Jūs esate čiaŽurnalai / Gintaras žurnalas

Gintaras žurnalas


Erdvėlaikis - kaip sielų gaudyklė

„Astraliniai parazitai“ – viena gausiausiai lankomų „Kvantinio gydovo“ ciklo paskaitų. Kiekvienais metais "astralai" atsiskleidžia naujai, naujais atradimais, bendravimo su žmonėmis patirtimi. Jei anksčiau ši tema man pačiam atrodė labiau statistinė, paremta daugiau literatūriniais šaltiniais, žmonių pasakojimais bei stebėjimais, tai šiais metais metais atsivėrė erdvė.

Didžiausias atradimas prieš daugiau kaip 10 metų buvo Dievo dovana, kad gali pamatyti tai, kas yra aplink žmogų. Tu to vaizdo nematai įprastoje būsenoje, tačiau kontakto su žmogumi metu kažkas atsitinka ir atsiveria vaizdas. Netgi taip atsitikus, protas netiki. Jis ilgai ir užsispyrusiai netiki. Ir aš galvoju, kad gerai. Manyje giliai gyvena bjaurus skeptikas: jei asmeniškai 10 kartų nepatikrinu ir neįsitikinu, vadinasi galima abejoti. Abejonės išsisklaidė gal per 10, gal per 12 metų. Viskas vyko pakankamai nuosekliai, nors informacija krito į galvą chaotiškai. Tam, kad pagyvinti vaizdą, naudojame biolokacija, nors ir be virgulių būna aišku. Virgulės tarnauja tik informacijai patikrinti, jei protas abejoja.

Į kitokį gyvenimą

Beveik 10 metų nuiminėju tuos astralus nuo žmonių, valau kanalus. Kvantinis gydymas, stuburo, kaulų ištiesinimai – tai tik pagalbinės priemonės, po to, kai subtilieji kūnai būna išlaisvinti nuo bereikalingo, perteklinio turinio. Ir dabar, praėjus daug metų, galiu pasakyti, jog ne kiekvienam žmogui galiu tai daryti. Padėti galiu visiems, kurie kreipiasi pagalbos, net ir nežinodamas kokia yra jo bėdų priežastis ir ką aš jam darysiu. Tačiau ne visi grįžta tolesniam darbui su savimi. Astralų, prakeiksmų, nužiūrėjimų, energijos praradimų kanalų panaikinimas labai stipriai užkelia žmogaus energetiką. Žmogus staigiai atsipalaiduoja, Grįžta vidinė ramybė, savaime išsivaikšto sudėtingi susirgimai. Ne visi tai gali pakelti. Kai tik žmonės atgauna prarastą energiją, namų vampyriukai suaktyvėja ir jeigu žmogus yra silpnos motyvacijos, išsigąsta, grįžta ir parazitai. Bet jie niekada negrįžta tokiu masteliu, koks buvo prieš išvalymą.

Interviu žurnalui "Būrėja" apie levitaciją

1. Kas tai yra levitacija? Kas buvo pirmieji ją išbandę/atradę?

Levitacija (lot-levitas) reiškia būti lengvam, lengvesniam už orą. Tai yra fizinis, o tuo pačiu dvasinis reiškinys, kai be aiškios priežasties fizinės prigimties daiktai kabo ore, nepaisydami gravitacijos. Levitacija – tai ne skrydis, kai traukos jėgą kompensuoja kita, o tiesiog kabėjimas.

Tai labai senas reiškinys. Seniausiai jis buvo minimas vedų šaltiniuose ir beveik visų religijų šventuose raštuose, legendose, pasakose, tautų epuose. Senovės raštai levitaciją traktuoja kaip antgamtinį gebėjimą, būdingą dievams, karžygiams, dvasininkams, žyniams. Dabartinis mokslas ne kartą bandė įminti šią mįslę, bet vyraujantis požiūris yra neigiamas, esą gravitacijos dėsniams paklūsta visi fiziniai kūnai, taip pat ir žmogus. Dalis tiesos tame yra. Bet tik dalis. Jeigu žmogus pakyla, vadinasi turi būti kita jėga, didesnė negu žemės trauka. Kita vertus antigravitaciniai varikliai taip pat jau nebe mistika. Gebantys levituoti ore NSO, išnykti ir vėl atsirasti – nieko nebestebina. Greičiausiai levitaciją lemia sąmonės būsena, kai mintis valdo materiją.

2. Ar tiesa, jog levituoti gali bet kas, kas tiesiog to išmoksta? O galbūt tai padaryti gali tik jogai ar patyrę burtininkai?

Teoriškai gali, bet praktiškai – ne. Iki šios sąmonės būsenos reikia pribręsti“ arba prieiti“. Tai lemia dvasinės praktikos. Jūs paminėjote jogą. Vienas iš tokių šaltinių – Patandžalio jogos sutros. Patandžalis, senovės išminčius aprašė aštuonių šakų būdą kūno, skirtą proto ir sielos gerovei ir išvalymui. Šis būdas, žinomas Aštanga Jogos vardu. Vienoje iš paskutinių pakopų jogai pradeda levituoti. Bet tai trunka labai neilgai, vos keletą sekundžių. Tiek budizmo, tiek induizmo šaltiniuose levitacija priskiriama prie taip vadinamų sidchų. Iš vienos pusės sichos reiškia būtybes, kurios turi antgamtinių gebėjimų, o iš kitos pusės – kliūtis pačiam jogui, kuris užuot siekęs pilnos savirealizacijos, susigundo antgamtinių galių žavesiu ir tai tampa vos ne amatu, padedančiu uždirbti.

Vakarų dvasinėse tradicijose levituoti gebėjo magai, burtininkai, mediumai, šventieji, apaštalai. Šį sufebėjimą gali iššaukti tiek Dievo malonė, tiek ir tamsiosios jėgos. Jeigu, pavyzdžiui, viduramžiais paprastas mirtingas žmogus pradėdavo levituoti, jis būdavo apkaltintas šėtono apsėdimu . O tokių atvejų rašytiniuose šaltiniuose tikrai buvo nemažai.

1603 metais Italijoje, vargingoje šeimoje gimė berniukas vardu Džiuzepė Deza. Pamaldus vaikas gebėjo levituoti. Sulaukęs 17 metų jis tapo vienuoliu kapucinu, būdamas 22 metų jis išgarsėjo tuo, kad maldos ekstazėje pakilęs nuo žemės išbūdavo pakankamai ilgai. Vėliau jis netgi skraidė oru. Apie tai sužinojęs popiežius Urbanas VII, paskelbė jį šventuoju. Vienuolio kapucino Dezos skrydžius matė tokios to meto mokslo garsenybės kaip Gotfridas Vilhelmas Leibnicas. Šiais laikais šis vienuolis žinomas kaip Šv. Juozapas iš Kopertino.

Naujajame testamente yra aprašytas epizodas, kai Jėzus ėjo vandens paviršiumi. Tai irgi levitacija. Nors švento rašto žodžius daug kas supranta pažodžiui, tačiau Jėzus parodė, jog Tėvo karalystė reiškia ne teritoriją po mirties, o būseną - būti lengvu. Tai reiškia, kad žmogaus gyvenime prapuolė drama dėl prisirišimo prie žemiškų reikalų, o protas tapo ramus.

„Astralų“ diagnostikos ir profilaktikos klausimai

Kažkodėl Dievas suteikė atsakomybę matyti daugiau, ką daugelis vadina „astralais“ arba „astraliniais parazitais“, esančiais žmogaus subtiliuosiuose kūnuose. Iki šiol nežinau kodėl taip atsitiko. Pats to labai nenorėjau, bet buvau įspraustas į tam tikrą labai keistą misiją parodyti žmonėms pirštu į savo realią situaciją ir padėti norintiems nuo jų išsivaduoti. Tas matymas atėjo per beveik 20 metų. Tačiau vadinti šį reiškinį "astraliniu", juo labiau "parazitais", tikrai negalima. Tai darome iš įpročio. Kitaip sakant, šis reiškinys yra kur kas platesnis, sudėtingesnis, daugiareikšmis ir absoliučiai nenuspėjamas. Žodžiai, kurios mes ką tik panaudojome, siekdami įvardinti šiuos reiškinius, tikrai neatitinka tikrovės. Tačiau šiuolaikinėje lietuvių kalboje kitokių neturime, bent jau aš nežinau.

Daug apie tai parašiau, sukūriau kelis filmukus. Šita tema įtraukta į Kvantinio gydovo kelio paskaitų ciklą. Labai daug apie tai tenka kalbėti auditorijose. Tačiau šį kartą reiktų papasakoti apie tai, kaip tos žinios atėjo iki manęs. Taip pat padiskutuoti kai kuriais dvasinės terapijos klausimais.

Viskas prasidėjo apie 2000-uosius. Į rankas pateko tokio bulgaro Zor Alef milžiniško dydžio knyga, kuri vadinosi "Šventoji terapija", kartu teko studijuosi Alisos Beili, Jelenos Blavatskajos, Rudolfo Štainerio darbus, o taip pat savarankiškai kvantinę fiziką. Džiaugiuosi, jog to nedariau akademiškai, nors daug kas spaudė, nes akademiškumas, mano subjektyvia nuomone, uždeda tam tikrus ideologinius akinius ir neleidžia laisvai interpretuoti. Visada norėjosi laisvės.

Teosofija, ypatingai XX a. pradžios, mano pasaulėžiūrai padarė labai didelę įtaką. Visi šie, o taip pat ir kiti autoriai kalbėjo apie demoniškų pasaulių parazitavimą žmogaus nežinojimo sąskaita. Man tai buvo ir yra labai įdomi tema. Apie tai kalba ne tik teosofija, bet ir be išimties visos mistinės ir religinės tradicijos, bet labai neadekvačiai nevienodais kiekiais. Labiau populiariuose šaltiniuse vietos, kuriose kalbama apie svetimo proto įtaką žmonijos raidai arba yra nutylėtos, arba užmuilintos taip, kad lieka nieko neaišku. Atvirų šaltinių iš tikrųjų nėra daug. Taigi – pati geriausia medžiaga tyrinėjimams belieka realus gyvenimas.

Kalbant apie asmeninę praktiką, sausos teorinės žinios taip ir liko sausomis teosofinėmis banalybėmis, kol tos pačios būtybės neapsireiškė man prieš akis. Įvyko keli baisūs nutikimai, po kurių teko giliau pasidomėti, kas gi yra vadinamasis "slenksčio sargas". Po to atsirado supratimas kas yra ‚astralai“, kas yra „demonai“. Tačiau kol tos žinios sukrito reikiama tvarka į smegenis, teko praeiti gumbų ir mėlynių kelią. Iš prigimties esu skeptikas, agnostikas, netikiu autoritetais, todėl kiekvieną dalyką tenka patirti savo kailiu. Tik tada gali pasakyti, ar tikra, ar netikra.

Keliaujantiems namo ....

Kiekvieną kartą, kai susimąstote, kas yra žmogus, atliekate didelį darbą, nes jūsų protai išeina iš hipnonės. Jūs norite tiesos, o tiesa, kaip sakoma viename populiariame TV seriale, yra kažkur anapus.

Ir iš tikrųjų "X failuose" be galo daug tiesos, ji ten tiesiog gyvena. Bet kodėl Ji ne tarp mūsų pusėje? Greičiausiai taip yra todėl, kaip sakė apaštalas Pilypas, žodžiai, kuriuos žmonės ištaria siekdami liūdyti ką nors, nuveda nuo tiesos, nepriklausimai nuo to, kokios bebūtų tyros kalbėtojo pastangos atskleisti ją ir/ar už jos patogiai pasislėpti. Tiesa - realiatyvi. Kol to nesuvoksite, gyvensite dualizmo dramoje. Kai proto, ląstelių bei sąnarių lygyje suvoksite visuotinį reliatyvumą, tapsate laisvi ir vidumi, ir išore.

Galų gale toks yra šio, kūniško ir materialaus, pasaulio charakteris - gyventi iliuzijose, kurios panašios į tiesą, bet kartu su tiesa nieko bendro neturi. Tiesos akvivalentu neretai tampa susitarimai dėl patogumo arba įvairios hipotezės bei datrbinės versijos, bet vėliau susitarimai ir versijos pamirštami. Lieka tik negyvi žodžiai. Jeigu šiandien reiktų liūdyti tiesą ir žaidimo taisyklės leistų nenaudoti žodžių, mums reiktų nutilti ir patylėti. Bet reiktų nutilti ne tik žodžiais, bet ir mintimis. O tai - sunkiai pakeliama užduotis daug kam.

Kaip sakydavo Nilsas Boras savo mokiniams, mes niekada nepajėgsime Jos ištarti, mes tik galime kalbėti apie save kitoje veidrodžio pusėje. Rytų išmintis pridurtų: tiesa žmogaus žodžiuose gali būti tik mažas epizodas, bet ne visuma.

Taigi, pristačiau nedidelį video esė apie Kvantinio gydovo kelią https://www.youtube.com/channel/UCOMDzbrGsNdGCDo9DFgVl1A.

Dvasinis arba kvantinis gydovas - ne profesija, ne amatas, ne komperencijų porfelis ar licencijuojama veikla, o kelias. Kelias namo, ten, kur realus pasaulis. Tai tam tikra jogos arba gnosio forma, kartu - misija, kurią suvokiame kaip antraeilį dalyką. O tikslas - grįžti namo. Ką reiškia grįžti namo? Tai kelias į savo pirminę prigimtį, kuri yra amžina, ne-duali, ne susipriešinusi, ne kariaujanti, ne kovojanti, blaivi visomis prasmėmis ir nesusijusi su fizinių daiktų pasauliu, bet išlieka daiktų pasaulio dalimi.

„Kvantinės magijos“ dvasinis horoskopas 2016 m.

Trdiciškai keliais sakiniais apžvelgsime dvylikos zodiako ženklų dvasines perspektyvas 2016 m. Žmogų mes suvokiame kaip sielą, kuri gavo žmogišką pavidalą – fizinio kūno skafandrą. Gavusi kūną siela pamiršta, kad ji amžina, todėl susiduria su dvasinės evoliucijos iššūkiais, kuriams mes neretai suvokiame kaip blogį. Tačiau tai nėra blogis. Tai – pamokos. Tie, kurie nepasimeta – eina toliau. Mūsų pareiga – žengiant per gyvenimą su kūno skafandru, prisiminti, jog mūsų prigimtis nemirtinga. Klausyti širdies balso reiškia įsiklausyti ir girdėti sielos kuždesį.

Visiems svetainės „Kvandinė magija“ skaitytojams, draugams, bičiuliais 2016-aisiais linkiu pamėginti išgirsti sielą, susidraukauti su savimi bei suvokti, kas yra mūsų tikroji prigimtis, tikrasis aš.

Ramybės visiems, jūsų namams ir artimiesiems. Linkiu gerų ir prasmingų 2016-ųjų.

AVINAS

Sielos, kurios gimė žmogiškame pavidale avino ženkle sulauks malonių siurprizų iš likimo. Svajonės įgaus prasmę. Namie sužaliuos lazda, o iš kirvio gausis puiki sriuba. Metų pradžia bus paženklinta ugningais konfliktais su artimiausiais žmonėmis. Konfliktai kils tiesiog lygioje vietoje, iš niekur. Erzins viskas, kas susiję su nuobodžiais ritualais. Metų antroje – pusėje, ypač spalį - palankus metas siekti dvasinių aukštumų, atsikleisti kūryboje, mokslinėje veikloje.
Avinams reiktų būti budriems maždaug ties gruodžiu ir po Naujųjų metų. Atsiras norinčių norą pašalinti jus iš žaidimo. Tačiau, jeigu išlaikysite pusiausvyrą ir olimpinę ramybę, ši patirtis bus šuolis į tolesnes aukštumas.

JAUTIS

Sielų, kurios pasibeldė į šį pasaulį jaučio ženkle laukia ramybė. Metai bus labai ramūs, be rimtesnių išbandymų per visą 12-kos ciklą. Jei tai nepriimtina, suvaldykite save, kiek tai įmanoma, neerzinkit likimo, tiesiog ilsėkitės. Gal būt ta ramybė – prieš didelę audrą. Dvasiniams ieškojimams palankūs beveik visi mėnesiai. Rimtesnių klaidų nepadarysite, nes nedarysite nieko. Kai nieko nedarai - mažiausiai rizikuoji Tačiau rimtai klausyti savo vidinio balso išmoksite tik rudeniop

„Kvantinės magijos“ prognozės Lietuvai ir Pasauliui 2016 metams

Sveikinu visus, svetainės skaitytojus su naujaisiais 2016 metais. Linkiu visiems gyventi taikoje, meilėje, atrasti save, būti savimi, neprarasti budrumo bei energijos siekti tai, kas Dievo ir Visatos kiekvienam skirta.

Ką sako „Šventosios Taro“ kortos apie 2016 metus?

Kuo ypatingi bus 2016-ieji metai? Ko tikėtis ir ko laukti? Ko gero tai pats svarbiausias klausimas pasitikus naujuosius. Ateitis panaši į mįslių pynę, o teisingi atsakymai įmanomi tik kantriai pragyvenus tam tikrą laiko atkarpą. Tuo tarpu kantrybės neretai pritrūksta. Norisi valdyti laiką. Noras matyti ateitį – baimės ir netikėjimo požymis. Laikas tai energija – reliatyvi sąvoka, įvykiai ir scenarijai atsikartoja spirale, ištisos žmonių kartos patiria tuos pačius likimo scenarijus, bet, deja, vienetai vadovaujasi praeitų gyvenimų pamokomis, o jas atpažinę - nubunda. Tada jie keičia metalo raidėmis akmenyje išraižytus scenarijus, kurie daugiau nebepasikartoja. Vieniems tai atrodo lyg šventvagystė, kitiems – kvantinis šuolis į naują individualios tikrovės lygmenį. Kaip teisingai vertinti šiuos procesus – skonio reikalas. Dėl ateities nepergyvena tik tas, kuris priima gyvenimą tokį, koks jis yra, neatmesdamas nei blogų nei gerų įvykių, tiesiog jų neskirstydamas pagal subjektyvius gėrio ir blogio principus. Ateitį kuriame šiandien, pagal dabartinę šios sekundės būseną, nes ji yra svarbiausia. Planetų išsidėstymas daro įtaką tik tiems, kurie turi karmą. Visi turime karmas, kol gyvename atskirties ir susipriešinimo sistemoje.

Kol sąmonė miega, tam tikri scenarijai yra apsręsti, įrašyti į akmenį metalinėmis raidėmis, nes gyvename tam tikroje įvykių matricoje, kultūrinėje ir socialinėje terpėje, kurioje vieni kitus projektuojame, ištraukiame iš superpozicijos pgal mums suprantamas taisykles, kurias priimame kaip tiesos ekvivalentą. Projektuojame mes patys save kaip kvantiniai stebėtojai, projektuoja mus valdžia, žmogiškųjų išteklių vadybininkai, dvasininkai, kaimynai, tėvai, sutuoktiniai. Ir tai nepraeina be pėdsakų, nes vieno žmogaus likimas susijęs su kitų žmonių likimais. Ir tai yra didelė mozaika arba dėlionė, kuri nuolat kinta pagal niekam nežinomus dėsnius, bet pagal beveik griežtą evoliucijos kryptį. Visi tobulėjame.

„Kvantinės magijos“ prognozės nėra skirtos populiariems leidiniams. Tai mėginimas pažvelgti į matricą, kol jos architektas sekundės dalimi yra praradęs budrumą. Architektas arba šio pasaulio Dievas, vyresnysis Demiurgas, Mozės ir Jokūbo Dievas. Tai ta pati dvasinė būtybė, kuri kartą per metus ateina pas vaikus Kalėdų senio drabužiais, kada Saulė būna žemiausiame taške. Ir Jo dėka tik kartą per metus prasiskleidžia gerumo dvasia. Visais kitais mėnesiais ir dienomis Jis leidžia sau būti blogu, nes saugo mums suprantamo ervėlaikio perimetrą ir vidinę tvarką, paremtą atskirties logika ir dualizmu. Jo žinioje yra pranašui Enochui angelų parodyta „Likimų knyga“. Taigi, pažvenkime į ją be leidimo, neprarasdami kritinio mąstymo ir lankstaus, reliatyvaus požiūrio į erdvėlaikio teatro dramaturgiją. Tai darome iš žmogiškojo silpnumo dairytis į ateitį. Kita vertus, perspėjimas apie tam tikrus įvykius ateityje sudaro galimybes išmokti pamokas anksčiau ir nebedaryti klaidų. Klaidos – irgi reliatyvi sąvoka. Jei mes kalbame apie klaidas, turime žinoti, kokių taisyklių atžvilgiu jos atsiranda. Didžiausia klaida būtų nardyti dualizme ir, taip pat - kategoriškai jį neigti.

Kodėl nesutaria tradicinė ir netradicinė medicina?

Vilniuje, spalio 21 d., viešoje paskaitoje „Žinijos" mažojoje salėje, bandėme diskutuoti apie fašistuojančią ideologiją tiek medicinoje, tiek viešajame gyvenime. Ji vadinama „lokaliniu realizmu". Visos problemos, kodėl nesusišneka tradicinė ir netradicinė medicina susijusios su apibrėžimu, kas yra žmogus. Šis apibrėžimas yra visose enciklopedijose ir žodynuose: „Žmogus (lot. Homo sapiens) – dvikojis primatas, priklausantis hominidų šeimai ir žinduolių klasei. Visų žmonių populiacija dar vadinama žmonija". https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDmogus

Toks sąvokos „Žmogus" išaiškinimas, mano požiūriu, yra klaidingas, nes per siauras. Tai sovietinių laikų propagandos atgyvena. Tokio požiūrio į žmogų mus mokė marksizmo katedrose. Dabar laikai pasikeitė, bet marksizmas neišnyko. Taigi tradicinę mediciną, tegu neįsižeidžia jos atstovai, drįstu pavadinti marksistine. Pabersiu druskos ir į tikinčių medikų daržą: kaip galima eiti į bažnyčia, kalbėti „Tikėjimo išpažinimą", kuriame parašyta „Tikiu į Dievą, Visagalį, Dangaus ir Žemės, regimosios ir neregimosios Visatos Kūrėją....", o tuo pat metu į žmogų žiūrėti kaip į kalbantį primatą.

Alternatyvioje medicinoje žmogaus sąvoka daug platesnė. Mes, alternatyvininkai, kalbame apie gyvybę, neišskirdami atskiro individo iš visumos. Pagal šį požiūrį, viskas yra gyva, o žmogus šiame kontekste vadintinas kaip dvasinis (biologinis) procesas, arba sielos kelias, kuriame fizinis apvalkalas yra tik viena iš sielos raidos stadijų. Jo būklė priklauso nuo konkrečios sielos pasirinkto kelio. Liga vadinama pagalba žmogui - jei kelias nėra tiesus, vadinasi, žmogus klaidžioja, neranda pusiausvyros.

Pagal tokį požiūrį, žmogus turi daug kūnų. Visi kūnai, tarp jų - ir fizinis apvalkalas, yra ir banga (tendencija), ir konkretus lokalus objektas, esantis mums suvokiamoje laiko ir erdvės vientisybėje. Žmogaus sveikata priklauso nuo dvasinio sąmoningumo. Žmogus gydomas pirmiausia atkreipiant jo dėmesį į dvasinius procesus.

Remiantis alternetyviu požiūriu, dvasinis gydovas negydo fizinio kūno. Tai, be kita ko, draudžia įstatymai. Tam, kad galėtume prisiliesti prie žmogaus fizinio kūno, reikalingas išsilavinimas ir licencijos. Tai yra teisinga. Tačiau paradoksas tame, jog kiek besistengtų valstybinė sistema kovoti su alternetyvininkais, jų visuomet buvo, yra ir bus. Šią gildiją visais laikais buvo siekiama demonizuoti ir net fiziškai naikinti. Ir tai, kad šie keisti žmonės vis dar šalia, kad jie populiarūs, nereikia kaltinti žmonių, esą, jų išsilavinimas virduramžiškai menkas. Dabar žmonės tikrai išsilavinę, jie puikiai moka skirti, kas jų gyvenimo kokybei duoda naudą, o kas - žalą. Tai gali reikšti tik viena - žmonės visada ieško alternatyvių atsakymų į savo sveikatos ir būties klausimus. Vadinasi, žmonės neranda šių atsakymų valstybinėje sistemoje bei tradiciniame moksle.

Alternatyvi medicina gydo ne fizinį kūną, bet prisiliečia prie subtiliųjų kūnų, o to daryti niekas nedraudžia, nes mokslas, kuriuo remiasi valstybė, teisėtvarka ir klasikinė medicina, esą negali to įrodyti remdamiesi įprastu mums moksliniu metodu. Vadinasi, nepripažįsta. Žmonės yra įtikinti, jog tai - nerealu. Todėl mes gydome tai, ko iš esmės sekuliarios valstybės požiūriu neegzistuoja, bet žinome, jog tai realu. Ir tai nepriekaištingai veikia.

Netradicininkai remiamiasi ne vien jusliniais pojūčiais. Jų darbas - meilė AGAPE. Meilė kitokiems nei aš, yra didžiulė Dievo dovana. Tai nekainuoja, tai visiems prieinama. Ir kyšių už tai duoti nereikia.

Meilė nėra paslauga ar produktas, meilė nėra komercinės veiklos produktas. Meilės neįmanoma licencijuoti. Gydovas arba gydūnas tradicine prasme nėra verslininkas. Jis negali projektuoti savo ekonominių rodiklių. Taip yra todėl, kad gydovo ir paciento ryšys yra dvsinis. Ir šioje poroje aktyvioji pusė yra pacientas. Gyvovas padeda žmogui ištiesinti likimą, kai pacientas būna tam pasiruošęs. Ir tai yra ilgas procesas, turintis savo specifinius dėsnius. Mano įsitikinimu, labai dažnai daroma lemtinga klaida vertinant alternatyvių gyvovų darbą ir tracinę mediciną, kaip panašaus pobūdžio komercines paslaugas, kurios tarpusavyje kažkaip konkuruoja.

Iš tikrųjų, visuomenei reikia ir vienų, ir kitų. Valstybei reiktų galvoti ne apie raganų medžioklę, siekiant demaskuoti vadinamus šarlatanus (tokie veiksmai pasmerkti žlugti), bet padėti gydovams kažkaip folmalizuoti savo kompetencijas ir gebėjimus, nes daugelis jų yra vyresnio amžiaus žmonės, atėję į mediciną iš kitų profesijų.

Tuo tarpu tenka apgailestauti, jog sekuliarios, rinkos ekonomika grįstos valstybės požiūriu, kokia save laiko ir Lietuva, tradicinė medicina yra paslauga ir produktas. Ji turi kainą. Ir dabar tektų užduoti retorinį klausimą: ar tame produkte rasime meilę? Ar dažnai sveikatos priežiūros įstaigose rasime meile grįstą pagalbą? Profesionalumas, geros žinios, moderni technika - tai dar nėra meilė. Jei taip būtų, galbūt mes iš tikrųjų būtume sveikesni. Deja, meilė masiniu reiškiniu tarp medikų ir farmacininkų dar nėra tapusi. Tai priklauso tik nuo atskiro mediko dvasinio išprusimo.

Tuo tarpu mes žinom, jog meilė gydo. Meilė - geriausias ir tobuliausias vaistas. Tai sąmonės ir sielos būsena, kurią sąmoningai išgyvenant, gyvybės procesams galime daryti esminį poveikį. Meilėje atsistato visi gyvybiniai procesai pagal Dievo tvarką. Kitaip tariant, meilė neatsiejama nuo harmonijos. Tuo tarpu liga šiuo požiūriu traktuotina kaip prievartinis, skausmingas harmonijos atstatymas, jei žmogus užsispyrusiai nededa pastangų keistis.

Taigi, ar galima licencijuoti meilę? Kaip?

Alternatyvininkų požiūriu, visa tai realu. Žmogaus subtiliuosius kūnus galima nustatyti ir diagnozuoti jų būklę įvairiais žinomais metodais, tokiais, kaip, pavyzdžiui, radiostezija, biolokacija. Šiuolaikinis mokslas taip pat nėra atmetęs šio kelis tūkstantmečius žmonijos praktikuojamo amato.

Mūsų fiziniam kūnui galioja vienoda tikimybe ir klasikinės fizikos, ir kvantiniai dėsniai. Mes vienoda tikimybe esame ir banga, ir kūnas. Aš siūlau pereiti nuo fašistinės lokalinio realizmo ideologijos, kalbančios apie žmogų, kaip apie mėsą arba protingą beždžionę, prie žmogaus, kaip sielos ir kūno visumos, kuri turi nueiti tam tikrą kelią fiziniame skafandre. Koks tas kelias - tik vienas Dievas težino.

Stebuklais vadiname įprastus dalykus, nes nežinome kas yra žmogus

Dažnai iš mano lūpų galima išgirsti, o taip pat ir straipsniuose perskaityti teiginį, jog neetiška kritikuoti kolegų, kurie naudoja netradicinius gydymo metodus, darbą. Juk iš pirmo žvilgsnio negali spręsti kokiomis teorijomis jis remiasi, kokie yra filosofiniai ir praktiniai vienos ar kitois sistemos aspektai, kuriais žmogus tiki. Tikėjimas yra galingas ginklas, stiprus įrankis, jei nori pasiekti tikslą, jei tas tikslas, žinoma, siejamas su pagalba ir pagarba žmogui.

Tačiau kai kada norisi užduoti klausimus ir padiskutuoti dėl vieno ar kito teiginio, dėl vienos ar kitos formuluotės bei taikomos metodikos. Aš esu už konstruktyvų dialogą. Ir, jeigu kas nors man užduoda sunkius klausimus, esu dėkingas, nes tai padeda tobulėti. Man patinka diskutuoti ir su skeptikais, ir su fanatikais, nes pats esu skeptikas ir netiku tol, kol nepatiriu ko nors savo kailiu. Tik tada galiu pasakyti, jog štai tas ar anas būdas veikia, arba neveikia.

Apie Pjotr Elkuniviz sužinojau prieš 3-4 metus iš knygos “Dieviškasis ištiesinimas“. Tikrai gera, naudinga ir įdomi knyga. Tačiau perskaitęs ją neradau jokio stebuklo. Kodėl? Todėl, kad man pasirodė, jog visi tie stebuklai gali būti grindžiami kvantinės fizikos dėsniais ir nieko asmeniško, keisto ar ypatingo čia nėra. Kodėl tai vadinama dievišku ištiesinimu – nelabai supratau. Neisginčysim, bet laikykim, jog tai yra pirmas klausimas.

Štai ką mes skaitome oficialiame Pjotr Elkunoviz šaltinyje:

“Pjotras yra vienintelis šios nepakartojamos, niekada anksčiau nebuvusios energijos iniciatorius. Ši energija yra valdoma jo dvasios jėga, nes Pjotras ir yra pats toji jėga. Jo gydančio darbo, vedamo švento dievo įstatymo, dėka vyksta pakitimai visame pasaulyje”.

Perskaičius šią citatą, paimtą iš oficialios Pjotr Elkunoviz svetainės lietuvių kalba, natūraliai kyla tokie klausimai. Ir jeigu gerb. Pjotr atsakytų į juos, būčiau labai laimingas.

1.Kodėl Pjotras yra vienintelis, kuo pagrįstas toks teiginys?
2. Kas yra “jo dvasios jėga”?
3. Kaip paaiškinti Pjotro energiją, kuri esą jo paties inicialyva atsirado?
4. Įvardinkite tuos pasikeitimus, kurie vyksta pasaulyje?
5. Kas yra “šventas dievas”? Kodėl tai rašoma mažąja raide?

Gal Pjotras gali įvardinti, kas yra Jo Dievas, nes iš anksčiau paskelbtos citatos, man sunku suprasti.

Taigi, norėčiau patikslinti, jog Pjotr Elkunoviz tikrai unikalus. Bet tokių unikalių labai daug, t.y. beveik 8 milijardai. O kiek dar yra žinomų, kurie tyliai dirba ir nėra parašę knygų, nėra pastatę filmų.

Dabar, kiek tai įmanoma trumpiau ir glausčiau pateiksiu savo požiūrį į vadinamąjį unikalų Pjotr Elkunoviz dvasinį ištiesinimą ir patį mechanizmą, kaip tai veikia.

Mokslininkai žmogaus sprendimų priėmimo procesus puikiai paaiškina remdamiesi kvantine fizika

Įdomus straipsnis iš www.15min.lt. Vertimas, o gal straipsnio stilius kažkiek naivokas, bet iš esmės neblogai. Gal ateis toks laikas, kai mechanika liks tik mechanika, o ne civilizacijos progreso pamatas ar net Dievas. Mokslininkai vėluoja su išvadomis. www.kvantinemagija.lt apie tai pradėjo rašyti prieš 7 metus.

..............

Kai kitą kartą kas nors jus apkaltins, kad elgiatės neracionaliai, tiesiog pasakykite, jog paklūstate kvantinės fizikos dėsniais. Ir būsite teisūs. Nauja psichologiniuose moksluose pastebima tendencija ne tik panaudoja kvantinę fiziką, kad paaiškintų žmonių paradoksalų mąstymą, tačiau taip pat gali padėti išspręsti ir tam tikras ankstesnių tyrimų prieštaras, rašo Phys.org.

Pasak mokslininkės Zheng Joyce Wang ir kitų, kurie stengiasi modeliuoti mūsų sprendimų priėmimą matematiškai, skaičiavimai ir aksiomos, kurios geriausiai atitinka žmogaus elgesį, gali būti įsišakniję kvantinėje fizikoje.

„Mes sukaupėme labai didelį kiekį paradoksalių atradimų pažinimo ir sprendimų priėmimo srityse, – sakė Ohajo valstijos universiteto komunikacijos ir psichofiziologijos pagalbinė profesorė Z.J.Wang.

„Kai atsiranda kažkas, kas nėra suderinama su klasikinėmis teorijomis, mes dažnai tai vadiname „neracionalumu“. Tačiau žiūrint iš kvantinio pažinimo perspektyvos, kai kurie atradimai jau nebeatrodo neracionalūs. Jie yra suderinami su kvantine teorija“, – kalbėjo mokslininkė.

Wang ir jos komandos metodas aprašytas „Current Directions in Psychological Science“, taip pat ir „Trends in Cognitive Sciences.“

Metodas siūlo, kad mąstymas kvantiniu būdu – nesiremiant klasikiniu metodu, kuris grindžiamas galimybių teorija – leidžia žmonėms priimti svarbius sprendimus neužtikrintumo situacijose, taip pat spręsti sudėtingus klausimus, nepaisant mūsų ribotų psichinių išteklių.

Kategoriškumas kaip „žema vibracija“

Pastaruoju metu dažnai tenka susidurti su žmonėmis, kurie kažkodėl atrodo labai kategoriški. Kas gi per reiškinys tas kategoriškumas. Kaip apsiginti nuo kategoriškų žmonių išpuolių? Kaip atremti „viską žinančių“ argumentus, remiantis ezoterika bei kvantinės fizikos žiniomis. Ar apskritai tai reikia daryti? Keli sakiniai apie tai.

Kategorišku žmogumi vadinu tokį, kuris prisiima sau Dievo arba Jo advokato vaidmenį ir mano, jog visais klausimais gali teisti bei mokyti gyventi kitus. Kitaip dar šis reiškinys, apie kurį kalbėsime, vadinamas nelankstumu arba sustabarėjimu. Mus domina kraštutinės jo formos. Žvengiant iš ezoterinės pusės, katekoriškumas visada yra „žemos vibracijos“ ženklas. Tai reiškia, kad žmogaus gyvybinės energijos potencialas yra labai žemas. Vadinasi tokie žmonės yra nelaimingi ir galimai kenčia nuo rimtų susirgimų. Dažniausiai ir pati liga lemia energijos netektį.

Tokie teiginiai taip pat atrodo ketegoriški? Tačiau neskubėkime daryti skubių išvadų. Yra žmonės, kurie pagal savo charakterį yra kategoriški ir dėl to jaučiasi gerai. Jie turi savo įsitikinimų sistemą ir ją gina, lyg kokią realią terotoriją ar nuosavybę. Jie turi tokią teisę. Kiti tiesiog nemėgsta neprofesionalumo atskirose gyvenimo srityse, kur jų kompetencija, savo pačių akyse bei aplinkinių nuomone yra neginčyjama. Tačiau jie leidžia šalia savęs egzistuoti įvairiems, ir netgi jo sistemos atžvilgiu neteisingiems reiškiniams ar koncepcijoms. Tokie žmonės atviri, jie visda gali tobulinti savo sistemą, nes yra pasirengę naujovėms ir visada mokosi. Tai ir yra tikrasis supratimas bei meilė.

Būtent tai yra „aukšta vibracija“. Tuo tarpu „žema vibracija“ reiškiasi tada kai galvoje dominuoja dualinė logika juoda-balta kažkurios sistemos atžvilgiu. Ją išpažįstantys žmonės kitokią koncepciją priima kaip nedovanotiną klaidą, kurią nedelsiant būtina likviduoti. Šis reiškinys atima daug gyvybinės energijos tiems, kurie įsivelia į ginčus su kategorišku žmogumi. Žmonės įsivelia į tuščius, niekam nereikalingus ginčus, kurie griauna sveikatą. Ginčiuose niekada negimsta tiesa. Ginčai provokuojami tam, kad būtų galima lengviau valdyti. Tai paprasta, nes žmonės lengvai išsiprovokuoja, nes nori atrodyti aplinkinių ir savo akyse teisūs, vadinasi - saugūs ir laimingi. Tačiau nesusimąsto, jog tai - iliuzija.

Kaip tvarkytis su tokiu reiškiniu, neprarandant energijos ir sveikatos?

Pirmas dalykas, kuris gali mums padėti, tai gilesnis, ezoterinis problemos suvokimas. Kvantinė fizika mus išmokė, jog objektyvios tikrovės, vadinasi ir tiesios Visatoje nėra. Viską lemia individualios energijų interpretacijos, modeliai ir projekcijos. Todėl kategoriškumas pagal principą joda-balta suteikia Dievo vaidmenį, nes žmogus vieną iš modelių, gal būt savo sugalvotą vadina teisingesiu už kitus ir pagal tai „matuoja“ pasaulį. Jis kuria tikrovę pagal save. Tuo tarpu ir kiti žmonės daro tą patį, tačiau, skirtingai nuo kategoriškų žmonių, jie šalia savo „pasaulio modelio“, leidžia egzistuoti ir kitokiems, o svarbiausiais klausimais – susitaria.

Sindikacija

Surinktas turinys

Žemės pulsas: kronika ir analizė

Pasikeitimai Žemės magnetiniame lauke
--------
Japonijos mokslininkai nustatė, jog Žemė artimiausiais metais gali trumpam atšalti
--------
Kodėl pastaruoju metu Žemė tapo seismiškai aktyvesnė? Faktai ir analizė
--------
Analitinė informacija apie tai, kaip klimato kataklizmai veikia draudimo rizikas
--------
Anomalinių Žemės vietų žemėlapis
--------
Prognozuojama, jog Saulės aktyvumas pasieks maksimumą 2013 metais
--------
Seisminis Žemės plutos aktyvumas ir drebėjimai. Informacija realiu laiku
--------
Informacija apie litosferos plokščių judėjimą
--------
Žemės drebėjimų statistika
--------
Blyksių Saulėje kronika, pavojingi ir nepavojingi laikotarpiai
--------
Saulės aktyvumas, audros, blyksniai. Palydovo SOHO duomenys realiu laiku
--------
Mėnulio fazės ir užtemimai. Palydovo duomenys realiu laiku
--------
Situacija Saulės sistemoje, planetų ir palydovų judėjimas realiu laiku
--------
Saulės atmosferos būsena ir pokyčiai Žemės magnetosferoje. Magnetinės audros, pavojaus laipsniai vakar šiandien, rytoj
--------
Padėtis Žemės jonosferoje bei radioaktyvumo stebėjimai realiu laiku
--------
Žemės magnetosferos pokyčių stebėjimai realiu laiku
--------
Vulkaninis aktyvymas ir ugnikalnių įsiveržimai. naujausios žinios
--------
Ką veikia visi Žemės ugnikalniai realiu laiku?
--------
Pranešimai apie radiacinį užterštumą ir pavojingas avarijas
--------
Uraganai, tornado, liūtys, nuošliaužos ir kitos stichijos. Įvykių kronika
--------
Technogeninės katastrofos ir avarijos
--------
Politinių ir ekonominių anomalijų kronika ir analizė
--------
Orų prognozė šiandien, rytoj, potyt ir 2 savaitėms
--------
Lietuvos hidrometerologijos tarnybos informacija
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimo kronika (rusų k.)
--------
Neatpažintų skraidančių objektų (NSO)stebėjimas ir atskleidžiami faktai (angl. k.)
--------
Apibendrintos ufologų išvados apie tai kas iš tikrųjų vyksta pasaulyje (rusų k.)

--------
Grėsmę keliantys asteroidai: statistika ir komentarai
--------
Astrologinės prognozės, horoskopai, mėnulio fazės
--------
Numerologinė analizė ir konsultacijos

Navigacija