Kauno diena. Sąmokslo teorijų tyrėjas – apie tai, kas dar įvyks

"Kauno diena" 2014 09 13

Ezoterikas, žurnalistas ir sąmokslo teorijų tyrinėtojas Gintaras Mikšiūnas mano, kad žmonės įstumti į matricą, stengiamasi juos paversti vergais, o pasaulį valdančią grupelę viešai nematomų žmonių veikia nežemiškos civilizacijos.

– Dabar plinta įvairių sąmokslo teorijų. Kokia, jūsų manymu, realiausia?

– Sąmokslo teorijos pamatas – informacijos fragmentas, kurį atrinkęs žmogus suabsoliutina tiesą. Viena sąmokslo teorijų ta, kad Vakarai nori užkariauti pasaulį ir įvesti naują, globalią, diktatorišką pasaulio tvarką. Rytuose iš to kuria savo viešuosius ryšius ir formuoja politinę doktriną. Tačiau tai, kad pasaulį norima sujungti į vieną valstybę, kontroliuoti globaliai – paviršutiniškas požiūris. Tai jau įvyko.

– Kalbate apie 2–3 proc. žmonių, kurie, disponuodami planetos turtais, valdo pasaulį? Rotschildai, Rockfelleriai, Morganai, Federalinė rezervų sistema?

– Šveicarų mokslininkai atliko tyrimus – matematiškai paskaičiavo, kad mus valdo grupelė žmonių. Pasaulis pasidarė kaip kaimas, globalus, todėl turi būti viską sujungiantis vienis, kuris priima globalius sprendimus. Masonai, iliuminatai, slaptos organizacijos.

– Už jų nugarų stovi dar kažkas?

– Tai neišvengiama. Yra mums matomos valdžios piramidė, yra ir globalios valdžios piramidė. Dvasinė, ideologinė, filosofinė, ekonominė, nusakanti žmonijos vystymosi vektorių. Visą laiką už matomos valdžios buvo rūmų šešėlių valdžia.

– Ar pritariate versijai, kad tos neregimos jėgos skatina vartojimą, žmones siekia nukreipti nuo sąmoningumo, dvasinių dalykų, nes tokius valdyti lengva, jie tampa kaip biorobotai?

– Kalbant buitiniu lygiu – taip. Dar Niccolo Machiavellis sakė, kad žmogus negali gyventi be vektoriaus. Net ir chaotiškame mūsų sociume turi būti paslėptas vektorius, struktūra, kuri yra už vyriausybių.

Siekiama mus paversti vergais. Bet jei to nebus? Kas tada? Paleisti žmoniją savieigai ir jos nekontroliuoti? Tai būtų civilizacijos iššūkis ir mįslė. Ar tai sąžininga žmogaus atžvilgiu?

Ar galima keisti likimą? Ir kokią galimybę pramiegojome 2012-2013 metais?

Pabandžiau įrašyti kelias mintis į kamerą ir įkroviau yuotube. Video bogas - kol kas man naujas žanras. Tačiau jis žavus tuo, kad sutaupo laiką.

Per paskaitas ir seminarus dažnai pateikiu esminių įvykių dvasinių įvykių komentarą. Nepretenduoju į objektyvią tiesą. Tai tik vieno žmogaus nuomonė, kuri niekam neprivaloma. Planetoje gyvena 8 milijardai žmonių ir kiekvienas turi savo nuomonę. Vienų nuomonę formuoja televizija ir valstybinė propaganda, kiti stengiasi situaciją pamatyti kokiu nors netikėtu kampu.

Mums daug visko pripasakojo prieš 2012 metus. Vieni tvirtino, kad žmonės su visa planeta pereis į 4 išmatavimą, kad laisvė jau čia pat. Kiti gąsdino naująja pasaulio tvarka, pasaulio vyriausybe, Didžiuoju broliu, kataklizmais bei Trečiuoju pasauliniu karu. Atrodo, kad skeptikai buvo teisesni? Žmonės vėl įsivėlė į karus brolis prieš brolį. Nieko nėra baisesnio už civilizacijos karą prieš pačią save. Baltoji civilizacija ir taip jau nyksta. Dabar susinaikinimas įgavo naują pagreitį. Tai kur gi tas visuotinis pabudimas ir nušvitimas, apie kurį trimitavo New Age judėjimai ir visokios dvasinės būtybės iš "anapus"?

Mano asmeniniai stebėjimai rodo, kad bendras žmonijos vibracinis fonas šiandien smuko beveik 1/3 nuo to lygio, kuris buvo pasiektas 2012-2013 metais. 2012 metų laukimą lydėjo dvasinis pakilimas, kuris tikrai buvo didelis ir ačiū už tai New Age judėjimams, majų kalendoriui ir Šumerų molinėms lentelėms.

Atėjo penktoji Saulė, o kas toliau? Vibracinis fonas žmonijos mastu krito todėl, kad atsirado daug baimės. O baimė yra susijusi su tuo, jog pasaulis vėl stumiamas į juodai baltą filmą, kuriame yra "blogis ir gėris", kurie turi tarp savęs nuolat kariauti iki pilno susinaikinimo. Nors neaišku kurioje pusėje yra gėris, o kurioje blogis. Iš tikrųjų nėra nei blogio nei gėrio, o tik dirbtinai eskaluojamos ambicijos ir žaidžiama puikybe. Kur tie kriterijai, kurie pasako, kuri pusė nuo Dievo yra gėris, o kuri - blogis? Šiuolakiniame pasaulyje tokių nematau.

Ar mes pramiegojome šansą pakeisti likimą bei tapti kitokiais, todėl ritamės į naują katastrofą? Paradoksalu tai, jog, gal būt mums reikia dar kartą atsiremti kojomis į visišką dualizmo liūną, kad pakiltume naujam skrydžiui.

Karo metu tiesos laikraščiuose nerasite. Tai kam gi eikvoti brangų laiką propagandai bei visokiems kvietimams palaikyti vieną ar kitą konfliktuojančią pusę. Mes daug ko nežinom. Todėl geresnis pasirinkimas - išjungti televizorių, likti čia ir dabar bei pasikliauti širdimi.

Pažvelkime į demokratiją dar ir kitu kampu

Nuostabus Aleksandro Žarskaus straipsnis. Šis žmogus vienas iš mano mokytojų. Todėl jo mintys daugeliu atvejų rezonuoja su tuo ką teko patirti pačiam.

Šis straipsnis rezonuoja ir su šios dienos situacija geopolitikoje:

Štai,kad ir toks patarimas: "Jeigu kas nors apie kokį nors dalyką ar reiškinį kalba tik teigiamai, o tai reiškia vienašališkai, – tai jau yra ideologija ir propaganda. Geras ideologijos ir propagandos pavyzdys yra rinkimų kampanija." Kitaip tariant, visa politika yra propaganda ir melas, tikėti, ar netikėti, kiekvieno asmeninis reikalas. Bet gilumine prasme tai yra konstrukcijos, skirtos žmogui pavergti. JAV filosofas R.A.Wilsonas pataria: "galite pritarti, ar nepritarti, tačiau nepulkit tikėti..."

Gintaras
........

Mokiniai Jėzaus klausė: Kaip mums melstis, dalyti išmaldą ir pasninkauti?

Jėzus tarė: Jeigu jūs pasninkausite, užsitrauksite nuodėmę, jei melsitės, būsite pasmerkti, o jei dalysite išmaldą, pakenksite savo sieloms (Apokrifinė Evangelija pagal Tomą, plg.Nr. 6 ir Nr.14).

Keistai kalba tasai Jėzus... Dievo Sūnus, atsakydamas į kausimą, naudojosi darbo su mokiniais metodais, kuriuos vėliau, jau VII a. išdėstė dzenbudizmo patriarchas Chueinenas:
Jeigu jums užduos klausimą, kuriame yra kažkoks teiginys, atsakykite į jį neigiamai; ir atvirkščiai, atsakykite teigiamai, jei klausime yra neiginys. Jeigu jūsų paklaus apie paprastus dalykus, tai atsakykite apie šventus dalykus ir atvirkščiai. Ir tuomet, iš tarpusavio prieštarų ryšio bus galima suprasti mokymą apie vidurio kelią.

Ką tai reiškia? Kad gyvenimas yra sudėtingas: kiekvienas geras dalykas turi savo blogąją pusę, kiekvienas blogas dalykas turi ir gerąją pusę. Kitaip sakant, visi reiškiniai yra susiję tarpusavyje. Toks sudėtingas yra pasaulis – jis daugiareikšmis ir nelinijinis. O su dalykais, kurie betarpiškai liečia žmogų, yra dar sudėtingiau. Juk žmogus yra ir kūnas, ir dvasia. Tai, kas gerai kūnui, gali būti visai netinkama sielai ir tai, kas gerai sielai, gali būti nemalonu kūnui.

Patarlė: Nėra to blogo, kas neišeitų į gera. Ir atvirkščiai: Nėra tokio gėrio, kuriame nebūtų blogio.

Jeigu jau meldžiantis, pasninkaujant ar dalijant išmaldą galima sau pakenkti (!), tai naudojantis demokratinėmis laisvėmis ir taip įnirtingai propaguojamomis žmogaus teisėmis, tikrai galima, net labai sau pakenkti.

Filosofas Arvydas Šliogeris, paklaustas apie ES vertybes, atsakė: Pelnas, pinigai ir turto pasidalijimas, o visa kita yra ideologija ir propaganda: demokratija, žmogaus teisės, pilietinė visuomenė – apie tai tegu gieda angelų chorai (Verslo klasė, 2007, Nr. 5).

Kad būtų aiškiau, duosiu patarimą, kaip atskirti ideologiją ir propagandą nuo tiesos. Jeigu kas nors apie kokį nors dalyką ar reiškinį kalba tik teigiamai, o tai reiškia vienašališkai, – tai jau yra ideologija ir propaganda. Geras ideologijos ir propagandos pavyzdys yra rinkimų kampanija.

Juk nėra ir negali būti tokių dalykų ar reiškinių, kurie būtų vien teigiami. Kiekvienas verslininkas ir pardavėjas yra propagandistas, o jeigu geras, tai dar ir ideologas.

Norint nepatekti ant ideologijos ir propagandos „kabliuko“, visada reikia klausti: 1. Kas šiame dalyke yra teigiama? 2. Kas šitame dalyke yra neigiama? Galimas ir trečias klausimas: O kas tame yra įdomaus?

O štai ką sako šiuolaikinis prancūzų rašytojas ir filosofas Andre Gluksmanas: Europos tapatybė – tai neregėtos galios laisvės vėjas, dabar klajojantis tarp Kijevo ir Tbilisio. Prancūzija – žmogaus teisių lopšys – dabar dreba ir gūžiasi iš baimės, kai išdidžios tautos ima kartoti tuos žodžius, kuriuos prancūzai seniai pamiršo: laisvė, lygybė, brolybė.

Kodėl taip sako Arvydas Šliogeris ir Andre Gluksmanas? Todėl, kad jie filosofai? Būti filosofu, tai reiškia mylėti išmintį. O norint mylėti savo išmintį, reikia turėti savo nuomonę, sugebėti mąstyti plačiai ir nepriklausyti nuo propagandos bei ideologijos.

Sakysite, kad demokratijos sąlygomis kiekvienas gali turėti savo nuomonę. Taip. Tačiau kokia ji, ta tariamoji mūsų nuomonė?

Holograminė visata. Viena visų nepaaiškinamų reiškinių priežastis

Pagaliau į lietuvių kalbą išversta ir mūsų šalyje išleista viena nuostabiausių pažangaus mokslo populiarinimo knygų "Holograminė visata. Viena visų nepaaiškinamų reiškinių priežastis", kurią parašė mokslininkas ir rašytojas Michael Talbot.

Tai yra naujosios pasaulėžiūros vadovėlis, kuris racionaliam skeptiko protui nulaužia paskutinius pasipriešinimo šarvus. Būtent ji man padėjo žingsnis po žingsnio, naudojant racionaliam protui pripažįstamus faktus ir argumentus, ateiti prie absoliučiai iracionalių išvadų apie tai kas mes esame ir kur gyvename, prie to paties, ką rašo budistinės sutros, Dao De Dzing, Bhavad Gita, Biblija, Koranas ir kitų religijų bei civilizacijų šventieji raštai, kurie, kaip ir Kvantinė fizika iš esmės yra portalai protui pereiti į kitokią realybę.

Neatsitiktinai daugelis mąstytojų ir mokslininkų mano, kad meditavimas prie Kvantinės fizikos paslapčių prilygsta magijai arba jogai, nes protą, kurį mes prastai pažįstame, kaip savo ne itin išauklėtą, bet schemas mėgstantį pagalbininką, pratina prie disciplinos ir atsakomybės, kuri vėliau paneigia patį tvarkos egzistavimą, nes galų gale suvokiame ne protu o širdimi, kad Visatos variklis yra meilė". Protas - fizinio, materialaus pasaulio reiškinys. Medituojant prie šios knygos, jis paneigia pats save, užleisdamas vietą širdžiai, kuri tik viena gali suprasti kitokią realybę iš kurios mes atėjome, į kurią einame ir kuria, pagal savo tikrąją prigimtį, iš tikrųjų esame.

Knygos leidėjams ir vertėjams svetainės "Kvantinė magija" vardu dėkoju už atliktą milžinišką darbą, nes tai didelis šviesos spindulys knygynų lentynose. Šią knygą esu perskaitęs gal net 5 kartus kitomis kalbomis, tai galiu tikrai pasakyti, jog vertimas į lietuvių kalbą puikus ir tobulas.

Ši knyga ne tik papuoš kiekvieno tiesos ieškančiojo knygų lentyną, bet ir, neabejoju, negrįžtamai pakeis gyvenimą.

Pagarbiai, Gintaras Mikšiūnas

Juodoji magija svajonių nepildo

Žurnalas „Būrėja“ 2014 m. rugpjūčio-rugsėjo numeris

Neretai žmonės, negaudami, ko nori, negalėdami išlaikyti partnerio arba nepavykus rasti tinkamo problemos sprendimo, griebiasi juodosios magijos. Parapsichologas, žurnalistas, ryšių su visuomene specialistas, ezoterinių klubų lektorius Gintaras Mikšiūnas pasakoja apie šios magijos žalą, siunčiamas bausmes už bandymą paveikti kitą žmogų ir būdus nuo jos apsisaugoti.

Kaip magiją apibūdintumėte žmogui, kuris nežino, kas tai yra?

Šiuolaikinis konservatyvusis mokslas nurodo, kad tai yra įgimtas žmogaus polinkis fantazuoti, kurti antgamtines reiškinių interpretacijas ir taip mulkinti kitus. Tik šiuo atveju visiškai nėra aiški riba tarp gamtiškumo ir antgamtiškumo. Fundamentalusis mokslas tos ribos nubrėžti negeba, todėl visuomenė maitinama dogmomis, kuriomis be jokių paaiškinimų reikia tikėti, kad štai tokie dalykai yra tikri, o kiti – ne. Esą tai savaime išplaukia iš logikos dėsniais paremto šiuolaikinio mokslinio požiūrio, todėl papildomai įrodinėti, kur yra riba, nebūtina. Tai neva savaime aišku. Todėl daugumai žmonių magija yra tik fokusai cirke, kuriuos galima paaiškinti nebent rankų miklumu ir liežuvio ilgumu. Kvantinėje fizikoje apskritai nėra jokios ribos tarp gamtiškumo ir antgamtiškumo. Plačiąja prasme magija yra galimybių išplėtimas, gebėjimai gauti ir perduoti informaciją nelokaliai bei įvairūs būdai pasitelkiant protą keisti objektyvią materiją, neturint su ja tiesioginio ryšio. Pagrindinis šiuolaikinės magijos filosofijos principas remiasi prielaida, kad objektyvi tikrovė priklauso nuo stebėtojo. Koks yra pastarojo informacijos bagažas (žinios, patirtis), tokią realybės versiją ir sukuria aplink save. Magas, keisdamas savo vidinio pasaulio aspektus, keičia ir išorinius. Anot Karloso Kastanedo, magija – tai vidinių transformacijų ir harmoningo gyvenimo menas. Jis yra neutralus, neturi ideologinių, religinių ar nacionalinių drabužių. Tačiau kaip ir kiekvienas menas, gali tarnauti blogiui arba gėriui. Blogio veikla nukreipta į tarnavimą sau ir harmonijos ardymą, gėrio – į pusiausvyros atkūrimą, tarnavimą visuomenei ir atsidavimą.

Kodėl pastaruoju metu taip išpopuliarėjo juodosios magijos paslaugos?

Ši magija visų pirma susijusi su vartotojiškais poreikiais. Gyvename vartotojiškoje visuomenėje, žmonės dažnai yra netikintys, nepasitiki savo jėgomis, kupini kompleksų ir baimių, todėl tradicinių priemonių lūkesčiams įgyvendinti neužtenka. O pastarieji būna tikrai dideli. Juos diktuoja šiuolaikinės mados, elgesio įvaizdžiai, reklama, per televiziją formuojami „laimingo“ gyvenimo standartai, kurie dažniausiai būna susiję su žmogaus, kaip biologinio roboto, formavimu. Jis visada ko nors trokšta ir nuo ko nors priklauso. Didžiausia visuomenės rykštė – meilės trūkumas. Neretai pastaroji įsivaizduojama kaip santykiai, kuriuos galima nusipirkti arba kitaip užvaldyti. Be to, mūsų visuomenėje daug pavydo, keršto ir nevilties. Todėl ir griebiamasi juodosios magijos nelaimingo gyvenimo spragoms užkaišyti.

Astraliniai parazitai ir skausmo kūnas

Ilgai ieškojau, kaip kitaip pavadinti astralinius parazitus kitais žodžiais. Šitas terminas užkrauna labai negatyvią energetiką. Žmonės neretai išsigąsta, kad turi parazitų, painioja su kūno parazitais, o baimė kenkia gydymosi procesui. Ezoterinėje praktikoje astraliniai parazitai yra visuotinai priimtas terminas, labai aiškus specialistų tarpe. Visa tai teisingiau galima būtų pavadinti energetinio kūno parazitais, nes kalbama ir apie eterinius, ir apie astralinius, ir apie mentalinius parazitus.


Astralinis pasaulis – tai norų, emocijų ir troškimų pasaulis, tai yra pati tikriausia Majos iliuzijų laboratorija, tai miegančio proto žaidimų laboratorija ir visgi nėra tikslu bei teisinga šį reiškinį vadinti parazitu.

Iš vienos pusės tai tikrai parazitas, nes jis gyvas, turi savo kvapą, garsą, konsistenciją, gyvena svetimos energijos sąskaita, o mainais nieko neduoda, išskyrus skausmą. Tuo pačiu tai yra planetos gyvybės sistemos dalis. Parazitas ir žmogus nėra atsiejamos substancijos. Parazitą sukuria arba prišaukia pats žmogus dėl savo nesuvokto gyvenimo ir klaidžiojimų sansaros rate. Todėl jį (pirmiausia kalbama apie energetinę lervą nugaros srityje) reikia priimti kaip savo pačio kūno dalį.

Tuo pačiu tai nėra kūnas, o greičiau svetimkūnis, kurį sukuria pats žmogus ir kuris vėliau gyvena savarankišką gyvenimą, kol sustiprėja iki tokio lygio, kad ima valdyti ir kontroliuoti visus žmogaus gyvenimo aspektus. Kol galų gale – žmogaus sąmonė tampa parazito sąmone. Tai energetinė lerva padaro žmogų vampyru, kuriam jau neužtenka savo paties skausmo. Papildomo skausmo šaltinio ji per vampyrinę veiklą ieško kituose žmonėse ir tokiu būdu maitinasi bei maitina paralelinius demonų pasaulius.

Lerva iš tikrųjų yra skausmas. Tai visų traumuojančių situacijų bei negatyvių vertinimų substratas. Dauguma žmonių daugiau ar mažiau gyvena skausme. Tai ne tik fizinis skausmas. Kaip sakydavo Buda, Šis skausmas kyla dėl to, kad žmogus nuolatos ieško, bet neranda laimės. Laimė, jų supratimu, tai skausmo nebuvimas arba laikinas pabėgimas nuo skausmo. Todėl laimė irgi laikina, kaip ir skausmas. Išmintingas žmogus neprisiriša nei prie vieno, nei prie kito.

Skausmą sukuria parazitas per nesuvoktą, nevaldomą protą, jis linkęs tapatintis su fiziniu kūnu ir jo poreikiais, siekiantis pririšti žmogų prie kintamų dalykų. Jei kintami dalykai suteikia laimę, tai ta laimė yra laikina, kaip ir skausmas, o siela nori pastovios, bet vienintelį kelią pasitenkinti mato niekur kitur, bet kintamuose dalykuose. Lerva kintamus dalykus miegančiam protui parduoda kaip pastovius. Todėl kyla vis nauji ir nauji skausmai bei noras nuo jų bėgti į laikiną laimę. Skausmas niekada nesibaigs, nes laimingą piliulę prarijus, alkis bus patenkintas, išoriniu, surogatiniu maistu, kuris kinta, tačiau prie kurio, lervos pastangomis, lengvai prisirišama. Juk pavalgius pietus, po kelių valandų vėl skrandis prašo maisto. Šis modelis yra universalus, nes alkis numalšinamas laikinai, laimė laikina, todėl apetitas išlika visada, be to, visada jis turi tendenciją augti. Todėl kančios ne tik nesibaigia, bet ir dauginasi.

Pačiam žmogui tiek daug maisto nereikia, nei energetinio, nei fizinio. Jei lerva užvaldo protą, žmogus sotinasi arba valgo kitus todėl, kad to nori lerva, kuri gyvena savarankišką gyvenimą. Iš tikrųjų vampyruojantis žmogus gyvena lervos protu, nes parazitas duoda suvokti, kad jos poreikiai yra žmogaus poreikiai. Valgydamas kitą žmogų vampyras tenkina ne savo alkį, bet lervos poreikius, kuri iš esmės ir yra tas nuolatinio skausmo šaltinis.

Lerva apriboja suvokimo horizintą, padaro gyvenimą juodai baltą kokios nors iliuzinės tiesos atžvilgiu. Skausmingas gyvenimas ir yra juodai baltas gyvenimas. Žmogus dėl savo sąlygotumo, dėl juodai balto riboto mąstymo gyvena nuolatiniame skausme, bėgime nuo skausmo link laimės ir atgal. Skausmas šiuo atveju yra laimės ir pilnatvės trūkumas, alkis, kuris atsiranda dėl to, kad protas pririšamas prie sąlygotų, kintamų dalyku, kurie šiandien yra, o rytoj jų nėra, tačiau miegantis protas apie tai nieko nežino. Dėl to kyla nuolatinis didžiulis stresas, milžiniška vidinė baimė, visiškai nesuvokta ir nevaldoma, kurią akumuliuoja į save energetinė lerva. Šiandien aš galiu pavalgyti, vadinasi aš laimingas, bet rytoj, tas maistas, kuris teikė gyvenimo džiaugsmą, dingsta be pėdsakų. Ir protas patiria šoką: „kur visa tai“. Po didelės puotos visada ateina sunkios pagirios. Visa protinė veikla nukreipiama į tai kur gauti gauti naują laimės dozę.

Todėl ir sakome, kad vampyruojantys žmonės, kurie gyvena lervos užvaldytu protu, yra išradingi santykių ekspertai ir manipuliatoriai. Nes jie nemato jokio kito šaltinio alkiui patenkinti, kaip tik kitą žmogų. Jie net nebando suvokti, kad yra kitas šaltinis, kuris yra visiškai šalia. Bet jį aklinai yra uždariusi lerva, kuri kužda į ausi savo šeimininkui, esą visa tavo laimė yra išoriniuose šaltiniuose. Žmonės, kurie tave supa yra tavo maistas, čiupk juos ir ėsk į sveikatą, tada patirsi tikrą laimę ir sveikatą. Bet tu vis viena nepasisotinsi, nes tai ką ėdi yra laikina, dėl to tau kyla baimė ir nerimas, o kaip bus rytoj, o miegantis protas nežino ką daryti. Labai gerai. Visą tavo nerimą ir baimes dėl prisirišimų, su malonumu sugersiu aš, astralinis parazitas.

Vampyravimas artimoje aplinkoje. Diagnostika

Vampyrai ir astraliniai parazitai yra neatsiejami dalykai. Diagnostikos metu atpažinti vampyrą nesunku, tik tekia šiek tiek pastabumo. Tipišką vampyro elgesys aprašytas ankstesnėse šios temos dalyse.

Diagnostika būtų tokia:

Beveik 99 proc. vampyras turi uždarytą karūnos čakrą. Yra savęs ir kitų nemylintis žmogus. Jei pats jaučiasi nelaimingas, vienišas ir piktas ir stengiasi kituose žmonėse iššaukti dėmesį. Ar tai pyktis, par pagyrimai - neturi didelės reikšmės.

Jeigu jis veikia per pyktį, vadinasi labai aukšta nepriėmimo ir pretenzijų programa, didelis noras valdyti Dievo valią. Jis, sutapatindamas save tik su ribota kūniška prigimtimi, dedasi žinąs Dievo valią.

Tokiu atveju greičiausiai bus uždaryta 3 saulės rezginio čakra, kepenų, tulžies pūslės funkcija bus pilnai ar dalinai sutrikusi. Neveiks gerai skysčių šalinimo sistema, kūnas skleis nemalonų prakaito kvapą, vyrus kankins inkstų problemos, o moteris – ginekologinės. Pikčiausi ir alkaniausi vampyrai visada turi išderintą hormonų sistemą, tad diagnostikos metu rasime iš dalies sutrukusią skydliaukę, antiksčius, kasą. Jeigu pridėsime ranką kepenų srityje, jausime šaltį. Simptomų gali būti labai daug, viskas priklauso nuo pačio žmogaus ir konkrečios situacijos.

Kartais atsitinka taip, kad pradėjus diagnostika, žmogus alpsta. Tokiu atveju tikėtina, kad yra astralas, kuris žmogui duoda signalus į nervų sistemą nutraukti diagnostiką ir tolesnę terapiją, nes bus sunaikintas, o jis nenori būti sunaikintas.

Vampyrai, arba tiesiog nelaimingi žmonės, reiškiantys nuolatines pretenzijas kitiems ir sau, dažniausiai turi 3 dalių astralinius parazitus ir demonus – susinaikinimo programas čakrų viduje.

Susinaikinimo programos veikia kaip pretenzijos ir kategoriškumas su nesuvoktu atsisakymu toliau gyventi. Šiuo atveju nekalbame apie suicidą, tai yra tiesog programa, kuri sunaikina žmogų ir vidaus. Jeigu žmogus neturi Dievo malonės, jeigu jis naučiasi meterialiu daiktu, jis nepriima to kas vyksta, bando suvaldyti situaciją valios ir proto pastangomis, tačiau nieko nesigauna. Jis tampa kategoriškas ir piktas. Jeigu taip, tai susinaikinimas įsijungia kaip nepriėmimo programos loginis tęsinys.

Jeigu diagnostikos metu mes randame, jog uždaryta karūnos čakra, o biolauko dydis nuo fizinio kūno siekia vos 20-40 cm, tai tokį žmogų taip pat mes galime identifikuoti kaip parazituojantį ir vampyruojantį. Jam trūksta dvasinės šviesos, jis piktas, nelaimingas, kategoriškas, nemyli savęs. Jis pasirinko miegojimo ir susinaikinimo kelią.

Todėl jam nuolat stinga energijos, nes savo sąmonę fiksuoja tik į negatyvius procesus. Todėl linkęs ėsti ir gerti kitus, nes mano, kad kiti, t.y. visa jį suprasti išorė yra kalti dėl tragiškos būsenos. Jis keikia aplinkinius žmones, politikus, iliuminatus, masonus, ką tik nori už tai, kad sugriovė gyvenimą. Daugelis tokių problemų išorėje yra tik jo vaizduotės vaisius. Realybėje visų šių marazmų nėra, bet kadangi žmogus blogai jaučiasi, priežasčių ir kaltininkų ieško bet kur, tik ne savyje.

Vampyravimas artimoje aplinkoje. Technologijos

Silpnas, vampyraujantis žmogus yra gudrus medžiotojas. Stiprus nieko nemedžioja, jis tiesiog gyvena šios akimirkos džiaugsme ir mano, kad viską turi arba, kad jam nieko nereikia. Jam gerai. Todėl dalinai jo budrumas miega.

Geriausia silpno vampyraujančio žmogaus auka – potencialiai stiprus, kūrybingas bet naivus, neklastingas žmogus, kuris gyvenime žaidžia pagal garbės taisykles. Tikslas – pajungti tokį žmogų saviems interesams, kad galima būtų iššaukti dėmesį, naudotis jo energija ir kas dar yra svarbu – naudotis jo kūrybos vaisiais bei turimais resursais.

Vampyrai strategine prasme yra nekūrybingi, jiems trūksta ne tik energijos, bet ir realių idėjų, padedančių susikurti gyvenimo kokybę. Kūrybiškumo stoka reiškia Dievo malonės trūkumą. Jie patys kokybės sukurti negali, todėl siekia kokybės iš kitų. Jie siekia prisišlieti prie kokio nors lyderio, nes patys, savarankiškai plaukti per gyvenimą negali. Jie moka daug ir gražiai kalbėti, dejuoti, verkti, „o kaip sunku gyventi“, „koks aš nelaimingas“ ir t.t. Tai ir yra jų magija arba juodosios technologijos. Tokiu keliu siekiama iššaukti atbulinį ryšį: gailestį ir t.t.

Tuo tarpu stiprūs, didelį potencialą turintys žmonės iš prigimties yra kūrybingi ir geba nuolat generuoti gyvybingas idėjas, kurios nesunkiai virsta realybe. Dėl šios priežasties tokie ir yra medžiojami, ypatingai jauname amžiuje, kai mezgasi sutuoktinių poros. Ir nesvarbu, ar tai būtų vyras, ar moteris. Silpnas visada stengiasi įvelti į magijos kerus stiprųjį ir pajungti jo dvasinį bei kūrybinį potencialą savo reikmėms, prieš tai užmigdant sąmonę, gražiu fasadu, kokiais nors pažadais, iliuzijomis ir miglomis, nes, jo siauru supratimu, kitaip išgyventi neįmanoma.

Silpną vampyraujantį žmogų visada lengva atpažinti iš kalbos. Jis būna nuskriaustas, dejuoja, aimanuoja, vaidina pasaulio sąžinę, viską žinantį, nuskriaustą teisuolį, kuris tik vienintelis suvokia kaip viskas turi būti, o kiti, jo nuomone, daro viską neteisingai ir skaudina Dievą. Jam visi, visada privalo kažką duoti už dyką. Jis visada ką nors turi teisę gauti nemokamai, veltui. Jis visada stengiasi žaisti morale ir sąžine (jo paties išgalvota), apeliuoti į privalomą pagalbą artimui ir t.t. Ir, jeigu susitinka potencialiai stipresnį žmogų už save, iš kurio nori kažką gauti veltui, įvelia jį į savo nešvarius žaidimus, į savo išgalvotų stereotipų ir baimių voratinklius, siekia bet kokia kaina išgauti pažadus, o paskui apeliuoja į sąžinę, gąsdina, grasiną, bando visaip paveikti, nuolat primena kokias nors „klaidas“, „nuodėmes“, lipa ant įvairiausių skaudulių.

Vampyrui svarbu ne pasiteisinimai, o reakcija į provokacijas. Jie paaiškinimų ir pasiaiškinimų negirdi, jiems svarbus pats procesas. Tuo tarpu stiprus niekada nelaukia jokių malonių, jis visada viską gali padaryti pats ir jam nebūtina erzinti aplinkinius, kad pasiektų savo.

Silpnieji, vampyraujantys žmonės visada stengiasi moralizuoti, auklėti, perauklėti, įtikinti, bausti, gąsdinti, gėdinti, pykdyti, erzinti, zysti ir visaip kitaip morališkai progresuoti savo aukas.

Auka, jeigu jis yra pakliuvęs į pinkles, pirmame etape nesusivokia kas vyksta. Jam gali būti netgi įdomu žaisti naują žaidimą. Iš pradžių naiviai tikėdamas kokia nors pasaka, o paskui tiesiog neapsikęsdamas, dėl šventos ramybės, veikdamas arba reaguodamas į situacijas taip, kaip nori vampyras, atiduoda savo dėmesį ir energija tam, kuris dedasi draugu, o iš tikrųjų yra pats didžiausias priešas.

Juodosios magijos kerai, jeigu jie naudojami santykiams šeimoje išlaikyti, kai dominuoja vienas, o kitas uoliai, nesusivokdamas jam tarnauja, veikia neilgą laiką. Stiprūs žmonės, jeigu jie praregi ir susivokia, kad buvo daug metu valgomi, vieną dieną tiesiog ima ir pabėga. Pavyzdžiui, imkime šeimyninius santykius. Jei staiga atsibudo vienas iš sutuoktinių ir pamatė su kuo jis ar ji gyveno tiek daug metų, tiesiog išeina pas kitą partnerį, kuris yra daugiau adekvatus ir kurį nebereikia maitinti savo dovanomis.

Vampyravimas artimoje aplinkoje. Įvadas

Pastaruoju metu daug girdime apie smurtą artimoje aplinkoje. Valstybė netgi išleido įstatymus, pagal kuriuos baudžiami tie, kurie smurtauja prieš savo sutuoktinius ar vaikus. Tačiau fizinis ar psichologinis smurtas tai tik pasekmė. Kur kas svarbesnės yra priežastys, susijusios su plika akimi nematomu energetinio smurtu.

Šio reiškinio priežastys yra daugiasluoksnės, giluminės, dvasinės, greičiau karminės. Jeigu jis aktyviai reiškiasi konkrečioje žmonių grupėje, pavyzdžiui šeima, ar darbo kolektyvas, byloja apie neharmoningus santykius.

Pažeidžiamos asmeninės erdvės ribos siekiant siaurų, vartotojiškų tikslų - patenkinti savo ego. Vartotojiški santykiai, kai dominuoja naudos poreikis, visada yra vampyriški. Energiją iš kitų žmonių siurbti linkę asmenys dažniausiai turi rimtesnių ligų, jų biolaukas yra apsėstas astralinių parazitų (žr. temą "Astraliniai parazitai"). Apie vampyro ryšius su astraliniais parazitais kalbėsime vėlesnėse šios temos rubrikose.

Pabandysiu trumpai pateikti savo požiūrį į šią, sudėtingą temą ir pakviesti nedideliam moksliniam eksperimentui su pačiais savimi. Juolab, kad niekas to anksčiau nedarė. Patyrinėkime, kiek ir kur mes esami priklausomi nuo kitų, kiek tie kiti priklauso nuo mūsų? Ar per daug besirūpindami ir nepasitikėdami kitais, netraumuojame pačių artimiausių žmonių? O gal mes neleidžiame jiems vystytis savarankiškai, kaip asmenybėms ir tenkiname jų vegetavimą, nieko neveikimą. Gal mes juos per daug pripratinime prie gero ir mums tai patinka? Gal mes patys norime ir siekiame, kad kas nors veltui tenkintų mūsų silpnybes ir įgeidžius? Ar mums dėl to geriau, ar blogiau? Kaip mes jaučiamės? Ar mes, po bendravimo su žmonėmis, jaučiamės išsekę, ar žvalūs?

Kodėl vampyraujama?

Vampyravimo esmė labai paprasta. Tai nėra kraujo gėrimas tiesiogine prasme, nors kartais sutuoktiniai vieni kitiems rėžia į akis gana taikliai: „tu, niekše, išgėrei mano kraują“. Vampyravimas tai perdėtas, nesuvoktas ar dirbtinai iššauktas emocinis dėmesys, ten, kur to nereikia. O kur mūsų dėmesys, ten ir energija. Tai gyvybinės energijos syvų išsiurbimas ar atidavimas iš potencialiai dvasiškai stipresnio žmogaus į dvasiškai silpnesnio pusę.

Silpni ir stiprūs

Niekam ne paslaptis, jog žmonės į šį pasaulį ateina ne vienodi. Kiekvienas atsinešame skirtingą energetinį potencialą, kiekvienas iš mūsų ateiname atlikti ir savo misiją, grąžinti skolas, išmokti pamokas ar suteikti jas kitiems už tai, kad, gal būt, kažkada pažeidėme harmonijos ir meilės dėsnius. Pažeidėme juos ne todėl, kad to norėjome.

Greičiausiai mes nieko apie tai nežinojome, o jeigu ir žinojome kaip teisingai elgtis, nepritaikėme to savo gyvenime, nes turėjome iš pradžių praeiti brendimo etapą, tol kol meilės dėsniai nepradėjo rezonuoti su širdimi. Tai reiškia, kad gyvename šioje planetoje tik dėl to, kad išmoktume meilės pamoką. Jeigu to neišmokstame, kartojame pamoką iš naujo, tol, kol atsiveria širdis.

Jei kiekviename reiškinyje pamatome tik kelią link harmonijos, o keliai gali būti labai skirtingi, suvokiame, kad visi einame ten, kur ir turime eiti. Tada dingsta pyktis ir priekaištai žmonėms, Visatai ir Dievui, už tai, kad kažkas šiame gyvenime ne taip arba per daug gerai, per lėtai, per greitai, per daug, per mažai. Iš tikrųjų visko yra tiek, kiek reikia.

Kaip panaikinti „bandos instinktą“ ir „paklusnumo geną“ ?

Į akiratį pateko straipsnis (http://edmond-sarno.livejournal.com/379054.html) apie tai, kodėl dauguma žmonių linkę paklusti galingesniems ir autoritetingesniems žmonėms. Keliais sakiniais teks prisiminti Milgremo eksperimentą.

„2 proc. žmonių mąsto, 3 proc. galvoja, kad mąsto, o 85 proc. geriau numirs, bet nepradės galvoti“. Taip esą yra pasakęs Nobelio premijos laureatas Bernardas Show, kuris kartą suskirstė žmones į bandą ir autoritetus. Maždaug tokio paties santykio 5 ir 95 laikosi ir daugelis kitų „mąstytojų“. „95 proc. visuomenės mano, kad jų bėdos yra skurdas, ligos, ankstyva mirtis. Jų gyvenimas ir gerovė priklauso nuo 5 proc. kūrybiškų žmonių, kurie suvalgo viską ką pagamina likę 95 proc. Jie mano, kad teisinga Dievo atžvilgiu yra tarnystė kitiems. Jie žiauriai nekenčia arba bijo kitų 5 proc. kūrybiškų žmonių, kuriems tarnauja ir pasiruošę jiems perkąsti gerkles. Tokius žodžius esą yra pasakęs Konstantinas Ciolkovskis. Kitas šių dienų herojus, buvęs Kalifornijos gubernatorius Arnoldas Shvarzneggeris taip pat įsitikinęs, jog 95 prpc. pasaulio bendruomenės narių trokšta kietos rankos, kad jiems kas nors vadovautų, kad galėtų pasakyti ką daryti ir kaip daryti. Didžioji dauguma žmonių bijo ir vengia prisiimti atsakomybę už savo veiksmus.
Atrodo Fiodoras Bondarčiukas yra pasakęs, jog kariškio profesiją dažnai renkasi silpni ir bevaliai žmonės, kurie nesugeba kūrybiškai mąstyti ir gyventi, nes jie renkasi iš anksto reglamentuotą likimą, kai nieko nereikia galvoti, nes už viską: sėkmes ir nesėkmes atsako statutas ir aukščiau stovintys generolai. Paklusti įsakymams ir neabejoti jų teisingumu yra labai lengva ir paprasta. Statutinį gyvenimą renkasi daugiausia tinginiai. Iššūkių ir rizikos troškimas – tėra tik papildomas motyvas bėgti nuo savęs. Tarnavimas sistemai – tėra tik paviršinis lozungas, kuriuo tinginys pateisina atsisakymą kurti ir galvoti savo galva.

„Stebėjimai rodo, kad visuomenėje geriausiai gyvena primityvūs individai, - teigia profesorius iš Žmogaus morfologijos instituto prie Rusijos mokslų akademijos Sergejus Saveljevas. - Protingas žmogus, pagal savo prigimtį yra asocialus, todėl jam reikia moralės ir etikos, kurios jis ir laikosi. Tuo tarpu žymiai paprastesni žmonės, kurių pagrindinė užduotis yra maitintis ir daugintis, lengviau pasiekia teigiamų rezultatų. Todėl jie ir gyvena kaip babuinai. Jiems intelektas nereikalingas. Jiems geriau pasikliauti kažkieno sugalvotais įsakymais, negu pačiam galvoti“.

Ir tas profesorius davė prognozę: Kada nors žemėje gyvens raumeningi debilai. Galvoti nereikės, o tik pasikliauti institucijomis ir autoritetais. Ateis laikas, kai savarankiškai nereikės net ir daugintis. Viską už tave atliks reglamentai ir mašinos.
Straipsnyje paminėtas vadovėlinis Milgramo eksperimentas, kuris 6 praėjusio amžiaus dešimtmetyje buvo vykdomas Olandijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Austrijoje ir Jordanijoje rodo šiek tiek kuklesnį skaičių. Ne savo galva mąstančių yra ne 95 proc., o šiek tiek mažiau – 65 proc.
Eksperimentą sugalvojo amerikiečių Jelio universiteto psichologai, vadovaujami Stanley Milgram (apie jį pilna viešos informacijos http://lt.wikipedia.org/wiki/Milgramo_eksperimentas)

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija