daug metų kūrė preparatus, kurie veikia centrinę nervų sistemą. Vėliau susižavėjo organų regeneracijos klausimais, kodėl atsistato oda, suauga kaulai ir t.t. Jam svarbu buvo nustatyti mechanizmus, kurie dalyvauja šiuose procesuose ir atsakyti į dar vieną klausimą: ar gali taip elgtis visos organizmo ląstelės? Kodėl vienos kūno dalys pačios suauga, o kitos – ne?

D. Šamenkovo grupės tyrimai dar nesibaigė, tačiau išvadą jis daro jau dabar: mūsų organizmo ląstelės gali regeneruotis nesustodamos tiek kiek reikia. Tada kyla kitas klausimas: jeigu ląstelės gali gyventi ilgai, kiek nori, tai kodėl pats žmogus gyvena trumpiau už jas? Į mokslininkų grupę, kurioje dirbo šis medikas, kreipėsi bankininkai, oligarchai ir valdininkai, kurie norėjo už pinigus atjaunėti. Tačiau mokslininkas jiems sakydavo, jog per vieną minutę tokie dalykai nevyksta. Vėliau jo grupė sukūrė specialią programą, į kurią buvo apjungtos šiuolaikinio mokslo iš abiejų Atlanto pusių žinios bei senosios Tibeto ir Indijos praktikos.
D. Šamenkovo grupė pakankamai kruopščiai tyrinėjo įvairius jogos metodus ir išsiaiškino, kad jie universalūs. Mokslininkai išsiaiškino, kodėl vienos ar kitos asanos veikia ir kaip veikia. Kodėl rytietiškos jogos praktikos gali padėti įveikti pakankamai sunkius susirgimus, tokius, kaip cukrinis diebetas ir pan.

Sąmoninga sveikatos valdymo programa pagal D. Šamenkovą remiasi keliais fundamentiniais teiginiais.

Anot jo, mes tik galvojame, kad viską žinome apie kūną, bet iš tikrųjų mūsų žinios apie tai yra labai skurdžios. Tai sudėtingas ir daugiaplanis tobulai gamtos sukurtas mechanizmas, kurį mes išnaudojame ne visiškai pagal paskirtį. Jei nežinai tam tikrų dėsnių, suvaldyti, pavyzdžiui, kepenų ar širdies darbą minčių pagalba yra sudėtingiau negu vairuoti lėktuvą. Jeigu reikėtų vienu metu valdyti kelis organus, toks uždavinys būtų daugeliui žmonių per daug sudėtingas. Tačiau įmanomas.

Tam, kad galėtume gyventi savo fiziniuose kūnuose ir džiaugtis gyvenimu, gamta sukūrė unikalų mechanizmą. Juo naudojantis galima efektyviai valdyti savo kūno procesus, nesigilinant per daug, kaip viskas vyksta. Egzistuoja pagrindiniai sistemų kompleksai, kurie reguliuoja mūsų gyvenimą. Tai nervų sistema, imuninė sistema ir endokrininė sistema. Iki šiol buvo manoma, kad šios trys sistemos veikia atskirai ir savarankiškai. Paskutiniai tyrimai rodo, kad šios dalys sudaro vieningą visumą.

Ląstelės mąsto ir keičiasi informacija

Žymiausias XX a. viduryje biologinės teleportacijos tyrinėtojas buvo kinų tautybės inžinierius-biologas Dzian Kan Dženis. Jis pirmas buvo atradęs banginę genomo savybę ir šokiravo komunistinę Kinijos valdžią, todėl buvo ištremtas iš šalies. Unikalių gebėjimų bioinžinierius tuomet emigravo į buvusią Sovietų Sąjungą ir ten pratęsė savo tyrinėjimus. Bet tuometiniam SSRS mokslo elitui jo atradimai taip pat neįtiko. Todėl unikalių gabumų turėję kinas buvo įskųstas KGB ir numarintas psichiatrinėje ligoninėje.

Dzian Kan Dženis manė, kad genetinę informaciją trimatėje erdvėje perneša mikrobangų diapazono elektromagnetiniai virpesiai. Jis pats sukonstravo aparatą, kuris galėjo “nuskaityti” genų skleidžiamus signalus, kurie “perduodami” kito organizmo genomui nepriklausomai nuo erdvės ir atstumo. Šio legendinio kinų mokslininko sukonstruotas įrenginys galėdavo “sukurti” neregėto siaubo hibridus: triušius su ožio ragais, viščiukus su žmogaus plaukais. Oficialus genetikos mokslas Dzian Kan Dženio “aparato” daromų fenomenų paaiškinti negalėjo.
Apie tai šis nuostabus pažintinis filmas:

Savo įrenginio genijus iš Kinijos niekur nepatentavo ir paslaptis nusinešė į kapus. Išlikę įrašai ir dokumentai apie jo bandymus specialiųjų tarnybų buvo likviduoti. Rimtiems mokslininkams jo teorijos atrodė be galo naivios ir mistiškos. Esą tokių dalykų gamtoje būti negali. Tačiau buvo tūkstančiai liudytojų, kurie matė jo sukurtus monstrus ir netgi yra nufilmavę.
Piotras Gariajevas – ko gero žinomiausias šios mokslo šakos atstovas abiejose Atlanto pusėse. Jis paskaičiavo, kad DNR molėkulės, esančios chromosomų sudėtyje, gali būti apsuptos elektromagnetinės prigimties bangų.
DNR mokėkulės geba suprasti savo kilmę ir mąstyti. Tokiu atveju vadinamos solitoninės bangos, “bėgiodamos po DNR grandinę, gali surinkti pilną informaciją apie chromosomų sistemos būklę ir pernešti (teleportuoti) šią informaciją už ląstelės branduolių ribų.

Savo ruožtu panaši informacija gali būti “nuskaityta” kaip egzogeninė taip ir endogeninė biosistemos atžvilgiu ir/arba elekromagnetinių laukų įtakoje, o tai sudaro lauko struktūras, kurios lemia biosistemų savęs reguliavimą laike ir erdvėje.

Apie transhumanizmo dvasines šaknis ir tikslus... (3)

Olga Chetverikova „Nušvitusiųjų“ diktatūra (12 d., pabaiga)

Transhumanizmas valdančiųjų sluoksnių planuose

Transhumanizmas galėtų būti traktuojamas kaip marginalinis idėjinis judėjimas, jeigu jo projektai neįtakotų šiandienos mokslo-techninių tyrimų strateginių krypčių, kuriuos atlieka ir valstybinės struktūros ir privačių kompanijų tinklas. Šioms programoms šiandien dirba biologai, fizikai, neurologai, ekonomistai, kognitologai, kompiuterių specialistai, filosofai, sociologai, mokslo fantastai, karo strategijų specialistai, politikai, įstatymų leidėjai ir daugybė kitų. Aktyviausiai transhumanistų lobizmas veikia JAV, Pietų Korėjoje, Kinijoje ir Izraelyje, t. y. ten, kur sukoncentruoti NBIK-technologijų (nano-technologijų, biologijos, informatikos ir kognityvinių mokslų) centrai.

Bet kalbama ne šiaip apie NBIK-technologijas, o apie jų konvergenciją. Pažymėtina, kad terminas „NBIK-konvergencija“ oficialiai JAV buvo paskelbtas 2002 m., t. y. tada, kada ir priimta Transhumanistinė deklaracija. O įvyko tai po to, kai Nacionalinis mokslo fondas (NMF) ir JAV Prekybos departamentas, amerikiečių Nacionalinės mokslo ir technologijų tarybos prašymu, pavedė 50-ies amerikiečių mokslininkų grupei sudaryti žmonijos ateities civilizacijos portretą. Grupei vadovavo neseniai įkurto „Nacionalinė nanotechnologinė iniciatyva“ instituto direktorius Michailas Roko ir dabartinis Socialinių mokslų ir biheviorizmo NNF skyriaus direktorius V.S.Bainbridžas (W.S.Bainbridge).

Rezultate, 2003 m. buvo parengta ir išleista 400 puslapių ataskaita „Konverguojančios technologijos žmogaus galimybių plėtimui“, sudaryta iš pačių fantastiškiausių projektų, kurių pagrindinės temos buvo žmogaus pažintinių gebėjimų ir proto galimybių plėtimas; žmogaus fizinių gebėjimų tobulinimas ir sveikatos gerinimas; socialinės komunikacijos plėtimas; nacionalinis saugumas[25].

Nors Michailas Roko dėl minėtos ataskaitos ir pareiškė - „Mes nesiruošiame keisti žmogaus vientisumo ar kontroliuoti protus“; tačiau pateikti joje projektai kaip tik siūlo tokius socialinius pokyčius, kurie verčia žmoniją į lengvai valdomą biomasę. Ir ne atsitiktinai ataskaitos parengimui buvo pasirinktas V.S.Bainbridžas, kuris yra religinių sektų, informacinių karų ir sąmonės manipuliavimo specialistas. V.S.Bainbridžas dalyvavo operacijoje „Ciklonas“[26], atlikęs 15 darbų, skirtų religijai, socialinei kontrolei ir mokslinei fantastikai. Kartu su mūsų jau cituotais N.Bostromu, D.Pirsu ir J.Hugsu jis išleidžia pagrindinį transhumanistų žurnalą „«Journal of Evolutionand Technology» (JET), kuriame, be kita ko, 2003 m. buvo išspausdintas jo straipsnis, aprašantis kaip išvengti „religinių žmonių – mokslo priešų“ pasipriešinimo klonavimui[27]. Bainbridžas vaidino pagrindinę rolę pagrindžiant NBIK-technologijų įdiegimo būtinumą, sukurtų radikaliai pakeisti žmonijos ateitį, pakėlus našumą, komforto lygį ir, svarbiausia, pakeitus žmonių savivoką ir mąstymą[28].

TV dėžių spindesys ir skurdas

Šios temos pavadinimas kilo asociatyviai prisiminus Honore de Balzac knygą “Kurtizanių spindesys ir skurdas”.Tačiau kalbėsime apie televiziją, kuri mažai kuo skiriasi nuo kūnu prekiaujančių moteriškos lyties būtybių. Kalbėsime apie TV, kaip šiuolaikinę sąmonės kontrolės priemonę, nuo kurios, kaip ir nuo bet kokio astralinio parazito, turime išmokti būti laisvi.

Barbara Marciniak iš Arizonos (JAV) – tarptautiniu mastu pripažinta mediumė, kontaktuotoja su ne žemišku protu, chennelingų priėmėja, rašytoja. Kaip ji pati sako – priima pranešimus iš aukštesnės sąmonės atstovų, daugiausiai plejadiečių. Ji taip pat yra parašiusi keletą įdomių minčių apie sąmonės kontrolę bei TV masinės hipnozės poveikį. Pateiksime keletą ištraukų iš jos darbų.

Autorė priklauso NEW AGE pozityviajai srovei. Jei kam įdomūs plejadiečių pranešimai per Barbara Marciniak, galima plačiau sužinoti šioje svetainėje http://www.pleiadians.ru/.

Jeigu trumpai reziumuojant asmeninį požiūrį į tai, manau, kad įvairių kosminių būtybių pranešimai gali pasirodyti racionalūs tiems žmonės, kurie ieško savojo kelio pradiniuose etapuose. Einant giliau į save tie pranešimai darosi netgi žalingi, nes žmogus tampa priklausomu nuo koncepcijų ir metalinių konstrukcijų, kurios perduodamos per įvairius anapusinių būtybių kanalus (o iš tikrųjų per konkrečius žmones). Galų gale nereikia atmesti tikimybės, jog tie pranešimai gali būti tiesiog žmogaus fantazijos vaisius.

Kiekvienas informacijos retransliatorius pirmiausia yra žmogus, gaunantis porciją vibracijų, kurias atskleidžia per savo suvokimo prizmę. Todėl švarių kanalų reiktų paieškoti su žiburiu. Skaityti galima viską, jei, žinoma, yra tam noro, laiko, visada išlaikant kritinį požiūrį.

.....

Nedidelis pasakojimas pagal Barbarą Marciniak apie TV poveikį žmogaus protui, šiek tiek praskiedžiant asmeniniais pastebėjimais.

XXI informacijos amžiuje žmonių dėmesys nuolatos atitraukiamas nuo natūralių informacijos šaltinių, skirtų vidiniam tobulėjimui, link beverčių blizgučių. Kažkada žmonėms buvo parduota idėja, kad televizija – geriausias namų draugas, kad tai yra vienas iš geriausių informacijos šaltinių, kuris ugdo, moko, plečia suvokimo ribas. Šis vadinamasis savišvietos instrumentas buvo paskelbtas vienu didžiausių atradimu XX amžiuje. Tačiau tie, kurie kontroliuoja televizijos kanalus, siekia, kad žmonės nieko daugiau nesužinotų ir liktų pramoginių laidų lygyje. Jokio platesnio realybės suvokimo televizija neskatina, o tik dar labiau spraudžia žmogaus protą į tuos pačius siaurus ideologinius rėmus, kuriuos užsako protus kontroliuojančios išrinktųjų kastos.

Tie, kurie valdo pagrindinius TV kanalus siekia vienintelio dalyko - kad žmonės gyventų nesąmoningai, kaip automatai arba biologiniai robotai, kad jie save jaustų menkaverčiais ir būtų pasiruošę programavimui arba, jei reikia, perprogramavimui, priklausomai nuo to, kokia kryptimi „išrinktieji“ yra sumanę vesti žmoniją. Televizija propaguoja vieną vienintelę realybės versiją, ignoruodama ir kritikuodama visas kitas. Ta versija yra materialistinė, paremta moksliniu požiūriu ir lokaliniu realizmu. Todėl TV lėtina dvasinės evoliucijos procesą ir apriboja kiekvieno iš mūsų galimybes pažinti daugiau.

Apie transhumanizmo dvasines šaknis ir tikslus... (2)

Olga Chetverikova „Nušvitusiųjų“ diktatūra (12 d.)

12. Transhumanizmas – naujausia gnosio rūšis

***

Jeigu elektra – šiuolaikinės epochos siela,
tai informacija – jos dvasia.
E.Devis

Šiuolaikinės informacinės-skaitmeninės epochos dvasia yra stebinančiame rezonanse su gnosticizmo mokymu ir pasaulėžiūra.. Gnostinis mitas nuspėjo ekstremalias transhumanistinių mutantų svajas, su jų liuciferišku polėkiu į laisvę ir dualistinės materijos atmetimu, vardan nekūniškų sąmonės galimybių.

Mūsų jau cituotas E.Devis, knygos „Technognosis: mitas, magija ir misticizmas informacinėje epochoje“ autorius, apie totalios informacinio kapitalizmo revoliucijos esmę rašė: „Įkvepiantis informacinės ekonomikos archetipas, jo psichologinis patosas įsišaknijęs gnostiniame garavime virš sunkios ir pasyvios materialios žemės, virsme iš besidarbuojančio kūno į sąmonę, apdirbančią simbolius... Veikiamas aukštųjų technologijų pasaulis vis sparčiau juda nuo fizinės ekonomijos, į tai, ką galima pavadinti „metafizine ekonomija“. Mes įtraukti į supratimo procesą to, kad sąmonė daug labiau yra turtas, negu materiali žaliava“[15].

Mūsų laikais informacija tapo tikrąja verte, ir jos reikšmė taip išsiplėtė, kad ji įgijo, kaip rašo E.Devis, „mistinę bekūniškumo aureolę“, tapo „beveik švytinčia ikona, fetišu ir logosu vienu metu“.

Kai informacijos teorija perėjo į biologijos, sociologijos, psichologijos ir kognityvinių mokslų sferą, tai pakeitė įsivaizdavimą apie žmogaus asmenybę. Ją pradėjo vertinti tik kaip duomenų apdorojimo mašiną. Pavyzdžiui mokslininkės Dorothy Nelkin ir Susan Lindee savo knygoje „DNR paslaptis“ tvirtina, kad visa, kas su žmogumi nutinka, jo fizinės ir dvasinės būsenos užprogramuotos DNR, kuri atlieka sielos funkciją ir gali gyventi amžinai. Tai reiškia, kad sąmonės atkrovimo idėja jau yra pačioje informacijos teorijoje. Ji tvirtina, kad bet kurią informaciją galima suvesti iki kontroliuojamų elektroenergijos blyksnių. Kadangi smegenys gyvuoja elektrinio aktyvumo būsenoje, jis taip pat yra tik informacinė mašina, kurią gali pakeisti kita mašina, kaip „sielos talpykla“.

Apie transhumanizmo dvasines šaknis ir tikslus...

Olga Četverikova, „Nušvitusiųjų“ diktatūra (11-12 d.)

11. Šiuolaikinis transhumanizmas – žmogaus panaikinimas


***
Naujausia „evoliucinio humanizmo“ forma tapo transhumanizmas. Pats šis terminas buvo pasiskolintas iš biologo Džuliano Hakslio (Julian Huxley), tik jis kalbėjo apie „naujų žmogiškosios prigimties galimybių suvokimą“, kai žmogus visgi pasilieka žmogumi. Šiuolaikiniai gi transhumanistai evoliuciją vertina kaip procesą, siekiant įveikti žmogaus prigimtį ir pereiti į kokybiškai naują būseną. Priemonės pasiekti šiems tikslams – NBIK-technologijų (nano-technologijų, biologijos, informatikos ir kognityvinių mokslų) panaudojimas ir konvergencija.

Terminas „transžmogus“ pirmąkart buvo aprašytas futurologo F.M.Esfandiary (pseudonimas FM-2030), kilusio iš nyčinio žmogaus supratimo kaip tarpinės grandies nuo beždžionės iki antžmogio (ne veltui F.Nyčė (F.Nietzsche) su savu posakiu „žmogus yra tai, kas turi pranokti“, laikomas pagrindiniu transhumanizmo judėjimo įkvėpėju). Atitinkamai transhumanistą jis apibrėžė kaip „pereinamasis žmogus“, save susivokianti būtybė, evoliucionuojanti į „postžmogų“ - „žmogaus palikuonis, modifikuotas iki tokio lygio, kad jau nebėra žmogumi“ [1]. Kaip pagrindinius jo bruožus F.M.Esfandiaris išskyrė kūno patobulinimą implantantais, nevaisingumą, dirbtinį dauginimąsi ir individualios tapatybės platinimą, t. y. jo sąmonės ir asmenybės paskirstymą keliuose kūnuose – biologiniame ir technologiniame. Transhumanistu imta laikyti tą, kuris ruošiasi tapti postžmogumi.

Svetimos civilizacijos, astralinė zoologija ir parazitologija (2)

Šis tekstas parengtas remiantis ilgamečiais stebėjimais, pokalbiais su mėgėjais keliauti astraliniuose pasauliuose, sapnuose, vaizdo medžiagos peržiūra, žmonių pasakojimais bei kitais tradiciniais ir netradiciniais šaltiniais. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo lyg pasaka. Tebūnie taip, nes tai tikrai nėra mokslinis tyrimas, pretenduojantis į objektyvią tiesą. Vieniems tai yra pasaka, o kitiems – informacijos šaltinis pamąstymui.

ANTRA DALIS

LERVOS

Apibrėžimas skambėtų taip: Lervos tai - eteriniuose ir žemutiniuose astralinio kūno sluoksniuose gyvenančios būtybės. Jos užprogramuotos valgyti. Todėl jos neturi pakankamai intelekto bei negali manipuliuoti protais. Tai ir yra tos automatinės melžyklos, apie kurias kalbėjome pirmojoje dalyje.

Diagnostikos metu jos aptinkamos nugaros, kaklo, sprando srityse, tačiau ne ant paties kūno, bet šalia jo, t. y. ant energetinio kūno ribos su išore. Pasitaiko jų pilvo ir krūtinės pusėje, kojose ir virš galvos, tačiau pagrindinė jų buveinė yra nugara. Tai tamsios, koloidinės konsistencijos struktūros (kaip želatina). Jų čiuptuvai būna nutįsę į čakros gilumą arba konkrečius žmogaus organus. Liaudyje lervos vadinamos „gyvenimo kupra“, kai žmogus daug dirba, bet nieko už tai negauna ir jaučiasi kaltas.

Gera žinia ta, jog šios struktūros yra lengviausias grobis tiems, kurie ryžtasi jomis atsikratyti. Žmogus lervomis gali atsikratyti net nežinodamas, kad jų turi, tiesiog kontrastinio dušo, pirties, masažų, fizinių pratimų, dietų ar sveiko gyvenimo būdo dėka. Bet jos lygiai taip pat lengvai gali ir prilipti, jeigu atsiranda įtampą keliančių dalykų.

Iš pradžių jos tik maitinasi, o po to jomis maitinasi aukštesnėje dvasinės mitybos grandinėje esantys parazitai – agregorinės struktūros kurias kontroliuoja ateiviai-reptiloidai. Gnostikų literatūroje jie vadinami „eonų“ ir „zonų“. t. y. paralelinių pasaulių valdovais - Archontais. Tai yra savotiški programų administratoriai, reptiloidų vyresnieji, kurie sėdi nematomuose erdvėlaiviuose ir prižiūri didelių sisteminių blokų (melžimo aparatų) nenutrūkstamą darbą. Lervos jiems – yra tiesiog kaip prijungimo „tulpės“ arba „scard“ jungtys prie žmogaus energetikos. Apraizgiusios žmogų jos čiulpia jo energiją taip greitai, jog atskirais atvejais „suvalgo“ tiesiog akyse.

Kaip sakė David'as Wilcock'as savo reprezentacijoje „Enigma 2012“, žmogui priešiškos struktūros visuomet stengėsi kontroliuoti kankorėžines liaukos darbą, nes būtent šitas labai svarbus organas yra atsakingas už transcendentines patirtis, tokias, kaip realybės suvokimas už laiko ir erdvės ribų. Energijos nusiurbimai, stresai, išsišvaistymas bereikalingoms kovoms „už išlikimą“, „už tiesą“, „už savo teisumą“, „autoritetą ar valdžia“, sąlygoja tai, kad žmogaus dėmesys yra nukreiptas nesibaigiančioms tiek gyvenimiškoms, tiek emocinėms ar santykių problemoms spręsti „iš jėgos pozicijų“. Turbūt visi žinome tokį sparnuotą išsireiškimą: „jeigu tu nelipsi ant galvos kitiems, užlips tau“. Išvertus kitaip, ši liaudiška ištarmė skambėtų: „jeigu tu neprimesi savo įsitikinimų kitiems, tau savus primes kiti“. Tu turi būti stipresnis, galingesnis, piktesnis, grubesnis, didesnis akiplėša, nes, jeigu tokiu nebūsi, tapsi auka tų, kurie stipresni ir turi valdžią“.

Reptipoidinė parazitų sistema mus įskiepijo žūtbūtinę kova už išlikimą, poreikį konkuruoti pagal vienintelį požymį: „teisus tas, kuris turi galią ir valdžią“. Visi kiti turi pasistengti gražiuoju ar bloguoju pritarti. Todėl visos mūsų jėgos nueina į konkurencinę kovą dėl tuščių dalykų, o iš tikrųjų tas jėgas susiurbia parazitai. Todėl mes ir neturime reikiamo kiekio energijos tam, kad aktyvuotume kankorėžines liaukos veiklą būdami budrumo akimirkose; todėl mes ir nematome paralelinių pasaulių (išskyrus miego metu, sapnuojant).

Tai yra viena iš priežasčių, kodėl jie yra nematomi ir gali su mumis daryti ką nori. Kankorėžinės liaukos veiklą silpnina vadinamoji įvairių antenų ir mobiliųjų telefonų skleidžiama elektromagnetinė sriuba, kurioje esame privesti gyventi, o taip pat – cheminės priemonės, tokios, kaip dantų pasta su fluoru, aspartamas vietoj cukraus bei įvairios vakcinos, saujomis ryjami medikamentai bei chemikalų purškimas iš lėktuvų (geoinžinerija). Apie tai kalbėjo ne tik D. Wilcock'as bei ir mažas berniukas Deividas iš Rumunijos, Arianos Havah paskelbtame rašinyje „Reptilija manyje“ (žr. google).

Paslaptis labai paprasta: jeigu mes juos pamatytume, arba bent jau sužinotume, kur jie yra, parazitinės struktūros netektų energijos, tiesiog mes juos sunaikintume. Sutelktas dėmesys į jų sistemas, daro jas neveiksnias. Todėl ir stengiuosi atkreipti dėmesį į šią problemą, nes tai yra vienas ir kovos būdų su visokio plauko parazitinėmis civilizacijomis. Tai ir yra savęs išlaisvinimas. Žmogus turi būti be problemų, skaidrus ir pratekantis kaip vanduo ir, kaip sakydavo Donas Chuanas Castanedai – „tuščias ir nepasiekiamas“. Žmogus per gyvenimą turi išsigydyti visus įmanomus vidinius ir išorinius „kabliukus“, „mygtukus“, kurie kelia įtampą ar bereikalingas emocijas, kurios gali būti maistu parazitams. Tik tokiu atveju mes galime kalbėti apie teisingą ryšį su Dievu, stiprią imuninę sistemą, pilną laisvę nuo bet ko, tame tarpe ir nuo valdžios. Būtent apie tokią laisvę kalbėjo Michailas Bulgakovas Jošua lūpomis romane „Meistras ir Margarita“. Toks laisvas žmogus tiesiog stebuklingai nepapuola į situacijas, kurios yra nemalonios ar gniuždančios. Prie jo visas tas negatyvas tiesiog nelimpa, nerezonuoja.

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija