Jūs esate čiaŽurnalai / Gintaras žurnalas

Gintaras žurnalas


Biolokacija – pamirštas, bet reikalingas amatas

Biolokacija arba radiostezija – tai metodika, leidžianti žmogui, naudojant specialius indikatorius, tokius kaip virgulės arba švytuoklės (svareliai) atrasti įvairius daiktus erdvėje, gauti informaciją apie sveikatos būklę, ateitį, praeitį iš Visatos informacinio lauko bei ne žemiškų būtybių, apeinat bet kokius tradicinius-klasikinius informacijos gavimo-perdavimo kanalus. Žodis „bio-lokacija“ nėra teisingas, norint apibrėžti šį reiškinį. Viską gadina tas „bio“, verčiantis manyti, jog esmė slypi biologiname žmogaus kūne. Taip nėra. Jo esmė daug gilesnė, negu vien tik biologinė gyvybė. Tačiau kol kas geresnio niekas nepasiūlė.


Amerikoje buvo atlikti tyrimai, kurių rezultatus apibendrinus paaiškėjo, kad tarp žmonių, maždaug 10 proc. yra tokių, kurie turi įgimtą savybę biolokacijai. Kitaip tariant, virgulės jų „klauso“. Maždaug 5 proc. jokių indikatorių nereikia. Jie turi įgimtą dovaną matyti, jausti, girdėti „per save“. Maždaug apie 10 proc. dovanos neturi, tačiau išmoksta patys dėka kursų ir seminarų. Daugiau nei 70 žmonių netiki arba nežino kas tai yra ir niekada nebandė naudotis biolokacija. Jiems tiesiog neduota. Valdžia suinteresuota, kad žmonėms tai asocijuotųsi kaip „lženaūka“ (sovietinio folkloro terminas, reiškiantis ne-mokslą, už kurį moraliai parklupusį mokslininką reikia smerkti, bausti arba tupdyti į psichiatrines ligonines). Niekas Lietuvoje per 30 metų nepasikeitė.

Biolikacijos principas labai paprastas. Antena yra smegenys, priėmimo ir perdavimo įrenginys - fizinis ir energetiniai žmogaus kūnai, o virgulės – tik indikatorius. Žmonės šiuo įrankiu naudojosi nuo neatmenamų laikų ieškodami vandens, naudingų iškasenų ar paslėptų lobių. Žmogus, kuris praktikuoja biolokaciją, vadinamas operatoriumi. Jis, laikydamas rankose virgules (rėmelį) arba paprasčiausiai medžio šakelę ieško tam tikro objekto, pavyzdžiui, vandens gyslos. Vietoje, kur įrankis susikryžiuoja ar atsilenkia į šonus, arčiausiai žemės paviršiaus yra vanduo. Vienais atvejais jis žino ko ieško, o kitais atvejais – nežino ką ras.

Šia Dievo dovana žmonės naudojosi nuo neatmenamų laikų visuose kontinentuose. Apie panašų prietaisą į virgules, švento medžio šalekę, kuri padeda surasti vandenį, lobius bei nuspėti orus, užsimenama vedų šaltiniuose. Taip pat iš archeologinių šaltinių žinoma, kad labai panašiais įrankiais į virgules žmonės naudojosi senovės Kinijoje, Babilone, Egipte, Pietų Amerikoje, Europoje.

Labai plalačiai virgulės arba svareliai buvo naudojami liaudies medicinoje diagnozuojant ligas. Kartais ir šiandien pažangūs medikai šalia tradicinės diagnostijos priemonių naudoja ir virgules, tam, kad iš dar vieno šaltinio pasitikrintų gautą informaciją apie paciento būklę. Todėl medikams žinoti apie darbą su virgulėmis šiandien ypatingai svarbu. Technika gali pavesti, bet žmogus – Dievo ir Gamtos kūrinys, kuris neretai būna tikslesnis. Bet pasitaiko visko. Todėl interguotai taikant ir tradicinę, ir netradicinę diagnostiką, galima pasiekti tikslesnių rezultatų ir laiku padėti žmogui.

Žmogaus jėgos centrai

Sankskrito kalboje čakra vadinamas ratas. Šis žodis, kaip ir jo ekvivalentai europietiškose kalbose dažnai naudojami perkeltine arba simboline prasme. Pavyzdžiui, mes kalbame apie „likimo ratą“, budistai kalba apie „gyvenimo ir mirties ratą“. Tradicinės ezoterikos kontekste kalbėdami apie čakras mes jas suprantame kaip besisukančius sūkurius energetiniame žmogaus kūne arba antrininke. Kitaip tariant, čakros yra nematomoje žmogaus dalyje, todėl klasikinė mokslininkų optika negali jų fiksuoti. Dėl šios priežasties formalusis mokslas čakrų egzistavimą vadina liaudies pramanais. Tačiau tie, kurie lavina akį pamatyti daugiau negu gali optika, mato ne tik čakras, bet ir įvairiomis spalvomis papuoštas auras. Šis rašinys remiasi J. P. Blavatskajos ir Č Letbiterio to paties pavadinimo darbu. Papildžiau tik keliais pastebėjimais iš praktikos ir kitais žinomais bei mažiau žinomais dalykais. Gal kam bus naudinga.

Čakros gali būti matomos išlavimus aiškiaregystę, o taip pat jos gali pasišeikšti kaip tam tikro dažinio vibracijos arba kaip subtilūs temperatūriniai pokyčiai bandant jas apčiuoti delnais. Iš kitos pusės žiūrint, čakros, taip, kaip jas piešia menininkai, yra žmogaus energetinių centrų sutartinis vaizdavimas. Realybėje jų vaizdas mums nežinomas, nes objektyvių kriterijų matavimams atlikti nėra. Tiesą sakant, tam tikri techniniai įrengimai, tokie kaip Kirlianų metodas fiksuoja energinius laukus ir čakras, tačiau jų pateikiamas grafinis vaizdas su čakrų lokalizacija vis viena yra sutartinis, išreikštas tam tikrais simboliais. Ir šie grafiniai vaizdai, kuriuos pareikia kompiuteris vis viena neatitinka giluminės tikrovės. Erdvė interpretacijoms vis viena lieka pačiam diagnostui-tyrėjui. Diagnostikos metu sėkmę lemia ne pats vaizdas, ne matomų dalykų interpretavimas pagal kokias nors taisykles, bet pajautimas pagal situaciją.

Tam, kas suprastume apie ką kalbame, iš pradžių atkreipkime dėmesį į tai, jog gyvenimas žemėje, kūniškame pavidale. Tai nėra lengvas ir paprastas pasivaikščiojimas, kaip kokiame parke. Šios aplinkybės mus gerokai klaidina ir neduoda pilno vaizdo, kas me iš tikrųjų esame. Todėl pasiklaujame tuo, ką rodo mūsų 5 juslės, nes taip patogiau susikalbėti. Juslės ir nervų sistema mums rodo tik fizinį apvalkalą, su kuriuo mes ir tapatinamės. Šiuo vaizdu dėl susiformavusio įpročio ir pasiklaiaujame. Galvojame, kad žmogus yra vienaskaita – esą tik fizinis kūnas, mėsos, kaulų ir įvairiausių ląstelių junginys, atsiradęs dėl atsitikrinių procesų gamtoje. Taip mus mokė ir taip mums atrodo patogu galvoti. Tuo tarpu net nesusimąstome, jog tikrasis žmogus yra daugiskaita. Todėl kreipinys „Jūs“, bendraujant su nepažįstamu žmogumi, yra teisingas. Žmogų sudaro savotiškas kūnų "kolektyvas", jeigu taip galima išsireikšti, kurį jungia siela. Žmogaus kūnai, t.y. didžioji jų dalis - ne materialūs, nepavaldūs klasikinio mokslo žinomiems dėsniams, todėl objektyvizmui čia vietos labai nedaug. Apibendrintai kalbėti apie juos labai sunku. Juk niekam ne paslaptis, kad kiekviena tauta, ar religinė -filosofinė tradicija turi skirtingą matymą arba supratimą, kas gi tai yra. Mes iš dalies remsimės vedų ir teosofine tradicija, nes itai yra dabartinės ezoterinės tradicijos pagrindas. Tai irgi darome dėl patogumo. Todėl nieko nereikia čia priimti už gryną pinigą, tai irgi yra tam tikras modelis, į kurį kiekvienas gali įnešti savo pastebėjimų ir korekcijų. Taigi, laisvai interpretacijai – neribojama erdvė. Pareikiu šiuos neįpareigijančiai galvoti skatinančius argumentus tam, kad neprisirištume prie vieno modelio, o ieškotume geresnio, gal būt labiau mokslinio, o gal būt labiau ezoterinio.

Dvasinio gydovo etikos kodeksas

Paskaitose tenka daug kalbėti apie etiką. Taip yra todėl, kad studijuodami pamišrtas žmogaus galimybes mintimis veikti materiją, keisti save ir aplinką, susipažįstame su galingais įrankiais, kurie gali ir padėti, ir pakenkti. Viskas priklausio nuo žmogaus, nuo jo intencijos.

Taigi, koks žmogus gali naudotis kvantinio poveikio įrankiais?

Pirmiausia tas, kuris yra pasukęs savęs pažinimo keliu ir pasiruošęs eiti iki galo, link pilno nušvitimo, o pagal krikščionių tradiciją iki Tėvo Karalystės širdyje. Kitaip tariant, dvasinė medicina neatsiejama nuo dvasinio kelio. Tai yra ir toli, ir visiškai šalia. Eidami šiuo keliu mes stengiamės pažinti save, savo trūkumus ir ydas, mažinti ego įtaką, atgauti natūralią, ramią proto būseną ir būti naudingais šiam pasauliui, t.y. tarnauti. Šiame kelyje dvasinis gydymas neatsiejamas be vidinės ramybės, be būsenos čia ir dabar, kuri yra arčiausiai Dievo, kai žmogus mintimis nebėga nei į praeitį, nei į ateitį, kai jis neturi priekaištų nei sau, nei aplinkai, nei Dievui. Tačiau ir viena, ir kitą tėra tik fonas, arba lydimieji reiškiniai, kurie niekada neturi būti svarbesni už patį tikslą.

Tai štai, mes mokomės susikurti visrakčius, kurie iš vienos pusės padeda pažinti Visatą, žmogų bei jam padėti. Tačiau tuo pačiu visrakčiu galima atsirakinti bet kokio miegamojo duris. Kai kuriems žmonėms vien nuo minties, kad kažkieno rankose yra tokie įrankiai, darosi neramu. Ir jie teisūs. Retas, kuris norėtų, kad jo miegamasis būtų peršviečiams rentgenu. Todėl taip vadinama parapsichologija daugumoje religijų ir pasaulio kraštų yra arba nepripažįstama, arba draudžiama. Tokio draudimo priežastis ta, jog daugumos žmonių sąmonė nėra išsivysčiusi, o jų gyvenimą lemia instinkai, baimės ir egoizmas.

Todėl mes ir akcentuojame etikos svarbą. Iš tikrųjų, jei žmogus yra kelyje į save, tai jam etikos klausimas nekyla. Jam visa tai - savaime suprantama. Tačiau gyvename visuomenėje, kurioje daug gudrių ir suktų žmonių, kurie galėtų velniui sielą parduoti, kad tik išmoktų naudotis minėtais įrankiais. Etika reikalauja, kad jokiu būdu negalima naudoti dvasinės/kvantinės medicinos įrankių asmeniniais tikslais ir prieš kito žmogaus laivą valią. Negalima naudoti gebėjimo matyti energines struktūras be sutikimo. Bent jau aš, kol nedirbu su žmogumi, stengiuosi jo nematyti, nors galėčiau skenuoti visus praeivius gatvėje. Kas iš to? Ar to reikia? Kam reikalinga tokia našta? Bet yra, pavyzdžiui, daug mėgėjų be jokios rimtos priežasties naršyti svetimuose energetiniuose kūnuose, tenkinant smalsumą, siekaint pabrėžti savo svarbą arba galią. Tai vyksta, deja, labai dažnai gatvėje, transporte, viešose įstaigose, masiniuose renginiuose, konferencijose bei seminaruose. Visada atsiranda mėgėjų naršyti svetimuose miegamuosiuose.

Taip pat yra didelis būrys „paslaugų tiekėjų“, kurie tokiais reikalais užsiima už pinigus, t.y. - prievartine magija.

Tai poveikis žmogui, apeinat tiesioginį bendravimą, suvokimą, be jo valios ir sutikimo. Tai lindimas prie žmogaus energetikos pažeidžiant pamatinį Visatos laisvos valios principą. Prievartinė magija yra mirtinai pavojinga tiek pačiam paslaugos tiekėjui tiek ir aukai.

Pavyzdžiui, jeigu be žmogaus žinios bandai tikrinti jo čakrų būklę, rizikuoji parimti tokio „paciento“ astralinius parazitus, o atskirais atvejais - jo ligas ir netgi karmą. Tai čia tik pusė bėdos. Galimi ir blogesni scenarijai. Prisiliesdamas prie žmogaus, netgi mintimis, sudarai bendrą su juo energinį lauką. Jame be žodžių ir netgi labai dideliais atstumais perimamos programos, kurios gula į tavo pasąmone ir vėliau veikia automatiškai tau nežinant. Gaila, kad į perspėjimus nekreipiama dėmesio, o po to stebimasi iš kur ligos, nelaimės ir kitokie negalavimai.

Yra tokia kategorija "specialistų", kuriuos veda arba begalinis smalsumas arba bukumas, nes nežiūrimnt į labai rimtus pavojus, jie lenda ugniai į nasrus. Naudojamos vadinamosios apsaugos tokiais atvejais yra iliuzinės ir nepadeda. Noras išgelbėti arba noras padėti žmogui nėra pasiteisinimas be reikalo kišti rankas prie svetimo žmogaus energetikos. Suprantama, kad kartais būna sunku stebėti, kai kitas žmogus, tavo supratimu, elgiasi nedorai, krečia kvailystes, o jį sutramdyti įprastomis priemonėmis nėra galimybių. Netgi tokiais kritiniais atvejais energetinės poveikio priemonės nėra pateisinamois. Jeigu žmogus kėsinasi į tavo erdvę, gintis galima ir būtina, tačiau negalima pulti. Negalima kerštauti, pavydėti, smerkti. Geriausia būtų suprasti tokio elgesio priežastis ir mintimis paleisti, nes žmogus kartais pats nežino, kodėl vienaip ar kitaip daro. Geriausias rezultatas - kai tu pats nepatenki į tokias situacijas, kai bet kokie nedarnūs santykiai tave aplenkia šonu. Tačiau, jeigu jų vis dar pasitaiko, vadinasi problema tavyje.

Taip pat nėra pateisinamas noras "mylimą" žmogų pritraukti prie savęs, išskirti jį su kitu žmogumi, apsaugoti neva nuo "blogio įtakos" ar kitaip koreguoti svetimus santykius. Kaip gali spręsti, ar žmogus "blogio" ar "gėrio" įtakoje, kai nežinai plataus įvykių konteksto? Tai yra manipuliacijos ir nusikaltimas prieš Šventą Dvasią. Tas žmogus juk neprašo diagnostikos, nereikalauja pagalbos, tad ko lendat? Negalima tyrinėti kito žmogaus subtiliųjų kūnų, nes netgi nekaltas auros arba čakros pamatymas virgule, gali daryti įtaką jo būklei ir nebūtinai teigiamą, be to viskas sugrįžta bumerangu. Tai tas pat, jei be žmogaus žinios užeitum į jo miegamąjį ir naršytum drabužių spintoje. Ar jūs norėtumete, kad kažkas be jūsų žinios užeitų į namus ir tikrintų, kas padėta šaldytuve arba vonioje ant gyvatuko? Nė vienam žmogui Visatoje nėra suteikta tokia teisė. Principas paprastas ir visiems žinomas: „nedaryk nieko, ko pats nenorėtum, kad tau darytų“.

Energetinis vampyravimas ir jo priežastys

Kolega nufilmavo rudenį vykusį mano seminarą Kaune apie Energetinį vampyravimą. Kelias ištraukas iš šio renginio siūlau pasižiūrėti ir svetainės www.kvantinemagija.lt skaitytojams.

Pastaruoju metu daug girdime apie smurtą artimoje aplinkoje. Valstybė netgi išleido įstatymus, pagal kuriuos baudžiami tie, kurie smurtauja prieš savo sutuoktinius ar vaikus. Tačiau fizinis ar psichologinis smurtas tai tik pasekmė. Kur kas svarbesnės yra priežastys, susijusios su plika akimi nematomu energetiniu smurtu.

Šio reiškinio priežastys yra daugiasluoksnės, giluminės, dvasinės, greičiau karminės. Jeigu jis aktyviai reiškiasi konkrečioje žmonių grupėje, pavyzdžiui šeima, ar darbo kolektyvas, byloja apie neharmoningus santykius. Iš vienos pusės - žmonės vieni kitus moko meilės ir laisvės nesuvokdami esmės. Dievas žmogų sukūrė pagal savo atvaizdą, vadinasi tobulą. Ateidamas į žemę kaip kūnas žmogus netenka beveik viso jam Dievo suteikto energijos potencialo. Kodėl taip vyksta? Ar tai ir yra meilės ir laisvės pamoka, kurią turime išmokti?

Neharmoningi santykiai pasireiškia tada, kai pažeidžiamos asmeninės erdvės ribos siekiant siaurų, vartotojiškų tikslų - patenkinti savo ego. Vartotojiški santykiai, kai dominuoja naudos poreikis, visada yra vampyriški. Savo įgimto energijos potencialo susigrąžinimas ir išsaugojimas yra tolygus menui gyventi tobulai. Mes turime išsaugant savo ribas ir mokėti nepažeisti kito asmens ribų, nepriklausomai nuo to, kas tu būsi: paprastas žmogus, instirucija, bažnyčia ar valstybė. Tai ir yra meilė. Atsakykite, kiek jos yra mūsų visuomenėje?

Kodėl žmonės vieni iš kitų „geria“ energiją?

ŽMOGUI, KURIO SĄMONĖ MIEGA NIEKADA NEUŽTENKA SAVOS ENERJOS, NES JĄ IŠŠVAISTO IEŠKODAMAS PALAIMOS FORMOSE, KURIOS YRA LAIKINOS.

Jis išeikvoja save laikinoms formoms, nes yra pamiršęs, kas jis toks. Dalis žmonių energijos pasisemia iš gamtos, bet dalis žmonių energijos šaltiniu mato kitus žmones. Jie kuria strategijas, kaip tą energiją išgauti ir šiuo klausimu yra be galo išradingi.

Tai yra natūralus poreikis tų, kurie gyvena sapne, ribinėje matricoje, linijinėje logikoje ir suvokia save TIK kaip fizinius kūnus. Tokių yra dauguma, mes patys dažnai vieni kitus vampyruojame reikalaudami dėmesio, prieš žmogaus valią. Tai irgi yra savotiška prievarta, kurios net nepastebime.

Rudenį tęsime pradėtus darbus

Baigėsi 2014-2015 Kvantinės medicinos/Kvantinės magijos paskaitų sezonas. Laikas bįga greitai. Nespįsime įkvėpti gaivaus vasaros oro, vos tik spėsime ištraukti kojas iš sūraus Baltijos vandens ir jau prasidės naujieji mokslo metai.

Tuo tarpu 2015 metų birželio vidurys įsiminė geromis, pakykėtomis emocijomis. Rinkomės du kartus per mėnesį. Per 2014-2015 metus Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje ir Vilniuje į Kvantinės medicinos/Kvantinės magijos ciklo paskaitas susibūrė nuostabūs kolektyvai. Per metus visi tapome šiek tiek kitokie: tikrais šviesos darbuotojais, žinome, kaip siekti vidinės ramybės, kaip ją skleisti kitiems, kaip mintimis gydyti save ir savo artimuosius. Iš tikrųjų juk sveikatiname (žodžio "gydyti" valdžia neleidžia naudoti) ne mes. Gydosi aplinka ir žmonės, kurie yra šalia, kurie apsisprendžia pabusti, o mes - tik kanalai.

Nuoširdžiai sveikinu visus, kurie ėjo kartu iki galo, buvo smalsūs ir aktyvūs, gavo pažymėjimus. O tiems, kurie turėjo išvykti iš šalies, ar sprendė kitas labai svarbias gyvenimo problemas, linkiu prisiminti mūsų klases ir auditorijas jau šį rudenį. Nė vienas nėra pamirštas. Laukiame visų.

Iš tikrųjų, pirmiesiems pasisekė. Gal būt, gimsta lietuviška netradicinio sveikatinimo sistema, paremta mokslu ir senosiomis dvasinėmis žmonijos tradicijomis bei patirtimi. Tai nėra konkurencija REIKI, kitoms sveikatinimo mokykloms, ar mokytojams. Tai to paties energijų medžio šaka, atitinkanti trečiojo tūkstantmečio naujosios eros iššūkius ir energijas. Po 2012 metų žmogaus mintis tapo kitokia, gydydanti ir keičianti šalia mūsų esantį pasaulį tiesiogiai. Galime tai daryti automatiškai, kap visi ir po to skųstis, bet galime tai daryti sąmoningai ir kurti kitokį gyvenimą. Šviesos kanalu šiandien galime tapti visi, nebereikia brangių iniciacijų ir specialių ritualų. Viską turime, tik reikia pradėti dirbti, neabejoti ir nesustoti. Kai kas visa tai ką darome vadina nająja kvantinė parapsichologija, atitinkančią naujus vėjus, naują specifiką ir energijas eroje po 2012 metų.

Pirmieji paskaitų ciklo metai - didelis įpareigojimas tęsti pradėtus darbus. Tikiuosi, jog jau nuo rugsėjo tęsime paskaitas. Bus daugiau žinių gylio, geros būsenos, naujų lektorių ir netikėtumų. Darysime ir paskaitas, ir dienos seminarus, ir savaitgalio stovyklas.

Richard Gordon. "Širdies energija"

Kelios esminės ištraukos ir Richard Gordon knygos "Kvantinis prisilietimas 2.0".

.............

Knygoje "Kvantinis prisilietimas: galia gydyti" aš rašiau: "Širdis - tai išsigydymo centras". Nuoširdžiai kalbant, tada dar aš nežinojau, kiek tiksliai tai atitinka tiesą. Pasirodo, kad pats to nežinodamas atradau naujo "kvantinio prisilietimo" lygmens esmę. Širdis iš tikrųjų yra išsigydymo centras.

Iš pradžių pabandykime panagrinėti tų žmonių patirtis, kurie stebuklingu būdu spontaniškai išgijo. Mes pamatysime, kad kartojasi tas pat siužetas - išgyjimą sąlygojo atrimo ligoniui žmogaus atsidavimas ir meilė. Dažniausiai išgyjimą sąlygojo stiprus gydovo meilės jausmas gydomam žmogui. Netgi tais atvejai, jeigu nebuvo įvardinama, jog tai meilė, gydovas jautė įkvėmimą ir ypatiną būseną, kuri apjungė jį su pacientu. Įsivaizduokite, koks turi būti stiprus motinos jausmas ir noras padėti savo vaikui, koks didelis jos ryžtas padėti, kuris nepaisė jokių tikrovės ir gamtos dėsnių. Ir visa tai padėjo jai savo rankomis pakelti automobilį ir iš po ratų ištraukti vaiką. Matydami tai jūs suprasite, kokios galingos energijos yra pačiame žmoguje, kurios iššaukia spontaninius išgijimus.

Iš ankstesnių knygos skyrių mes sužinojome, kaip koncentruoti gyvybinę energiją naudojant kvėpavimo technikas ir kūno sąmonę. Paskui rankų pridėjimu ir ketinimo jėga mes nukreipiame ją ten, kur reikia išgydymo.

Bet tai ne vienintelis veiksmingas būdas. Antrąjame kvantinio prisilietimo lygyje mes naudojame širdies energiją - kūno sąmonę ir meilę, kurią mes jaučiame širdies srityje. Kartais šilta ir dilgčiojanti banga, kartais giliai prasiskverbianti bei teikianti jėgą, kurią mes kiekvienas jaučiame savo širdyje. Tai yra ta pati energija, kurią mes stipriname įjungdami kvėpavimą ir ketinimo jėga siunčiame ten, kur reikia gydymo.

Antrame kvantinio prisilietimo lygyje rankų dėjimas ant kūno reikalingas tik kaip papildoma priemonė. Prisilietimas sėkmingam gydymui nėra svarbiausias. Ir netgi atstumas gydymo procesui visiškai neturi jokios reikšmės.

Trys citatos iš Eric Pearl knygos „Reconnection"

Dauguma gydymo technikų, kurios buvo veiksmingos preityje, veikia ir šiandieną. Tačiau mes patys jau esame kitokie, tad senų technikų jau negana arba jos tiesiog nėra tinkamos. Anksčiau prie vežimų, kuriuos traukdavo arkliai, tvirtindavo žibalines lempas ir jos puikiai tiko keliui apšviesti, tačiau jeigu tokią lempą pritvirtintumėte prie automobilio, ji būtų ne vietoje. Pavyzdžiui, kai kurios senos (energetinio) gydymo technikos reikalauja specialių ritualų, kuriuos turi atlikti ir gydūnas, ir pacientas - naujų dažinių kontekste tai yra nepriimtina ir nereikalinga.

Šiuolaikinio gydūno tikslas yra kitoks, nei buvo praeityje. Šiandien gydūnas turi priimti Visatos vibracijas. Toks yra jo pagrindinis tikslas. Siekdamas to tikslo, gydūnas įvaldo tam tikras technikas, bet tai - dar ne viskas, ko jam reikia. Įsivaizduokite, kad stovite ilgų laiptų apačije. O jūsų tikslas - išmokti priimti Visatos vibracoijas - laukia pačiame laiptų višuje. Ant pirmųjų laiptelių yra gydymo technikos. Jūs jas įvaldote, gal net tampate mokytojais. Jūs vertinate gydymo technikas. Tai gerai. Tačiau neįsikabinkite į jas. Tegul jos netampa jūsų gyvenimo centru.
.....
Kiekvieną kartą, kai ištiesiame ranką į namų vaistinėlę ir paimame iš ten tabletę ar buteliuką lašų, mes tarsi patvirtiname patys sau, kad esame labai trapūs, lengvai pažeidžiami ir kad mums būtina išorės pagalba. Kalbant simboliškai, žmogus tampa priklausomas nuo lagamino, kuriame sudėta daugybė materialių dalykų. Be jų žmogus savo egzistencijos neįsivaizduoja.

Atėjo laikas suprasti, kad viskas, ko mums reikia, yra mūsų viduje. Mes esame šviesa. Tegul mūsų kūnus valdo ta pati išmintis, kuri juos sukūrė.

Virusas be kurio sunku būtų gyventi (papildyta)

Atėjo metas priminti svarbią datą. Kažkur 2011 m. gegužės pabaigoje virtualaus pasaulio šviesą išvydo svetainė www.kvantinemagija.lt, tokia, kokią jūs matote dabar.

Per tą laiką ji mažai kuo pasikeitė. Tiesa, buvo įgyvendinti kai kurie techniniai patobulinimai. Vieni jų - pasiteisino, kiti ne, bet yra, kaip yra. Ir šiandien džiugu, kad yra tikrai daug žmonių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kurie šioje svetainėje rado tai, ko ieškojo.

Bendrai, šiam projektui "Kvantinė magija" sukanka 7 metai, nes svetainė buvo leidžiama kitose platformose. Tai yra smagi kūtybinė erdvė, kurioje visada galima rasti įdomios mežiagos pamąstymui.

Tiesa, taip ir neatsirado svetainės kūrėjų rate jokia didesnė komanda. "Kvantinė magija" buvo, yra ir, ko gero, visada liks vieno žmogaus produktas. Iš tikrųjų buvo daug norinčių prisijungti prie komandos, bet galų gale vis viena likdavau pasts su savimi, nes joks naujas žmogus nesugebėdavo perprasti mano minties vingių. Bet šiandien galiu drąsiai pasakyti - visa tai išįjo tik į gerą.

Svetainės tempas yra kiek sulėtėjęs. Nėra fizinių galimybiu kasdien pateikti ką nors naują. Viskas atsiranda arba išnyksta taip, kaip išeina, pagal situaciją. "Kvantinė magija" nėra joks žiniasklaidos organas arba blog'as. Tai yra reiškinys, kurio nebūtina mylėti arba nemylėt. Sveteinę reikia priimti kaip reiškinį, be jokių skirstymų ar išlygų bei rūšiavimų.

Ankstesniais metai prašydavau savo skaitytojų finansinės paramos techniniam svetainės išlaikymui. Ačiū visiems, kurie padėjote, nes prieš du metus buvo tikrai atėjęs sunkus laikotarpis ir buvo kilusi mintis svetainę uždaryti. Šiandien aš neprašau finansinės paramos, nes lėšų svetainei atsiranda iš rengiamų seminarų. Tačiau, jeigu manote, jog www.kvantinemagija.lt verta paramos, galima ją paremti, o rekvizitai yra rubrikoje PARAMA.

Taigi, švenčių proga nutariau atsakyti į kelis "dažnai užduodamus klausimus".

Biolaukas ar energetiniai kūnai?

Tai yra esminis, sakyčiau pasaulėžiūros klausimas, formuojantis rimtas pasekmes mūsų kasdieniniame gyvenime. Dauguma parapsichologų, bioebergetikų ar šiaip liaudies medicinos gydovų dažnai patys nesusimąstydami užlipa atnt šios povandeninės bombos. Žinoma, viskam laisva valia. Tačiau būtų daugiau susikalbėjimo, jei išsiaiškintume sąmokas. Pabandysiu pateikti savo versiją.

Šis klausimas turi kita formuluotę. Nuo vidinio atsaktmo į šį klausimą taip pat priklauso ir sveikata, ir asmeninis likimas, ir, apskritai, susikalbėjimas visuomenįje pamatiniais būties klaukimais.

Dažnai televizijos studijose mes girdime kalbant tradicinės ir netradicinės medicinos atstovus. Ir vieni, ir kiti kartais negaili karčių žodžių apie savo oponentus, apie jų taikomos gydymo metodus, jų patikimumą ir t.t. Ir vieni ir kiti yra teisūs. Kodėl taip atsitinka?

Pagrindinė tokio nesusikalbėjimo priežastis - vyraujanti nuostata, teiginys, samprata arba pagadigma, kuri apibūdina žmogų. Kitaip tariant, klausimas skamba pakankamai banaliai: "Kas yra žmogus"? Tradicinės medicinos ir valstybinio isteblišmento atstovams atsakymas į šį paprastą klausimą per nutylėjimą yra savaime aiškus. Tai yra absoliučiai materialistinė ir marksistinė pozicija, jog žmogus - tai mėsos kalnas su rankomis, kojomis ir galva. Žmogus pagal nutylėjimą traktuojamas kaip biocheminių procesų visuma ar sistema turinti sąmonę, protą kuri išsivystė grynai dėl atsitinktinių evoliucijos procesų gamtoje. Viskas pagal Č. Darviną. Lietuvoje darvinizmas ir marksizmas yra ypatingai giliai įleidęs šaknis medicininio elito galvose, o 1991 metų kovo 11-oji esminės revoliucijos tose makaulėse nesukėlė. Leninas gyvas.

Trumtai tariant, žmogus, anot vyraujančios nuostatos, yra šiek tiek protaujanti mašina iš mėsos, kaulų, kraujo, smegenų bei kitokių organų, kuri genda ir kurią reikia taisyti bei plauti smegenis. Jeigu priimsime tai, kaip neginčyjamą tiesą, jog žmogus yra "mėsa ir kaulai", t.y. tik fizinois kūnas, tai reiktų nusilenkti tradicinei medicinai ir pripažinti, jog ji visais klausimais yra teisi ir bėdai prispyrus reikia pasitikėti tik ja. Į tokią negatyvią mąstyseną yra įvelta labai daug žmonių, pažeisti patys įvairiausi socialiniai sluoksniai. Neabejotiną įtaką tam padarė ir klerikalizmas. Neretai ir pats save pagaunu už rankos darąs lemtingą klaidą, nes iš pasąmonės išplaukia žodis "biolaukas". Tuo tarpu protu suvokiu, kad jokio "biolauko" nėra. Mes galime kalbėti tik apie kitus žmogaus kūnus, kurių nesimato, bet ne apie "biolauką". Kodėl?

Kartais tenka konstatuoti nemalonią tiesą, jog ir netradicinės medicinos atstovai žmogų traktuoja lygiai taip pat - tik kaip fizinį kūną, nes irgi vartoja žodį "biolaukas". Greičiausiai tarp bioenergetikų taip pat pasitaiko nemažai materialistų bei marksistų. Prisipažinsiu, jog greičiausiai ir mano protui mokslinis komunizmas prieš 25 metus buvo padaręs neįkainojamą žalą. Todėl sunku ginčytis su tradicinės medicinos atstovais dėl tos pačios priešasties: nes pastarieji yra pagrįstai vadinamai šarlatanais, nes negali įrodyti savo gydymo metodų efektyvumo. Priimdamas materializmą, kaip esminę dogmą vertinant žmogų, dažnas save vadinantis liaudies gydovu ar bioenergetiku, kaip ir tradicinės medicinos atstovai, fizinį kūną laiko "pagrindiniu ir vieninteliu". Jiems Žmogus yra vienaskaita ir taškas.

Dėl šios "vidinės" nuostatos ir gimsta atsakymaį į pirmąjį klausimą. Jei žmogaus kūnas yra tik vienas ir jis TIK "fizinis", nes kitokių nematom ir prietaisais fiksuoti nemokam, tada iš tikrųjų atsiranda kažkokie laukai aplink tą fizinį kūną. Jų plika akimi nematome, bet bet jautresni žmonės juos fiksuoja ir priima iš ten informaciją, kurią galima po to naudoti ligų bei problemų diagnostikai bei profilaktikai.

Puolę angelai. Trijų dalių esė

Pirma dalis. Dievo pasiuntiniai ir anatomija

Šiandien vis daugiau žmonių prisipažįsta, jog girdi ar sapnuose mato šviesos būtybes, kurios savais, kiekvienam žmogui individualiai suprantamais simboliais praneša svarbią žiną: ką reikia daryti, kaip melstis, kuo tikėti, kokius ritualus atlikti. Žmogus puola užsirašyti, kad nepamirštų ir uoliai ima vykdyti tai, kas pasakyta, visiškai nesusimąstydamas, jog tapo kažkieno, už Žemės ribų sukurto plano dalimi.

Taip gimsta populiarūs chennelingai ir religijos. Vieni didžiausių tokių pavyzdžių žmonijos istorijoje yra Biblija ir Koranas.

Kiekviena religija gali pasigirti turinti savo kanalą su anapusinėmis būtybėmis. Kiekviena religija mano, kad jos kanalas yra pats tikriausias, nes angelai ir kitokios dvasinės būtybės, kurios perdavė žinią, esą sakiusios, jog atėjo nuo pačio Dievo. Kaip gi suabejosi?

Įtikinti žmogų sekti kokia nors doktrina – nepaprastai lengva. Užtenka parodyti jam stebuklą, t.y. ką nors šiek tiek daugiau, negu žmogus mano, kad gali. Jei balsas kalba "iš dangaus", tai kaip gali abejoti? Negi pulsi tikrinti ir prašyti tarnybinio pažymėjimo. Retas kontaktuotojas susimąsto, jog po ne žemiškojo proto atstovų teiginiais ar prašymais gali slypėti tikslas, apie kurį jis net nepajėgus susimąstyti. Tikslas gali būti ir geras, ir blogas. Viskas priklauso nuo to, kam žmogus yra pasiruošęs ir kuo jis tiki (arba netiki).

Vienas žinomiausių judėjų ir krikščionių mitologijoje personažų, priėmusių sandorą su anapusiniu pasauliu, neabejotinai buvo Abraomas. Pas jį dažnai ateidavo angelai – būtybės nuo Dievo, kurio Pačio mirtingam žmogui nevalia buvo pamatyti. Kas žino, kokiu tikslu Dievas liepė Abraomui nužudyti savo sūnų? Ar tokiu būdu yra patikrinamas tikėjimas? O gal lojalumas? Ar Dievui (jeigu jis yra Meilė) reikalingi artimų žmonių lavonai, kad jie įrodytų savo tikėjimą? O gal uolų tarnavimą?

Kartais laiku ir teisingai užduotas klausimas yra svarbesnis už atsakymą.

Anksčiau, prieš kelis tūkstančius metų žmonės galvojo, kad pas juos lankosi angelai. Dabar – ateiviai. Ar yra tarp jų skirtumas? Paleokontaktų teorija sako, kad jokio skirtumo nėra. Kalbama apie tuos pačius procesus. Reikalas tas, jog kiekvienos epochos metu dieviškos būtybės apsireikšdavo žmonėms per tos epochos intelektui pažįstamus archetipinius simbolius. Įsivaizduokime, jog prieš kokius 3-4 tūkstančius metų žmonės danguje pamato skraidančius aparatus arba kokią nors holografinę projekciją dykumoje? Pirmu atveju jis pagalvoja, kad skraidyti gali tik paukščiai, nes jie turi sparnus, o atsirasti iš niekur ir išnykti į niekur gali tik dieviškos būtybės. Antra – jeigu tie skraidantys aparatai gali pakilti nuo žemės, jie būtinai turi būti su sparnais, nes skraidantys padarai, vadinami paukščiais, juos turi. Antraip, kaip jie gali pakilti nuo Žemės ar nusileisti? Todėl kiekvienam duodama holograma pagal jo intelektą, techninį išsivystymą, tikėjimą.

Šiandieninis mokslas žino kas yra holografinės projekcijos. Holografiniai prokjektoriai – jau senai serijinės gamybos konvejeriuose. Tiesa, jie ganėtinai brangūs ir iki buitinio vartotojo ateis dar negreit. Prisiminkime, kaip plokšti monitoriai atėjo iki mūsų darbastalių. Prieš kokius tris dešimtmečius net ir labiausiai išprusęs fizikas galėjo pasijuokti iš idėjos, jog vaizdą galima perteikti ne iš elektronų pluoštą spinduliuojančio vamzdelio, kitaip tariant be storo televizoriaus.

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija